Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 5. §)
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā
Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 9. panta 6.1 punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pirmās nepieciešamības preces, ar kurām nodrošināmi iedzīvotāji valsts apdraudējuma gadījumā;

1.2. kārtību, kādā plānots nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas un izsniegšanas kontroles kārtību valstī;

1.3. valsts un pašvaldību institūciju uzdevumus un pienākumus iedzīvotāju nodrošināšanā ar pirmās nepieciešamības precēm.

2. Pirmās nepieciešamības preces un to viena mēneša normas vienam iedzīvotājam noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.

3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – sabiedrība Possessor) tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm (turpmāk – valsts pārvaldes uzdevums). Pildot valsts pārvaldes uzdevumu, sabiedrība Possessor veic šādas darbības: 

3.1. pieprasa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Fizisko personu reģistra datus par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un valstspilsētu administratīvajām teritorijām atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

3.2. plāno finanšu līdzekļus šādu izdevumu segšanai:

3.2.1. pirmās nepieciešamības preču iegādei un to krājumu atjaunošanai;

3.2.2. pirmās nepieciešamības preču piegādei līdz to uzglabāšanas vietai;

3.2.3. pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanai;

3.2.4. šajos noteikumos sabiedrībai Possessor noteikto darbību īstenošanai;

3.3. nosaka pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietas un informē pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) par attiecīgajai pašvaldības sadarbības teritorijai paredzēto pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietu;

3.4. slēdz līgumus ar piegādātājiem par pirmās nepieciešamības preču piegādi, transportēšanu uz uzglabāšanas vietu, uzglabāšanu un utilizāciju, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu iepirkuma veikšanai;

3.5. nosaka pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietā uzglabājamo preču skaitu, sadalot pirmās nepieciešamības preces pa uzglabāšanas vietām proporcionāli attiecīgajā pašvaldības teritorijā reģistrētajam iedzīvotāju skaitam;

3.6. uzskaita uzglabāšanas vietās esošās pirmās nepieciešamības preces atbilstoši to derīguma termiņiem;

3.7. vismaz reizi gadā veic pārbaudi pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietās un izvērtē:

3.7.1. vai nav konstatējami vizuāli pirmās nepieciešamības preču bojājumi;

3.7.2. vai pirmās nepieciešamības preces tiek uzglabātas, ievērojot ražotāju noteiktos uzglabāšanas nosacījumus;

3.7.3. pirmās nepieciešamības preču skaita atbilstību veiktajai uzskaitei;

3.8. nodrošina pirmās nepieciešamības preču krājumu atjaunošanu;

3.9. nosaka pirmās nepieciešamības preces, kuru krājumus nepieciešams atjaunot prioritāri, ja kalendāra gadā šo noteikumu 1. pielikumā minēto preču iegādei piešķirtā finansējuma apmērs nav pietiekams;

3.10. pieņem lēmumu par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības iesniegtu rakstveida ierosinājumu.

4. Komisijas:

4.1. informē sabiedrību Possessor par kontaktpersonu (tās norīkošanu vai maiņu), kas ir atbildīga par pirmās nepieciešamības precēm;

4.2. nosaka pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas punktus un izvietojumu attiecīgajās valstspilsētas pašvaldībās vai novada pašvaldībās;

4.3. nosaka pirmās nepieciešamības preču iespējamos piegādes ceļus no pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietas līdz izsniegšanas punktiem;

4.4. sniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus par nepieciešamību veikt izmaiņas šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā pirmās nepieciešamības preču sarakstā;

4.5. iestājoties valsts apdraudējumam:

4.5.1. informē iedzīvotājus par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas kārtību un izsniegšanas punktiem;

4.5.2. nodrošina transportu pirmās nepieciešamības preču piegādei no preču uzglabāšanas vietas līdz attiecīgās pašvaldības preču izsniegšanas punktiem;

4.5.3. organizē un kontrolē pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu un izsniegto pirmās nepieciešamības preču uzskaiti;

4.5.4. reizi dienā informē sabiedrību Possessor par izsniegto preču apjomu un nepieciešamību papildus piegādāt pirmās nepieciešamības preces.

5. Veicot valsts pārvaldes uzdevumu, sabiedrība Possessor ir Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā.

6. Ekonomikas ministrija un sabiedrība Possessor noslēdz līgumu par šo noteikumu 3. punktā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, informācijas sniegšanu un tā izpildes uzraudzības kārtību.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 185
Pirmās nepieciešamības preču saraksts

I. Preču saraksts vienam iedzīvotājam līdz divu gadu vecumam

Nr.
p. k.

