Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 80
Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 04.03.2021. noteikumi Nr. 141/ LV, 08.03.2021.
Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 811/ LV, 21.12.2018.
Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā Ministru kabineta 14.08.2018. noteikumi Nr. 502/ LV, 16.08.2018.
Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 263/ LV, 10.05.2018.
Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 108/ LV, 06.03.2018.
Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku nodarbinātībā esošajām civilpersonām, kā arī šo civilpersonu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu apgādājamiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 44/ LV, 25.01.2018.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr. 557/ LV, 20.09.2017.
Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā ievietotajam ārzemniekam Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr. 263/ LV, 26.05.2017.
Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību Ministru kabineta 16.05.2017. noteikumi Nr. 255/ LV, 19.05.2017.
Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi Ministru kabineta 16.05.2017. noteikumi Nr. 254/ LV, 19.05.2017.
Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu Ministru kabineta 25.04.2017. noteikumi Nr. 225/ LV, 18.05.2017.
Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 231/ LV, 09.05.2017.
Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un to saņemšanas kārtību Ministru kabineta 23.08.2016. noteikumi Nr. 566/ LV, 25.08.2016.
Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumi Nr. 556/ LV, 18.08.2016.
Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu Ministru kabineta 09.08.2016. noteikumi Nr. 528/ LV, 11.08.2016.
Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumi Nr. 284/ LV, 16.06.2015.
Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu Ministru kabineta 28.01.2014. noteikumi Nr. 55/ LV, 12.02.2014.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 01.10.2013. noteikumi Nr. 1034/ LV, 14.10.2013.
Noteikumi par izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumi Nr. 122/ LV, 20.03.2013.
Kārtība, kādā nosaka un piedzen izdevumus, kas radušies sakarā ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ Ministru kabineta 22.11.2011. noteikumi Nr. 894/ LV, 24.11.2011.
Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu Ministru kabineta 27.09.2011. noteikumi Nr. 733/ LV, 30.09.2011.
Vīzu noteikumi Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr. 676/ LV, 13.09.2011.
Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr. 675/ LV, 07.09.2011.
Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā, izmantojot gaisa telpu, kā arī kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm Ministru kabineta 16.08.2011. noteikumi Nr. 630/ LV, 18.08.2011.
Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumi Nr. 515/ LV, 08.07.2011.
Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 454/ LV, 30.06.2011.
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumi Nr. 243/ LV, 13.04.2011.
Vietējās pierobežas satiksmes atļauju noteikumi Ministru kabineta 01.03.2011. noteikumi Nr. 159/ LV, 04.03.2011.
Vīzu noteikumi Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 958/ LV, 15.10.2010.
Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 725/ LV, 12.08.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 571/ LV, 29.06.2010.
Uzturēšanās atļauju noteikumi Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 564/ LV, 29.06.2010.
Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 554/ LV, 28.06.2010.
Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 553/ LV, 28.06.2010.
Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 552/ LV, 28.06.2010.
Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 550/ LV, 28.06.2010.
Uzturēšanās atļauju noteikumi Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 326/ LV, 07.04.2010.
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 733/ LV, 14.07.2009.
Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr. 99/ LV, 06.02.2009.
Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumi Nr. 742/ LV, 19.09.2008.
Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr. 591/ LV, 31.07.2008.
Nelegālās imigrācijas reģistra uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumi Nr. 502/ LV, 11.07.2008.
Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumi Nr. 435/ LV, 20.06.2008.
Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumi Nr. 434/ LV, 19.06.2008.
Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus Ministru kabineta 26.05.2008. noteikumi Nr. 365/ LV, 29.05.2008.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 01.04.2008. noteikumi Nr. 222/ LV, 03.04.2008.
Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus Ministru kabineta 13.02.2007. noteikumi Nr. 107/ LV, 16.02.2007.
Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību Ministru kabineta 13.02.2007. noteikumi Nr. 109/ LV, 16.02.2007.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 13.02.2007. noteikumi Nr. 108/ LV, 16.02.2007.
Veselības traucējumi un slimības, kuru dēļ ārzemniekam atsaka uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu Ministru kabineta 03.10.2006. noteikumi Nr. 825/ LV, 26.10.2006.
Uzturēšanās atļauju noteikumi Ministru kabineta 03.10.2006. noteikumi Nr. 813/ LV, 26.10.2006.
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 586/ LV, 20.07.2006.
Noteikumi par lēmuma par atteikumu ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 06.06.2006. noteikumi Nr. 459/ LV, 09.06.2006.
Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā pa gaisa telpu, šīs palīdzības apjomu un kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumi Nr. 337/ LV, 09.05.2006.
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, kā arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu atzīšanas kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 252/ LV, 07.04.2006.
Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumi Nr. 149/ LV, 22.02.2006.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 31.01.2006. noteikumi Nr. 84/ LV, 03.02.2006.
Uzturēšanās atļauju noteikumi Ministru kabineta 27.09.2005. noteikumi Nr. 732/ LV, 04.10.2005.
Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta Ministru kabineta 16.08.2005. noteikumi Nr. 605/ LV, 23.08.2005.
Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību Ministru kabineta 12.07.2005. noteikumi Nr. 515/ LV, 19.07.2005.
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi Ministru kabineta 09.11.2004. noteikumi Nr. 914/ LV, 12.11.2004.
Par Latvijas Republikas vīzu izsniegšanu, reģistrēšanu, atcelšanu un anulēšanu robežkontroles punktos Valsts robežsardzes 24.08.2004. instrukcija Nr. 13/ LV, 31.08.2004.
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr. 297/ LV, 28.04.2004.
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 319/ LV, 23.04.2004.
Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 44/ LV, 23.01.2004.
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 707/ LV, 19.12.2003.
Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr. 691/ LV, 12.12.2003.
Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr. 692/ LV, 12.12.2003.
Valstu saraksts, kuru pilsoņiem (pavalstniekiem) nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā Ministru kabineta 04.11.2003. noteikumi Nr. 632/ LV, 07.11.2003.
Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā saistītos izdevumus Ministru kabineta 09.09.2003. noteikumi Nr. 504/ LV, 12.09.2003.
Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi Ministru kabineta 05.08.2003. noteikumi Nr. 436/ LV, 08.08.2003.
Par veselības traucējumu un slimību sarakstu Veselības ministrijas 16.05.2003. rīkojums Nr. 122/ LV, 21.05.2003.
Ielūgumu apstiprināšanas kārtība Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumi Nr. 183/ LV, 30.04.2003.
Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 212/ LV, 30.04.2003.
Uzturēšanās atļauju noteikumi Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 213/ LV, 30.04.2003.
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 214/ LV, 30.04.2003.
Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 215/ LV, 30.04.2003.
Kārtība, kādā izmanto, uztur un aktualizē sarakstu par ārzemniekiem, kuriem aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 216/ LV, 30.04.2003.
Vīzu noteikumi Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 217/ LV, 30.04.2003.
Valstu saraksts, kuru pilsoņiem (pavalstniekiem) nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā Ministru kabineta 22.04.2003. noteikumi Nr. 206/ LV, 25.04.2003.