Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1074 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 17.§)
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Latvijas Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Latvijas Jūras administrācija publiskos pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. No samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem atbrīvojamo personu loks noteikts šo noteikumu pielikumā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1042 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 206.nr.).

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.727
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena1
(Ls)

I. Kuģošanas drošības departaments un Kuģošanas drošības inspekcija*

1.

Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas

1 reize

200,00

2.

Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa uzraudzība

2.1.

ikgadējā kuģa apskate karoga valsts uzraudzības ietvaros kuģiem, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā3. Tarifā ietilpst kuģošanas spējas apliecības jeb karoga valsts sertifikāta izsniegšana

1 reize

2.1.1.

kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk - BT) līdz 10

1 reize

2,30 + 0,870 x BT

2.1.2.

kuģiem ar BT 10-20

1 reize

12,00 + 0,52 x BT

2.1.3.

kuģiem ar BT 20-50

1 reize

24,00 + 0,23 x BT

2.1.4.

kuģiem ar BT 50-100

1 reize

38,00 + 0,14 x BT

2.1.5.

kuģiem ar BT 100-200

1 reize

54,00 + 0,080 x BT

2.1.6.

kuģiem ar BT 200-500

1 reize

74,00 + 0,040 x BT

2.1.7.

kuģiem ar BT 500-1000

1 reize

98,00 + 0,030 x BT

2.1.8.

kuģiem ar BT 1000-2000

1 reize

128,00 + 0,020 x BT

2.1.9.

kuģiem ar BT 2000-5000

1 reize

165,00 + 0,007 x BT

2.1.10.

kuģiem ar BT 5000-10000

1 reize

205,00 + 0,004 x BT

2.1.11.

kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

256,00 + 0,003 x BT

2.2.

kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avāriju plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)

1 reize

2.2.1.

kuģiem ar BT līdz 200

1 reize

15,00

2.2.2.

kuģiem, kuru BT lielāka par 200, bet mazāka par 500

1 reize

35,00

2.2.3.

kuģiem ar BT 500 un vairāk

1 reize

110,00

2.3.

kuģa ārpuskārtas apskate

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika

2.4.

kuģa minimālās apkalpes apliecības izsniegšana

1 reize

20,00

2.5.

kuģa minimālās apkalpes sastāva pārskatīšana

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika

2.6.

Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

35,00

2.7.

Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati

1 reize

35,00

2.8.

kuģa radiobojas reģistrācija

1 reize

17,00

3.

Kuģa remontuzņēmumu, aprīkojuma servisa uzņēmumu un beramkravu termināļu pārbaudes

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika

4.

Pagaidu atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai

1 gab.

35,00

5.

Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa garuma)

5.1.

līdz 12 metriem

1 reize

25,00

5.2.

12-24 metri

1 reize

40,00

5.3.

24 un vairāk metru

1 reize

50,00

6.

Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā

1 gab.

25,00

7.

Ikgadējās pārbaudes Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa garuma)

7.1.

līdz 12 metriem

1 reize

35,00

7.2.

12-24 metri

1 reize

50,00

7.3.

24 un vairāk metru

1 reize

70,00

8.

Laivu ikgadējā apskate, ja tās izmanto komerciālām vajadzībām jūrā

8.1.

laivas bez dzinēja, piemēram, airu laivas (atkarībā no laivas garuma)

8.1.1.

līdz 7 metriem

1 reize

2,80

8.1.2.

7-9 metri

1 reize

4,30

8.1.3.

9-12 metru

1 reize

5,60

8.1.4.

12-17 metru

1 reize

8,50

8.1.5.

17 un vairāk metru

1 reize

11,30

8.2.

laivas ar uzkaramo dzinēju (atkarībā no laivas garuma)

1 reize

8.2.1.

līdz 7 metriem

1 reize

4,30

8.2.2.

7-9 metri

1 reize

5,60

8.2.3.

9-12 metru

1 reize

8,50

8.2.4.

12-17 metru

1 reize

11,30

8.2.5.

17 un vairāk metru

1 reize

14,20

8.3.

laivas ar stacionāro dzinēju (atkarībā no laivas garuma)

8.3.1.

līdz 7 metriem

1 reize

7,00

8.3.2.

7-9 metri

1 reize

9,90

8.3.3.

9-12 metru

1 reize

14,20

8.3.4.

12-17 metru

1 reize

22,60

8.3.5.

17 un vairāk metru

1 reize

28,30

II. Jūrnieku reģistrs2, *

9.

Jūrnieku kompetences novērtēšana

9.1.

