Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 97
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 11.02.2020. noteikumi Nr. 92/ LV, 19.02.2020.
Ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošības noteikumi Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 465/ LV, 10.10.2019.
Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību Satiksmes ministrijas 30.04.2004. noteikumi Nr. 11/ LV, 09.02.2005.
Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 810/ LV, 21.12.2018.
Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 299/ LV, 31.05.2018.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 634/ LV, 26.10.2017.
Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-13/ LV, 18.05.2017.
Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumi Nr. 151/ LV, 23.03.2017.
Kuģu aprīkojuma noteikumi Ministru kabineta 17.01.2017. noteikumi Nr. 34/ LV, 30.01.2017.
Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 811/ LV, 22.12.2016.
Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 451/ LV, 14.07.2016.
Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanu un verificētās bruto masas noteikšanu, paziņošanu un kontroli Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumi Nr. 424/ LV, 04.07.2016.
Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos Ministru kabineta 14.06.2016. noteikumi Nr. 363/ LV, 17.06.2016.
Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumi Nr. 92/ LV, 11.02.2016.
Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr. 27/ LV, 04.02.2016.
Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr. 30/ LV, 29.01.2016.
Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 746/ LV, 30.12.2015.
Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 745/ LV, 30.12.2015.
Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr. 710/ LV, 28.12.2015.
Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa Ministru kabineta 03.06.2014. noteikumi Nr. 273/ LV, 10.06.2014.
Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa un šo prasību ievērošanas nosacījumi Ministru kabineta 14.01.2014. noteikumi Nr. 18/ LV, 16.01.2014.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 867/ LV, 20.09.2013.
Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām Ministru kabineta 04.06.2013. noteikumi Nr. 303/ LV, 06.06.2013.
Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr. 708/ LV, 18.10.2012.
Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju Ministru kabineta 04.09.2012. noteikumi Nr. 619/ LV, 07.09.2012.
Noteikumi par ostu formalitātēm Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumi Nr. 339/ LV, 31.05.2012.
Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 20.03.2012. noteikumi Nr. 185/ LV, 22.03.2012.
Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr. 561/ LV, 26.07.2011.
Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem Ministru kabineta 14.06.2011. noteikumi Nr. 451/ LV, 28.06.2011.
Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu Ministru kabineta 07.06.2011. noteikumi Nr. 439/ LV, 22.06.2011.
Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumi Nr. 424/ LV, 17.06.2011.
Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumi Nr. 364/ LV, 20.05.2011.
Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1171/ LV, 06.01.2011.
Ostas valsts kontroles kārtība Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1164/ LV, 29.12.2010.
Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumi Nr. 927/ LV, 08.10.2010.
Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu Ministru kabineta 19.01.2010. noteikumi Nr. 57/ LV, 22.01.2010.
Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1612/ LV, 30.12.2009.
Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1060/ LV, 18.09.2009.
Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 882/ LV, 11.08.2009.
Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 857/ LV, 11.08.2009.
Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 753/ LV, 28.07.2009.
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1074/ LV, 29.12.2008.
Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1065/ LV, 29.12.2008.
Noteikumi par atpūtas kuģu drošību Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumi Nr. 201/ LV, 28.03.2008.
Noteikumi par kuģu drošību Ministru kabineta 29.01.2008. noteikumi Nr. 49/ LV, 28.02.2008.
Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr. 82/ LV, 08.02.2008.
Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 874/ LV, 21.12.2007.
Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr. 766/ LV, 28.11.2007.
Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr. 767/ LV, 22.11.2007.
Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr. 748/ LV, 22.11.2007.
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 727/ LV, 02.11.2007.
Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumi Nr. 49/ LV, 23.01.2007.
Navigācijas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1032/ LV, 29.12.2006.
Noteikumi par kuģu satiksmes vadības operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1031/ LV, 29.12.2006.
Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas tehniskajiem līdzekļiem Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1024/ LV, 27.12.2006.
Kārtība, kādā nodrošināma Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) krasta sakaru tīkla darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros Ministru kabineta 03.10.2006. noteikumi Nr. 826/ LV, 10.10.2006.
Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumi Nr. 683/ LV, 30.08.2006.
Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumi Nr. 682/ LV, 30.08.2006.
Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību Ministru kabineta 28.03.2006. noteikumi Nr. 248/ LV, 25.05.2006.
Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumi Nr. 373/ LV, 18.05.2006.
Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumi Nr. 199/ LV, 22.03.2006.
Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumi Nr. 198/ LV, 22.03.2006.
Ostas valsts kontroles kārtība Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumi Nr. 197/ LV, 22.03.2006.
Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumi Nr. 145/ LV, 14.03.2006.
Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām Ministru kabineta 15.02.2006. noteikumi Nr. 146/ LV, 09.03.2006.
Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumi Nr. 144/ LV, 03.03.2006.
Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumi Nr. 143/ LV, 01.03.2006.
Noteikumi par ločiem Ministru kabineta 07.02.2006. noteikumi Nr. 102/ LV, 24.02.2006.
Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu Ministru kabineta 24.01.2006. noteikumi Nr. 80/ LV, 07.02.2006.
Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1044/ LV, 30.12.2005.
Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu Ministru kabineta 20.12.2005. noteikumi Nr. 992/ LV, 30.12.2005.
Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību Ministru kabineta 20.12.2005. noteikumi Nr. 994/ LV, 29.12.2005.
Jūrnieku sertificēšanas noteikumi Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 895/ LV, 17.12.2005.
Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 878/ LV, 25.11.2005.
Noteikumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 856/ LV, 23.11.2005.
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām Ministru kabineta 09.08.2005. noteikumi Nr. 592/ LV, 11.08.2005.
Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos Ministru kabineta 12.07.2005. noteikumi Nr. 508/ LV, 15.07.2005.
Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem Ministru kabineta 26.04.2005. noteikumi Nr. 278/ LV, 17.05.2005.
Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem Satiksmes ministrijas 05.04.2005. noteikumi Nr. 8/ LV, 27.04.2005.
Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi Ministru kabineta 15.02.2005. noteikumi Nr. 128/ LV, 04.03.2005.
Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi Satiksmes ministrijas 06.01.2005. noteikumi Nr. 3/ LV, 09.02.2005.
Kuģu karoga valsts uzraudzība Satiksmes ministrijas 24.12.2004. noteikumi Nr. 24/ LV, 08.02.2005.
Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu Satiksmes ministrijas 20.04.2004. noteikumi Nr. 7/ LV, 04.02.2005.
Latvijas jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas noteikumi Satiksmes ministrijas 25.08.2003. noteikumi Nr. 19/ LV, 27.01.2005.
Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumi Nr. 993/ LV, 03.12.2004.
Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos Ministru kabineta 01.06.2004. noteikumi Nr. 508/ LV, 04.06.2004.
Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību Satiksmes ministrijas 09.03.2004. noteikumi Nr. 6/ LV, 30.04.2004.
Ostas valsts kontroles kārtība Satiksmes ministrijas 23.01.2004. noteikumi Nr. 3/ LV, 30.04.2004.
Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība Satiksmes ministrijas 19.09.2003. noteikumi Nr. 26/ LV, 29.04.2004.
Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi Satiksmes ministrijas 11.07.2003. noteikumi Nr. 17/ LV, 29.04.2004.
Par ziņošanu par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām Satiksmes ministrijas 03.02.2004. noteikumi Nr. 4/ LV, 29.04.2004.
Kuģu pasažieru reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr. 747/ LV, 30.12.2003.
Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā Ministru kabineta 02.12.2003. noteikumi Nr. 674/ LV, 05.12.2003.
Kārtība, kādā nosaka jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa, un atbilstības noteikšanas kritēriji Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumi Nr. 374/ LV, 16.07.2003.
Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumi Nr. 359/ LV, 04.07.2003.
Noteikumi par jūrnieka grāmatiņā iekļaujamo informāciju un jūrnieka grāmatiņas lietošanas kārtību Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr. 279/ LV, 30.05.2003.
Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr. 65/ LV, 07.02.2003.