Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.08.2004. - 03.02.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 31. janvāra noteikumus Nr. 84 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 214

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23, 34.§)
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes (latos) par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un personas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

2. Valsts nodevas likmes par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

2.1. vienreizējās un divreizējās vīzas pieprasīšana — 20 latu;

2.2. daudzkārtējās vīzas pieprasīšana — 35 lati;

2.3. vīzas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, — 5 lati;

2.4. grupas vīzas pieprasīšana — 20 latu un papildus viens lats par katru grupas vīzā iekļauto personu.

(MK 15.04.2004. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

3. Valsts nodevas likmes par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu robežkontroles punktos tiek noteiktas divkāršā apmērā.

(MK 15.04.2004. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

4. Valsts nodevas likmes par ielūguma apstiprināšanu vīzas saņemšanai ir šādas:

4.1. par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai — 5 lati;

4.2. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par 16 gadiem, — 2 lati;

4.3. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz 16 gadu vecumam — 1 lats;

4.4. par katru grupas ielūgumā iekļauto personu — 1 lats.

5. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.1.1.  30 dienu laikā — 70 latu;

5.1.2.  10 darbdienu laikā — 120 latu;

5.1.3.  piecu darbdienu laikā — 170 latu;

5.2. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušu ārzemnieku laulātajiem, viņu nepilngadīgajiem bērniem un izglītības iestāžu audzēkņiem vai pilna mācību laika studentiem:

5.2.1.  30 dienu laikā — 50 latu;

5.2.2.  10 darbdienu laikā — 100 latu;

5.2.3.  piecu darbdienu laikā — 150 latu;

5.3. termiņuzturēšanās atļaujas (ar derīguma termiņu līdz 90 dienām) pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.3.1.  30 dienu laikā — 10 latu;

5.3.2.  10 darbdienu laikā — 20 latu;

5.3.3.  piecu darbdienu laikā — 30 latu;

5.4. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.4.1.  90 dienu laikā — 70 latu;

5.4.2.  30 darbdienu laikā — 120 latu;

5.4.3.  10 darbdienu laikā — 170 latu;

5.5. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis:

5.5.1.  90 dienu laikā — 20 latu;

5.5.2.  30 darbdienu laikā — 70 latu;

5.5.3.  10 darbdienu laikā — 120 latu;

5.6. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai nepilsonis:

5.6.1.  mēneša laikā – 20 latu;

5.6.2.  10 darbdienu laikā – 70 latu;

5.7. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Eiropas Savienības pilsonim (ja tas nav Latvijas pilsonis) vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, vai viņa ģimenes loceklim:

5.7.1.  mēneša laikā – 70 latu;

5.7.2.  10 darbdienu laikā – 120 latu;

5.8. uzturēšanās atļaujas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, – 12 latu.

(Grozīts ar MK 17.08.2004. noteikumiem Nr. 718)

6. Valsts nodevas likmes par izsaukuma apstiprināšanu ir šādas:

6.1. uzturēšanās atļaujas pieprasīšana — 10 latu;

6.2. termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšana — 5 lati.

7. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ir šādas:

7.1.  30 dienu laikā — 10 latu;

7.2.  10 darbdienu laikā — 15 latu;

7.3.  piecu darbdienu laikā — 25 lati.

8. Ja valsts nodeva Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulārajās iestādēs tiek iekasēta ārvalsts valūtā, Ārlietu ministrija var noteikt valsts nodevas likmes ārvalsts valūtā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalsts valūtas kursu.

9. Ja maksa par vīzu Latvijas pilsoņu ieceļošanai ārvalstī ir augstāka nekā šajos noteikumos paredzētās valsts nodevas likmes, attiecīgās ārvalsts pilsoņiem saskaņā ar paritātes principu nosaka augstākas valsts nodevas likmes par vīzām ieceļošanai Latvijas Republikā.

10. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas.

