Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 115
Sakārtot pēc alfabēta Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem 13.12.2007. likums/ LV, 29.12.2007.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums 15.11.2007. likums/ LV, 05.12.2007.
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos 08.11.2007. likums/ LV, 29.11.2007.
Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu 19.04.2007. likums/ LV, 05.05.2007.
Par Eiropas ainavu konvenciju 29.03.2007. likums/ LV, 18.04.2007.
Rāznas nacionālā parka likums 02.11.2006. likums/ LV, 15.11.2006.
Vides aizsardzības likums 02.11.2006. likums/ LV, 15.11.2006.
Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III un IV pielikuma grozījumiem 19.10.2006. likums/ LV, 08.11.2006.
Mēslošanas līdzekļu aprites likums 26.01.2006. likums/ LV, 09.02.2006.
Latvijas vides aizsardzības fonda likums 22.12.2005. likums/ LV, 03.01.2006.
Dabas resursu nodokļa likums 15.12.2005. likums/ LV, 29.12.2005.
Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm 17.11.2005. likums/ LV, 30.11.2005.
Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 30.06.2005. likums/ LV, 12.07.2005.
Biodegvielas likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu 03.03.2005. likums/ LV, 23.03.2005.
Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 09.09.2004. likums/ LV, 28.09.2004.
Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai 07.04.2004. likums/ LV, 21.04.2004.
Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos 25.03.2004. likums/ LV, 08.04.2004.
Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību 22.01.2004. likums/ LV, 11.02.2004.
Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju 05.06.2003. likums/ LV, 26.06.2003.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 29.05.2003. likums/ LV, 11.06.2003.
Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 13.03.2003. likums/ LV, 01.04.2003.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 06.02.2003.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 24.10.2002. likums/ LV, 13.11.2002.
Ūdens apsaimniekošanas likums 12.09.2002. likums/ LV, 01.10.2002.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu 30.05.2002. likums/ LV, 13.06.2002.
Augu šķirņu aizsardzības likums 02.05.2002. likums/ LV, 17.05.2002.
Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 18.04.2002. likums/ LV, 26.04.2002.
Iepakojuma likums 20.12.2001. likums/ LV, 09.01.2002.
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos 13.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
 
1 2 3 4