Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 66
Diasporas likums 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 555/ LV, 05.09.2018.
Ministru kabineta sēdes protokols Ministru kabineta 07.08.2018. protokols Nr. 37/ LV, 13.08.2018.
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 295/ LV, 24.05.2018.
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 95/ LV, 22.02.2018.
Veselības aprūpes finansēšanas likums 14.12.2017. likums/ LV, 31.12.2017.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumi Nr. 485/ LV, 23.08.2017.
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2017. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības Ministru kabineta 07.02.2017. rīkojums Nr. 57/ LV, 09.02.2017.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 02.02.2017. likums/ LV, 16.02.2017.
Publisko iepirkumu likums 15.12.2016. likums/ LV, 29.12.2016.
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 01.12.2016. likums/ LV, 21.12.2016.
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.02.2016. likums/ LV, 15.02.2016.
Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr. 649/ LV, 20.11.2015.
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 126/ LV, 27.03.2015.
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" Ministru kabineta 03.02.2015. noteikumi Nr. 60/ LV, 12.02.2015.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 16.10.2014. likums/ LV, 31.10.2014.
Šķīrējtiesu likums 11.09.2014. likums/ LV, 01.10.2014.
Mediācijas likums 22.05.2014. likums/ LV, 04.06.2014.
Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam Ministru kabineta 28.12.2013. rīkojums Nr. 685/ LV, 30.12.2013.
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām Ministru kabineta 12.11.2013. noteikumi Nr. 1316/ LV, 03.12.2013.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 30.07.2013.
Fiskālās disciplīnas likums 31.01.2013. likums/ LV, 20.02.2013.
Priekšvēlēšanu aģitācijas likums 29.11.2012. likums/ LV, 19.12.2012.
Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm Ministru kabineta 26.06.2012. noteikumi Nr. 451/ LV, 17.07.2012.
Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr. 564/ LV, 22.07.2011.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 563/ LV, 29.06.2010.
Aptieku darbības noteikumi Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr. 288/ LV, 31.03.2010.
Pasta likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr. 300/ LV, 16.04.2009.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Jaunatnes likums 08.05.2008. likums/ LV, 28.05.2008.
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumi Nr. 585/ LV, 31.08.2007.
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 416/ LV, 29.06.2007.
Obligāto eksemplāru likums 18.05.2006. likums/ LV, 06.06.2006.
Aizsargāta pakalpojuma likums 27.10.2005. likums/ LV, 11.11.2005.
Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr. 803/ LV, 28.10.2005.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Zinātniskās darbības likums 14.04.2005. likums/ LV, 05.05.2005.
Valsts kultūrkapitāla fonda likums 30.10.2003. likums/ LV, 14.11.2003.
Par akcīzes nodokli 30.10.2003. likums/ LV, 14.11.2003.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 25.04.2002. likums/ LV, 09.05.2002.
Iepakojuma likums 20.12.2001. likums/ LV, 09.01.2002.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Par valsts sociālo apdrošināšanu 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Par zemes dzīlēm 02.05.1996. likums/ LV, 21.05.1996.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.
Tiesnešu disciplinārās atbildības likums 27.10.1994. likums/ LV, 10.11.1994.
Likums par budžetu un finanšu vadību 24.03.1994. likums/ LV, 06.04.1994.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Latvijas Republikas Advokatūras likums 27.04.1993. likums/ Ziņotājs, 19.08.1993.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 29.04.1993.
Par Latvijas Nacionālo bibliotēku 16.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par tiesu varu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 29.04.1993.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.