Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2001. - 31.12.2003. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 31. janvāra noteikumus Nr. 101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums".
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi

1.pants. Šis likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk — Fonds) padomes sastāvu.

2.pants. Fondu pārvalda Fonda padome, kuras sastāvā ir šādas amatpersonas:

1) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2) (izslēgts ar 01.11.2001. likumu);

3) (izslēgts ar 01.11.2001. likumu);

4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks (vietnieki);

6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors;

7) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks;

71) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktors;

8) Ekonomikas ministrijas Investīciju programmu un ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors;

9) Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vadītājs;

10) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

11) Jūras vides pārvaldes priekšnieks;

12) Vides valsts inspekcijas priekšnieks;

13) divu reģionālo vides pārvalžu direktori.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2001. likumu, kas stājas spēkā 28.11.2001.)

3.pants. Reģionālo vides pārvalžu direktori Fonda padomes sastāvā katru gadu tiek iekļauti rotācijas kārtībā.

4.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2001. likumu, kas stājas spēkā 28.11.2001.)

5.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs nosaka Fonda padomes personālsastāvu, vada padomes sēdes un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fondu.

6.pants. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai Fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarots Fonda padomes loceklis.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.1 "Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.martā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1999.gada 1.aprīlī
28.11.2001