Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 89
Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss) Ministru kabineta 16.08.1994. noteikumi Nr. 168/ LV, 106, 10.09.1994.
Par Ministru kabinetu Valsts prezidenta 04.11.2014. rīkojums Nr. 2/ LV, 220, 05.11.2014.
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums Ministru kabineta 11.04.2006. noteikumi Nr. 288/ LV, 62, 19.04.2006.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 18/ LV, 7, 13.01.2005.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 21/ LV, 7, 13.01.2005.
Elektronisko sakaru likums Ministru kabineta 15.04.2004. noteikumi Nr. 304/ LV, 60, 16.04.2004.
Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr. 262/ LV, 60, 16.04.2004.
Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr. 257/ LV, 60, 16.04.2004.
Dizainparaugu noteikumi Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr. 252/ LV, 58, 14.04.2004.
Pretizlūkošanas noteikumi Ministru kabineta 11.01.1994. noteikumi Nr. 28/ LV, 7, 19.01.1994.
Noteikumi par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu uzņēmuma "Rīga" teritorijā Ministru kabineta 06.08.1996. noteikumi Nr. 296/ LV, 132, 07.08.1996.
Par Augstākās Padomes prezidija 1991. gada 17. oktobra lēmuma "Par Bauskas rajona bijušo partijas komitejas telpu izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 23.07.1996. noteikumi Nr. 268/ LV, 126, 26.07.1996.
Noteikumi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamajiem dabas objektiem Ministru kabineta 22.04.1995. noteikumi Nr. 114/ LV, 63, 25.04.1995.
Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi Ministru kabineta 22.04.1995. noteikumi Nr. 111/ LV, 63, 25.04.1995.
Noteikumi par Nodokļu maksātāju reģistru Ministru kabineta 22.04.1995. noteikumi Nr. 109/ LV, 63, 25.04.1995.
Noteikumi par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Ministru kabineta 06.08.1996. noteikumi Nr. 304/ LV, 135, 13.08.1996.
Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Ministru kabineta 06.08.1996. noteikumi Nr. 300/ LV, 135, 13.08.1996.
Par zvērinātiem revidentiem Ministru kabineta 06.08.1996. noteikumi Nr. 299/ LV, 135, 13.08.1996.
Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu J.Daļiņa Valmieras stadionam Ministru kabineta 30.07.1996. noteikumi Nr. 279/ LV, 131, 06.08.1996.
Ar Vatikāna pasi ceļojošo personu bezvīzu ieceļošanas kārtība Latvijas Republikā Ministru kabineta 23.07.1996. noteikumi Nr. 266/ LV, 126, 26.07.1996.
Noteikumi par aizsargjoslām Ministru kabineta 07.08.1996. noteikumi Nr. 324/ LV, 136, 14.08.1996.
Par likuma "Par policiju" papildināšanu Ministru kabineta 14.04.1994. noteikumi Nr. 80/ LV, 47, 20.04.1994.
Par likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem" papildināšanu Ministru kabineta 14.04.1994. noteikumi Nr. 74/ LV, 47, 20.04.1994.
Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu Ministru kabineta 11.01.1994. noteikumi Nr. 24/ LV, 6, 18.01.1994.
Par pārvadājumiem ar autotransportu Ministru kabineta 21.12.1993. noteikumi Nr. 41/ LV, 3, 12.01.1994.
Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 21. janvāra lēmuma "Par Latvijas Republikas Aizsardzības spēku, Zemessardzes, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu un Drošības dienesta amatu sadalījumu pēc kvalifikācijas kategorijām un dienesta pakāpēm un par piemaksām pie amatalgas" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 11.01.1994. noteikumi Nr. 23/ LV, 5, 15.01.1994.
Par Latvijas Republikas valsts robežu Ministru kabineta 11.01.1994. noteikumi Nr. 29/ LV, 7, 19.01.1994.
Par valsts nekustamā īpašuma reģistrāciju un izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās Ministru kabineta 11.01.1994. noteikumi Nr. 32/ LV, 6, 18.01.1994.
Par ministrijas iekārtu Ministru kabineta 04.01.1994. noteikumi Nr. 5/ LV, 4, 13.01.1994.
