Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 46
Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu Ventspils pilsētas domes 26.11.2001. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 12.02.2002.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 29.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 16.07.2010.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas domes 01.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 11.05.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā savāc un apsaimnieko dzērienu primāro iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu un kuru pieņem tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā dzērienu iepakojuma pieņemšanas punktā, un par prasībām komersantiem, kuri pieņem šādu iepakojumu Ministru kabineta 09.02.2010. noteikumi Nr. 121/ LV, 12.02.2010.
Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 985/ LV, 08.09.2009.
Noteikumi par ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību un pienākumiem Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 156/ LV, 24.02.2009.
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība Ministru kabineta 16.12.2008. noteikumi Nr. 1051/ LV, 29.12.2008.
Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr. 977/ LV, 02.12.2008.
Par Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumu Nr.869 “Noteikumi par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 04.11.2008. noteikumi Nr. 914/ LV, 07.11.2008.
Par Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumu Nr.871 “Noteikumi par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 869/ LV, 28.10.2008.
Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumi Nr. 789/ LV, 01.10.2008.
Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par pārstrādāto atkritumu apjomu un veidiem Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumi Nr. 782/ LV, 26.09.2008.
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 29.07.2008. noteikumi Nr. 613/ LV, 05.08.2008.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 86/ LV, 09.08.2007.
Noteikumi par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr. 871/ LV, 27.10.2006.
Noteikumi par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr. 869/ LV, 27.10.2006.
Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 797/ LV, 29.09.2006.
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumi Nr. 474/ LV, 04.07.2006.
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 23.05.2006. noteikumi Nr. 413/ LV, 26.05.2006.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 07.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 12.05.2006.
Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumi Nr. 332/ LV, 28.04.2006.
Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību Ministru kabineta 03.01.2006. noteikumi Nr. 3/ LV, 06.01.2006.
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1002/ LV, 06.01.2006.
Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 874/ LV, 25.11.2005.
Ieteikumi pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 26.07.2005. ieteikumi Nr. 1/ LV, 02.08.2005.
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 17.05.2005. noteikumi Nr. 342/ LV, 20.05.2005.
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumi Nr. 985/ LV, 03.12.2004.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ministru kabineta 09.11.2004. noteikumi Nr. 923/ LV, 13.11.2004.
Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumi Nr. 736/ LV, 27.08.2004.
Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr. 624/ LV, 30.07.2004.
Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 365/ LV, 28.04.2004.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 18.12.2003. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 29.01.2004.
Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumi Nr. 371/ LV, 16.07.2003.
Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas domes 15.05.2003. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 11.06.2003.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 01.11.2002.
Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 01.11.2002.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 01.10.2002.
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība Ministru kabineta 23.07.2002. noteikumi Nr. 319/ LV, 26.07.2002.
Noteikumi par atkritumu ievešanu pārstrādei valsts teritorijā un atkritumu eksporta un tranzīta kārtība Ministru kabineta 19.02.2002. noteikumi Nr. 76/ LV, 26.02.2002.
Noteikumi par prasībām atkritumu poligonu ierīkošanai, kā arī atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai Ministru kabineta 03.01.2002. noteikumi Nr. 15/ LV, 06.02.2002.
Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ministru kabineta 18.12.2001. noteikumi Nr. 529/ LV, 28.12.2001.
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 09.10.2001. noteikumi Nr. 432/ LV, 16.10.2001.
Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 425/ LV, 09.10.2001.
Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumi Nr. 323/ LV, 20.07.2001.
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Ministru kabineta 19.06.2001. noteikumi Nr. 258/ LV, 22.06.2001.
Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem Ministru kabineta 15.05.2001. noteikumi Nr. 191/ LV, 18.05.2001.