Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.504

Rīgā 2003.gada 9.septembrī (prot. Nr.48 19.§)
Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā saistītos izdevumus
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 21.panta trešo daļu un 67.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā saistītos izdevumus (turpmāk — izdevumi).

2. Lēmumu par izdevumu piedziņu (turpmāk — lēmums) pieņem Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Pirms lēmuma pieņemšanas Valsts robežsardze noskaidro lietas apstākļus, kā arī personu — ārzemnieku, uzaicinātāju vai pārvadātāju —, no kuras piedzenami izdevumi.

4. Izdevumus veido:

4.1. ar izraidīšanu saistītās izmaksas:

4.1.1. tulka pakalpojumi;

4.1.2. ceļošanas dokumenta vai izceļošanas dokumenta noformēšana;

4.1.3. transportēšana;

4.1.4. eskortēšana;

4.2. ar aizturēšanu saistītās izmaksas:

4.2.1. tulka pakalpojumi;

4.2.2. ārzemnieka identitātes noskaidrošana;

4.2.3. neatliekamā medicīniskā palīdzība un ārstniecība;

4.2.4. uzturēšana;

4.2.5. transportēšana;

4.3. ar turēšanu apsardzībā saistītās izmaksas:

4.3.1. tulka pakalpojumi;

4.3.2. neatliekamā medicīniskā palīdzība un ārstniecība;

4.3.3. uzturēšana;

4.3.4. transportēšana.

5. Izdevumu apmēru nosaka Valsts robežsardze. Ja citām iestādēm ir radušies ar šo noteikumu 4.punktā minētajām izmaksām saistīti izdevumi, tās iesniedz Valsts robežsardzei attiecīgu aprēķinu.

6. Lēmumā norāda:

6.1. ziņas par ārzemnieku:

6.1.1. vārdu(-us), uzvārdu(-us);

6.1.2. dzimšanas datumu, gadu un vietu;

6.1.3. valstisko piederību;

6.2. faktus, kas pamato izdevumu apmēru;

6.3. ziņas par uzaicinātāju vai pārvadātāju, ja izdevumi piedzenami no šīm personām:

6.3.1. fiziskās personas vārdu(-us), uzvārdu(-us) vai juridiskās personas nosaukumu;

6.3.2. fiziskās personas dzimšanas datumu, gadu un vietu vai juridiskās personas reģistrācijas numuru;

6.3.3. fiziskās personas dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas juridisko adresi;

6.3.4. valstisko piederību;

6.4. izdevumu apmēru;

6.5. normatīvo aktu, pamatojoties uz kuru no personas piedzenami izdevumi;

6.6. izdevumu atmaksas termiņu;

6.7. rekvizītus izdevumu atmaksai;

6.8. informāciju par sekām, kādas iestājas, ja izdevumus neatmaksā noteiktajā termiņā;

6.9. lēmuma pieņemšanas datumu un vietu;

6.10. amatpersonu, kura pieņēmusi lēmumu (amats, vārds, uzvārds);

6.11. citas ziņas, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu;

6.12. lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

7. Lēmumu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru nosūta personai, no kuras piedzenami izdevumi, bet otrs paliek Valsts robežsardzē.

8. Persona, no kuras piedzenami izdevumi, lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

9. Ja pēc lēmuma stāšanās spēkā persona, no kuras piedzenami izdevumi, neatmaksā tos lēmumā norādītajā apmērā un termiņā, Valsts robežsardze nekavējoties nosūta atgādinājuma vēstuli par izdevumu atmaksu.

10. Ja pēc atgādinājuma vēstules saņemšanas persona, no kuras piedzenami izdevumi, neatmaksā lēmumā norādītos izdevumus 10 darbdienu laikā, Valsts robežsardze tos piedzen tiesas ceļā. Šī punkta nosacījumi attiecas arī uz ārzemniekiem, ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
13.09.2003