Par valsts policijas un zemessardzes papildu tiesībām Ministru kabineta 30.12.1993. noteikumi Nr. 35/ LV, 131, 30.12.1993.
Par darba samaksas jautājumos pieņemto Augstākās Padomēs Prezidija lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 28.12.1993. noteikumi Nr. 42/ LV, 5, 15.01.1994.
Ārstniecības noteikumi Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 177/ LV, 106, 10.09.1994.
Par 1992 gada 7. jūlija likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" papildināšanu Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 175/ LV, 105, 08.09.1994.
Par valsts proves uzraudzību Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 172/ LV, 106, 10.09.1994.
Par ceļu satiksmi Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 169/ LV, 105, 08.09.1994.
Par privatizācijas sertifikātiem Ministru kabineta 23.08.1994. noteikumi Nr. 179/ LV, 105, 08.09.1994.
Par elektroniskajiem masu informācijas līdzekļiem Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 167/ LV, 103, 03.09.1994.
Par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Ministru kabineta 30.08.1994. noteikumi Nr. 163/ LV, 103, 03.09.1994.
Par ierēdņu disciplinārsodiem Ministru kabineta 16.08.1994. noteikumi Nr. 158/ LV, 101, 30.08.1994.
Par zvejniecību Ministru kabineta 02.08.1994. noteikumi Nr. 156/ LV, 97, 20.08.1994.
Par valsts meža izmantošanas kārtību Ministru kabineta 19.07.1994. noteikumi Nr. 142/ LV, 91, 06.08.1994.
Par valsts mantas atsavināšanas kārtību Ministru kabineta 12.07.1994. noteikumi Nr. 133/ LV, 90, 04.08.1994.
Par pārtiku Ministru kabineta 12.07.1994. noteikumi Nr. 129/ LV, 85, 23.07.1994.
Par Bruno Valda Pētersona atzīšanu par Latvijas pilsoni Ministru kabineta 23.08.2001. noteikumi Nr. 375/ LV, 122, 24.08.2001.
Dānijas Karalistes pavalstnieku bezvīzu ieceļošanas kārtība Latvijas Republikā Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 459/ LV, 228/230, 28.12.1996.
Noteikumi par atsevišķu starptautisko līgumu pagaidu piemērošanu Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumi Nr. 478/ LV, 388/399, 30.12.1998.
Par autortiesībām un blakustiesībām Ministru kabineta 11.08.1998. noteikumi Nr. 297/ LV, 235/236, 14.08.1998.
Kārtība, kādā dzēšami administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām par atņemto mantu piešķirtie īpašuma kompensācijas sertifikāti Ministru kabineta 11.08.1998. noteikumi Nr. 295/ LV, 235/236, 14.08.1998.
Standartizācijas noteikumi Ministru kabineta 04.08.1998. noteikumi Nr. 281/ LV, 228/229, 07.08.1998.
Noteikumi par zemes reformas pabeigšanu pilsētās Ministru kabineta 04.08.1998. noteikumi Nr. 279/ LV, 228/229, 07.08.1998.
Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu Ministru kabineta 04.08.1998. noteikumi Nr. 278/ LV, 228/229, 07.08.1998.
Noteikumi par hipotekārajām ķīlu zīmēm Ministru kabineta 14.04.1998. noteikumi Nr. 127/ LV, 102/105, 17.04.1998.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensijām Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumi Nr. 439/ LV, 1/2, 03.01.1998.
Noteikumi par valsts un pašvaldību atbalsta uzņēmējdarbībai kontroli Ministru kabineta 05.08.1997. noteikumi Nr. 284/ LV, 199/200, 08.08.1997.
Noteikumi par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā Ministru kabineta 05.08.1997. noteikumi Nr. 273/ LV, 199/200, 08.08.1997.
Noteikumi par zemes reformas pabeigšanas kārtību lauku apvidos Ministru kabineta 05.08.1997. noteikumi Nr. 271/ LV, 199/200, 08.08.1997.
Noteikumi par nekustamo īpašumu Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, un Rīgā, Vaļņu ielā 32, nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai Ministru kabineta 29.07.1997. noteikumi Nr. 257/ LV, 194/195, 01.08.1997.
