Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 109
Sakārtot pēc alfabēta Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību 20.06.2018. likums/ LV, 132 (6218), 04.07.2018.
Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem 20.06.2018. likums/ LV, 132 (6218), 04.07.2018.
Par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu 25.05.2017. likums/ LV, 110 (5937), 04.06.2017.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu 02.02.2017. likums/ LV, 30 (5857), 08.02.2017.
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 123 (5695), 29.06.2016.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 18.06.2015. likums/ LV, 127 (5445), 02.07.2015.
Slīteres nacionālā parka likums 22.01.2015. likums/ LV, 29 (5347), 11.02.2015.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 74 (4880), 17.04.2013.
Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu 19.04.2012. likums/ LV, 71 (4674), 09.05.2012.
Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011. likums/ LV, 173 (4571), 02.11.2011.
Par Nagojas–Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību 13.10.2011. likums/ LV, 169 (4567), 26.10.2011.
Atkritumu apsaimniekošanas likums 28.10.2010. likums/ LV, 183 (4375), 17.11.2010.
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums 28.10.2010. likums/ LV, 183 (4375), 17.11.2010.
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums 23.09.2010. likums/ LV, 162 (4354), 13.10.2010.
Ģeotelpiskās informācijas likums 17.12.2009. likums/ LV, 205 (4191), 30.12.2009.
Gaujas nacionālā parka likums 30.04.2009. likums/ LV, 78 (4064), 20.05.2009.
Krustkalnu dabas rezervāta likums 30.04.2009. likums/ LV, 78 (4064), 20.05.2009.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu 08.04.2009. likums/ LV, 66 (4052), 29.04.2009.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 27 (4013), 18.02.2009.
Teiču dabas rezervāta likums 15.05.2008. likums/ LV, 86 (3870), 04.06.2008.
Attīstības plānošanas sistēmas likums 08.05.2008. likums/ LV, 80 (3864), 23.05.2008.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) sadarbības līgumu 13.03.2008. likums/ LV, 51 (3835), 02.04.2008.
Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem 21.02.2008. likums/ LV, 41 (3825), 13.03.2008.
Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 14.02.2008. likums/ LV, 36 (3820), 05.03.2008.
Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem 13.12.2007. likums/ LV, 208 (3784), 29.12.2007.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums 15.11.2007. likums/ LV, 195 (3771), 05.12.2007.
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos 08.11.2007. likums/ LV, 192 (3768), 29.11.2007.
Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu 19.04.2007. likums/ LV, 72 (3648), 05.05.2007.
Par Eiropas ainavu konvenciju 29.03.2007. likums/ LV, 63 (3639), 18.04.2007.
Rāznas nacionālā parka likums 02.11.2006. likums/ LV, 183 (3551), 15.11.2006.
 
1 2 3 4