Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 767
Sakārtot pēc alfabēta Noteikumi par kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai Ministru kabineta 19.12.2023. noteikumi Nr. 812/ LV, 28.12.2023.
Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 09.12.2023. likums/ LV, 21.12.2023.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 28.11.2023. rīkojums Nr. 826/ LV, 30.11.2023.
Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 26.10.2023. likums/ LV, 31.10.2023.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 10.10.2023. rīkojums Nr. 668/ LV, 12.10.2023.
Atbalsta noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem sabiedriskās ēdināšanas nozares komersantiem zaudējumu kompensēšanai Ministru kabineta 29.08.2023. noteikumi Nr. 487/ LV, 01.09.2023.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 20.04.2023. rīkojums Nr. 222/ LV, 21.04.2023.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 20.04.2023. rīkojums Nr. 221/ LV, 21.04.2023.
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam 09.03.2023. likums/ LV, 21.03.2023.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 21.12.2022. rīkojums Nr. 955/ LV, 22.12.2022.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumi Nr. 808/ LV, 22.12.2022.
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 935/ LV, 16.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 934/ LV, 16.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 923/ LV, 16.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 922/ LV, 16.12.2022.
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 920/ LV, 16.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 915/ LV, 16.12.2022.
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 914/ LV, 15.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojums Nr. 911/ LV, 15.12.2022.
Par atbalstīto pašvaldības investīciju projektu valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai Ministru kabineta 06.12.2022. rīkojums Nr. 879/ LV, 08.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 06.12.2022. rīkojums Nr. 877/ LV, 08.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 06.12.2022. rīkojums Nr. 869/ LV, 08.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 29.11.2022. rīkojums Nr. 852/ LV, 01.12.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 23.11.2022. rīkojums Nr. 837/ LV, 24.11.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 15.11.2022. rīkojums Nr. 819/ LV, 17.11.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 26.10.2022. rīkojums Nr. 767/ LV, 28.10.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" Ministru kabineta 26.10.2022. rīkojums Nr. 766/ LV, 28.10.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 20.10.2022. rīkojums Nr. 729/ LV, 24.10.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 20.10.2022. rīkojums Nr. 727/ LV, 24.10.2022.
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai Ministru kabineta 05.10.2022. rīkojums Nr. 685/ LV, 07.10.2022.
 
1 2 3 4 ... 26