Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.06.2006. - 22.01.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 12. janvāra noteikumus Nr. 34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli".
Ministru kabineta noteikumi Nr.110

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 23.§)
Veterinārās prasības to nagaiņu sugu dzīvnieku apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur Latviju no trešajām valstīm
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības šo noteikumu 1.pielikumā minēto nagaiņu sugu dzīvnieku (turpmāk — nagaiņi) importam un tranzītam caur Latviju no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk — trešā valsts).

2. Latvijā drīkst ievest, kā arī vest tranzītā caur Latvijas teritoriju nagaiņus no šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajām trešajām valstīm vai trešo valstu daļām, no kurām atļauts šo dzīvnieku eksports uz Eiropas Savienību.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.441)

3. Latvijā drīkst ievest nagaiņus no trešās valsts vai trešās valsts daļas, kura ir brīva no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām slimībām un savā teritorijā aizliedz ievest dzīvniekus, kas vakcinēti pret tām.

4. Pirms nagaiņu ievešanas Latvijā ir ievērotas šādas prasības:

4.1. nagaiņus izmeklējis oficiālais veterinārārsts (trešās valsts kompetentās iestādes (iestāde, kura veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli, vai cita iestāde, kurai tā deleģējusi veikt minētās funkcijas) pilnvarots veterinārārsts, kurš drīkst izmeklēt dzīvniekus un aizpildīt veterināro (veselības) sertifikātu), un viņš tos atzinis par veseliem;

4.2. nagaiņi pārvadāti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku pārva­dāšanu noteiktajām prasībām;

4.3. nagaiņiem pirms izvešanas no nosūtītājas valsts izsniegts aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kurš apliecina dzīvnieku atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Veterinārā (veselības) sertifikāta oriģinālu ved kopā ar attiecīgo nagaiņu sūtījumu;

4.4. atzītā Latvijas robežkontroles punktā nagaiņiem veikta veterinārā kontrole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm.

5. Veterinārais (veselības) sertifikāts atbilst šādām prasībām:

5.1. to parakstījis un izsniedzis oficiālais veterinārārsts, un tajā sniegtā informācija apstiprināta ar oficiālu zīmogu. Ja veterinārais (veselības) sertifikāts sastāv no vairākām lapām, šī prasība attiecas uz katru no tām;

5.2. tas izstrādāts un aizpildīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus;

5.3. tas ir noformēts uz vienas vai vairākām lapām, uz katras lapas norādīts tās numurs kopējo lapu skaitā un veterinārā (veselības) sertifikāta numurs.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/68/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.110
Nagaiņu sugu dzīvnieku saraksts

Nr.
p.k.

Taksons

kārta

dzimta

ģints vai suga

1.

Pārnadži (Artiodactyla)

1.1.

antilopju dzimta (Antilocapridae)

Antilocapra ssp.

1.2.

vēršu dzimta (Bovidae)

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphusssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (ieskaitot Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (ieskaitot Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (ieskaitot Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (ieskaitot Nemorhaedus un Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (ieskaitot Boocerus)

1.3.

kamieļu dzimta (Camelidae)

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

1.4.

briežu dzimta (Cervidae)

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerusssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp.,Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelusssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

1.5.

žirafu dzimta (Giraffidae)

Giraffa ssp., Okapia ssp.

1.6.

nīlzirgu dzimta (Hippopotamidae)

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

1.7.

(Moschidae)

Moschus ssp.

1.8.

cūku dzimta (Suidae)

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

1.9.

pekaru dzimta (Tayassuidae)

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

1.10.

pundurbriežu dzimta (Tragulidae)

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

2.

Nepārnadži (Perissodactyla)

2.1.

degunradžu dzimta (Rhinocerotodae)

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. Perissodactyla

2.2.

tapiru dzimta (Tapiridae)

Tapirus ssp.

3.

Snuķaiņi (Proboscidae)

ziloņu dzimta (Elephantidae)

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Zemkopības ministrs M.Roze
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.110
Trešās valstis un trešo valstu daļas, no kurām atļauts nagaiņu eksports uz Eiropas Savienību

(Pielikums MK 30.05.2006. noteikumu Nr.441 redakcijā)

Nr. p.k.

Valsts

Valsts daļas, no kurām atļauts nagaiņu eksports uz Eiropas Savienību1

Veterināro sertifikātu veidi nagaiņiem, kurus atļauts eksportēt uz Eiropas Savienību1

1.

