Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību

1. pants. 2004. gada Starptautiskā konvencija par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

3. pants. Satiksmes ministrija, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" iesniegto informāciju, nodrošina:

1) paziņošanas pienākuma Starptautiskajai jūrniecības organizācijai izpildi saskaņā ar Konvencijas 5. panta 2. punktu, 8. panta 1. punktu, 14. panta 1. punktu, pielikuma A-4. noteikuma 2. punktu, C-2. noteikuma 2. punktu un E-1. noteikuma 5. punktu, ja attiecīgo informāciju nav iespējams paziņot, to ievadot Globālajā integrētajā kuģošanas informācijas sistēmā (GISIS);

2) informācijas pieejamību citām dalībvalstīm saskaņā ar Konvencijas 14. panta 1. punktu.

4. pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju nodrošina Konvencijas pielikuma C-1. noteikumā paredzēto saistību izpildi.

5. pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu nodrošina:

1) Konvencijas 5. panta 1. punktā paredzēto saistību izpildi - attiecībā uz ostu un termināļu kontroli;

2) Konvencijas 8. panta 2. punktā paredzēto saistību izpildi - attiecībā uz ostu un termināļu izdarīto pārkāpumu izmeklēšanu.

6. pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" nodrošina Konvencijas pielikuma B-4. noteikuma 2. punktā paredzēto saistību izpildi.

7. pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu nodrošina:

1) Konvencijas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi - kuģa balasta ūdens paraugu ņemšanu un analīzi, ja saskaņā ar Konvencijas 9. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktu un 2. punktu veikto pārbaužu rezultātā ir konstatēta nepieciešamība ņemt šādus paraugus un veikt analīzi;

2) atzinuma par vides risku sniegšanu Konvencijas pielikuma A-4. noteikumā minēto atbrīvojumu piešķiršanai.

8. pants. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju nodrošina Konvencijas 6. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 2. punkta "a" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi.

9. pants. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" nodrošina:

1) Konvencijas 7. pantā paredzēto saistību izpildi;

2) Konvencijas 9. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi;

3) Konvencijas 11. pantā paredzēto saistību izpildi;

4) Konvencijas pielikuma A-4. noteikumā minēto atbrīvojumu piešķiršanu, pamatojoties uz atzinumu par vides risku, ko sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu;

5) Konvencijas pielikuma B-1. noteikumā paredzēto saistību izpildi - attiecībā uz balasta ūdens pārvaldības plāna apstiprināšanu;

6) Konvencijas pielikuma B-2. noteikuma 6. punktā paredzēto saistību izpildi;

7) Konvencijas pielikuma D-3. noteikuma 1. punktā paredzēto saistību izpildi;

8) Konvencijas pielikuma D-4. noteikumā paredzēto saistību izpildi;

9) Konvencijas pielikuma E-1. noteikuma 1., 4., 5., 6., 7., 8. un 10. punktā paredzēto saistību izpildi;

10) Konvencijas pielikuma E-2. noteikumā paredzēto saistību izpildi;

11) Konvencijas pielikuma E-4. noteikumā paredzēto saistību izpildi;

12) Konvencijas pielikuma E-5. noteikumā paredzēto saistību izpildi.

10. pants. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts vides dienestu nodrošina:

1) Konvencijas 8. pantā paredzēto saistību izpildi - attiecībā uz kuģu pārkāpumu izmeklēšanu;

2) Konvencijas 9. panta 2. un 3. punktā paredzēto saistību izpildi;

3) Konvencijas 10. panta 2., 3. un 4. punktā paredzēto saistību izpildi;

4) paziņošanas pienākuma Starptautiskajai jūrniecības organizācijai izpildi šā likuma 3. panta 1. punktā minētajos gadījumos, ievadot attiecīgo informāciju Globālajā integrētajā kuģošanas informācijas sistēmā (GISIS).

11. pants. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Valsts vides dienesta sniegto informāciju, nodrošina Konvencijas pielikuma C-2. noteikuma 1. punktā paredzēto saistību izpildi.

12. pants. Tiesību subjekti, kuru valdījumā ir Konvencijas 3. panta 2. punkta "e" apakšpunktā minētie kuģi, nodrošina Konvencijas 3. panta 2. punkta "e" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi.

