Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — zemes nodalījuma joslas uzturēšanai

1. pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslas uzturēšanai — nekustamā īpašuma "Dzeņi" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra Nr. 6084 005 0041, reģistrēts Daugavpils tiesas Piedrujas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000087130) daļu — zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 005 0041) daļu 0,2465 hektāru platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 005 0176) zemes robežu plānā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Iekšlietu ministrija šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 3. februārī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2022. gada 16. februārī
17.02.2022