Bulgārija

Varnas, Dobričas, Silistras, Šumenas, Targovištes, Razgradas, Ruses, Veliko Tirnovas, Gabrovas, Plevenas, Lovečas, Plovdivas, Smoļanas, Pazardžikas, Sofijas apgabals, Sofijas pilsēta, Pernikas, Kjustendilas, Blagojevgradas, Slivenas, Stara Zagoras, Vracas, Montanas un Vidinas apgabals

BOV-X

BOV-Y

RUM

OVI-X

OVI-Y

2.

Kanāda

Visa valsts teritorija

POR-X

Visa valsts, izņemot Britu Kolumbijas Okanagana ielejas reģionu, kas ģeogrāfiski izvietots, virzoties no atskaites punkta uz Kanādas robežas ar Amerikas Savienotajām Valstīm ar 120°15' garumu un 49° platumu virzienā uz:

- ziemeļiem līdz punktam ar 119°35' garumu,

50°30' platumu

- ziemeļaustrumiem līdz punktam ar 119° garumu,

50°45' platumu

- dienvidiem līdz punktam uz Kanādas/Amerikas

Savienoto Valstu robežas ar 118°15' garumu, 49° platumu

BOV-X

OVI-X

OVI-Y

RUM-1

3.

Šveice

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

OVI-X

OVI-Y

RUM

POR-X

POR-Y

SUI

4.

Čīle

Visa valsts teritorija

OVI-X

RUM

POR-X

SUI

5.

Grenlande

Visa valsts teritorija

OVI-X

RUM

6.

Horvātija

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

RUM

OVI-X

OVI-Y

7.

Islande

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

RUM

OVI-X

OVI-Y

POR-X

POR-Y

8.

Jaunzēlande

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

RUM

POR-X

POR-Y

OVI-X

OVI-Y

9.

Senpjēra un Mikelona

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

RUM

OVI-X

OVI-Y

CAM

10.

Rumānija

Visa valsts teritorija

BOV-X

BOV-Y

RUM

OVI-X

OVI-Y

Piezīmes.

1.1 Neskarot specifiskās sertifikācijas prasības, kas noteiktas Eiropas Savienības līgumos ar trešajām valstīm.

2. Veterināro sertifikātu veidi:

2.1. BOV-X - Bos taurus, Bison bison un Bubalus bubalis sugu liellopi un to krustojumi, kuri pēc ievešanas paredzēti vaislai un/vai audzēšanai;

2.2. BOV-Y - Bos taurus, Bison bison un Bubalus bubalis sugu liellopi un to krustojumi, kuri pēc ievešanas paredzēti tūlītējai nokaušanai;

2.3. OVI-X - Ovis aries sugas aitas un Capra hircus sugas kazas, kuras pēc ievešanas paredzētas vaislai un/vai audzēšanai vai tūlītējai nokaušanai;

2.4. OVI-Y - Ovis aries sugas aitas un Capra hircus sugas kazas, kuras pēc ievešanas paredzētas tūlītējai nokaušanai;

2.5. POR-X - Sus scrofa sugas cūkas, kuras pēc ievešanas paredzētas vaislai un/vai audzēšanai vai tūlītējai nokaušanai;

2.6. POR-Y - Sus scrofa sugas cūkas, kuras pēc ievešanas paredzētas tūlītējai nokaušanai;

2.7. RUM-1 - snuķaiņu kārtas (Proboscidea) un pārnadžu kārtas (Artiodactyla) dzīvnieki (izņemot cūku dzimtas, briežu dzimtas (Cervidae) un Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries, Capra Hircus sugu dzīvniekus);

2.8. RUM - snuķaiņu kārtas (Proboscidea) un pārnadžu kārtas (Artiodactyla) dzīvnieki (izņemot cūku dzimtas un Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries, Capra Hircus sugu dzīvniekus);

2.9. SUI - savvaļas pārnadži no cūku dzimtas;

2.10. CAM - kamieļu dzimtas (Camelidae) dzīvnieki (kamieļi, lamas un vikunjas).

3. Sertifikāta zemsvītras piezīmes skaidrojums:

3.1. I - teritorija, kurā vietējo mājlopu saslimstība ar GSE novērtēta kā ļoti niecīga, eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātiem BOV-X un BOV-Y;