13. pants. Konvencijas 4. panta 2. punktā un 6. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un 2. punkta "b" apakšpunktā paredzēto saistību izpilde tiek nodrošināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

14. pants. Konvencijas prasības nav attiecināmas uz kuģiem, kas darbojas tikai Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos.

15. pants. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

16. pants. Konvencija stājas spēkā tās 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

17. pants. Konvencijas pielikuma grozījumi stājas spēkā tās 19. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. jūlijā

 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

THE PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECALLING Article 196(1) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which provides that "States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes thereto,"

NOTING the objectives of the 1992 Convention on Biological Diversity (CBD) and that the transfer and introduction of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens via ships' ballast water threatens the conservation and sustainable use of biological diversity as well as decision IV/5 of the 1998 Conference of the Parties (COP 4) to the CBD concerning the conservation and sustainable use of marine and coastal ecosystems, as well as decision VI/23 of the 2002 Conference of the Parties (COP 6) to the CBD on alien species that threaten ecosystems, habitats or species, including guiding principles on invasive species,

NOTING FURTHER that the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) requested the International Maritime Organization (the Organization) to consider the adoption of appropriate rules on ballast water discharge,

MINDFUL of the precautionary approach set out in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and referred to in resolution MEPC.67(37), adopted by the Organization's Marine Environment Protection Committee on 15 September 1995,

ALSO MINDFUL that the 2002 World Summit on Sustainable Development, in paragraph 34(b) of its Plan of Implementation, calls for action at all levels to accelerate the development of measures to address invasive alien species in ballast water,

CONSCIOUS that the uncontrolled discharge of Ballast Water and Sediments from ships has led to the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens, causing injury or damage to the environment, human health, property and resources,

RECOGNIZING the importance placed on this issue by the Organization through Assembly resolutions A.774(18) in 1993 and A.868(20) in 1997, adopted for the purpose of addressing the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,

RECOGNIZING FURTHER that several States have taken individual action with a view to prevent, minimize and ultimately eliminate the risks of introduction of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through ships entering their ports, and also that this issue, being of worldwide concern, demands action based on globally applicable regulations together with guidelines for their effective implementation and uniform interpretation,

DESIRING to continue the development of safer and more effective Ballast Water Management options that will result in continued prevention, minimization and ultimate elimination of the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,

RESOLVED to prevent, minimize and ultimately eliminate the risks to the environment, human health, property and resources arising from the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships' Ballast Water and Sediments, as well as to avoid unwanted side-effects from that control and to encourage developments in related knowledge and technology,

CONSIDERING that these objectives may best be achieved by the conclusion of an International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments,

HAVE AGREED as follows:

Article 1 Definitions

For the purpose of this Convention, unless expressly provided otherwise:

1 "Administration" means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the Administration is the Government of that State. With respect to floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of its natural resources, including Floating Storage Units (FSUs) and Floating Production Storage and Offloading Units (FPSOs), the Administration is the Government of the coastal State concerned.

2 "Ballast Water" means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, list, draught, stability or stresses of the ship.

3 "Ballast Water Management" means mechanical, physical, chemical, and biological processes, either singularly or in combination, to remove, render harmless, or avoid the uptake or discharge of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens within Ballast Water and Sediments.

4 "Certificate" means the International Ballast Water Management Certificate.

5 "Committee" means the Marine Environment Protection Committee of the Organization.

6 "Convention" means the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments.

7 "Gross tonnage" means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 or any successor Convention.

8 "Harmful Aquatic Organisms and Pathogens" means aquatic organisms or pathogens which, if introduced into the sea including estuaries, or into fresh water courses, may create hazards to the environment, human health, property or resources, impair biological diversity or interfere with other legitimate uses of such areas.

9 "Organization" means the International Maritime Organization.

10 "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.

11 "Sediments" means matter settled out of Ballast Water within a ship.

12 "Ship" means a vessel of any type whatsoever operating in the aquatic environment and includes submersibles, floating craft, floating platforms, FSUs and FPSOs.

Article 2 General Obligations

1 Parties undertake to give full and complete effect to the provisions of this Convention and the Annex thereto in order to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships' Ballast Water and Sediments.

