Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumus Nr. 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2001.gada 19.jūnijā (prot. Nr.28, 7.§)

Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 3.punktu

1. Noteikumi nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

2. Atkritumi ir klasificējami kategorijās atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kā arī nodaļās, grupās un klasēs atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

3. Atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem, ja:

3.1. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām īpašībām un to sastāvā ir:

3.1.1. atkritumi, kas radušies, veicot ārstniecisku darbību;

3.1.2. medikamenti, kā arī medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamas ķīmiskās vielas, mikrobioloģiskie preparāti un to toksīni;

3.1.3. koksnes konservanti;

3.1.4. biocīdi;

3.1.5. augu aizsardzības līdzekļi;

3.1.6. šķīdinātāju atlikumi;

3.1.7. halogēnus saturošas organiskās vielas, kas nav izmantotas par šķīdinātājiem, izņemot inertus polimēru materiālus;

3.1.8. cianīdus un smagos metālus (arī Cr, Hg un Cd) saturošas dūņas;

3.1.9. minerāleļļas un eļļu saturošas vielas (metālapstrādes dūņas);

3.1.10. eļļas, ogļūdeņražu un ūdens maisījumi, emulsijas;

3.1.11. polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus saturošas vielas (dielektriķi);

3.1.12. darvu saturoši materiāli, kas radušies rafinēšanas un destilēšanas procesā, kā arī pirolītiskā apstrādē (kuba atlikumi);

3.1.13. tekstilkrāsas, tipogrāfijas krāsas, pigmenti, eļļas krāsas, emaljas krāsas, lakas un glazūras;

3.1.14. sveķi, lateksi, plastifikatori, līmes un virsmas aktīvās vielas;

3.1.15. neidentificētas ķīmiskas vielas, kas radušās pētnieciskā, mācību vai tehniskā darbā, kuru ietekme uz cilvēku un vidi nav zināma (vielu un produktu atlikumi no laboratorijām);

3.1.16. pirotehniski un citi sprāgstoši materiāli;

3.1.17. fotoķimikālijas un attīstīšanas materiāli;

3.1.18. materiāli, kas satur kādu no polihlorētajam dibenzo-furānam līdzīgām vielām;

3.1.19. materiāli, kas satur kādu no polihlorētajam dibenzo-p-dioksīnam līdzīgām vielām;

3.2. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām īpašībām, to sastāvā ir vismaz viena no šo noteikumu 4.pielikumā minētajām vielām vai savienojumiem un:

3.2.1. dzīvnieku vai augu ziepes, tauki vai vaski;

3.2.2. nehalogenētas organiskās vielas, kas nav izmantotas par šķīdinātājiem;

3.2.3. neorganiskas vielas, kurās nav metālu vai to savienojumu;

3.2.4. pelni vai izdedži;

3.2.5. augsne, smilts, māls, arī gultnes padziļināšanas atlikumi;

3.2.6. cianīdus nesaturošas metālapstrādes dūņas;

3.2.7. metālu putekļi un pulveri;

3.2.8. izlietoti katalizatori;

3.2.9. metālus vai metālu savienojumus saturoši šķidrumi vai dūņas;

3.2.10. atlikumi no piesārņojuma attīrīšanas un kontroles iekārtām (gāzu attīrīšanas telpu putekļi), izņemot šo noteikumu 3.2.11., 3.2.12. un 3.2.15.apakšpunktā minētos atkritumus;

3.2.11. skruberu dūņas;

3.2.12. ūdens attīrīšanas iekārtu dūņas;

3.2.13. dekarbonizēšanas procesa atliekas;

3.2.14. jonu apmaiņas kolonnu atliekas;

3.2.15. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav apstrādātas vai piemērotas izmantošanai lauksaimniecībā;

3.2.16. atlikumi no cisternu un iekārtu tīrīšanas;

3.2.17. bīstamas vielas vai atkritumus saturošas iekārtas;

3.2.18. bīstamas vielas vai atkritumus saturoši konteineri (iepakojumi, gāzes baloni);

3.2.19. akumulatori un citas baterijas;

3.2.20. augu eļļas;

3.2.21. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi.

4. Atkritumi, kuriem piemīt šo noteikumu 3.pielikumā minētās īpašības un kuru kods ir H3A, H3B, H4, H5, H6, H7 un H8, uzskatāmi par bīstamiem, ja tiem piemīt vēl vismaz viena no šādām īpašībām:

4.1. uzliesmojuma temperatūra ir lielāka par 55 °C;

4.2. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas īpaši toksiskas vielas, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 0,1 %;

4.3. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas toksiskas vielas, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 3 %;

4.4. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kaitīgas vielas, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 25 %;

4.5. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kodīgas vielas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.228 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" atbilst kodam R35, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 1 %;

4.6. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kodīgas vielas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.228 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" atbilst kodam R34, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 5 %;

4.7. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kairinošas vielas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.228 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" atbilst kodam R41, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 10 %;

4.8. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kairinošas vielas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.228 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" atbilst kodam R36, R37 vai R38, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 20 %;

4.9. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas vielas, par kurām zināms, ka tās ir kancerogēnas, un to kopējā koncentrācija ir ne mazāka par 0,1 %.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem:

5.1. Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumus Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 204./205./206.nr.; 2000, 11./12.nr.);

5.2. Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumus Nr.39 "Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 41./42.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 23.jūniju.  

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.258

Atkritumu kategorijas

Kods Atkritumu kategorija
Q1 Ražošanas vai patērēšanas pārpalikumi, kas nav minēti turpmāk
Q2 Produkti, kuri nav derīgi paredzētajai izmantošanai
Q3 Produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš
Q4 Izlieti, nepareizas rīcības dēļ zuduši vai bojāti materiāli, arī materiāli un aprīkojums, kas ir piesārņots nepareizas rīcības dēļ
Q5 Materiāli, kuri ir piesārņoti vai notraipīti darba gaitā (piemēram, tīrīšanas atlikumi, iepakojuma materiāls, konteineri)
Q6 Nederīgas iekārtu un aparātu daļas (piemēram, nederīgas baterijas, izlietoti katalizatori)
Q7 Vielas, kuras vairs nav iespējams izmantot (piemēram, piesārņotas skābes, piesārņoti šķīdinātāji, izlietoti kodināšanas sāļi)
Q8 Rūpniecisko procesu atlikumi (piemēram, izdedži, nogulsnes)
Q9 Piesārņojuma mazināšanas procesu atlikumi (piemēram, skrūberu nogulsnes, putekļu uztvērēju putekļi, izlietoti filtri)
Q10 Apstrādes atlikumi (piemēram, skaidas un citi pārpalikumi)
Q11 Izejvielu ieguves un apstrādes atlikumi (piemēram, kalnrūpniecības atkritumi, naftas ieguves atkritumi)
Q12 Materiāli ar piemaisījumiem, kas pazemina to kvalitāti (piemēram, ar polihlorētajiem bifeniliem piesārņotas eļļas)
Q13 Jebkuri materiāli, vielas vai produkti, kuru lietošana ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Q14 Produkti, kurus to lietotājs vairs nelieto (piemēram, lauksaimniecības, mājsaimniecības, iestāžu, veikalu atlikumi)
Q15 Piesārņoti materiāli, vielas vai produkti, kuri rodas, attīrot piesārņotu zemi
Q16 Materiāli, vielas vai produkti, kuri nav minēti iepriekš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.258

