Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 27

Rīgā 2017. gada 17. janvārī (prot. Nr. 3 24. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 32. panta pirmo daļu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 5. panta pirmo daļu, 6. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī ievērojot zemkopības ministra sniegto informāciju par nepieciešamību efektīvi apkarot Āfrikas cūku mēri:

1. Izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 17. janvāra līdz 17. aprīlim šādās Latvijas administratīvajās teritorijās:

1.1. Ādažu novadā;

1.2. Krimuldas novadā;

1.3. Salaspils novadā.

2. Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests.

3. Valsts policijai:

3.1. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma izveidot kontrolposteņus un nodrošināt tajos amatpersonu dežūras uz ceļiem, kas šķērso šā rīkojuma 1. punktā minētās teritorijas;

3.2. iesaistīt amatpersonas Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu īstenošanā Āfrikas cūku mēra skartajās novietnēs, ja to īpašnieki nepakļaujas Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu norādījumiem;

3.3. sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu pastiprināti kontrolēt transportlīdzekļus šā rīkojuma 1. punktā minētajās teritorijās, lai pārbaudītu, vai netiek veikti mājas cūku un mežacūku, kā arī to produktu pārvadājumi.

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināt uzraudzību un atbalstu dzīvnieku līķu sadedzināšanā.

5. Attiecīgo novadu pašvaldībām:

5.1. ierādīt vietu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanai un organizēt to;

5.2. piesaistīt tehniku un citus resursus nobeigušos un nogalināto dzīvnieku sadedzināšanai Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.

6. Pārtikas un veterinārajam dienestam saskaņot ar Valsts vides dienestu Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā nogalināto un nobeigušos dzīvnieku sadedzināšanas nosacījumus.

7. Pārtikas un veterinārajam dienestam nodrošināt iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu informēšanu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu sakarā ar Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem, kā arī par ierobežojumiem ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā un veicamajiem Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem.

8. Faktiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar Āfrikas cūku mēra apkarošanu ārkārtējās situācijas laikā, šajā rīkojumā minētajām institūcijām un pašvaldībām segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Ministrijām sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju saskaņotu tiesību akta projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktisko izdevumu apmēram.

9. Ja šajā rīkojumā minētajiem pasākumiem, kas kompensēti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", tiek saņemts Eiropas Savienības finansējums, to ieskaita valsts budžeta vispārējos ieņēmumos.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

17.01.2017