2 The Annex forms an integral part of this Convention. Unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

3 Nothing in this Convention shall be interpreted as preventing a Party from taking, individually or jointly with other Parties, more stringent measures with respect to the prevention, reduction or elimination of the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships' Ballast Water and Sediments, consistent with international law.

4 Parties shall endeavour to co-operate for the purpose of effective implementation, compliance and enforcement of this Convention.

5 Parties undertake to encourage the continued development of Ballast Water Management and standards to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships' Ballast Water and Sediments.

6 Parties taking action pursuant to this Convention shall endeavour not to impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of other States.

7 Parties should ensure that Ballast Water Management practices used to comply with this Convention do not cause greater harm than they prevent to their environment, human health, property or resources, or those of other States.

8 Parties shall encourage ships entitled to fly their flag, and to which this Convention applies, to avoid, as far as practicable, the uptake of Ballast Water with potentially Harmful Aquatic Organisms and Pathogens, as well as Sediments that may contain such organisms, including promoting the adequate implementation of recommendations developed by the Organization.

9 Parties shall endeavour to co-operate under the auspices of the Organization to address threats and risks to sensitive, vulnerable or threatened marine ecosystems and biodiversity in areas beyond the limits of national jurisdiction in relation to Ballast Water Management.

Article 3 Application

1 Except as expressly provided otherwise in this Convention, this Convention shall apply to:

(a) ships entitled to fly the flag of a Party; and

(b) ships not entitled to fly the flag of a Party but which operate under the authority of a Party.

2 This Convention shall not apply to:

(a) ships not designed or constructed to carry Ballast Water;

(b) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of that Party, unless the Party determines that the discharge of Ballast Water from such ships would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States;

(c) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of another Party, subject to the authorization of the latter Party for such exclusion. No Party shall grant such authorization if doing so would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States. Any Party not granting such authorization shall notify the Administration of the ship concerned that this Convention applies to such ship;

(d) ships which only operate in waters under the jurisdiction of one Party and on the high seas, except for ships not granted an authorization pursuant to sub-paragraph (c), unless such Party determines that the discharge of Ballast Water from such ships would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent of other States;

(e) any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention; and

(f) permanent Ballast Water in sealed tanks on ships, that is not subject to discharge.

3 With respect to ships of non-Parties to this Convention, Parties shall apply the requirements of this Convention as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article 4 Control of the Transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens Through Ships' Ballast Water and Sediments

1 Each Party shall require that ships to which this Convention applies and which are entitled to fly its flag or operating under its authority comply with the requirements set forth in this Convention, including the applicable standards and requirements in the Annex, and shall take effective measures to ensure that those ships comply with those requirements.

2 Each Party shall, with due regard to its particular conditions and capabilities, develop national policies, strategies or programmes for Ballast Water Management in its ports and waters under its jurisdiction that accord with, and promote the attainment of the objectives of this Convention.

Article 5 Sediment Reception Facilities

1 Each Party undertakes to ensure that, in ports and terminals designated by that Party where cleaning or repair of ballast tanks occurs, adequate facilities are provided for the reception of Sediments, taking into account the Guidelines developed by the Organization. Such reception facilities shall operate without causing undue delay to ships and shall provide for the safe disposal of such Sediments that does not impair or damage their environment, human health, property or resources or those of other States.

2 Each Party shall notify the Organization for transmission to the other Parties concerned of all cases where the facilities provided under paragraph 1 are alleged to be inadequate.

Article 6 Scientific and Technical Research and Monitoring

1 Parties shall endeavour, individually or jointly, to:

(a) promote and facilitate scientific and technical research on Ballast Water Management; and

(b) monitor the effects of Ballast Water Management in waters under their jurisdiction.

Such research and monitoring should include observation, measurement, sampling, evaluation and analysis of the effectiveness and adverse impacts of any technology or methodology as well as any adverse impacts caused by such organisms and pathogens that have been identified to have been transferred through ships' Ballast Water.

2 Each Party shall, to further the objectives of this Convention, promote the availability of relevant information to other Parties who request it on:

(a) scientific and technology programmes and technical measures undertaken with respect to Ballast Water Management; and

(b) the effectiveness of Ballast Water Management deduced from any monitoring and assessment programmes.

