Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 115
Sakārtot pēc alfabēta Mēslošanas līdzekļu aprites likums 01.11.2001. likums/ LV, 16.11.2001.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 13.06.2001. likums/ LV, 22.06.2001.
Ķemeru nacionālā parka likums 30.05.2001. likums/ LV, 19.06.2001.
Par 1969.gada Starptautisko konvenciju par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā un tās Pielikumu un 1973.gada Protokolu par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā citu vielu, kas nav nafta, izraisīta piesārņojuma gadījumā un tā Pielikumu 17.05.2001. likums/ LV, 30.05.2001.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā un sarunu nobeiguma protokolu 03.05.2001. likums/ LV, 15.05.2001.
Par piesārņojumu 15.03.2001. likums/ LV, 29.03.2001.
Atkritumu apsaimniekošanas likums 14.12.2000. likums/ LV, 29.12.2000.
Par radiācijas drošību un kodoldrošību 26.10.2000. likums/ LV, 07.11.2000.
Par 1990.gada Starptautisko konvenciju par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā 15.06.2000. likums/ LV, 05.07.2000.
Grīņu dabas rezervāta likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Krustkalnu dabas rezervāta likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Moricsalas dabas rezervāta likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Slīteres nacionālā parka likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Sugu un biotopu aizsardzības likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Teiču dabas rezervāta likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 16.03.2000.
Gaujas nacionālā parka likums 16.12.1999. likums/ LV, 30.12.1999.
Valsts meža dienesta likums 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi 18.03.1999. likums/ LV, 01.04.1999.
Augu aizsardzības likums 17.12.1998. likums/ LV, 30.12.1998.
Par sadzīves atkritumiem 15.10.1998. likums/ LV, 30.10.1998.
Teritorijas attīstības plānošanas likums 15.10.1998. likums/ LV, 30.10.1998.
Par ietekmes uz vidi novērtējumu 14.10.1998. likums/ LV, 30.10.1998.
Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem 16.10.1998. likums/ LV, 23.10.1998.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 11.06.1998. likums/ LV, 01.07.1998.
Ķīmisko vielu likums 01.04.1998. likums/ LV, 21.04.1998.
Par 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 26.02.1998. likums/ LV, 05.03.1998.
Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Par Protokolu par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 01.10.1997. likums/ LV, 17.10.1997.
Par Starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem denonsēšanu 01.10.1997. likums/ LV, 17.10.1997.
 
1 2 3 4