Atkritumu klasifikācija

Norāde par
Nodaļa Grupa Klase Atkritumu nosaukums atkritumu
bīstamību
01 Izrakteņu un karjeru izpētes un apstrādes atkritumi
0101 Izrakteņu ieguves atkritumi
010101 Metālu rūdu ieguves atkritumi
010102 Nemetālu rūdu ieguves atkritumi
0103 Metālu minerālu tālākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes
atkritumi
010304 Skābi radoši sulfīdu rūdas apstrādes atlikumi *
010305 Citas bīstamas vielas saturoši atlikumi *
010306 Citi atlikumi, kuri neatbilst 010304 vai 010305 klasei
010307 Citi metālisko minerālu fizikālās un ķīmiskās apstrādes *
atlikumi, kuri satur bīstamas vielas
010308 Putekļi un pūderveida atkritumi, kuri neatbilst 010307 klasei
010309 Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri neatbilst 010307 klasei
010399 Citi šīs grupas atkritumi
0104 Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās
apstrādes atkritumi
010407 Nemetālisko minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās *
apstrādes atkritumi, kas satur bīstamas vielas
010408 Granti un sasmalcinātus iežus saturoši atkritumi, kuri
neatbilst 010407 klasei
010409 Mālu un smilti saturoši atkritumi
010410 Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
010411 Potašas un akmens sāls apstrādes atkritumi, kuri neatbilst
010407 klasei
010412 Minerālu mazgāšanas un tīrīšanas atkritumi un atlikumi,
kuri neatbilst 010407 klasei
010413 Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst
010407 klasei
010499 Citi šīs grupas atkritumi
0105 Urbšanas dubļi un citi urbšanas atkritumi
010504 Saldūdens urbšanas dubļi un atkritumi
010505 Naftu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi *
010506 Citi bīstamas vielas saturoši urbšanas dubļi un atkritumi *
010507 Barītu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst
010505 vai 010506 klasei
010508 Hlorīdus saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst
010505 vai 010506 klasei
010599 Citi šīs grupas atkritumi
02 Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un
zivkopības produkcijas audzēšanas, ieguves, ražošanas,
pārtikas sagatavošanas un apstrādes atkritumi
0201 Lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzēšanas
un ieguves atkritumi
020101 Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
020102 Dzīvnieku audu atkritumi
020103 Augu audu atkritumi
020104 Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)
020106 Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem),
kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur
020107 Meža izstrādes atkritumi
020108 Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
020109 Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei
020110 Metāla atkritumi
020199 Citi šīs grupas atkritumi
0202 Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas
produktu apstrādes un ražošanas atkritumi
020201 Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
020202 Dzīvnieku audu atkritumi
020203 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli
020204 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020299 Citi šīs grupas atkritumi
0203 Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas
un tabakas izstrādājumu izgatavošanas un apstrādes
atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga un rauga
ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi
020301 Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un
atdalīšanas nogulsnes
020302 Konservēšanas līdzekļu atkritumi
020303 Šķīdinātāju ekstrakcijas atkritumi
020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli
020305 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020399 Citi šīs grupas atkritumi
0204 Cukura ražošanas atkritumi
020401 Biešu tīrīšanas un mazgāšanas atkritumi
020402 Neizmantojams kalcija karbonāts
020403 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020499 Citi šīs grupas atkritumi
0205 Piena produktu ražošanas atkritumi
020501 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
020502 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020599 Citi šīs grupas atkritumi
0206 Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi
020601 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
020602 Konservēšanas līdzekļu atkritumi
020603 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020699 Citi šīs grupas atkritumi
0207 Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju,
tēju un kakao) ražošanas atkritumi
020701 Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi
020702 Spirta destilēšanas atkritumi
020703 Ķīmiskās apstrādes atkritumi
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli
020705 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
020799 Citi šīs grupas atkritumi
03 Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, skaidu
plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
0301 Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
030101 Mizu un korķa atkritumi
030104 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes *
daļiņas, kuras satur bīstamas vielas
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes
daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei
030199 Citi šīs grupas atkritumi
0302 Koksnes konservācijas atkritumi
030201 Nehalogenētie organiskie koksnes konservanti *
030202 Hlororganiskie koksnes konservanti *
030203 Metālorganiskie koksnes konservanti *
030204 Neorganiskie koksnes konservanti *
030205 Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas *
030299 Citi konservanti
0303 Celulozes, papīra un kartona ražošanas un apstrādes atkritumi
030301 Koku mizas
030302 Atliekas un zaļā šķidruma atkritumi pēc melnā šķidruma apstrādes
030305 Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi
030308 Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi
030309 Dubļi pēc apstrādes ar kaļķi
030310 Šķiedru atlikumi, šķiedru, filtru un pārklājumu duļķes no
mehāniskās atdalīšanas
030311 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
030310 klasei
030399 Citi šīs grupas atkritumi
04 Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi
0401 Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi
040101 Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi
040102 Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi
040103 Šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi *
040104 Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi *
040105 Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi
040106 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur hromu *
040107 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nesatur hromu
040108 Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi *
040109 Ādu apstrādes atkritumi
040199 Citi atkritumi, kuri neatbilst 040109 klasei
0402 Tekstilrūpniecības atkritumi
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi,
elastomēri, plastomēri) atkritumi
040210 Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki)
040214 Apstrādes un apdares halogēnus saturoši atkritumi *
040215 Apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 040214 klasei
040216 Krāsvielu un pigmentu atkritumi *
040217 Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri neatbilst 040216 klasei
040219 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
040220 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
040219 klasei
040221 Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
040299 Citi šīs grupas atkritumi
05 Petrolejas attīrīšanas, dabas gāzes attīrīšanas un ogļu
pirolītiskās apstrādes atkritumi
0501 Naftas produktu atkritumi un cietie atkritumi
050102 Atsāļotāja dūņas *
050103 Nogulsnes tvertņu dibenā *
050104 Skābas vai bāziskas dūņas *
050105 Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes *
050106 Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes atkritumi *
050107 Skābi darvas produkti *
050108 Citi darvas produkti *
050109 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
050110 No 050109 klasē minētajām dūņām atšķirīgas dūņas
050111 Atkritumi pēc degvielu apstrādes ar sārmiem *
050112 Naftu saturošas skābes *
050113 Apkurē izmantotā ūdens dūņas
050114 Dzesēšanas kolonnu atkritumi
050115 Izlietoti filtru māli *
050116 Degvielas desulfurizācijas sēru saturošie atkritumi
050117 Asfalts (bitumens)
050199 Citi šīs grupas atkritumi
0506 Ogļu pirolītiskas apstrādes atkritumi
050601 Skābi darvas produkti *
050603 Citi darvas produkti *
050604 Dzesēšanas kolonnu nosēdumi
050699 Citi šīs grupas atkritumi
0507 Dabas gāzes attīrīšanas atkritumi
050701 Dzīvsudrabu saturošas nogulsnes *
050702 Sēru saturoši atkritumi
050799 Citi šīs grupas atkritumi
06 Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu atkritumi
0601 Skābju un to šķīdumu atkritumi
060101 Sērskābe un sērpaskābe *
060102 Sālsskābe *
060103 Fluorūdeņražskābe *
060104 Fosforskābe un fosforpaskābe *
060105 Slāpekļskābe un slāpekļpaskābe *
060106 Citas skābes *
060199 Citi šīs grupas atkritumi *
0602 Sārmu un to šķīdumu atkritumi
060201 Kalcija hidroksīds *
060203 Amonjaks *
060204 Nātrija un kālija hidroksīdi *
060205 Citas bāzes *
060299 Citi šīs grupas atkritumi *
0603 Sāļu un to šķīdumu atkritumi
060311 Cianīdus saturoši sāļi un šķīdumi *
060313 Smagos metālus saturoši sāļi un šķīdumi *
060314 Citi sāļi un šķīdumi, kuri neatbilst 060311 vai 060313 klasei
060315 Smagos metālus saturoši metāliskie oksīdi *
060316 Citi metāliskie oksīdi, kuri neatbilst 060315 klasei
060399 Citi šīs grupas atkritumi
0604 Metālus saturoši atkritumi
060403 Arsēnu saturoši atkritumi *
060404 Dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
060405 Smagos metālus saturoši atkritumi *
060499 Citi šīs grupas atkritumi
