Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 48
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 25.09.2014. likums/ LV, 15.10.2014.
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums" Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr. 284/ LV, 27.04.2012.
Veselības inspekcijas nolikums Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr. 76/ LV, 08.02.2008.
Pārtikas preču marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumi Nr. 964/ LV, 26.11.2004.
Zivju infekcijas slimību apkarošanas kārtība Ministru kabineta 16.03.2004. noteikumi Nr. 140/ LV, 19.03.2004.
Par "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumu" grozījumiem Latvijas Bankas 13.11.2003. lēmums Nr. 107/7/ LV, 27.11.2003.
Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem Ministru kabineta 11.11.2003. noteikumi Nr. 638/ LV, 14.11.2003.
Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem Ministru kabineta 07.10.2003. noteikumi Nr. 553/ LV, 10.10.2003.
Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 605/ LV, 30.12.2002.
Veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm, kārtība, kādā dzīvnieki tiek nokauti realizācijai, un higiēnas prasības gaļas iegūšanai Ministru kabineta 23.12.2002. noteikumi Nr. 555/ LV, 30.12.2002.
Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība Ministru kabineta 26.11.2002. noteikumi Nr. 514/ LV, 03.12.2002.
Olu produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumi Nr. 392/ LV, 29.08.2002.
Medus aprites noteikumi Ministru kabineta 16.07.2002. noteikumi Nr. 302/ LV, 19.07.2002.
Jaunās pārtikas novērtēšanas kārtība un jaunās pārtikas klasifikācijas, marķēšanas un kvalitātes prasības Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 295/ LV, 12.07.2002.
Latvijas Pārtikas centra nolikums Ministru kabineta 02.07.2002. noteikumi Nr. 291/ LV, 12.07.2002.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības dehidrētajiem piena produktiem Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumi Nr. 261/ LV, 28.06.2002.
Gaļas un gaļas produktu marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 203/ LV, 31.05.2002.
Pārtikas padomes nolikums Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr. 86/ LV, 01.03.2002.
Piena, apstrādāta piena un piena produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 491/ LV, 28.11.2001.
Putnu un trušu gaļas aprites noteikumi Ministru kabineta 30.10.2001. noteikumi Nr. 460/ LV, 08.11.2001.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Ministru kabineta 09.10.2001. noteikumi Nr. 436/ LV, 17.10.2001.
Gaļas produktu ražošanas noteikumi Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 427/ LV, 10.10.2001.
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus Ministru kabineta 10.07.2001. noteikumi Nr. 314/ LV, 13.07.2001.
Mājputnu olu marķēšanas un higiēnas prasības pārtikas apritē Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 300/ LV, 10.07.2001.
Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 302/ LV, 10.07.2001.
Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai, iesaiņošanai un iepakošanai Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr. 187/ LV, 11.05.2001.
Olu produktu aprites noteikumi Ministru kabineta 15.08.2000. noteikumi Nr. 282/ LV, 18.08.2000.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Ministru kabineta 08.08.2000. noteikumi Nr. 264/ LV, 11.08.2000.
Noteikumi par higiēnas prasībām gaļas un gaļas produktu uzglabāšanai un transportēšanai Ministru kabineta 27.06.2000. noteikumi Nr. 214/ LV, 30.06.2000.
Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības medum Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 140/ LV, 14.04.2000.
Pārtikas preču marķēšanas noteikumi Ministru kabineta 08.02.2000. noteikumi Nr. 46/ LV, 11.02.2000.
Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārstrādei paredzētajam govs pienam Ministru kabineta 12.10.1999. noteikumi Nr. 347/ LV, 15.10.1999.
Noteikumi par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes produktos Ministru kabineta 20.08.1999. noteikumi Nr. 293/ LV, 24.08.1999.
Noteikumi par pārtikas piesārņojumu Ministru kabineta 20.08.1999. noteikumi Nr. 292/ LV, 24.08.1999.
Higiēnas un marķējuma prasības dzīvo gliemeņu piedāvājumam tirgū Ministru kabineta 20.07.1999. noteikumi Nr. 265/ LV, 23.07.1999.
Pārtikas padomes nolikums Ministru kabineta 18.05.1999. noteikumi Nr. 184/ LV, 21.05.1999.
Vistu olu aprites noteikumi Ministru kabineta 11.05.1999. noteikumi Nr. 170/ LV, 14.05.1999.
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības Ministru kabineta 23.02.1999. noteikumi Nr. 63/ LV, 02.03.1999.
Noteikumi par balto cukuru Ministru kabineta 31.08.1998. noteikumi Nr. 330/ LV, 03.09.1998.
Noteikumi par pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai Ministru kabineta 16.06.1998. noteikumi Nr. 221/ LV, 19.06.1998.
Noteikumi par pārtikas radioaktīvā piesārņojuma kontroli Ministru kabineta 26.05.1998. noteikumi Nr. 194/ LV, 28.05.1998.
Higiēnas prasības pārtikas apritē Ministru kabineta 14.04.1998. noteikumi Nr. 130/ LV, 17.04.1998.
Noteikumi par aromatizētāju lietošanu pārtikā Ministru kabineta 14.04.1998. noteikumi Nr. 131/ LV, 17.04.1998.
Noteikumi par higiēnas prasībām zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū Ministru kabineta 17.03.1998. noteikumi Nr. 89/ LV, 19.03.1998.
Par pārtikas aprites kārtību  un uzraudzību 08.06.1995. likums/ LV, 29.06.1995.
Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.