Article 7 Survey and certification

1 Each Party shall ensure that ships flying its flag or operating under its authority and subject to survey and certification are so surveyed and certified in accordance with the regulations in the Annex.

2 A Party implementing measures pursuant to Article 2.3 and Section C of the Annex shall not require additional survey and certification of a ship of another Party, nor shall the Administration of the ship be obligated to survey and certify additional measures imposed by another Party. Verification of such additional measures shall be the responsibility of the Party implementing such measures and shall not cause undue delay to the ship.

Article 8 Violations

1 Any violation of the requirements of this Convention shall be prohibited and sanctions shall be established under the law of the Administration of the ship concerned, wherever the violation occurs. If the Administration is informed of such a violation, it shall investigate the matter and may request the reporting Party to furnish additional evidence of the alleged violation. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible, in accordance with its law. The Administration shall promptly inform the Party that reported the alleged violation, as well as the Organization, of any action taken. If the Administration has not taken any action within 1 year after receiving the information, it shall so inform the Party which reported the alleged violation.

2 Any violation of the requirements of this Convention within the jurisdiction of any Party shall be prohibited and sanctions shall be established under the law of that Party. Whenever such a violation occurs, that Party shall either:

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or

(b) furnish to the Administration of the ship such information and evidence as may be in its possession that a violation has occurred.

3 The sanctions provided for by the laws of a Party pursuant to this Article shall be adequate in severity to discourage violations of this Convention wherever they occur.

Article 9 Inspection of Ships

1 A ship to which this Convention applies may, in any port or offshore terminal of another Party, be subject to inspection by officers duly authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention. Except as provided in paragraph 2 of this Article, any such inspection is limited to:

(a) verifying that there is onboard a valid Certificate, which, if valid shall be accepted; and

(b) inspection of the Ballast Water record book, and/or

(c) a sampling of the ship's Ballast Water, carried out in accordance with the guidelines to be developed by the Organization. However, the time required to analyse the samples shall not be used as a basis for unduly delaying the operation, movement or departure of the ship.

2 Where a ship does not carry a valid Certificate or there are clear grounds for believing that:

(a) the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate; or

(b) the master or the crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to Ballast Water Management, or have not implemented such procedures;

a detailed inspection may be carried out.

3 In the circumstances given in paragraph 2 of this Article, the Party carrying out the inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not discharge Ballast Water until it can do so without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

Article 10 Detection of Violations and Control of Ships

1 Parties shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of this Convention.

2 If a ship is detected to have violated this Convention, the Party whose flag the ship is entitled to fly, and/or the Party in whose port or offshore terminal the ship is operating, may, in addition to any sanctions described in Article 8 or any action described in Article 9, take steps to warn, detain, or exclude the ship. The Party in whose port or offshore terminal the ship is operating, however, may grant such a ship permission to leave the port or offshore terminal for the purpose of discharging Ballast Water or proceeding to the nearest appropriate repair yard or reception facility available, provided doing so does not present a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

3 If the sampling described in Article 9.1(c) leads to a result, or supports information received from another port or offshore terminal, indicating that the ship poses a threat to the environment, human health, property or resources, the Party in whose waters the ship is operating shall prohibit such ship from discharging Ballast Water until the threat is removed.

4 A Party may also inspect a ship when it enters the ports or offshore terminals under its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party, together with sufficient evidence that a ship is operating or has operated in violation of a provision in this Convention. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the competent authority of the Administration of the ship concerned so that appropriate action may be taken.

Article 11 Notification of Control Actions

1 If an inspection conducted pursuant to Article 9 or 10 indicates a violation of this Convention, the ship shall be notified. A report shall be forwarded to the Administration, including any evidence of the violation.

2 In the event that any action is taken pursuant to Article 9.3, 10.2 or 10.3, the officer carrying out such action shall forthwith inform, in writing, the Administration of the ship concerned, or if this is not possible, the consul or diplomatic representative of the ship concerned, of all the circumstances in which the action was deemed necessary. In addition, the recognized organization responsible for the issue of certificates shall be notified.

3 The port State authority concerned shall, in addition to parties mentioned in paragraph 2, notify the next port of call of all relevant information about the violation, if it is unable to take action as specified in Article 9.3, 10.2 or 10.3 or if the ship has been allowed to proceed to the next port of call.