0605 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
060502 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
060503 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
060502 klasei
0606 Sēra ķīmisko procesu (ražošana un pārveidošana) un
desulfurizācijas procesu atkritumi
060602 Bīstamus sulfīdus saturoši atkritumi *
060603 Citus sulfīdus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 060602 klasei
060699 Citi šīs grupas atkritumi
0607 Halogenēšanas ķīmisko procesu atkritumi
060701 Elektrolīzes procesa atkritumi, kas satur azbestu *
060702 Hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle *
060703 Dzīvsudrabu saturošas bārija sulfāta dūņas *
060704 Šķīdumi un skābes (piemēram, ar kontaktmetodi iegūta sērskābe) *
060799 Citi šīs grupas atkritumi
0608 Silīcija un silīcija atvasinājumu ražošanas atkritumi
060802 Hlorosilānus saturoši atkritumi
060899 Citi šīs grupas atkritumi
0609 Fosfora ķīmisko procesu atkritumi
060902 Fosforu saturoši izdedži
060903 Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
vai ir piesārņoti ar tām
060904 Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri neatbilst 060903 klasei
060999 Citi šīs grupas atkritumi *
0610 Slāpekļa ķīmisko procesu un minerālmēslu ražošanas
atkritumi
061002 Bīstamas vielas saturoši atkritumi *
061099 Citi šīs grupas atkritumi *
0611 Neorganisko krāsu pigmentu un pildvielu ražošanas atkritumi
061101 Titāna dioksīda ražošanas procesa ģipsis
061199 Citi šīs grupas atkritumi
0613 Citu neorganiskās ķīmijas tehnoloģiju atkritumi
061301 Neorganisko pesticīdu, biocīdu un koksnes konservantu *
ražošanas atkritumi
061302 Izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702 klasi) *
061303 Sodrēji
061304 Azbesta apstrādes atkritumi *
061305 Sodrēji (kvēpi) *
061399 Citi šīs grupas atkritumi
07 Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi
0701 Galveno organisko ķīmisko vielu ražošanas, pārstrādes,
piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070101 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070103 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070104 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070107 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070108 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070109 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070110 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070111 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070112 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070111 klasei
070199 Citi šīs grupas atkritumi
0702 Plastikātu, sintētiskā kaučuka un mākslīgās šķiedras
ražošanas, pārstrādes, piegādes un izmantošanas
tehnoloģisko procesu atkritumi
070201 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070203 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070204 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070207 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070208 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070209 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070210 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070211 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070212 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070211 klasei
070113 Plastmasas atkritumi
070114 Bīstamas vielas saturošu piedevu atkritumi *
070115 Piedevu atkritumi, kuri neatbilst 070114 klasei
070116 Silikonus saturoši atkritumi
070299 Citi šīs grupas atkritumi
0703 Organisko krāsvielu un pigmentu ražošanas, pārstrādes,
piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070301 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070303 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070304 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070307 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070308 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070309 Halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti *
070310 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070311 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070312 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070311 klasei
070399 Citi šīs grupas atkritumi
0704 Organisko pesticīdu ražošanas, pārstrādes, piegādes un
izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070401 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070403 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070404 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070407 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070408 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070409 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070410 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070411 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070412 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070411 klasei
070413 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi *
070499 Citi šīs grupas atkritumi
0705 Farmaceitisko preparātu un medikamentu ražošanas,
sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko
procesu atkritumi
070501 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070503 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070504 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070507 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070508 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070509 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070510 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070511 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070512 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070511 klasei
070513 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi *
070514 Cietie atkritumi, kuri neatbilst 070513 klasei
070599 Citi šīs grupas atkritumi
0706 Taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo
un kosmētisko līdzekļu ražošanas, pārstrādes, piegādes
un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070601 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070603 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070604 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070607 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070608 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070609 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070610 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070611 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070612 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070611 klasei
070699 Citi šīs grupas atkritumi
0707 Citādi neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu
ražošanas, pārstrādes, piegādes un izmantošanas
tehnoloģisko procesu atkritumi
070701 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070703 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070704 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
070707 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070708 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
070709 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070710 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
070711 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
070712 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
070712 klasei
070799 Citi šīs grupas atkritumi
08 Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju,
ķites, tepes un tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas,
piegādes un izmantošanas atkritumi
0801 Krāsu un laku atkritumi
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu *
krāsu un laku atkritumi
080112 Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei
080113 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas *
krāsu vai laku nogulsnes
080114 Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei
080115 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu *
krāsu vai laku ūdeni saturošas nogulsnes
080116 Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst
080115 klasei
080117 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos *
šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
080118 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117 klasei
080119 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku *
vai krāsu ūdens suspensijas
080120 Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst
080119 klasei
080121 Laku un krāsu noņemšanas šķidrumu atkritumi *
080199 Citi šīs grupas atkritumi
0802 Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu)
ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080201 Putekļus saturoši atkritumi
080202 Keramiskos materiālus un ūdeni saturošas nogulsnes
080203 Keramiskos materiālus saturošas ūdens suspensijas
080299 Citi šīs grupas atkritumi
0803 Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes
un izmantošanas atkritumi
080307 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturošas nogulsnes
080308 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi
080312 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi *
080313 Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080313 klasei
080314 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes *
080315 Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei
080316 Kodināšanas šķīdumu atkritumi *
080317 Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi *
080318 Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei
080319 Disperģēta eļļa *
080399 Citi šīs grupas atkritumi
0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas,
sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080409 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju *
un tepju atkritumi
080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei
080411 Līmju un tepju nogulsnes, kuras satur organiskos šķīdinātājus *
vai citas bīstamas vielas
080412 Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei
080413 Organiskus šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju *
un tepju notekūdeņu nogulsnes
080414 Līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes, kuras neatbilst 080413 klasei
080415 Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir *
organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas
080416 Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst
080415 klasei
080417 Kolofonija eļļa *
080499 Citi šīs grupas atkritumi
0805 Citur neminēti atkritumi
080501 Izocianātu atkritumi *
09 Fotorūpniecības atkritumi
0901 Fotorūpniecības procesu atkritumi
090101 Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanai *
090102 Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi *
090103 Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi *
090104 Fiksēšanas šķīdumi *
090105 Balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi *
090106 Sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu *
vietējā apstrādē
090107 Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un
fotopapīrs
090108 Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un
fotopapīrs
090110 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām
090111 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras atbilst *
160601, 160602 vai 160603 klasei
090112 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras neatbilst
090111 klasei
091113 Ūdeni saturošie šķidrie atkritumi pēc sudraba iegūšanas, kuri *
neatbilst 090106 klasei
090199 Citi šīs grupas atkritumi
10 Termisko procesu neorganiskie atkritumi
1001 Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi
100101 Kurtuvju pelni
100102 Ogļu kvēpi
100103 Kūdras kvēpi
100104 Naftas produktu pelnu vieglās frakcijas *
100105 Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
100107 Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
100109 Sērskābe *
100113 Degvielai izmantotu emulģētu ogļūdeņražu sodrēji *
100114 Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri satur *
bīstamas vielas
100115 Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri
neatbilst 100114 klasei
100116 Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas *
100117 Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei
100118 Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
100119 Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei
100120 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur *
bīstamas vielas
100121 Citas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst
100120 klasei
100122 Katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras satur bīstamas *
vielas
100123 Citas katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras neatbilst
100122 klasei
100124 Smiltis no kurināmā sadedzināšanas virstošajā slānī
100125 Kurināmā uzglabāšanas un sagatavošanas atkritumi spēkstacijās,
kurās tiek dedzinātas ogles
100126 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi
100199 Citi šīs grupas atkritumi
1002 Čuguna un tērauda ražošanas atkritumi
100201 Izdedžu apstrādes atkritumi
100202 Neapstrādāti izdedži
100207 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas *
100208 Cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas, kuri neatbilst 100207
klasei
100210 Malšanas atlikumi
100211 Naftas produktus saturoši atkritumi no dzesēšanas ūdens *
attīrīšanas
100212 Citi dzesēšanas ūdens attīrīšanas procesa atkritumi
100213 Bīstamas vielas saturošas gāzu apstrādes nogulsnes *
100214 Gāzu apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 100214 klasei
100215 Citas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi
100299 Citi šīs grupas atkritumi
1003 Alumīnija metalurģijas atkritumi
100302 Anodu lūžņi
100304 Primārie kausēšanas atkritumi *
100305 Alumīnija oksīda putekļi
100308 Sāļu nogulsnes pēc sekundārās kausēšanas *
100309 Melnie sārņi pēc sekundārās kausēšanas *
100315 Viegli uzliesmojošu vielu sārņi vai sārņi, kas, nonākot saskarē *
ar ūdeni, bīstamos daudzumos izdala uzliesmojošas gāzes
100316 Sārņi, kuri neatbilst 100315 klasei
100317 Darvaini anodu ražošanas atkritumi *
100318 Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst
100317 klasei
100319 Bīstamas vielas saturoši izplūdes gāzu putekļi *
100320 Izplūdes gāzu putekļi, kas neatbilst 100319 klasei
100321 Citas daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri satur *
bīstamas vielas
100322 Daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri neatbilst
100321 klasei
100323 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
100324 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 100323 klasei
100325 Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur *
bīstamas vielas
100326 Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri neatbilst
100325 klasei
100327 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100328 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100327 klasei
100329 Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
100330 Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100329 klasei
100399 Citi šīs grupas atkritumi
1004 Svina metalurģijas atkritumi
100401 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) *
100402 Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas) *
100403 Kalcija arsenāts *
100404 Dūmgāzu putekļi *
100405 Citas daļiņas un putekļi *
100406 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
100407 Gāzu attīrīšanas nogulsnes *
100409 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100410 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100409
klasei
100499 Citi šīs grupas atkritumi
1005 Cinka metalurģijas atkritumi
100501 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) *
100503 Dūmgāzu putekļi *
100504 Citas cietās daļiņas un putekļi
100505 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
100506 Gāzu attīrīšanas nogulsnes *
100508 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100509 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100508
klasei
100510 Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar *
ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos
100511 Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100510 klasei
100599 Citi šīs grupas atkritumi
1006 Vara metalurģijas atkritumi
100601 Primārās un sekundārās kausēšanas izdedži
100602 Primārās un sekundārās kausēšanas putas un sārņi
100603 Dūmgāzu putekļi *
100604 Citas cietās daļiņas un putekļi
100606 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
100607 Gāzu attīrīšanas nogulsnes *
100609 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100610 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100609
klasei
100699 Citi šīs grupas atkritumi
1007 Sudraba, zelta un platīna metalurģijas atkritumi
100701 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)
100702 Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)
100703 Dūmgāzu putekļi
100704 Citas cietās daļiņas un putekļi
100705 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
100707 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100708 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100707
klasei
100799 Citi šīs grupas atkritumi
1008 Citu krāsaino metālu metalurģijas atkritumi
100804 Citas cietās daļiņas un putekļi
100808 Primārās un sekundārās ražošanas sāļu izdedži *
100809 Citi izdedži
100810 Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar *
ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos
100811 Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100810 klasei
100812 Darvainie atkritumi pēc anodu ražošanas *
100813 Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100812
klasei
100814 Anodu lūžņi
100815 Dūmgāzu putekļi, kuri satur bīstamas vielas *
100816 Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100815 klasei
100817 Dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri *
satur bīstamas vielas
100818 Citas dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri
neatbilst 100817 klasei
100819 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
100820 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100819
klasei
100899 Citi šīs grupas atkritumi
1009 Melnos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
100903 Krāsns pelni
100905 Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas *
100906 Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas un neatbilst 100905 klasei
100907 Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas *
100908 Citas izlietas liešanas veidnes, kuras neatbilst 100907 klasei
100909 Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas *
100910 Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100909 klasei
100911 Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas *
100912 Daļiņas, kuras neatbilst 100911 klasei
100913 Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
100914 Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 100913 klasei
100915 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
100916 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 100915 klasei
100999 Citi šīs grupas atkritumi
1010 Krāsainos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
101003 Krāsns pelni
101005 Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas *
101006 Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas, un neatbilst 101005 klasei
101007 Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas *
101008 Citas izlietas liešanas veidnes, kas neatbilst 101007 klasei
101009 Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas *
101010 Citi dūmgāzu putekļi, kas neatbilst 101009 klasei
101011 Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas *
101012 Citas daļiņas, kuras neatbilst 101011 klasei
101013 Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
101014 Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 101013 klasei
101015 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
101016 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 101015 klasei
101099 Citi šīs grupas atkritumi
1011 Stikla un stikla produktu ražošanas atkritumi
101103 Stikla šķiedras atkritumi
101105 Daļiņas un putekļi
101109 Bīstamas vielas saturoši sagataves atkritumi pirms termiskās *
apstrādes
101110 Sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes, kuri neatbilst
101109 klasei
101111 Sīku stikla daļiņu un stikla pulvera atkritumi, kuri satur smagos *
metālus (piemēram, no katodu lampām)
101112 Stikla atkritumi, kuri neatbilst 101111 klasei
101113 Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
101114 Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 101113
klasei
101115 Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
101116 Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101115 klasei
101117 Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur *
bīstamas vielas
101118 Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri
neatbilst 101117 klasei
101119 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri *
satur bīstamas vielas
101120 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri
neatbilst 101119 klasei
101199 Citi šīs grupas atkritumi
1012 Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības
produktu ražošanas atkritumi
101201 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
101203 Citas daļiņas un putekļi
101205 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
101206 Nederīgas veidnes
101208 Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu
atkritumi (pēc termiskās apstrādes)
101209 Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
101210 Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei
101211 Glazēšanas atkritumi, kuri satur smagos metālus *
101212 Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei
101213 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes
101299 Citi šīs grupas atkritumi
1013 Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu
priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi
101301 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
101304 Kaļķu hidratēšanas un kalcinēšanas atkritumi
101306 Citas daļiņas un putekļi (izņemot 101312 un 101313 klasi)
101307 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
101309 Azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri satur azbestu *
101310 Citi azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 101309 klasei
101311 Citi kompozītu cementa materiāli, kuri neatbilst 101309 vai
101310 klasei
101312 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei
101314 Cementa atkritumi un nogulsnes
101399 Citi šīs grupas atkritumi
1014 Krematoriju atkritumi
101401 Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu *
11 Metālapstrādes un metālpārklāšanas procesu atkritumi
un neorganiskie metālus saturošie atkritumi
1101 Metālapstrādes un metālpārklāšanas (galvanizācijas,
cinkošanas, kodināšanas, gravēšanas, fosfatizēšanas,
sārmainās attaukošanas) procesu atkritumi un šķidrie
atkritumi, un nogulsnes
110105 Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi *
110106 Citur neklasificētas skābes *
110107 Citur neklasificēti sārmi *
110108 Fosfatizēšanas nogulsnes *
110109 Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
110110 Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 110109 klasei
110111 Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas *
110112 Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri neatbilst 110111 klasei
110113 Attaukošanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
110114 Attaukošanas atkritumi, kuri neatbilst 110113 klasei
110115 Jonu apmaiņas membrānu sistēmu eluāts un nogulsnes, *
kuras satur bīstamas vielas
110116 Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi *
110198 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
110199 Citi šīs grupas atkritumi
1102 Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
110202 Cinka hidrometalurģijas nogulsnes (arī jarozīts, getīts) *
110203 Ūdens elektrolīzes procesam paredzēto anodu ražošanas procesa
atkritumi
110205 Vara hidrometalurģijas procesa atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
110206 Vara hidrometalurģijas atkritumi, kuri neatbilst 110205 klasei
110207 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
110299 Citi šīs grupas atkritumi
1103 Metālrūdīšanas procesu nogulsnes un cietie atkritumi
110301 Cianīdus saturoši atkritumi *
110302 Citi šīs grupas atkritumi *
1105 Karstās galvanizācijas atkritumi
110501 Ciets cinks
110502 Cinka pelni
110503 Gāzu apstrādes cietie atkritumi *
110504 Izlietoti kušņi *
110599 Citi šīs grupas atkritumi
12 Formēšanas, kā arī metālu un plastmasu virsmu apstrādes
atkritumi
1201 Formēšanas (arī kalšanas, metināšanas, presēšanas,
stiepšanas, liekšanas, griešanas un pulēšanas) procesu
atkritumi
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
120102 Citi melno metālu atkritumi
120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
120104 Citi krāsaino metālu atkritumi
120105 Plastmasu atkritumi
120106 Halogēnus saturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot *
emulģētos)
120107 Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot *
emulģētos)
120108 Halogēnus saturoši mašīnapstrādes emulsiju atkritumi *
120109 Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju atkritumi *
120110 Sintētiskās mašīnapstrādes eļļas *
120111 Mašīnapstrādes nogulsnes *
120112 Izlietoti parafīni un tauki *
120113 Metināšanas atkritumi
120114 Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei
120116 Virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis (ar smilšu strūklu), kuras *
satur bīstamas vielas
120117 Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116
klasei
120118 Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi,
kuri satur naftas produktus
120119 Bioloģiski viegli noārdāma mašīneļļa *
120120 Nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri satur *
bīstamus atkritumus
120121 Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri
neatbilst 120120 klasei
120199 Citi šīs grupas atkritumi
1203 Tvaika vai ūdens attaukošanas procesu atkritumi
120301 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi *
120302 Tvaika attaukošanas atkritumi *
13 Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas 05 un 12 nodaļu)
1301 Hidraulisko eļļu un bremžu šķidrumu atkritumi
130101 Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus (turpmāk - *
PHBs) vai polihlorētos terfenilus (turpmāk - PHTs)
130104 Hlorētas emulsijas *
130105 Nehlorētas emulsijas *
130109 Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas *
130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas *
130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas *
130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas *
130113 Citas hidrauliskās eļļas *
1302 Motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un *
smēreļļas
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
1303 Izolācijas un siltumnesēju eļļu un citu šķidrumu atkritumi
130301 Izolācijas un siltumnesēju eļļas, kas satur PHBs vai PHTs *
130306 Hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesēju eļļas, kuras *
neatbilst 130301 klasei
130307 Nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesēju eļļas *
130308 Sintētiskās izolācijas un siltumnesēju eļļas *
130309 Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesēju eļļas *
130310 Citas izolācijas un siltumnesēju eļļas *
1304 Kuģu tilpņu naftas produkti
130401 Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti *
130402 Molu notekcauruļu naftas produkti *
130403 Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti *
1305 Eļļas un ūdens maisījuma atdalīšanas atkritumi
130501 Eļļas un ūdens atdalīšanas cietie atkritumi *
130502 Eļļas un ūdens atdalīšanas nogulsnes *
130503 Pārtvērēju nogulsnes *
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas naftas produkti *
130507 Eļļains ūdens pēc eļļas un ūdens atdalīšanas procesa *
130508 Ūdens maisījumi pēc eļļas un ūdens atdalītāju iedarbības *
1307 Šķidrā kurināmā atkritumi
130701 Degeļļa un dīzeļdegviela *
130702 Degviela *
130703 Citi kurināmie (arī to maisījumi) *
1308 Citi eļļu atkritumi
130801 Atsāļotāju nogulsnes vai emulsijas *
130802 Citas emulsijas *
130803 Citi atkritumi *
14 Par šķīdinātājiem lietoto organisko vielu atkritumi
(izņemot 07 un 08 nodaļu)
1406 Organisko šķīdinātāju, aukstumnesēju un putu, un
aerosolu propelentu atkritumi
140601 Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC *
140602 Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi *
140603 Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi *
140604 Nogulsnes vai cieti atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus *
140605 Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur citus šķīdinātājus *
15 Iepakojums; citur neminētie absorbenti, slaucīšanas
lupatas, filtru materiāls un aizsargtērpi
1501 Iepakojums
150101 Papīrs un kartons
150102 Plastmasa
150103 Koka iepakojums
150104 Metāla iepakojums
150105 Kompozītmateriālu iepakojums
150106 Jauktais iepakojums
150107 Stikla iepakojums
