Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 95
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360/ LV, 09.06.2020.
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumi Nr. 681/ LV, 20.12.2019.
Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 337/ LV, 03.06.2016.
Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 336/ LV, 03.06.2016.
Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 327/ LV, 03.06.2016.
Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 326/ LV, 03.06.2016.
Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumi Nr. 1083/ LV, 11.10.2013.
Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr. 387/ LV, 16.07.2013.
Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība Ministru kabineta 25.06.2013. noteikumi Nr. 344/ LV, 28.06.2013.
Farmakovigilances kārtība Ministru kabineta 22.01.2013. noteikumi Nr. 47/ LV, 31.01.2013.
Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība Ministru kabineta 19.10.2011. noteikumi Nr. 800/ LV, 27.10.2011.
Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumi Nr. 758/ LV, 07.10.2011.
Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumi Nr. 610/ LV, 11.08.2011.
Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumi Nr. 378/ LV, 20.05.2011.
Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles Ministru kabineta 05.04.2011. noteikumi Nr. 258/ LV, 08.04.2011.
Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai Ministru kabineta 11.01.2011. noteikumi Nr. 35/ LV, 03.02.2011.
Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1230/ LV, 05.01.2011.
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1231/ LV, 30.12.2010.
Veterinārās receptes noformēšanas kārtība Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumi Nr. 684/ LV, 30.07.2010.
Veterinārās aptiekas darbības licencēšanas kārtība Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr. 293/ LV, 01.04.2010.
Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 313/ LV, 31.03.2010.
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr. 290/ LV, 31.03.2010.
Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr. 289/ LV, 31.03.2010.
Aptieku darbības noteikumi Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr. 288/ LV, 31.03.2010.
Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr. 1369/ LV, 02.12.2009.
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumi Nr. 831/ LV, 31.07.2009.
Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai Ministru kabineta 23.10.2007. noteikumi Nr. 716/ LV, 26.10.2007.
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 416/ LV, 29.06.2007.
Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 415/ LV, 29.06.2007.
Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 436/ LV, 29.06.2007.
Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 407/ LV, 22.06.2007.
Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumi Nr. 319/ LV, 17.05.2007.
Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumi Nr. 246/ LV, 13.04.2007.
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 220/ LV, 03.04.2007.
Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumi Nr. 169/ LV, 09.03.2007.
Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumi Nr. 167/ LV, 09.03.2007.
Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr. 899/ LV, 09.11.2006.
Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 600/ LV, 10.08.2006.
Zāļu reģistrēšanas kārtība Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumi Nr. 376/ LV, 22.06.2006.
Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 304/ LV, 08.05.2006.
Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām Ministru kabineta 28.02.2006. noteikumi Nr. 172/ LV, 17.03.2006.
Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām Ministru kabineta 17.01.2006. noteikumi Nr. 57/ LV, 24.01.2006.
Zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība Ministru kabineta 06.12.2005. noteikumi Nr. 919/ LV, 08.12.2005.
Zāļu klasifikācijas kārtība Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 885/ LV, 25.11.2005.
Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr. 803/ LV, 28.10.2005.
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumi Nr. 579/ LV, 04.08.2005.
Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība Ministru kabineta 12.07.2005. noteikumi Nr. 503/ LV, 15.07.2005.
Zāļu reklamēšanas kārtība Ministru kabineta 17.05.2005. noteikumi Nr. 332/ LV, 20.05.2005.
Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 401/ LV, 21.05.2004.
Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumi Nr. 454/ LV, 01.05.2004.
Veterināro zāļu reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 409/ LV, 01.05.2004.
Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai Ministru kabineta 01.04.2004. noteikumi Nr. 229/ LV, 15.04.2004.
Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumi Nr. 244/ LV, 15.04.2004.
Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr. 168/ LV, 30.03.2004.
Par zāļu "Nātrija oksibutirāts 20%, šķīdums injekcijām" aprites kārtību Veselības ministrijas 21.01.2004. instrukcija Nr. 15/11/ LV, 23.01.2004.
Veterinārās receptes noformēšanas kārtība Ministru kabineta 04.11.2003. noteikumi Nr. 627/ LV, 07.11.2003.
Veterināro zāļu ražošanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 12.08.2003. noteikumi Nr. 445/ LV, 15.08.2003.
Par zāļu obligātu kvalitātes kontroli Veselības ministrijas 01.08.2003. rīkojums Nr. 208/ LV, 06.08.2003.
Par Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju Valsts reformu ministrijas 10.07.2003. rīkojums Nr. 180/ LV, 16.07.2003.
Speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai izsniegšanas, apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība, kā arī aptieku, zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstības un labas izplatīšanas prakses novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 234/ LV, 06.05.2003.
Par zāļu DHC Continus aprites kārtību Veselības ministrijas 16.04.2003. rīkojums Nr. 67/ LV, 25.04.2003.
Zāļu marķēšanas kārtība un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības Ministru kabineta 25.03.2003. noteikumi Nr. 136/ LV, 28.03.2003.
Par Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju Veselības ministrijas 14.02.2003. rīkojums Nr. 16/ LV, 21.02.2003.
