Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 586
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumi Nr. 689/ LV, 30.11.2017.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr. 300/ LV, 16.04.2009.
Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1494/ LV, 31.12.2009.
Nacionālais numerācijas plāns Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 367/ LV, 17.07.2015.
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 950/ LV, 28.08.2009.
Normatīvie noteikumi par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 86/ LV, 22.07.2020.
Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku Ministru kabineta 11.12.2018. noteikumi Nr. 777/ LV, 13.12.2018.
Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 164/ LV, 04.03.2009.
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1065/ LV, 29.09.2009.
Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 677/ LV, 16.11.2020.
Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr. 75/ LV, 08.02.2011.
Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 19.03.2020. noteikumi Nr. 149/ LV, 20.03.2020.
Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 675/ LV, 16.11.2020.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 457/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem Ministru kabineta 29.04.2021. noteikumi Nr. 277/ LV, 05.05.2021.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumi Nr. 229/ LV, 13.04.2021.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 772/ LV, 26.11.2021.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 676/ LV, 16.11.2020.
Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 04.02.2021. noteikumi Nr. 86/ LV, 09.02.2021.
Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos Ministru kabineta 24.11.2020. noteikumi Nr. 709/ LV, 27.11.2020.
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām Ministru kabineta 10.10.2017. noteikumi Nr. 621/ LV, 18.10.2017.
Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām Ministru kabineta 14.04.2020. noteikumi Nr. 210/ LV, 17.04.2020.
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 332/ LV, 29.09.2000.
Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1609/ LV, 29.12.2009.
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr. 335/ LV, 09.04.2010.
Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem Ministru kabineta 26.03.2020. noteikumi Nr. 165/ LV, 27.03.2020.
Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447/ LV, 30.07.2018.
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 870/ LV, 27.12.2016.
 
1 2 3 4 ... 20