150109 Auduma iepakojums
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām
piesārņots
150111 Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu
(piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri
1502 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas lupatas, aizsargtērpi
150202 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas lupatas un aizsargtērpi, *
kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas lupatas un aizsargtērpi,
kuri neatbilst 150202 klasei
16 Citur katalogā neminēti atkritumi
1601 Nolietoti transportlīdzekļi, arī satiksmē neizmantojamie
transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu
apkopes atkritumi
160103 Nolietotas riepas
160104 Nolietotas automašīnas
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un no kuriem ir
izņemti visi bīstamie komponenti
160107 Eļļas filtri *
160108 Dzīvsudrabu saturoši komponenti *
160109 Polihlorētos bifenilus saturoši komponenti *
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni) *
160111 Azbestu saturošas bremžu uzlikas *
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei
160113 Bremžu šķidrums *
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas *
160115 Antifrīza šķidrumi, kuri neatbilst 160115 klasei
160116 Sašķidrinātās gāzes tvertnes
160117 Melnie metāli
160118 Krāsainie metāli
160119 Plastmasa
160120 Stikls
160121 Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, *
160109, 160110, 160111, 160113, 160114 klasei
160222 Citur neminēti komponenti
160199 Citi šīs grupas atkritumi
1602 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
160209 Transformatori un kondensatori, kuri satur polihlorētos *
bifenilus vai polihlorētos terfenilus
160210 Citas nederīgas iekārtas, kuras satur vai ir piesārņotas ar *
polihlorētiem bifeniliem vai polihlorētiem terfeniliem, kuras
neatbilst 160209 klasei
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus *
160212 Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu *
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citas bīstamas vielas, nekā *
160209, 160210, 160211, 160212 klasē minētās1
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211,
160212, 160213 klasei
160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti *
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst
160215 klasei
1603 Nederīgas veidnes un neizmantoti produkti
160303 Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
160304 Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei
160305 Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
160306 Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei
1604 Nederīgas sprāgstvielas
160401 Munīcijas atkritumi *
160402 Uguņošanas līdzekļu atkritumi *
160403 Citi sprāgstvielu atkritumi *
1605 Ķīmiskās vielas un gāzes balonos (tvertnēs)
160504 Gāzes augstspiediena konteineros, kuras satur bīstamas vielas *
160505 Gāzes augstspiediena konteineros, kuras neatbilst 160504 klasei
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām *
vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi
160507 Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no *
bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas
160508 Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām *
vielām vai satur bīstamas vielas
160509 Citas nederīgas ķīmiskās vielas, kuras neatbilst 160506, 160507,
160508 klasei
1606 Baterijas un akumulatori
160601 Svina akumulatori *
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) akumulatori *
160603 Dzīvsudrabu saturošas baterijas *
160604 Sārmu saturošas baterijas (izņemot dzīvsudrabu saturošas baterijas)
160605 Citas baterijas un akumulatori
160606 Elektrolīti no baterijām un akumulatoriem *
1607 Uzglabāšanas un transporta konteineru, kā arī mucu
tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 nodaļā minētos)
160708 Naftas produktus saturoši atkritumi *
160709 Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas *
160799 Citi šīs grupas atkritumi
1608 Izlietoti katalizatori
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju,
pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām vielām)
160802 Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiju, mangānu, *
kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu,
dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai
šo metālu savienojumus
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas
metālu savienojumus2 (izņemot 160807 klases atkritumus)
160804 Izlietoti šķidri katalītiskās šķelšanas atkritumi
160805 Izlietoti katalizatori, kuri satur fosforskābi *
160806 Izlietoti šķidrumi, kurus izmanto par katalizatoriem *
160807 Izlietoti katalizatori, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
1609 Oksidējošas vielas
160901 Permanganāti (piemēram, kālija permanganāts) *
160902 Hromāti (piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts) *
160903 Peroksīdi (piemēram, ūdeņraža peroksīds) *
160904 Citas oksidējošas vielas *
1610 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts attīrīt
ārpus uzņēmuma
161001 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
161002 Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei
161003 Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas *
161004 Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei
1611 Izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi
161101 Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru *
atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
161102 Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru
atkritumi, kuri neatbilst 161101 klasei
161103 Citi metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru *
atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
161104 Metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru
atkritumi, kuri neatbilst 161103 klasei
161105 Citu procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, *
kuri satur bīstamas vielas
161106 Citu procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri
neatbilst 161105 klasei
17 Būvniecības (arī ceļu būves) un ēku nojaukšanas atkritumi
1701 Betons, ķieģeļi, flīzes, keramika un ģipša materiāli
170101 Betons
170102 Ķieģeļi
170103 Flīzes un keramika
170106 Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi vai atsevišķas *
frakcijas, kuras satur bīstamas vielas
170107 Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst
170106 klasei
1702 Koks, stikls, plastmasa
170201 Koks
170202 Stikls
170203 Plastmasa
170204 Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir *
ar tām piesārņota
1703 Asfalts, darva un darvas produkti
170301 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri satur ogļu darvu *
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
170303 Ogļu darva un darvaini produkti *
1704 Metāli (arī sakausējumi)
170401 Varš, bronza, misiņš
170402 Alumīnijs
170403 Svins
170404 Cinks
170405 Čuguns un tērauds
170406 Alva
170407 Jaukti metāli
170409 Metālu atkritumi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
170410 Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas *
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei
1705 Augsne un gultnes padziļināšanas dūņas
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi *
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei
170505 Bīstamas vielas saturošas gultnes padziļināšanas dūņas *
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei
170507 Balasta smiltis, kuras satur bīstamas vielas *
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei
1706 Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli
170601 Azbestu saturoši izolācijas materiāli *
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur *
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 vai 170603 klasei
170505 Azbestu saturoši būvmateriāli
1708 Būvmateriāli uz ģipša bāzes
170801 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei
1709 Citi būvniecības atkritumi
170901 Būvniecības atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu *
170902 Būvniecības atkritumi, kuri satur polihlorētos bifenilus vai *
polihlorētos terfenilus (piemēram, polihlorētos bifenilus vai
polihlorētos terfenilus saturošas tepes, grīdas materiāli,
iekārtas un transformatori)
170903 Citi būvniecības atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur *
bīstamas vielas
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903
klasei
1800 Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto
pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu atkritumus,
kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)
1801 Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
180101 Adatas un citi asi priekšmeti, kuri rodas dažādu medicīnisku
manipulāciju procesā, nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
180102 Cilvēka ķermeņa anatomiskās daļas un orgāni, kā arī asinis,
asins preparāti, asins komponenti un to iepakojums, kuri nav
infekciozi un neatbilst 180103 klasei
180103 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas speciālas *
prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos
180104 Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami
infekcijas novēršanas pasākumi (piemēram, veļa, vienreizējas
lietošanas apģērbs, autiņi, autiņbiksītes)
180106 Medikamenti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai kuri *
sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām
180107 Medikamenti, kuri neatbilst 180106 klasei
180108 Citotoksiski un citostatiski medikamenti *
180109 Medikamenti, kuri neatbilst 180108 klasei
180110 Zobārstniecības amalgamas atkritumi *
1802 Atkritumi, kuri rodas dzīvnieku dzemdību, veselības