11. No valsts nodevas samaksas atbrīvo:

11.1. saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

11.2. valsts prestiža interesēs;

11.3. saskaņā ar paritātes principu;

11.4. par vīzas ar atzīmi “diplomātiskā vīza” vai “dienesta vīza” pieprasīšanu;

11.5. repatriantu, kurš dokumentu iesniegšanas brīdī nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, kā arī viņa ģimenes locekļus — par vīzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.6. akreditētas izglītības iestādes audzēkni vai studentu, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, — par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai;

11.7. akreditētas izglītības iestādes pedagogu — par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai;

11.8. bērnu līdz 16 gadu vecumam — par vīzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.9. personu, kura ieguvusi bēgļa statusu vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, — par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.10. personu, kura iestājusies Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, — par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai;

11.11. pedagogu, kurš strādā privātajā izglītības iestādē “Latvijas Starptautiskā skola”, — par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai;

11.12. Valgā pastāvīgi dzīvojošus Igaunijas pilsoņus un personas, kas ceļo ar Igaunijas ārzemnieka pasi un ir Valkā pastāvīgi dzīvojošu Latvijas pilsoņu vai Latvijas nepilsoņu ģimenes locekļi, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu šīm personām;

11.13. latvieti vai lībieti, vai personu, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, — par vīzas pieprasīšanu;

11.14. dzelzceļa personālu, kas nodrošina starptautiskus dzelzceļa pārvadājumus uz Latvijas Republiku vai no tās, vai tranzītā caur Latvijas Republiku, — par vīzas pieprasīšanu;

11.15. par ielūguma apstiprināšanu laulātajam un viņa nepilngadīgajiem bērniem, ja uzaicinātājs ir Latvijas pilsonis;

11.16. par ielūguma vai izsaukuma apstiprināšanu, ko iesniedz Latvijas Republikas valsts iestāde, pašvaldības dome (padome) vai tiesa;

11.17. Eiropas Savienības pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes locekļus, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru ieceļošana saistīta ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu reizē ar ģimenes locekli — Eiropas Savienības pilsoni (ja tas nav Latvijas pilsonis), — par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.18. Eiropas Savienības pilsoni — par termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.19. Eiropas Savienības pilsoni un viņa ģimenes locekļus — par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, ja Eiropas Savienības pilsonis:

11.19.1. sasniedzis Latvijas Republikā noteikto pensijas vecumu, nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā pēdējos trīs gadus un pēdējā gada laikā ir bijis pašnodarbināta persona Latvijas Republikā;

11.19.2. sasniedzis Latvijas Republikā noteikto pensijas vecumu, ir bijis pašnodarbināta persona Latvijas Republikā un viņa laulātais ir Latvijas pilsonis vai zaudējis Latvijas pilsonību pēc laulības noslēgšanas;

11.19.3. neatgriezeniski zaudējis darbspējas un nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā pēdējos divus gadus;

11.19.4. neatgriezeniski zaudējis darbspējas un viņa laulātais ir Latvijas pilsonis vai zaudējis Latvijas pilsonību pēc laulības noslēgšanas;

11.19.5. pēc triju gadu nepārtrauktas uzturēšanās Latvijas Republikā turpina darboties citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona un atgriežas Latvijas Republikā vismaz reizi nedēļā;

11.20. Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļus — par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu, ja Eiropas Savienības pilsonis ir miris, pirms iegūtas tiesības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un ja:

11.20.1. viņš līdz savai nāves dienai nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā vismaz pēdējos divus gadus;

11.20.2. viņa nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;

11.20.3. viņu pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas pilsonis vai zaudējis Latvijas pilsonību pēc laulības noslēgšanas;

11.21. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni un viņa nepilngadīgos bērnus, ja ieceļošana Latvijas Republikā saistīta ar ģimenes apvienošanu, – par izsaukuma apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 01.04.2004. noteikumiem Nr. 225; MK 17.08.2004. noteikumiem Nr. 718)

11.1 Valsts nodevas likme par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu bezvalstniekam, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts pirms Bezvalstnieku likuma spēkā stāšanās (pirms 2004.gada 2.marta), ir 20 latu.

(MK 17.08.2004. noteikumu Nr. 718 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 01.04.2004. noteikumu Nr. 225 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 68/360/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
20.08.2004