Article 12 Undue Delay to Ships

1 All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed under Article 7.2, 8, 9 or 10.

2 When a ship is unduly detained or delayed under Article 7.2, 8, 9 or 10, it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.

Article 13 Technical Assistance, Co-operation and Regional Co-operation

1 Parties undertake, directly or through the Organization and other international bodies, as appropriate, in respect of the control and management of ships' Ballast Water and Sediments, to provide support for those Parties which request technical assistance:

(a) to train personnel;

(b) to ensure the availability of relevant technology, equipment and facilities;

(c) to initiate joint research and development programmes; and

(d) to undertake other action aimed at the effective implementation of this Convention and of guidance developed by the Organization related thereto.

2 Parties undertake to co-operate actively, subject to their national laws, regulations and policies, in the transfer of technology in respect of the control and management of ships' Ballast Water and Sediments.

3 In order to further the objectives of this Convention, Parties with common interests to protect the environment, human health, property and resources in a given geographical area, in particular, those Parties bordering enclosed and semi-enclosed seas, shall endeavour, taking into account characteristic regional features, to enhance regional co-operation, including through the conclusion of regional agreements consistent with this Convention. Parties shall seek to co-operate with the Parties to regional agreements to develop harmonized procedures.

Article 14 Communication of information

1 Each Party shall report to the Organization and, where appropriate, make available to other Parties the following information:

(a) any requirements and procedures relating to Ballast Water Management, including its laws, regulations, and guidelines for implementation of this Convention;

(b) the availability and location of any reception facilities for the environmentally safe disposal of Ballast Water and Sediments; and

(c) any requirements for information from a ship which is unable to comply with the provisions of this Convention for reasons specified in regulations A-3 and B-4 of the Annex.

2 The Organization shall notify Parties of the receipt of any communications under the present Article and circulate to all Parties any information communicated to it under subparagraphs 1(b) and (c) of this Article.

Article 15 Dispute Settlement

Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice.

Article 16 Relationship to International Law and Other Agreements

Nothing in this Convention shall prejudice the rights and obligations of any State under customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article 17 Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1 This Convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the Organization from 1 June 2004 to 31 May 2005 and shall thereafter remain open for accession by any State.

2 States may become Parties to the Convention by:

(a) signature not subject to ratification, acceptance, or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance, or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

4 If a State comprises two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval, or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

5 Any such declaration shall be notified to the Depositary in writing and shall state expressly the territorial unit or units to which this Convention applies.

Article 18 Entry into Force

1 This Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than thirty States, the combined merchant fleets of which constitute not less than thirty-five percent of the gross tonnage of the world's merchant shipping, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited the requisite instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 17.

2 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Convention after the requirements for entry into force thereof have been met, but prior to the date of entry in force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of this Convention or three months after the date of deposit of instrument, whichever is the later date.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which this Convention enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4 After the date on which an amendment to this Convention is deemed to have been accepted under Article 19, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to this Convention as amended.

Article 19 Amendments

1 This Convention may be amended by either of the procedures specified in the following paragraphs.

2 Amendments after consideration within the Organization:

(a) Any Party may propose an amendment to this Convention. A proposed amendment shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it to the Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration.

(b) An amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Committee for consideration. Parties, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Committee for consideration and adoption of the amendment.

(c) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the Committee, on condition that at least one-third of the Parties shall be present at the time of voting.

(d) Amendments adopted in accordance with subparagraph (c) shall be communicated by the Secretary-General to the Parties for acceptance.

(e) An amendment shall be deemed to have been accepted in the following circumstances:

(i) An amendment to an article of this Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which two-thirds of the Parties have notified the Secretary-General of their acceptance of it.

(ii) An amendment to the Annex shall be deemed to have been accepted at the end of twelve months after the date of adoption or such other date as determined by the Committee. However, if by that date more than one-third of the Parties notify the Secretary-General that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.

(f) An amendment shall enter into force under the following conditions:

(i) An amendment to an article of this Convention shall enter into force for those Parties that have declared that they have accepted it six months after the date on which it is deemed to have been accepted in accordance with subparagraph (e)(i).