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā, kā arī
eksperimentos, kuros tiek izmantoti dzīvnieki
180201 Adatas un citi asi priekšmeti, kuri rodas dzīvnieku veselības
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā, kā arī pētījumos,
kuros tiek izmantoti dzīvnieki un kuri neatbilst 180202 klasei
180202 Cita veida atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas *
īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos
180203 Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami
infekcijas novēršanas pasākumi
180205 Medikamenti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai kuri sastāv *
no bīstamām ķīmiskajām vielām
180206 Ķīmiskās vielas, kuras neatbilst 180205 klasei
180207 Citotoksisku un citostatisku medikamentu atkritumi *
180208 Citi medikamenti, kuri neatbilst 180207 klasei
19 Atkritumu pārstrādes uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi
1901 Atkritumu sadedzināšanas atkritumi un pirolīzes atkritumi
190102 No izdedžiem atdalītie melnie metāli
190105 Gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi *
190106 Gāzu apstrādes ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni *
saturoši šķidrie atkritumi
190107 Gāzu apstrādes cietie atkritumi *
190110 Dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle *
190111 Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži *
190112 Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst 190111 klasei
190113 Bīstamas vielas saturoši sodrēji *
190114 Sodrēji, kuri neatbilst 190113 klasei
190115 Katlu putekļi, kuri satur bīstamas vielas *
190116 Katlu putekļi, kuri neatbilst 190115 klasei
190117 Bīstamas vielas saturoši pirolīzes atkritumi *
190118 Pirolīzes atkritumi, kuri neatbilst 190117 klasei
190119 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
190199 Citi šīs grupas atkritumi
1902 Rūpniecisko atkritumu speciālas fizikāli ķīmiskās apstrādes
(piemēram, dehromēšana, decianizēšana, neitralizācija)
atkritumi
190203 Apglabāšanai paredzēti jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos
atkritumus
190204 Apglabāšanai paredzēti jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz *
viens atkritumu veids, kurš saskaņā ar šo klasifikāciju ir bīstams
190205 Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
190206 Citas fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst
100205 klasei
190207 Atdalīšanas eļļas un koncentrāti *
190208 Šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
190209 Cieti degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
190210 Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 vai 190209 klasei
190211 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
190299 Citi šīs grupas atkritumi
1903 Stabilizēti un saistītie atkritumi3
190304 Daļēji stabilizēti bīstamie atkritumi4 *
190305 Atkritumi, kuri neatbilst 190304 klasei
190306 Saistīti bīstamie atkritumi *
190307 Saistīti atkritumi, kuri neatbilst 190306 klasei
1904 Pārstikloti atkritumi un atkritumu pārstiklošanas atkritumi
190401 Pārstikloti atkritumi
190402 Pelnu vieglās frakcijas un atkritumi pēc dūmgāzu apstrādes *
190403 Nepārstiklota cietā fāze *
190404 Ūdeni saturoši šķidrie pārstikloto atkritumu atdzesēšanas atkritumi
1905 Cieto atkritumu aerobās apstrādes atkritumi
190501 Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu
nekompostējamā frakcija
190502 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostējamā
frakcija
190503 Nederīgs komposts
190599 Citi šīs grupas atkritumi
1906 Atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi
190603 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums
190604 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts
190605 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes
šķidrums
190606 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās
apstrādes komposts
190699 Citi šīs grupas atkritumi
1907 Izgāztuvju un poligonu filtrāts
190702 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas *
190703 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš neatbilst 190702 klasei
1908 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi
190801 Atkritumi no sietiem
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem
190803 Tauku un eļļu maisījumi pēc eļļas un atkritumu ūdens atdalīšanas *
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas
190806 Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi *
190807 Šķidrumi un dūņas pēc jonu apmaiņas sveķu reģenerācijas *
190808 Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
190809 Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur pārtikas *
eļļas un taukus
190810 Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst *
190811 klasei
190811 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras *
satur bīstamas vielas
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras
neatbilst 190811 klasei
190813 Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras *
satur bīstamas vielas
190814 Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras neatbilst
190814 klasei
190899 Citi šīs grupas atkritumi
1909 Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens
sagatavošanas atkritumi
190901 Primārās filtrācijas cietie atkritumi
190902 Ūdens attīrīšanas atkritumi
190903 Dekarbonizācijas dūņas
190904 Izlietota aktīvā ogle
190905 Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi
190906 Jonu apmainītāju reģenerācijas šķīdumi un dūņas
190999 Citi šīs grupas atkritumi
1910 Metālus saturošu atkritumu griešanas, sasmalcināšanas
atkritumi
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi
191002 Krāsaino metālu atkritumi
191003 Bīstamas vielas saturoša vieglā frakcija *
191004 Vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei
191005 Bīstamas vielas saturoši putekļi un citas frakcijas *
191006 Putekļi un citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei
1911 Naftas produktu reģenerācijas atkritumi
191101 Izlietots filtru māls *
191102 Skābi darvas produkti *
191103 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi *
191104 Atkritumi pēc degvielu apstrādes ar sārmiem *
191105 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas *
vielas
191106 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes, kuras neatbilst
191105 klasei
191107 Dūmgāzu attīrīšanas atkritumi *
191199 Citi šīs grupas atkritumi
1912 Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana,
sasmalcināšana, sablīvēšana, iepakošana) atkritumi
191201 Papīrs un kartons
191202 Melnie metāli
191203 Krāsainie metāli
191204 Plastmasa un gumija
191205 Stikls
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas *
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei
191208 Tekstila atkritumi
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)
191210 No atkritumiem iegūts kurināmais
191211 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu *
maisījumi), kuri satur bīstamas vielas
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu
maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei
1913 Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi
191301 Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
191302 Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei
191303 Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
191304 Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191303 klasei
191305 Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
191306 Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191305 klasei
191307 Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur *
bīstamas vielas
191308 Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri
neatbilst 190307 klasei
20 Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi
savāktie atkritumu veidi
2001 Atsevišķi savāktie atkritumu veidi
200101 Papīrs un kartons
200102 Stikls
200108 Organiskie kompostējamie virtuves atkritumi (arī cepšanas
eļļas un virtuves atkritumi no ēdnīcām un restorāniem)
200110 Drēbes
200111 Tekstilizstrādājumi
200113 Šķīdinātāji *
200114 Skābes *
200115 Sārmi *
200116 Mazgāšanas līdzekļi (detergenti) *
200117 Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas *
200119 Pesticīdi *
200121 Luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas *
200125 Pārtikas eļļa un tauki
200126 Eļļa un tauki, kuri neatbilst 200125 klasei *
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi *
200128 Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri neatbilst 200127 klasei
200129 Bīstamas vielas saturošie deterģenti *
200130 Deterģenti, kuri neatbilst 200129 klasei
200131 Citotoksiski un citostatiski medikamenti *
200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei
200133 Nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur 160601, 160202 *
vai 160203 klasē minētās baterijas un akumulatorus
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei
200135 Bīstamas vielas saturošas nederīgas iekārtas, kuras neatbilst *
200121 un 200123 klasei
200136 Citas iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei
200137 Koksne, kas satur bīstamas vielas *
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei
200139 Plastmasa
200140 Metāli
200141 Skursteņu tīrīšanas atkritumi
200199 Citi šīs grupas atkritumi
2002 Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
200201 Kompostējamie atkritumi
200202 Augsne un akmeņi
200203 Citi nekompostējami atkritumi
2003 Citi sadzīves atkritumi
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi
200302 Tirgus atkritumi
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi
200304 Septisko tvertņu dūņas
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi
200307 Liela izmēra atkritumi

