Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 165
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā Siguldas novada domes 24.02.2022. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 05.12.2022.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 24.10.2022.
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā Alūksnes novada domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 6/2016
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 02.09.2022.
Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumi Nr. 437/ LV, 18.07.2022.
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 07.07.2022.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā Ādažu novada domes 25.05.2022. saistošie noteikumi Nr. 46/2022/ LV, 29.06.2022.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr. 359/ LV, 28.06.2022.
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā Preiļu novada domes 24.02.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/8/ LV, 08.06.2022.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā Valmieras novada domes 24.02.2022. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 19.05.2022.
Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā Ministru kabineta 19.04.2022. noteikumi Nr. 256/ LV, 22.04.2022.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā Saulkrastu novada domes 26.01.2022. saistošie noteikumi Nr. SN 2/2022/ LV, 24.03.2022.
Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi Ministru kabineta 01.04.2021. noteikumi Nr. 199/ LV, 07.04.2021.
Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumi Nr. 25/ LV, 13.01.2021.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 26.05.2020. noteikumi Nr. 323/ LV, 01.06.2020.
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumi Nr. 681/ LV, 20.12.2019.
Nodulārā dermatīta uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 26.02.2019. noteikumi Nr. 90/ LV, 28.02.2019.
Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 337/ LV, 21.06.2018.
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās Ministru kabineta 17.04.2018. noteikumi Nr. 226/ LV, 19.04.2018.
Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība Ministru kabineta 06.02.2018. noteikumi Nr. 75/ LV, 08.02.2018.
Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumi Nr. 624/ LV, 19.10.2017.
Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība Ministru kabineta 18.07.2017. noteikumi Nr. 416/ LV, 20.07.2017.
Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai Ministru kabineta 14.03.2017. noteikumi Nr. 146/ LV, 24.03.2017.
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Ministru kabineta 17.01.2017. rīkojums Nr. 27/ LV, 18.01.2017.
Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumi Nr. 17/ LV, 17.01.2017.
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr. 597/ LV, 08.09.2016.
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 358/ LV, 03.07.2015.
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumi Nr. 291/ LV, 30.06.2015.
Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 809/ LV, 30.12.2014.
Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 03.11.2014. noteikumi Nr. 683/ LV, 05.11.2014.
Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 251/ LV, 23.05.2014.
Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumi Nr. 1083/ LV, 11.10.2013.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 882/ LV, 20.09.2013.
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām Ministru kabineta 20.08.2013. noteikumi Nr. 621/ LV, 17.09.2013.
Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība Ministru kabineta 10.09.2013. noteikumi Nr. 768/ LV, 12.09.2013.
Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr. 644/ LV, 30.08.2013.
Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 13.08.2013. noteikumi Nr. 580/ LV, 16.08.2013.
Prasības mazjaudas kautuvēm Ministru kabineta 18.06.2013. noteikumi Nr. 328/ LV, 26.06.2013.
Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 63/ LV, 04.02.2013.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 933/ LV, 28.12.2012.
Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 881/ LV, 21.12.2012.
Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumi Nr. 507/ LV, 26.07.2012.
Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai Ministru kabineta 19.06.2012. noteikumi Nr. 428/ LV, 29.06.2012.
Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.08.2007. saistošie noteikumi Nr. 2007/12/ LV, 09.10.2007.
Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumi Nr. 372/ LV, 31.05.2012.
Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam Ministru kabineta 17.04.2012. noteikumi Nr. 275/ LV, 20.04.2012.
Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam Ministru kabineta 17.04.2012. noteikumi Nr. 274/ LV, 20.04.2012.
Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumi Nr. 127/ LV, 24.02.2012.
Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki Ministru kabineta 31.01.2012. noteikumi Nr. 90/ LV, 10.02.2012.
Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr. 40/ LV, 12.01.2012.
Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām Ministru kabineta 20.12.2011. noteikumi Nr. 988/ LV, 29.12.2011.
Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 20.12.2011. noteikumi Nr. 965/ LV, 23.12.2011.
Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumi Nr. 880/ LV, 22.11.2011.
Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumi Nr. 756/ LV, 06.10.2011.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 491/ LV, 30.06.2011.
Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 477/ LV, 29.06.2011.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils valstspilsētā Daugavpils pilsētas domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 17.05.2011.
Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1174/ LV, 04.01.2011.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1231/ LV, 30.12.2010.
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1192/ LV, 30.12.2010.
Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju, kārtība, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1131/ LV, 29.12.2010.
Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1173/ LV, 28.12.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei Ministru kabineta 14.12.2010. noteikumi Nr. 1121/ LV, 17.12.2010.
Veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr. 858/ LV, 17.09.2010.
Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumi Nr. 818/ LV, 15.09.2010.
Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 717/ LV, 06.08.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 645/ LV, 22.07.2010.
Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr. 433/ LV, 18.05.2010.
Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 320/ LV, 01.04.2010.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 253/ LV, 23.03.2010.
Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 23.02.2010. noteikumi Nr. 178/ LV, 26.02.2010.
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei Ministru kabineta 09.02.2010. noteikumi Nr. 123/ LV, 12.02.2010.
Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli Ministru kabineta 12.01.2010. noteikumi Nr. 34/ LV, 22.01.2010.
Veterinārās prasības govju un cūku apritei Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1647/ LV, 31.12.2009.
Prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā apjomā Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumi Nr. 1393/ LV, 11.12.2009.
Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, to ievešanai Latvijā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 17.11.2009. noteikumi Nr. 1325/ LV, 24.11.2009.
Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr. 1203/ LV, 23.10.2009.
Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām Ministru kabineta 29.09.2009. noteikumi Nr. 1114/ LV, 02.10.2009.
Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 864/ LV, 11.08.2009.
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumi Nr. 831/ LV, 31.07.2009.
Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 744/ LV, 14.07.2009.
Cūku labturības prasības Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 743/ LV, 14.07.2009.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1079/ LV, 29.12.2008.
Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība Ministru kabineta 13.10.2008. noteikumi Nr. 844/ LV, 17.10.2008.
Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr. 400/ LV, 06.06.2008.
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei Ministru kabineta 20.05.2008. noteikumi Nr. 358/ LV, 23.05.2008.
Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 13.05.2008. noteikumi Nr. 327/ LV, 16.05.2008.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 15.04.2008. noteikumi Nr. 277/ LV, 18.04.2008.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 901/ LV, 21.12.2007.
Cūku vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumi Nr. 862/ LV, 14.12.2007.
Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 834/ LV, 11.12.2007.
Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumi Nr. 741/ LV, 09.11.2007.
Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 16.10.2007. noteikumi Nr. 707/ LV, 19.10.2007.
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi Ministru kabineta 04.09.2007. noteikumi Nr. 606/ LV, 14.09.2007.
Noteikumi par kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos, un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumi Nr. 589/ LV, 31.08.2007.
Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 405/ LV, 22.06.2007.
Putnu gripas uzliesmojuma draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 13.03.2007. noteikumi Nr. 181/ LV, 20.03.2007.
Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par ierosinātāju antimikrobo rezistenci Ministru kabineta 05.09.2006. noteikumi Nr. 744/ LV, 08.09.2006.
Noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 29.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 127/ LV, 09.08.2006.
Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr. 529/ LV, 30.06.2006.
Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 491/ LV, 22.06.2006.
Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumi Nr. 407/ LV, 30.05.2006.
Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 298/ LV, 21.04.2006.
Par Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumu Nr.638 "Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 297/ LV, 21.04.2006.
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 266/ LV, 11.04.2006.
Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 28.03.2006. noteikumi Nr. 235/ LV, 30.03.2006.
Noteikumi par putnu gripas uzliesmojuma draudu novēršanas pasākumiem Ministru kabineta 28.02.2006. noteikumi Nr. 171/ LV, 08.03.2006.
Veterinārās prasības to nagaiņu sugu dzīvnieku apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur Latviju no trešajām valstīm Ministru kabineta 07.02.2006. noteikumi Nr. 110/ LV, 10.02.2006.
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai Ministru kabineta 07.02.2006. noteikumi Nr. 109/ LV, 10.02.2006.
Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus Ministru kabineta 06.09.2005. noteikumi Nr. 677/ LV, 09.09.2005.
Veterinārās un higiēnas prasības zvejas produktu apritei Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 630/ LV, 26.08.2005.
Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumi Nr. 582/ LV, 17.08.2005.
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumi Nr. 579/ LV, 04.08.2005.
Dzīvnieku veselības prasības svaigas mājputnu gaļas tirdzniecībai starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm un importam no trešajām valstīm Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr. 438/ LV, 29.06.2005.
Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr. 436/ LV, 29.06.2005.
Veterinārās prasības, kas jāievēro, veicot cūku un zirgu liemeņu trihinelozes pārbaudi Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumi Nr. 383/ LV, 03.06.2005.
Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumi Nr. 379/ LV, 03.06.2005.
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr. 177/ LV, 18.03.2005.