(ii) An amendment to the Annex shall enter into force with respect to all Parties six months after the date on which it is deemed to have been accepted, except for any Party that has:

(1) notified its objection to the amendment in accordance with subparagraph (e)(ii) and that has not withdrawn such objection; or

(2) notified the Secretary-General, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for it only after a subsequent notification of its acceptance.

(g) (i) A Party that has notified an objection under subparagraph (f)(ii)(1) may subsequently notify the Secretary-General that it accepts the amendment. Such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date.

(ii) If a Party that has made a notification referred to in subparagraph (f)(ii)(2) notifies the Secretary-General of its acceptance with respect to an amendment, such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date.

3 Amendment by a Conference:

(a) Upon the request of a Party concurred in by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to consider amendments to this Convention.

(b) An amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all Parties for acceptance.

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraphs 2(e) and (f) respectively.

4 Any Party that has declined to accept an amendment to the Annex shall be treated as a non-Party only for the purpose of application of that amendment.

5 Any notification under this Article shall be made in writing to the Secretary-General.

6 The Secretary-General shall inform the Parties and Members of the Organization of:

(a) any amendment that enters into force and the date of its entry into force generally and for each Party; and

(b) any notification made under this Article.

Article 20 Denunciation

1 This Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of two years from the date on which this Convention enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by written notification to the Depositary, to take effect one year after receipt or such longer period as may be specified in that notification.

Article 21 Depositary

1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General, who shall transmit certified copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded thereto.

2 In addition to the functions specified elsewhere in this Convention, the Secretary-General shall:

(a) inform all States that have signed this Convention, or acceded thereto, of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention; and

(iii) the deposit of any instrument of denunciation from the Convention, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and

(b) as soon as this Convention enters into force, transmit the text thereof to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 22 Languages

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this thirteenth day of February, two thousand and four.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Convention.

 

SECTION A - GENERAL PROVISIONS

Regulation A-1 Definitions

For the purposes of this Annex:

1 "Anniversary date" means the day and the month of each year corresponding to the date of expiry of the Certificate.

2 "Ballast Water Capacity" means the total volumetric capacity of any tanks, spaces or compartments on a ship used for carrying, loading or discharging Ballast Water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of Ballast Water.

3 "Company" means the owner of the ship or any other organization or person such as the manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the owner of the ship and who on assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed by the International Safety Management Code1.

4 "Constructed" in respect of a ship means a stage of construction where:

.1 the keel is laid; or

.2 construction identifiable with the specific ship begins;

.3 assembly of the ship has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 percent of the estimated mass of all structural material, whichever is less; or

.4 the ship undergoes a major conversion.

5 "Major conversion" means a conversion of a ship:

.1 which changes its ballast water carrying capacity by 15 percent or greater, or

.2 which changes the ship type, or

.3 which, in the opinion of the Administration, is projected to prolong its life by ten years or more, or

.4 which results in modifications to its ballast water system other than component replacement-in-kind. Conversion of a ship to meet the provisions of regulation D-1 shall not be deemed to constitute a major conversion for the purpose of this Annex.

6 "From the nearest land" means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that, for the purposes of the Convention, "from the nearest land" off the north-eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in

latitude 11°00´ S, longitude 142°08´ E

to a point in latitude 10°35´ S, longitude 141°55´ E

thence to a point latitude 10°00´ S, longitude 142°00´ E

thence to a point latitude 9°10´ S, longitude 143°52´ E

thence to a point latitude 9°00´ S, longitude 144°30´ E

thence to a point latitude 10°41´ S, longitude 145°00´ E

thence to a point latitude 13°00´ S, longitude 145°00´ E

thence to a point latitude 15°00´ S, longitude 146°00´ E

thence to a point latitude 17°30´ S, longitude 147°00´ E

thence to a point latitude 21°00´ S, longitude 152°55´ E

thence to a point latitude 24°30´ S, longitude 154°00´ E

thence to a point on the coast of Australia

in latitude 24°42´ S, longitude 153°15´ E.

7 "Active Substance" means a substance or organism, including a virus or a fungus, that has a general or specific action on or against Harmful Aquatic Organisms and Pathogens.

Regulation A-2 General Applicability

Except where expressly provided otherwise, the discharge of Ballast Water shall only be conducted through Ballast Water Management in accordance with the provisions of this Annex.