Noteikumi par ceļu satiksmi Ministru kabineta 07.04.1997. noteikumi Nr. 135/ LV, 93, 10.04.1997.
Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Aizsardzības spēku sporta kluba sporta kompleksam Ministru kabineta 02.04.1997. noteikumi Nr. 120/ LV, 89/90, 08.04.1997.
Noteikumi par zemes privatizāciju un atsavināšanu Latvijas Republikas pilsētās Ministru kabineta 13.01.1997. noteikumi Nr. 26/ LV, 22, 16.01.1997.
Noteikumi par īpaši atbalstāmajiem reģioniem Ministru kabineta 10.01.1997. noteikumi Nr. 11/ LV, 16/17/18/19/20/21, 15.01.1997.
Par likuma "Par Latvijas Investīciju banku" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 07.01.1997. noteikumi Nr. 1/ LV, 7/8, 09.01.1997.
Noteikumi par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās Ministru kabineta 10.04.1996. noteikumi Nr. 142/ LV, 66, 17.04.1996.
Noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās Ministru kabineta 10.04.1996. noteikumi Nr. 140/ LV, 65, 16.04.1996.
Noteikumi par Rīgas tirdzniecības brīvostu Ministru kabineta 10.04.1996. noteikumi Nr. 137/ LV, 65, 16.04.1996.
Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās Ministru kabineta 10.04.1996. noteikumi Nr. 127/ LV, 65, 16.04.1996.
Noteikumi par Valsts īpašuma fondu Ministru kabineta 09.04.1996. noteikumi Nr. 122/ LV, 64, 12.04.1996.
Noteikumi par Latvijas Republikas pilsoņu un Īrijas Republikas pilsoņu savstarpēju bezvīzu ceļošanas kārtību Ministru kabineta 02.04.1996. noteikumi Nr. 92/ LV, 64, 12.04.1996.
Farmācijas noteikumi Ministru kabineta 04.04.1996. noteikumi Nr. 101/ LV, 62, 10.04.1996.
Noteikumi par atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 04.04.1996. noteikumi Nr. 93/ LV, 62, 10.04.1996.
Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 216/ LV, 109, 25.07.1995.
Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 214/ LV, 109, 25.07.1995.
Noteikumi par fizisko personu noguldījumu kompensāciju Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 213/ LV, 109, 25.07.1995.
Komercbanku noteikumi Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 212/ LV, 109, 25.07.1995.
Noteikumi par komercbanku sanāciju un bankrotu Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 211/ LV, 109, 25.07.1995.
Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 203/ LV, 109, 25.07.1995.
Noteikumi par veselības aprūpes finansēšanas kārtību 1995.gadā Ministru kabineta 11.04.1995. noteikumi Nr. 93/ LV, 61, 20.04.1995.
Būvniecības noteikumi Ministru kabineta 07.01.1995. noteikumi Nr. 17/ LV, 6, 14.01.1995.
Par vērtspapīriem Ministru kabineta 07.01.1995. noteikumi Nr. 10/ LV, 6, 14.01.1995.
Par zvērinātiem revidentiem Ministru kabineta 07.01.1995. noteikumi Nr. 14/ LV, 5, 12.01.1995.
Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju Ministru kabineta 05.01.1995. noteikumi Nr. 6/ LV, 4, 10.01.1995.
Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumi Nr. 1/ LV, 5/6, 08.01.1999.
Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumi Nr. 490/ LV, 1, 05.01.1999.
Par Eiropas Savienības-Latvijas Republikas Asociācijas Padomes lēmuma par grozījumiem Eiropas līguma 3.protokolā pagaidu piemērošanu Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 431/ LV, 446/451, 30.12.1999.
Noteikumi par Teiču dabas rezervātu Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 423/ LV, 446/451, 30.12.1999.
Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 421/ LV, 446/451, 30.12.1999.
Noteikumi par Slīteres nacionālo parku Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 420/ LV, 446/451, 30.12.1999.
Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 424/ LV, 446/451, 30.12.1999.
Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu Ministru kabineta 28.12.1999. noteikumi Nr. 422/ LV, 446/451, 30.12.1999.