Par valsts statistiskās informācijas vākšanu farmācijas jomā Veselības ministrijas 13.02.2003. rīkojums Nr. 14/ LV, 20.02.2003.
Par farmaceitiskās darbības licenču (atļauju) veidlapu formām Veselības ministrijas 06.02.2003. rīkojums Nr. 8/ LV, 12.02.2003.
Par pramipexolum un entacaponum preparātu izplatīšanas nosacījumiem zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros Labklājības ministrijas 01.11.2002. rīkojums Nr. 237/ LV, 15.11.2002.
Par Kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu izplatīšanas nosacījumiem Labklājības ministrijas 01.11.2002. rīkojums Nr. 238/ LV, 15.11.2002.
Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes iegādājas, uzglabā un izlieto zāles Ministru kabineta 29.10.2002. noteikumi Nr. 487/ LV, 01.11.2002.
Kārtība, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr. 374/ LV, 23.08.2002.
Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji Ministru kabineta 05.03.2002. noteikumi Nr. 102/ LV, 26.03.2002.
Par hemofīlijas slimnieku ambulatorajai ārstēšanai paredzēto preparātu izplatīšanas nosacījumiem Labklājības ministrijas 15.03.2002. rīkojums Nr. 60/ LV, 22.03.2002.
Veterināro zāļu un reģistrācijai pakļauto veterinārfarmaceitisko produktu novērtēšanas un reģistrācijas un Latvijas Republikā reģistrēto veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu saraksta un veterināro aptieku, veterināro zāļu lieltirgotavu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu reģistra veidošanas kārtība Zemkopības ministrijas 01.10.2001. instrukcija Nr. 6/ LV, 10.10.2001.
Zāļu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanas un zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtība zāļu ražošanas uzņēmumiem Ministru kabineta 11.09.2001. noteikumi Nr. 396/ LV, 18.09.2001.
Medikamentu marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 30.06.1998. noteikumi Nr. 234/ LV, 03.07.1998.
Zāļu un farmaceitisko produktu reģistrācijas vispārīgie noteikumi Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumi Nr. 24/ LV, 22.01.1998.
Noteikumi par cilvēku vajadzībām izplatāmo zāļu iedalījumu recepšu un bezrecepšu zālēs Ministru kabineta 29.07.1997. noteikumi Nr. 260/ LV, 01.08.1997.
Aptieku atvēršanas un darbības prasības Ministru kabineta 22.05.2001. noteikumi Nr. 207/ LV, 24.05.2001.
Zāļu un farmaceitisko produktu cenu veidošanas noteikumi Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumi Nr. 501/ LV, 05.01.1999.
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība Ministru kabineta 06.07.1999. noteikumi Nr. 248/ LV, 09.07.1999.
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs Ministru kabineta 28.09.1999. noteikumi Nr. 333/ LV, 01.10.1999.
Par kārtību, kādā iesniedzams ziņojums par blakusparādībām, ko, iespējams, izraisījusi zāļu lietošana Labklājības ministrijas 25.04.2001. rīkojums Nr. 110/ LV, 03.05.2001.
Zāļu ražošanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumi Nr. 432/ LV, 15.12.2000.
Par zāļu reklāmas saskaņošanas kārtību Labklājības ministrijas 07.12.2000. rīkojums Nr. 333/ LV, 14.12.2000.
Par narkotisko, tām pielīdzināto psihotropo vielu un psihotropo vielu maksimālo daudzumu Labklājības ministrijas 28.11.2000. rīkojums Nr. 323/ LV, 14.12.2000.
Par kārtību vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanā Labklājības ministrijas 20.11.2000. rīkojums Nr. 312/ LV, 01.12.2000.
Par insulīna preparātu izplatīšanas nosacījumiem Labklājības ministrijas 23.11.2000. rīkojums Nr. 317/ LV, 29.11.2000.
Zāļu reģistrēšanas noteikumi Ministru kabineta 31.10.2000. noteikumi Nr. 381/ LV, 03.11.2000.
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem Ministru kabineta 19.09.2000. noteikumi Nr. 327/ LV, 22.09.2000.
Zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes kārtība Ministru kabineta 12.09.2000. noteikumi Nr. 312/ LV, 15.09.2000.
Par Latvijas Republikā nereģistrētu veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu ievešanas atļaujas saņemšanas kārtību Valsts veterinārā dienesta 24.08.2000. rīkojums Nr. 94/ LV, 30.08.2000.
Par Lietuvas zāļu ražotājfirmas "Sanitas" JSC ražoto zāļu kvalitātes kontroli un izplatīšanu Labklājības ministrijas 17.04.2001. rīkojums Nr. 96/ LV, 24.04.2001.
Noteikumi par zāļu klasifikāciju recepšu un bezrecepšu zālēs Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumi Nr. 138/ LV, 30.03.2001.
Zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības noteikumi Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 104/ LV, 09.03.2001.
Zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumi Ministru kabineta 27.02.2001. noteikumi Nr. 88/ LV, 02.03.2001.
Zāļu reklamēšanas kārtība Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr. 41/ LV, 02.02.2001.