Piezīmes.

Šajā pielikumā minētā atkritumu klasifikācija ir Eiropas Atkritumu kataloga tiešs tulkojums.

1 Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma bīstamie komponenti - dzīvsudrabu saturoši slēdži, katodlampu stikli un citi aktivētie stikli ir iekļauti 1606 grupā un ir bīstami atkritumi.

2 Pārejas metāli ir skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns, tantals un rēnijs.

3 Stabilizācijas process maina atkritumu bīstamību, un bīstamie atkritumi tiek padarīti par nebīstamiem. Saistīšanas procesā tiek mainīts tikai atkritumu agregātstāvoklis, pievienojot dažādas vielas, bet nemainās atkritumu ķīmiskās īpašības.

4 Atkritumi ir daļēji stabilizēti, ja pēc stabilizācijas procesa nepilnīgi pārveidojušās atkritumu bīstamās sastāvdaļas var nonākt vidē pēc īsāka vai garāka laikposma.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.258

Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

Kods Īpašību apraksts
H1 Sprāgstošs: vielas un izstrādājumi, kas var sprāgt atklātas liesmas vai augstas temperatūras ietekmē vai kas ir jutīgāki pret triecienu vai berzi nekā nitrobenzols
H2 Oksidējošs: vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar citām vielām, it sevišķi degošām, izraisa eksotermiskas reakcijas
H3A Viegli uzliesmojošs:
1) šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 210 °C (arī ļoti viegli uzliesmojoši šķidrumi);
2) vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar gaisu bez papildu enerģijas pievadīšanas var sakarst un aizdegties, ja apkārtējā temperatūra nepārsniedz 210 °C;
3) cietas vielas un izstrādājumi, kas pēc īsa kontakta ar uzliesmošanas avotu var aizdegties un turpināt degt vai reaģēt arī pēc uzliesmošanas avota aizvākšanas;
4) gāzveida vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar ūdeni vai mitru gaisu (relatīvais mitrums 100 %), bīstamos apmēros izdala viegli uzliesmojošas gāzes
H3B Uzliesmojošs: šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir no 210 °C līdz 550 °C
H4 Kairinošs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot tiešā, atkārtotā vai ilgstošā saskarē ar ādu vai gļotādu, izraisa kairinājuma vai iekaisuma reakciju
H5 Kaitīgs: vielas un izstrādājumi, kas var radīt kaitējumu veselībai, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu
H6 Toksisks: vielas un izstrādājumi, kas var radīt nopietnus kaitējums veselībai vai izraisīt nāvi, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu
H7 Kancerogēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem, vai caur ādu, var radīt vēzi vai palielināt tā rašanās iespējamību
H8 Kodīgs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot saskarē ar ādu vai gļotādu, to apdedzina vai pat iznīcina
H9 Infekciozs: vielas un izstrādājumi, kas satur dzīvotspējīgus mikroorganismus vai to toksīnus, par kuriem ir zināms vai pamatoti ticams, ka tie var izraisīt cilvēka vai citu dzīvu organismu saslimšanu
H10 Teratogēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem, vai caur ādu, var izraisīt nepārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju
H11 Mutagēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem, vai caur ādu, var izraisīt pārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju
H12 Vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar gaisu, ūdeni vai skābi, izdala īpaši toksiskas vai toksiskas gāzes
H13 Vielas un izstrādājumi, kas pēc to izmešanas spēj izdalīt citu vielu, kurai piemīt kāda no iepriekš minētajām īpašībām
H14 Ekotoksisks: vielas un izstrādājumi, kas izraisa vai var izraisīt tiešus vai aizkavētus draudus vienam vai vairākiem vides elementiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.258

Bīstamo atkritumu sastāvā esošās ķīmiskās vielas un savienojumi, kas nosaka atkritumu bīstamību

Kods Nosaukums
C1 Berilijs un berilija savienojumi
C2 Vanādija savienojumi
C3 Hroma savienojumi
C4 Kobalta savienojumi
C5 Niķeļa savienojumi
C6 Vara savienojumi
C7 Cinka savienojumi
C8 Arsēns un arsēna savienojumi
C9 Selēns un selēna savienojumi
C10 Sudraba savienojumi
C11 Kadmijs un kadmija savienojumi
C12 Alvas savienojumi
C13 Antimons un antimona savienojumi
C14 Telūrs un telūra savienojumi
C15 Bārijs un bārija savienojumi, izņemot bārija sulfātu
C16 Dzīvsudrabs un dzīvsudraba savienojumi
C17 Tallijs un tallija savienojumi
C18 Svins un svina savienojumi
C19 Neorganiskie sulfīdi
C20 Fluora neorganiskie savienojumi, izņemot kalcija fluorīdu
C21 Neorganiskie cianīdi
C22 Sārmu vai sārmzemju metāli: litijs, nātrijs, kālijs, kalcijs, magnijs (brīvā veidā)
C23 Skābju šķīdumi vai skābes cietā veidā
C24 Sārmu šķīdumi vai sārmi cietā veidā
C25 Azbests (putekļi un šķiedras)
C26 Fosfors un fosfora savienojumi, izņemot minerālos fosfātus
C27 Metālu karbonili
C28 Peroksīdi
C29 Hlorāti
C30 Perhlorāti
C31 Azīdi
C32 Polihlorētie bifenili (PHB) un polihlorētie terfenili (PHT)
C33 Medicīnā un veterinārmedicīnā izmantotie savienojumi
C34 Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi (piemēram, pesticīdi)
C35 Infekcijas izraisītājus saturošas vielas
C36 Kreozoti
C37 Izocianāti un tioizocianāti
C38 Organiskie cianāti
C39 Fenoli un fenolu savienojumi
C40 Halogēnorganiskie šķīdinātāji (halogēni: fluors, hlors, broms, jods)
C41 Organiskie šķīdinātāji, izņemot halogēnorganiskos šķīdinātājus
C42 Halogēnorganiskie savienojumi, izņemot inertus polimēros materiālus un citus šai sarakstā minētos savienojumus
C43 Aromātiskie savienojumi, poli- un heterocikliskie organiskie savienojumi
C44 Alifātiskie amīni
C45 Aromātiskie amīni
C46 Ēteris
C47 Citas šajā sarakstā neminētas sprādzienbīstamas vielas
C48 Sērorganiskie savienojumi
C49 Citi šajā sarakstā neminēti ogļūdeņraži, to skaitā naftas produkti un minerāleļļas
C50 Polihlorētie dibenzofurāna un polihlorētie dibenzo-p-dioksīna atvasinājumi
C51 Citi šajā sarakstā neminēti skābekli, slāpekli vai sēru saturoši ogļūdeņražu atvasinājumi
C52 Citi ķīmiskie savienojumi, kas nav minēti šajā sarakstā, ja to koncentrācija un daudzums ir tik liels, ka tie var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

23.06.2001