Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 63
Čeku loterijas likums 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 19.12.2017.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 28.07.2017. likums/ LV, 08.08.2017.
Kontu reģistra likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Solidaritātes nodokļa likums 30.11.2015. likums/ LV, 18.12.2015.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 20.12.2010. likums/ LV, 30.12.2010.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums 14.10.2010. likums/ LV, 03.11.2010.
Mikrouzņēmumu nodokļa likums 09.08.2010. likums/ LV, 19.08.2010.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumi Nr. 188/ LV, 23.03.2007.
Noteikumi par augstas tehnoloģijas produktu sarakstu Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr. 428/ LV, 29.06.2005.
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums 02.06.2005. likums/ LV, 17.06.2005.
Grozījumi "Metodiskajos norādījumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību" Valsts ieņēmumu dienesta 27.02.2004. rīkojums Nr. 295/ LV, 04.03.2004.
Finanšu instrumentu tirgus likums 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.
Noteikumi par Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu kompensācijas apmēru zemessargiem un izmaksas kārtību Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumi Nr. 351/ LV, 04.07.2003.
Par Dalībvalstu Nolīgumu par tiesvedības nodošanu krimināllietās 31.10.2002. likums/ LV, 13.11.2002.
Par Konvenciju par savstarpēju izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību 09.10.2002. likums/ LV, 29.10.2002.
Par Konvenciju par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību 09.10.2002. likums/ LV, 29.10.2002.
Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā 19.09.2002. likums/ LV, 09.10.2002.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Reģionālās attīstības likums 21.03.2002. likums/ LV, 09.04.2002.
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa Ministru kabineta 05.06.2001. noteikumi Nr. 222/ LV, 08.06.2001.
Veterinārmedicīnas likums 26.04.2001. likums/ LV, 16.05.2001.
Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju Ministru kabineta 19.12.2000. noteikumi Nr. 460/ LV, 29.12.2000.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 390/ LV, 17.11.2000.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi Ministru kabineta 18.10.2000. noteikumi Nr. 357/ LV, 20.10.2000.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka fizisko personu apliekamo ienākumu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 331/ LV, 29.09.2000.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumi Nr. 166/ LV, 05.05.2000.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18.03.1999. likums/ LV, 01.04.1999.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Iedzīvotāju reģistra likums 27.08.1998. likums/ LV, 10.09.1998.
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 10.06.1998. likums/ LV, 30.06.1998.
Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 28.05.1998. likums/ LV, 16.06.1998.
Kooperatīvo sabiedrību likums 05.02.1998. likums/ LV, 24.02.1998.
Par valsts sociālo apdrošināšanu 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Par privātajiem pensiju fondiem 05.06.1997. likums/ LV, 20.06.1997.
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Precizējot iepriekš publicēto 19.12.1996. likums/ LV, 14.01.1997.
Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 12.09.1996. likums/ LV, 02.10.1996.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi Ministru kabineta 25.06.1996. noteikumi Nr. 233/ LV, 10.07.1996.
Noteikumi par iedzīvotāju 1995.gadā gūto ienākumu deklarēšanas atvieglojumiem Ministru kabineta 06.02.1996. noteikumi Nr. 33/ LV, 14.02.1996.
Par valsts pensijām 02.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Kredītiestāžu likums 05.10.1995. likums/ LV, 24.10.1995.
Radio un televīzijas likums 24.08.1995. likums/ LV, 08.09.1995.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.
Par uzņēmumu ienākuma nodokli 09.02.1995. likums/ LV, 01.03.1995.
Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.
Par vecākiem vai aizbildņiem noteikto maksu par nepilngadīgo uzturēšanu mācību un pāraudzināšanas iestādēs Ministru kabineta 03.05.1994. noteikumi Nr. 95/ LV, 14.05.1994.
Par pensijas izmaksāšanas kārtību strādājošiem pensionāriem Ministru kabineta 19.04.1994. noteikumi Nr. 88/ LV, 28.04.1994.
Likums par budžetu un finanšu vadību 24.03.1994. likums/ LV, 06.04.1994.
Par Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 12.05.1993. lēmums / LV, 01.06.1993.
Par grāmatvedību 14.10.1992. likums/ Ziņotājs, 12.11.1992.
Par zemes privatizāciju lauku apvidos 09.07.1992. likums/ Ziņotājs, 20.08.1992.
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 12.12.1990. likums/ Ziņotājs, 17.01.1991.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Civillikums. Ievads 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.