Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Šajā tematiskajā atvērumā apkopoti valsts institūciju tiesību akti, kas saistīti ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kā arī tiesību akti, kas tika izsludināti ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam. Pašvaldību saistošie noteikumi apkopoti tematiskajā atvērumā "Covid-19 pašvaldībās".

Tulkojumi: "COVID-19: legal acts in English", "Covid-19: правовые акты на русском языке".
Atlasīti: 253
Sakārtot pēc alfabēta Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 458/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 457/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 456/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 454/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 453/ LV, 17.07.2020.
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 374/ LV, 17.07.2020.
Par akciju sabiedrībai "Air Baltic Corporation" izsniegtā Valsts kases aizdevuma procentu atmaksu Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 373/ LV, 16.07.2020.
Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu Ministru prezidenta 10.07.2020. rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-84/ LV, 14.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 368/ LV, 03.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 363/ LV, 03.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 358/ LV, 03.07.2020.
Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 425/ LV, 02.07.2020.
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 29.06.2020. rīkojums Nr. 346/ LV, 30.06.2020.
Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 400/ LV, 19.06.2020.
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 383/ LV, 19.06.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr. 340/ LV, 19.06.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr. 339/ LV, 19.06.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr. 334/ LV, 19.06.2020.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr. 333/ LV, 19.06.2020.
Par palīdzības sniegšanu Gruzijai Covid-19 izplatības ierobežošanā Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr. 328/ LV, 19.06.2020.
Par konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas kārtību Ārlietu ministrijas 11.06.2020. rīkojums Nr. LV-126/ LV, 12.06.2020.
Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 380/ LV, 12.06.2020.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360/ LV, 09.06.2020.
Par karantīnas režīma atcelšanu Veselības ministrijas 09.06.2020. rīkojums Nr. 128/ LV, 09.06.2020.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts" Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 350/ LV, 05.06.2020.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 349/ LV, 05.06.2020.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana" Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 347/ LV, 05.06.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 05.06.2020. rīkojums Nr. 303/ LV, 05.06.2020.
 
1 2 3 4 ... 9