Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 74
Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums 28.04.2022. likums/ LV, 17.05.2022.
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 21.01.2021. likums/ LV, 02.02.2021.
Privāto pensiju fondu likums 19.12.2019. likums/ LV, 30.12.2019.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 28.07.2017. likums/ LV, 08.08.2017.
Kontu reģistra likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.02.2016. likums/ LV, 15.02.2016.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 22.10.2015. likums/ LV, 12.11.2015.
Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.
Noguldījumu garantiju likums 04.06.2015. likums/ LV, 18.06.2015.
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums 09.07.2013. likums/ LV, 24.07.2013.
Satversmes tiesas tiesnešu Kristīnes Krūmas un Aijas Brantas atsevišķās domas lietā Nr.2012-07-01 "Par Kredītiestāžu likuma 179.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam un Kredītiestāžu likuma 179.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam" Satversmes tiesas 12.03.2013. tiesneša atsevišķās domas / LV, 30.04.2013.
Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā 17.03.2011. likums/ LV, 01.04.2011.
Informācijas tehnoloģiju drošības likums 28.10.2010. likums/ LV, 10.11.2010.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 25.02.2010. likums/ LV, 17.03.2010.
Arhīvu likums 11.02.2010. likums/ LV, 03.03.2010.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Pārapdrošināšanas likums 12.06.2008. likums/ LV, 02.07.2008.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 421/ LV, 28.06.2007.
Grozījumi "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.10.2005. noteikumi Nr. 126/ LV, 02.11.2005.
Finanšu konglomerātu likums 09.06.2005. likums/ LV, 28.06.2005.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 09.06.2005. likums/ LV, 28.06.2005.
Finanšu nodrošinājuma likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Par grozījumiem "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.05.2004. lēmums Nr. 99/ LV, 13.05.2004.
Par grozījumiem "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.01.2004. lēmums Nr. 16/ LV, 04.02.2004.
Finanšu instrumentu tirgus likums 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.
Elektronisko dokumentu likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.
Par "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumu" apstiprināšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 24.05.2002. lēmums Nr. 153/ LV, 30.05.2002.
Valsts kontroles likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 20.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
Konkurences likums 04.10.2001. likums/ LV, 23.10.2001.
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Revīzijas pakalpojumu likums 03.05.2001. likums/ LV, 22.05.2001.
Krājaizdevu sabiedrību likums 29.03.2001. likums/ LV, 18.04.2001.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums 01.06.2000. likums/ LV, 20.06.2000.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" statūti Ministru kabineta 16.05.2000. noteikumi Nr. 177/ LV, 19.05.2000.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18.03.1999. likums/ LV, 01.04.1999.
Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 24.11.1998. noteikumi Nr. 443/ LV, 27.11.1998.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Hipotekāro ķīlu zīmju likums 10.09.1998. likums/ LV, 29.09.1998.
Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 10.06.1998. likums/ LV, 30.06.1998.
Kooperatīvo sabiedrību likums 05.02.1998. likums/ LV, 24.02.1998.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums 18.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu 18.12.1997. likums/ LV, 06.01.1998.
Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumi Nr. 348/ LV, 09.10.1997.
Par privātajiem pensiju fondiem 05.06.1997. likums/ LV, 20.06.1997.
Par zvērinātiem revidentiem 06.11.1996. likums/ LV, 26.11.1996.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Kredītiestāžu likums. Precizējot iepriekš publicēto 05.10.1995. likums/ LV, 31.10.1995.
Par vērtspapīriem 23.08.1995. likums/ LV, 12.09.1995.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.
Komercbanku noteikumi Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 212/ LV, 25.07.1995.
Noteikumi par komercbanku sanāciju un bankrotu Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 211/ LV, 25.07.1995.
Noteikumi par fizisko personu noguldījumu kompensāciju Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 213/ LV, 25.07.1995.
Par privatizācijas sertifikātiem 16.03.1995. likums/ LV, 04.04.1995.
Par uzņēmumu ienākuma nodokli 09.02.1995. likums/ LV, 01.03.1995.
Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.
Pasta likums 12.05.1994. likums/ LV, 31.05.1994.
Operatīvās darbības likums 16.12.1993. likums/ LV, 30.12.1993.
Par akciju sabiedrībām 18.05.1993. likums/ LV, 15.06.1993.
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.05.1993. likums/ LV, 01.06.1993.
Par grāmatvedību 14.10.1992. likums/ Ziņotājs, 12.11.1992.
Par Latvijas Banku 19.05.1992. likums/ Ziņotājs, 04.06.1992.
Par bankām 19.05.1992. likums/ Ziņotājs, 04.06.1992.
Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā 05.11.1991. likums/ Ziņotājs, 21.11.1991.
Par arhīviem 26.03.1991. likums/ Ziņotājs, 06.06.1991.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 29.04.1993.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.