1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk - STCW konvencija) noteiktajās kvalifikācijās

9.1.1.

kapteinis un vecākais stūrmanis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT 500 un lielākiem), vecākais mehāniķis un otrais mehāniķis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar dzinēju jaudu 750 kW un lielāku)

1 reize

60,00

9.1.2.

kapteinis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT, mazāku par 500) un pārējie virsnieki4

1 reize

40,00

9.1.3.

ierindas jūrnieks

1 reize

20,00

9.1.4.

globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk - GMDSS) operators

1 reize

20,00

9.1.5.

profesionālais angļu valodas tests

1 reize

10,00

9.2.

nekonvencionālajās kvalifikācijās

9.2.1.

tirdzniecības flotes virsnieks, uz kuru neattiecas STCW konvencija

1 reize

40,00

9.2.2.

zvejas un iekšējo ūdeņu kuģa kapteinis, stūrmanis, mehāniķis

1 reize

20,00

9.2.3.

ierindas jūrnieka kvalifikācijas, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 reize

15,00

9.2.4.

locis, VTS operators, atpūtas kuģa vadītājs, GMDSS operators

1 reize

15,00

10.

Jūrnieku grāmatiņas izsniegšana5

10.1.

jūrniekam6

1 gab.

50,00

10.2.

praktikantam

1 gab.

5,00

11.

Kompetences sertifikātu izsniegšana7

11.1.

STCW konvencijā noteiktais kompetences sertifikāts

11.1.1.

kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis, sardzes stūrmanis un sardzes mehāniķis (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

22,00

11.1.2.

GMDSS operators (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

22,00

11.1.3.

ierindas jūrnieks

1 gab.

12,00

11.1.4.

kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšana

1 gab.

12,00

11.2.

nekonvencionālais kompetences sertifikāts

11.2.1.

zvejas un iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis

1 gab.

22,00

11.2.2.

pārējie virsnieki

1 gab.

22.00

11.2.3.

ierindas jūrnieks, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 gab.

12,00

11.2.4.

locis, VTS operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 gab.

12,00

12.

Ārvalstu jūrniekiem izsniegtie dokumenti

12.1.

izziņa par dokumentu iesniegšanu karoga valsts apstiprinājumam

1 gab.

22,00

12.2.

sertifikāta apstiprinājums

1 gab.

33,00

13.

Izglītības uzraudzība

13.1.

programmas satura novērtēšana

13.1.1.

profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

100,00

13.1.2.

atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana8

1 reize

50,00

13.1.3.

mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

60,00

13.1.4.

atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana8

1 reize

30,00

13.1.5.

mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

100,00

13.1.6.

atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana8

1 reize

50,00

13.2.

programmas īstenošanas novērtēšana

13.2.1.

sākotnējais novērtējums (atbilstības sertifikāta izsniegšanai)

1 gab.

60,00

13.2.2.

ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu)

1 gab.

50,00

13.2.3.

ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundu)

1 gab.

100,00

14.

Mācību kursu apliecību reģistrēšana datu bāzē

1 gab.

1,00

15.

Pagaidu atļauju izsniegšana Latvijas virsniekiem

1 gab.

50,00

16.

Komersanta, kurš iekārto personas darbā uz kuģiem, darbības uzsākšanas vai darbības novērtējums

1 gab.

150,00

III. Latvijas Kuģu reģistrs2,*

17.

Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

17.1.

kuģis ar dzinēju

1 reize

55,00 plus 0,45 par
1 neto tilpības vienību
(turpmāk - NT)9

17.2.

kuģis bez dzinēja

1 reize

55,00 plus 0,05 par
1 NT9

17.3.

būvniecības stadijā esošs kuģis

1 reize

60,00

17.4.

valsts dienesta kuģis

1 reize

60,00

18.

Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

18.1.

motorjahta

1 reize

235,00

18.2.

buru jahta (garums līdz 7 m)

1 reize

24,00

18.3.

buru jahta (garums no 7 līdz 12 m)

1 reize

60,00

18.4.

buru jahta (garums 12 m un vairāk)

1 reize

115,00

19.

Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

19.1.

zvejas laiva bez dzinēja

1 reize

6,00

19.2.

zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju

1 reize

12,00

19.3.

zvejas laiva ar stacionāro dzinēju

1 reize

18,00

20.

Izslēgšana no Latvijas Kuģu reģistra

20.1.

kuģis

1 reize

60,00

20.2.

atpūtas kuģis

1 reize

12,00

20.3.

zvejas laiva

1 reize

6,00

21.

Vārda vai numura rezervēšana

21.1.

kuģa vārds

1 reize

115,00

21.2.

atpūtas kuģa vārds

1 reize

60,00

21.3.

jahtas numurs (uz buras)

1 reize

60,00

22.

Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma

22.1.

kuģis

1 reize

60,00

22.2.

atpūtas kuģis

1 reize

24,00

23.

Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija

1 reize

0,1 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā 1000,0010

24.

Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija

1 reize

24,00

25.

Dokumenta izsniegšana

25.1.

kuģis

1 reize

12,00

25.2.

atpūtas kuģis vai zvejas laiva

1 reize

6,00

26.

Dokumentu dublikātu izsniegšana

1 reize

60,00

27.

Kuģa reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība

27.1.

kuģis ar dzinēju

1 gab.

12,00 plus 0,23 par
1 NT9

27.2.

kuģis bez dzinēja

1 gab.

12,00 plus 0,03 par
1 NT9

28.

