Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 425

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 34. §)
Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
24. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka apmēru, atvieglojumus un kārtību, kādā iekasējama maksa par saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību izdoto pašvaldības saistošo noteikumu (turpmāk – saistošie noteikumi) publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – oficiālais izdevums).

2. Republikas pilsētas dome, kā arī novada dome, kurai saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par saistošo noteikumu sistematizēšanu tiesību aktu portālā www.likumi.lv pašvaldības saistošo noteikumu konsolidāciju nodrošina oficiālais izdevējs, par saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu oficiālajā izdevumā maksā Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" 2. pielikuma 18. punktā norādīto maksu.

3. Novada dome, kurai nav noslēgts šo noteikumu 2. punktā minētais līgums, par saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu oficiālajā izdevumā maksā šo noteikumu 2. punktā minēto maksu, bet ne vairāk par 75 euro par vienu novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta oficiālo publikāciju, ja ir nodrošināta atbilstība šo noteikumu 4. punktā minētajam atvieglojuma piemērošanas nosacījumam.

4. Šo noteikumu 3. punktā minēto oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu piemēro, ja novada dome, iesniedzot publicēšanai grozījumus saistošajos noteikumos, vienlaikus iesniedz grozīto saistošo noteikumu konsolidēto redakciju WORD formātā (ar datnes paplašinājumu ".docx"), kurā ietverti arī publicēšanai iesniegtie grozījumi.

5. Pašvaldība samaksā un oficiālais izdevējs iekasē šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto maksu vienā no šādiem veidiem:

5.1. kā pēcmaksu septiņu dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas;

5.2. pēc pašvaldības pieprasījuma – kā priekšapmaksu pirms oficiālās publikācijas publicēšanas saskaņā ar oficiālā izdevēja izrakstītu rēķinu;

5.3. saskaņā ar pašvaldības un oficiālā izdevēja vienošanos par citu samaksas kārtību un termiņiem.

6. Noteikumus piemēro ar 2020. gada 10. jūniju.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedra,
tieslietu ministra vietā –
satiksmes ministrs T. Linkaits
03.07.2020