Veterinārās prasības svaigas gaļas tirdzniecībai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 01.03.2005. noteikumi Nr. 151/ LV, 04.03.2005.
Kārtība, kādā apkaro infekcijas slimības, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, un veic to profilaksi Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumi Nr. 107/ LV, 22.02.2005.
Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumi Nr. 991/ LV, 03.12.2004.
Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumi Nr. 895/ LV, 28.10.2004.
Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr. 632/ LV, 30.07.2004.
Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam Ministru kabineta 20.07.2004. noteikumi Nr. 606/ LV, 23.07.2004.
Par Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumu Nr.494 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 20.07.2004. noteikumi Nr. 611/ LV, 23.07.2004.
Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr. 599/ LV, 16.07.2004.
Veterinārās prasības govju un cūku apritei Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr. 301/ LV, 01.05.2004.
Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā produktus no trešajām valstīm Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 147/ LV, 01.05.2004.
Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 143/ LV, 01.05.2004.
Veterinārās prasības govju, aitu, kazu un cūku, svaigas gaļas un gaļas produktu importam no trešajām valstīm Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 205/ LV, 01.05.2004.
Veterinārās prasības dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 204/ LV, 01.05.2004.
Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr. 302/ LV, 01.05.2004.
Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 206/ LV, 01.05.2004.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem un samaksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 144/ LV, 30.04.2004.
Noteikumi par veterinārajām prasībām tirdzniecībai ar dzīvnieku izcelsmes produktiem Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 207/ LV, 30.04.2004.
Noteikumi par dzīvnieku veselības prasībām tirdzniecībā ar svaigu putnu gaļu Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 209/ LV, 30.04.2004.
Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 146/ LV, 30.04.2004.
Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr. 277/ LV, 28.04.2004.
Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 142/ LV, 28.04.2004.
Veterinārsanitārās prasības, kas noteiktas gaļas produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 208/ LV, 27.04.2004.
Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 145/ LV, 27.04.2004.
Veterinārās prasības svaigas gaļas apritei starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 203/ LV, 23.04.2004.
Divvāku molusku infekcijas slimību apkarošanas kārtība Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 210/ LV, 06.04.2004.
Veterinārās prasības zivju un molusku iegūšanai, akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu pārvadāšanai un piedāvājumam tirgū Ministru kabineta 18.03.2004. noteikumi Nr. 141/ LV, 01.04.2004.
Zivju infekcijas slimību apkarošanas kārtība Ministru kabineta 16.03.2004. noteikumi Nr. 140/ LV, 19.03.2004.
Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumi Nr. 83/ LV, 20.02.2004.
Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumi Nr. 85/ LV, 19.02.2004.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 713/ LV, 19.12.2003.
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 712/ LV, 19.12.2003.
Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakses un apkarošanas noteikumi Ministru kabineta 19.11.2003. noteikumi Nr. 653/ LV, 25.11.2003.
Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem Ministru kabineta 11.11.2003. noteikumi Nr. 638/ LV, 14.11.2003.
Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem Ministru kabineta 07.10.2003. noteikumi Nr. 553/ LV, 10.10.2003.
Kārtība, kādā izsniedz un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 493/ LV, 05.09.2003.
Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 494/ LV, 05.09.2003.
Prasības svaigas gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 482/ LV, 05.09.2003.
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies epizootijas vai valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumi Nr. 293/ LV, 06.06.2003.
Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 605/ LV, 30.12.2002.
Veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm, kārtība, kādā dzīvnieki tiek nokauti realizācijai, un higiēnas prasības gaļas iegūšanai Ministru kabineta 23.12.2002. noteikumi Nr. 555/ LV, 30.12.2002.
Noteikumi par veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem darba apstākļiem un veterinārās ekspertīzes veikšanas kārtība Ministru kabineta 14.05.2002. noteikumi Nr. 185/ LV, 17.05.2002.
Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki Ministru kabineta 30.04.2002. noteikumi Nr. 175/ LV, 07.05.2002.
Putnu un inkubējamo olu aprites veterinārās prasības Ministru kabineta 23.04.2002. noteikumi Nr. 166/ LV, 26.04.2002.
Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 19.03.2002. noteikumi Nr. 127/ LV, 26.03.2002.
Atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr. 87/ LV, 01.03.2002.
Dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 13.11.2001. noteikumi Nr. 477/ LV, 16.11.2001.
Putnu un trušu gaļas aprites noteikumi Ministru kabineta 30.10.2001. noteikumi Nr. 460/ LV, 08.11.2001.