Rakstiskas izziņas izsniegšana11

1 gab.

6,00

IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija2, *

29.

Aizsardzības sistēmas novērtēšana

29.1.

ostas iekārtai

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika, bet ne mazāk kā 85,00 par katru atsevišķu ostas iekārtu

29.2.

ostai

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika

30.

Aizsardzības plāna vai tā grozījumu sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana12

30.1.

kuģim13

1 reize

105,00

30.2.

ostas iekārtai13

1 reize

75,00

30.3.

vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns14

1 reize

55,00, reizināti ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns

30.4.

ostai14

1 reize

55,00, reizināti ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)

31.

Aizsardzības plāna vai tā grozījumu atkārtota izvērtēšana un apstiprināšana12

31.1.

kuģim13

1 reize

75,00

31.2.

ostas iekārtai13

1 reize

65,00

31.3.

vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns14

1 reize

50,00, reizināti ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām apvienotajā ostu iekārtu aizsardzības plānā sākotnējās izvērtēšanas laikā ir konstatēti trūkumi

31.4.

ostai14

1 reize

50,00, reizināti ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)

32.

Aizsardzības pārbaude

32.1.

kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu, atkārtotā vai ārpuskārtas pārbaude15

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika, bet ne mazāk kā 260,00

32.2.

kuģim, kas atrodas ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijas vai to jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem15

1 reize

410,00

32.3.

ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude16

1 reize

Piemērojot stundas tarifa likmi 17,00, atkarībā no faktiski patērētā laika, bet ne mazāk kā 85,00 par katru atsevišķu ostas iekārtu

32.4.

ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude17

1 reize

65,00

33.

Starptautiskā kuģu aizsardzības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

1 reize

45,00

34.

Starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģu aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentas institūcijas iesniegtajiem dokumentiem

1 gab.

45,00

35.

Ar kuģu, ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana

1 gab.

45,00

36.

Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana18

1 gab.

80,00

37.

Apmācību programmu saskaņošana19

1 reize

40,00

Piezīmes.

1. 1 Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

2. 2 Lai segtu piemaksas, kas darbiniekam paredzētas par nakts darbu, par virsstundu darbu un par darbu svētku dienās, pakalpojumu cenai piemēro koeficientu 2, ja pakalpojums pēc pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma tiek sniegts nakts laikā, ārpus darba laika vai svētku
dienās un attiecīgo pakalpojumu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt darba laikā termiņā, kas apmierina pakalpojuma ņēmēju.

3. 3 Ņemot vērā kuģa tipu un darbības veidu, cenai piemēro šādus koeficientus:

- pasažieru kuģiem 1,7;

- tankkuģiem 1,5;

- naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem 1,3;

- velkoņiem un ledlaužiem 1,2.

Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu (gados) (n):

v = 1 + n x 0,01.

4. 4 Klātienes nodaļas studiju beidzējiem šis pakalpojums vienu reizi pirmā gada laikā pēc studiju beigšanas ir bez maksas.

5. 5 Pakalpojuma sniegšanas pieļaujamais termiņš ir 30 dienas no pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts divu darbdienu laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

6. 6 Ja dokuments nozaudēts vai anulēts, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

7. 7 Pakalpojuma sniegšanas pieļaujamais termiņš ir 30 dienas no pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts vienas darbdienas laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2. Pirmo sertifikātu pēc mācību iestādes beigšanas izsniedz ar 50 procentu atlaidi no attiecīgās pamattarifa summas.

8. 8 Attiecīgo cenu piemēro, ja programmas iesniedzējs atkārtoti nenovērš programmas satura novērtējumā norādītos trūkumus.

9. 9 Ja kuģim nav noteikta NT vai neto reģistra tilpība vai NT ir 0, maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu bez kravas. Ja NT ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka NT ir vienāda ar 5000.

10. 10 Nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka latos saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto Latvijas Bankas oficiālo kursu nacionālās naudas vienības apmaiņai pret ārvalstu valūtu.

11. 11 No samaksas par rakstiskas izziņas saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kas īsteno Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī tiesas un prokuratūra atbilstoši attiecīgās iestādes kompetencei.

12. 12 Cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas netiek sniegts plāna apstiprinājums.

13. 13 Pakalpojuma sniegšanas pieļau­jamais termiņš ir 30 dienas no pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts vienas darbdienas laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

14. 14 Pakalpojuma sniegšanas pieļau­jamais termiņš ir 30 dienas no pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts divu darbdienu laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

15. 15 Piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts.

16. 16 Cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.

17. 17 Cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas atbilstības apstiprinājums.

18. 18 Cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.

19. 19 Cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas apmācību programma netiek saskaņota.

20. * Publiskā pakalpojuma pasūtītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koman­dējumu un darbinieku darba braucienu saistīto izdevumu atlīdzināšanu sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas pakalpojuma sniegšanas ietvaros radušies Latvijas Jūras admi­nistrācijai.

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
03.11.2007