Prece

Daudzums vienā mēnesī

1.

Mitrās salvetes

2 iepakojumi (iepakojumā ne mazāk kā 100 gab.)

2.

Papīra dvieļi

2 gab.

3.

Mitrumizturīgie paladziņi (vienreiz lietojamie 60 x 90 cm)

20 gab.

4.

Barošanas pudelīte ar knupīti (atbilstoši vecumam)

1 gab.

5.

Knupītis/māneklītis (atbilstoši vecumam)

2 gab.

6.

Bērnu ziepes

3 gab.

7.

Aizsargkrēms ādas kopšanai

1 gab.

8.

Kokvilnas autiņi (90 x 90 cm)

3 gab.

9.

Mākslīgais piena maisījums (atbilstoši vecumam)

1 gab.

10.

Autiņbiksītes (atbilstoši vecumam)

līdz 240 gab.

11.

Ūdensnecaurlaidīga soma (maisiņš) pirmās nepieciešamības preču komplektēšanai (40 x 30 x 60 cm)

1 gab.

12.

Sega (110 x 140 cm)

1 gab.

13.

Dvielis (65 x 130 cm)

1 gab.

II. Preču saraksts vienam iedzīvotājam no divu gadu vecuma

Nr.
p. k.

Prece

Daudzums vienā mēnesī

1.

Zobu pasta

1 gab.

2.

Zobu birste

1 gab.

3.

Papīra dvieļi

4 gab.

4.

Papīra kabatlakatiņi (vienreiz lietojamie)

ne mazāk kā 6 iepakojumi un ne mazāk kā 10 kabatlakatiņi iepakojumā

5.

Ziepes (šķidrās, 300 ml)

1 gab.

6.

Šampūns (2–6 gadi; 7 gadi un vairāk)

1 gab.

7.

Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis (750 ml)

1 gab.

8.

Skuvekļi (vienreiz lietojamie)

5 gab.

9.

Higiēniskās paketes

24 gab.

10.

Tualetes papīrs

4 ruļļi

11.

Sērkociņi

10 kastītes

12.

Sveces

10 gab.

13.

Autiņbiksītes pieaugušajiem (70 gadi un vairāk)

60 gab.

14.

Gaismas avots ar baterijām un viens komplekts ar atbilstošu skaitu rezerves bateriju

1 komplekts

15.

Ūdensnecaurlaidīga soma (maisiņš) pirmās nepieciešamības preču komplektēšanai (40 x 30 x 60 cm)

1 gab.

16.

Guļammaiss

1 gab.

17.

Radio ar baterijām un 1 komplekts ar atbilstošu skaitu rezerves bateriju

1 komplekts uz mājsaimniecību

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 185
Fizisko personu reģistra dati par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un valstspilsētu administratīvajām teritorijām pēc datubāzes stāvokļa uz __________. gada 1. janvāri
 KopāValstspilsēta/novads
 kopāvīriešisievieteskopāvīriešisievietes
0 gadi      
1 gads      
2 gadi      
3 gadi      
4 gadi      
5 gadi      
6 gadi      
7 gadi      
8 gadi      
9 gadi      
10 gadi      
11 gadi      
12 gadi      
13 gadi      
14 gadi      
15 gadi      
16 gadi      
17 gadi      
18 gadi      
19 gadi      
20 gadi      
21 gads      
22 gadi      
23 gadi      
24 gadi      
25 gadi      
26 gadi      
27 gadi      
28 gadi      
29 gadi      
30 gadi      
31 gads      
32 gadi      
33 gadi      
34 gadi      
35 gadi      
36 gadi      
37 gadi      
38 gadi      
39 gadi      
40 gadi      
41 gads      
42 gadi      
43 gadi      
44 gadi      
45 gadi      
46 gadi      
47 gadi      
48 gadi      
49 gadi      
50 gadi      
51 gads      
52 gadi      
53 gadi      
54 gadi      
55 gadi      
56 gadi      
57 gadi      
58 gadi      
59 gadi      
60 gadi      
61 gads      
62 gadi      
63 gadi      
64 gadi      
65 gadi      
66 gadi      
67 gadi      
68 gadi      
69 gadi      
70 gadi      
71 gads      
72 gadi      
73 gadi      
74 gadi      
75 gadi      
76 gadi      
77 gadi      
78 gadi      
79 gadi      
80 gadi un vairāk      

 

03.04.2024