Saistītie dokumenti:
"Pieņemtie dokumenti"
Atlasīti: 52
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 "Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai" Ministru kabineta 03.04.2024. rīkojums Nr. 208/ LV, 05.04.2024.
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai Ministru kabineta 03.04.2024. rīkojums Nr. 239/ LV, 05.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Rāmavas" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 228/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Lienītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 227/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 218/ LV, 03.04.2024.
Par Laimu Letiņu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 230/ LV, 02.04.2024.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 229/ LV, 03.04.2024.
Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 217/ LV, 02.04.2024.
Par Inesi Druvieti Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 231/ LV, 02.04.2024.
Par valsts nekustamo īpašumu Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 209/ LV, 02.04.2024.
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 213/ LV, 02.04.2024.
Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 215/ LV, 02.04.2024.
Par nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 241/ LV, 03.04.2024.
Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 221/ LV, 03.04.2024.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 216/ LV, 02.04.2024.
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 214/ LV, 02.04.2024.
Par apropriācijas palielināšanu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 240/ LV, 03.04.2024.
Par jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības darbības akceptēšanu DTD2 posmā (Vangaži–Salaspils–Misa)  Salaspils un Ropažu novada teritorijā Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 220/ LV, 03.04.2024.
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 211/ LV, 02.04.2024.
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 235/ LV, 03.04.2024.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija" Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 234/ LV, 03.04.2024.
Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 236/ LV, 03.04.2024.
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns 2024.–2027. gadam Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 237/ LV, 04.04.2024.
Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 238/ LV, 03.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos" Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 210/ LV, 02.04.2024.
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 212/ LV, 02.04.2024.
Par Denisu Ščeulovu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 233/ LV, 02.04.2024.
Par Ēriku Kristiānu Selgu Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 232/ LV, 02.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Šlēkstītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 223/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 225/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Jēkabi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai  Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 224/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 226/ LV, 03.04.2024.
Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 222/ LV, 03.04.2024.
Par valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā Ministru kabineta 28.03.2024. rīkojums Nr. 219/ LV, 03.04.2024.
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 193/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 186/ LV, 02.04.2024.
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 185/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 200/ LV, 28.03.2024.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.8. pasākuma "Robežšķērsošanas punktu attīstība" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 199/ LV, 02.04.2024.
Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 184/ LV, 28.03.2024.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 196/ LV, 02.04.2024.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 198/ LV, 02.04.2024.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 197/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 187/ LV, 02.04.2024.
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 195/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 194/ LV, 02.04.2024.
Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 192/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 190/ LV, 03.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 191/ LV, 03.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 189/ LV, 02.04.2024.
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 188/ LV, 02.04.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem" Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 183/ LV, 04.04.2024.