Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 598
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Epidemioloģiskās drošības likums 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360/ LV, 09.06.2020.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 662/ LV, 04.10.2021.
Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2020. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" Kārsavas novada domes 25.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 14.04.2021.
Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 432/ LV, 06.08.2015.
Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8/ LV, 12.05.2020.
Invaliditātes likums 20.05.2010. likums/ LV, 09.06.2010.
Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 866/ LV, 23.12.2016.
Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumi Nr. 614/ LV, 13.12.2019.
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1013/ LV, 18.12.2008.
Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi Nr. 20/ LV, 14.01.2016.
Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumi Nr. 523/ LV, 22.07.2005.
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 116/ LV, 03.03.2016.
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 42/ LV, 23.01.2020.
Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr. 524/ LV, 29.09.2015.
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.10.2001.
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumi Nr. 28/ LV, 30.01.2018.
Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 908/ LV, 28.12.2012.
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr. 516/ LV, 17.08.2020.
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi Ministru kabineta 14.04.2020. noteikumi Nr. 219/ LV, 17.04.2020.
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 942/ LV, 02.01.2013.
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1643/ LV, 31.12.2009.
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam Ministru kabineta 05.11.2013. noteikumi Nr. 1243/ LV, 07.11.2013.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 219/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 719/ LV, 29.11.2018.
Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413/ LV, 17.06.2005.
Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 425/ LV, 02.07.2020.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Kredītu reģistra noteikumi Latvijas Bankas 18.01.2018. noteikumi Nr. 160/ LV, 24.01.2018.
 
1 2 3 4 ... 20