Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 115
Sakārtot pēc alfabēta Ķemeru nacionālā parka likums 12.06.1997. likums/ LV, 02.07.1997.
Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 17.02.1997. likums/ LV, 26.02.1997.
Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 25.02.1997.
Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 17.12.1996. likums/ LV, 03.01.1997.
Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību 17.12.1996. likums/ LV, 03.01.1997.
Par Konvenciju par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu 17.10.1996. likums/ LV, 01.11.1996.
Par zemes dzīlēm 02.05.1996. likums/ LV, 21.05.1996.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem 14.09.1995. likums/ LV, 28.09.1995.
Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 31.08.1995. likums/ LV, 08.09.1995.
Zvejniecības likums 12.04.1995. likums/ LV, 28.04.1995.
Par valsts meža izmantošanu 30.03.1995. likums/ LV, 18.04.1995.
Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi 29.03.1995. likums/ LV, 05.04.1995.
Par meža ciršanas tāmi 1995.—1999.gadam 02.03.1995. likums/ LV, 14.03.1995.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 23.02.1995. likums/ LV, 09.03.1995.
Par radiācijas drošību un kodoldrošību 01.12.1994. likums/ LV, 17.12.1994.
Augu aizsardzības likums 05.10.1994. likums/ LV, 20.10.1994.
Par 1974. gada un 1992. gada Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību 03.03.1994. likums/ LV, 10.03.1994.
Par augu šķirņu aizsardzību 06.04.1993. likums/ LV, 18.05.1993.
Par Latvijas Republikas likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 06.04.1993. lēmums / LV, 18.05.1993.
Par bīstamajiem atkritumiem 30.03.1993. likums/ LV, 20.04.1993.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 25.03.1993.
Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu 02.02.1993. likums/ Ziņotājs, 18.02.1993.
Par vides aizsardzību 06.08.1991. likums/ Ziņotājs, 29.08.1991.
Par valsts ekoloģisko ekspertīzi 09.10.1990. likums/ Ziņotājs, 08.11.1990.
Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteju 20.06.1990. likums/ Ziņotājs, 26.07.1990.
 
1 2 3 4