Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 108
Noteikumi par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.02.2023. lēmums Nr. 1/2/ LV, 06.02.2023.
Noteikumi par dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.02.2023. lēmums Nr. 1/1/ LV, 06.02.2023.
Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā Ministru kabineta 13.09.2022. noteikumi Nr. 567/ LV, 15.09.2022.
Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.08.2022. lēmums Nr. 1/12/ LV, 31.08.2022.
Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.08.2022. lēmums Nr. 1/19/ LV, 31.08.2022.
Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā Ministru kabineta 09.08.2022. noteikumi Nr. 503/ LV, 10.08.2022.
Salaspils novada siltumapgādes attīstības noteikumi Salaspils novada domes 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 28/2021/ LV, 01.11.2021.
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.12.2020. lēmums Nr. 1/16/ LV, 07.12.2020.
Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 08.10.2020. lēmums Nr. 1/15/ LV, 13.10.2020.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.10.2020. lēmums Nr. 1/14/ LV, 06.10.2020.
Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.08.2020. lēmums Nr. 1/12/ LV, 12.08.2020.
Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.01.2020. lēmums Nr. 1/1/ LV, 28.01.2020.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 16.01.2020.
Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.07.2019. lēmums Nr. 1/10/ LV, 05.07.2019.
Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.04.2019. lēmums Nr. 1/7/ LV, 24.04.2019.
Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.03.2019. lēmums Nr. 1/3/ LV, 12.03.2019.
Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.08.2018. lēmums Nr. 1/23/ LV, 15.08.2018.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.05.2018. lēmums Nr. 1/10/ LV, 30.05.2018.
Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.12.2017. lēmums Nr. 1/35/ LV, 28.12.2017.
Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.12.2017. lēmums Nr. 1/36/ LV, 28.12.2017.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.04.2017. lēmums Nr. 1/17/ LV, 21.04.2017.
Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.04.2017. lēmums Nr. 1/16/ LV, 21.04.2017.
Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.03.2017. lēmums Nr. 1/9/ LV, 30.03.2017.
Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.03.2017. lēmums Nr. 1/8/ LV, 21.03.2017.
Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.03.2017. lēmums Nr. 1/7/ LV, 21.03.2017.
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.03.2017. lēmums Nr. 1/6/ LV, 15.03.2017.
Kārtība, kādā pieņem lēmumu par to, vai piekļuve dabasgāzes krātuvēm ir tehniski un ekonomiski pamatota Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 119/ LV, 08.03.2017.
Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 07.02.2017. noteikumi Nr. 78/ LV, 28.02.2017.
Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.02.2017. lēmums Nr. 1/4/ LV, 21.02.2017.
Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 26.01.2017. lēmums Nr. 1/3/ LV, 30.01.2017.
Noteikumi par valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" noteikšanu Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 773/ LV, 15.12.2016.
Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.11.2016. lēmums Nr. 1/29/ LV, 05.12.2016.
Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā Ministru kabineta 04.10.2016. noteikumi Nr. 650/ LV, 06.10.2016.
Noteikumi par kritērijiem, saskaņā ar kuriem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nosaka piekļuves režīmu dabasgāzes krātuvei Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.09.2016. lēmums Nr. 1/17/ LV, 07.09.2016.
Koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas kārtība Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumi Nr. 294/ LV, 19.05.2016.
Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 243/ LV, 05.05.2016.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli Rīgas domes 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 167/ LV, 23.02.2016.
Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumi Nr. 85/ LV, 10.02.2016.
Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 580/ LV, 15.10.2015.
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.09.2015. lēmums Nr. 1/13/ LV, 15.09.2015.
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.09.2015. lēmums Nr. 1/12/ LV, 15.09.2015.
Kārtība, kādā nosaka soda naudas apmēru elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 839/ LV, 13.01.2015.
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.12.2014. lēmums Nr. 1/17/ LV, 09.12.2014.
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr. 573/ LV, 01.10.2014.
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.06.2014. lēmums Nr. 1/10/ LV, 17.06.2014.
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.12.2013. lēmums Nr. 1/34/ LV, 17.12.2013.
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumi Nr. 1041/ LV, 10.10.2013.
Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.09.2013. lēmums Nr. 1/26/ LV, 03.10.2013.
Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.09.2013. lēmums Nr. 1/25/ LV, 03.10.2013.
Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.09.2013. lēmums Nr. 1/24/ LV, 03.10.2013.
Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.09.2013. lēmums Nr. 1/23/ LV, 03.10.2013.
Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 26.06.2013. lēmums Nr. 1/4/ LV, 02.07.2013.
Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība Ministru kabineta 03.04.2012. noteikumi Nr. 243/ LV, 12.04.2012.
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.11.2011. lēmums Nr. 1/31/ LV, 02.12.2011.
Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.11.2011. lēmums Nr. 1/30/ LV, 02.12.2011.
Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību Ministru kabineta 14.06.2011. noteikumi Nr. 450/ LV, 17.06.2011.
Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr. 312/ LV, 05.05.2011.
Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 286/ LV, 21.04.2011.
Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumi Nr. 204/ LV, 25.03.2011.
Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumi Nr. 1024/ LV, 09.11.2010.
Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 650/ LV, 23.07.2010.
Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.06.2010. lēmums Nr. 1/10/ LV, 17.06.2010.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. lēmums Nr. 1/7/ LV, 20.04.2010.
Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 248/ LV, 19.03.2010.
Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. lēmums Nr. 1/5/ LV, 20.11.2009.
Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 20.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 25.03.2009.
Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 16.12.2008. noteikumi Nr. 1048/ LV, 29.12.2008.
Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 876/ LV, 29.10.2008.
Par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.07.2008. lēmums Nr. 233/ LV, 22.07.2008.
Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumi Nr. 417/ LV, 13.06.2008.
Par Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.04.2008. lēmums Nr. 158/ LV, 08.05.2008.
Par Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.02.2008. lēmums Nr. 58/ LV, 05.03.2008.
Par Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.02.2008. lēmums Nr. 57/ LV, 05.03.2008.
Par Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.02.2008. lēmums Nr. 37/ LV, 15.02.2008.
Par Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.02.2008. lēmums Nr. 36/ LV, 15.02.2008.
Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 12.02.2008. noteikumi Nr. 99/ LV, 15.02.2008.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr. 60/ LV, 13.12.2006.
Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 30.11.2006. noteikumi Nr. 971/ LV, 05.12.2006.
Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu Ministru kabineta 25.07.2006. noteikumi Nr. 603/ LV, 27.07.2006.
Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr. 541/ LV, 30.06.2006.
Noteikumi par dabasgāzes pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 482/ LV, 22.06.2006.
Par Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 288/ LV, 09.12.2005.
Par Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 287/ LV, 09.12.2005.
Par Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 286/ LV, 09.12.2005.
Par Dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 285/ LV, 09.12.2005.
Par Noteikumiem par kārtību, kādā energoapgādes komersants nodrošina lietotājiem publisku pieeju komersanta finanšu informācijai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.11.2005. lēmums Nr. 271/ LV, 01.12.2005.
Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumi Nr. 853/ LV, 17.11.2005.
Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumi Nr. 841/ LV, 10.11.2005.
Noteikumi par kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai 2005.gadā un konkrēto apjomu katram elektroenerģijas ražošanas veidam, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus Ministru kabineta 12.04.2005. noteikumi Nr. 250/ LV, 22.04.2005.
Noteikumi par kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai 2004.gadā un konkrēto apjomu katram elektroenerģijas ražošanas veidam, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 40/ LV, 23.01.2004.
Noteikumi par kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai 2003.gadā un konkrēto apjomu katram elektroenerģijas ražošanas veidam, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus Ministru kabineta 30.09.2003. noteikumi Nr. 545/ LV, 03.10.2003.
Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 218/ LV, 19.06.2002.
Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība Ministru kabineta 26.03.2002. noteikumi Nr. 138/ LV, 19.04.2002.
Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 106/ LV, 15.03.2002.
Elektroenerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanas un izvietojuma kārtība, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 29/ LV, 08.02.2002.
Noteikumi par kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai 2002.gadā un konkrēto apjomu katram elektroenerģijas ražošanas veidam, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 28/ LV, 08.02.2002.
Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums Ministru kabineta 29.01.2002. noteikumi Nr. 40/ LV, 05.02.2002.
Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr. 9/ LV, 11.01.2002.
Enerģijas patērētāju komitejas nolikums Ministru kabineta 08.12.1998. noteikumi Nr. 450/ LV, 11.12.1998.
Energoapgādes regulēšanas padomes nolikums Ministru kabineta 08.12.1998. noteikumi Nr. 449/ LV, 11.12.1998.
Koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas kārtība Ministru kabineta 31.10.1998. noteikumi Nr. 425/ LV, 03.11.1998.
Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumi Nr. 23/ LV, 22.01.1998.
Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 22.10.1996. noteikumi Nr. 413/ LV, 30.10.1996.
Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 28.02.1995. noteikumi Nr. 41/ LV, 04.03.1995.
Noteikumi par kvalificētajiem elektroenerģijas lietotājiem Ministru kabineta 21.09.1999. noteikumi Nr. 326/ LV, 24.09.1999.
Daugavpils pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas domes 13.07.2000. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 28.07.2000.
Jelgavas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 29.06.2000. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 21.07.2000.
Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avoti izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība Rīgas domes 18.04.2000. saistošie noteikumi Nr. 73/ LV, 03.05.2000.