3.2. II - teritorija atzīta par tādu, kam ir no tuberkulozes oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu BOV-X;

3.3. III - teritorija atzīta par tādu, kam ir no brucelozes oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu BOV-X;

3.4. IVa - teritorija atzīta par tādu, kam ir no govju enzootiskās leikozes (GEL) oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu BOV-X;

3.5. IVb - teritorija ar apstiprinātām saimniecībām, kas atzītas par tādām, kam ir no govju enzootiskās leikozes (GEL) oficiāli brīvu saimniecību statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu BOV-X;

3.6. V - teritorija atzīta par tādu, kam ir no brucelozes oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu OVI-X;

3.7. VI - ģeogrāfiskie ierobežojumi;

3.8. VII - teritorija atzīta par tādu, kam ir no tuberkulozes oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu RUM;

3.9. VIII - teritorija atzīta par tādu, kam ir no brucelozes oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu RUM;

3.10. IX - teritorija atzīta par tādu, kam ir no Aujeski slimības oficiāli brīvas teritorijas statuss. Eksportam uz Eiropas Kopienu dzīvnieki sertificēti saskaņā ar sertifikātu POR-X;

3.11. X - tikai līdz 2006.gada 31.decembrim tādu no Bulgārijas un Rumānijas sūtītu nokaušanai paredzētu dzīvnieku tranzītam, kuru galamērķis ir dalībvalstis un kurus pārvadā kravas automašīnās, kas ir aizzīmogotas ar zīmogu, kam ir norādīts sērijas numurs. Uz veselības sertifikāta jānorāda zīmoga numurs, un zīmogam jābūt neskartam, sasniedzot paredzēto robežkontroles punktu iebraukšanai Kopienā, un tas ir jāreģistrē TRACES sistēmā. Kompetentās veterinārās iestādes nodrošina, ka pirms sūtījuma izvešanas no Bulgārijas vai Rumānijas pirms tranzīta uz trešo valsti sertifikātu zīmogo ar šādu uzrakstu: "TRANZĪTAM UZ ES TIKAI NO BULGĀRIJAS/RUMĀNIJAS (nevajadzīgo valsts nosaukumu svītrot) CAUR BIJUŠO DIENVIDSLĀVIJAS REPUBLIKU MAĶEDONIJU/MELNKALNI/SERBIJU (nevajadzīgo valsts nosaukumu svītrot).

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.110
Slimību saraksts un kritēriji, lai trešo valsti vai tās daļu atzītu par brīvu no slimības

Nr.
p.k.

Slimības
nosaukums

Kritēriji

Dzīvnieku sugas, uz kurām attiecas
prasība par atbilstību kritērijam

1.

Mutes un nagu sērga

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēts slimības uzliesmojums, nav aizdomu par izraisītāja vīrusa klātbūtni1, un dzīvnieki nav vakcinēti

Visas sugas

2.

Vezikulārais stomatīts

Pēdējo 6 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi

Visas sugas

3.

Cūku vezikulārā slimība

Pēdējo 24 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Cūku dzimtas (Suidae) sugas

4.

Mēris

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Visas sugas

5.

Mazo atgremotāju mēris

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Aitu un kazu ģints (Ovis, Capra) sugas

6.

Kontagiozā govju pleiro­pneimonija

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Vērši, liellopi (klase Bos)

7.

Nodulārais dermatīts

Pēdējo 36 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Vērši, īstie liellopi, bizoni, ūdens bifeļi (klases Bos, Bison, Bubalus)

8.

Rifta ielejas drudzis

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Visas sugas, izņemot cūku dzimtu

9.

Zilās mēles slimība

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, dzīvnieki nav vakcinēti, tiem veikta regulāra Culicoides populācijas kontrole

Visas sugas, izņemot cūku dzimtu

10.

Aitu bakas un kazu bakas

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Aitu un kazu ģints sugas

11.

Āfrikas cūku mēris

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi

Cūku dzimtas sugas

12.

Klasiskais cūku mēris

Pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, un dzīvnieki nav vakcinēti

Cūku dzimtas sugas

Piezīme.

1 Saskaņā ar Starptautiskā epizootiju biroja rokasgrāmatas 2.1.1.nodaļu.

Zemkopības ministrs M.Roze
03.06.2006