Regulation A-3 Exceptions

The requirements of regulation B-3, or any measures adopted by a Party pursuant to Article 2.3 and Section C, shall not apply to:

1 the uptake or discharge of Ballast Water and Sediments necessary for the purpose of ensuring the safety of a ship in emergency situations or saving life at sea; or

2 the accidental discharge or ingress of Ballast Water and Sediments resulting from damage to a ship or its equipment:

.1 provided that all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage or discovery of the damage or discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

.2 unless the owner, Company or officer in charge wilfully or recklessly caused damage; or

3 the uptake and discharge of Ballast Water and Sediments when being used for the purpose of avoiding or minimizing pollution incidents from the ship; or

4 the uptake and subsequent discharge on the high seas of the same Ballast Water and Sediments; or

5 the discharge of Ballast Water and Sediments from a ship at the same location where the whole of that Ballast Water and those Sediments originated and provided that no mixing with unmanaged Ballast Water and Sediments from other areas has occurred. If mixing has occurred, the Ballast Water taken from other areas is subject to Ballast Water Management in accordance with this Annex.

Regulation A-4 Exemptions

1 A Party or Parties, in waters under their jurisdiction, may grant exemptions to any requirements to apply regulations B-3 or C-1, in addition to those exemptions contained elsewhere in this Convention, but only when they are:

.1 granted to a ship or ships on a voyage or voyages between specified ports or locations; or to a ship which operates exclusively between specified ports or locations;

.2 effective for a period of no more than five years subject to intermediate review;

.3 granted to ships that do not mix Ballast Water or Sediments other than between the ports or locations specified in paragraph 1.1; and

.4 granted based on the Guidelines on risk assessment developed by the Organization.

2 Exemptions granted pursuant to paragraph 1 shall not be effective until after communication to the Organization and circulation of relevant information to the Parties.

3 Any exemptions granted under this regulation shall not impair or damage the environment, human health, property or resources of adjacent or other States. Any State that the Party determines may be adversely affected shall be consulted, with a view to resolving any identified concerns.

4 Any exemptions granted under this regulation shall be recorded in the Ballast Water record book.

Regulation A-5 Equivalent compliance

Equivalent compliance with this Annex for pleasure craft used solely for recreation or competition or craft used primarily for search and rescue, less than 50 metres in length overall, and with a maximum Ballast Water capacity of 8 cubic metres, shall be determined by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization.

 

SECTION B - MANAGEMENT AND CONTROL REQUIREMENTS FOR SHIPS

Regulation B-1 Ballast Water Management Plan

Each ship shall have on board and implement a Ballast Water Management plan. Such a plan shall be approved by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization. The Ballast Water Management plan shall be specific to each ship and shall at least:

1 detail safety procedures for the ship and the crew associated with Ballast Water Management as required by this Convention;

2 provide a detailed description of the actions to be taken to implement the Ballast Water Management requirements and supplemental Ballast Water Management practices as set forth in this Convention;

3 detail the procedures for the disposal of Sediments:

.1 at sea; and

.2 to shore;

4 include the procedures for coordinating shipboard Ballast Water Management that involves discharge to the sea with the authorities of the State into whose waters such discharge will take place;

5 designate the officer on board in charge of ensuring that the plan is properly implemented;

6 contain the reporting requirements for ships provided for under this Convention; and

7 be written in the working language of the ship. If the language used is not English, French or Spanish, a translation into one of these languages shall be included.

Regulation B-2 Ballast Water Record Book

1 Each ship shall have on board a Ballast Water record book that may be an electronic record system, or that may be integrated into another record book or system and, which shall at least contain the information specified in Appendix II.

2 Ballast Water record book entries shall be maintained on board the ship for a minimum period of two years after the last entry has been made and thereafter in the Company's control for a minimum period of three years.

3 In the event of the discharge of Ballast Water pursuant to regulations A-3, A-4 or B-3.6 or in the event of other accidental or exceptional discharge of Ballast Water not otherwise exempted by this Convention, an entry shall be made in the Ballast Water record book describing the circumstances of, and the reason for, the discharge.

4 The Ballast Water record book shall be kept readily available for inspection at all reasonable times and, in the case of an unmanned ship under tow, may be kept on the towing ship.

5 Each operation concerning Ballast Water shall be fully recorded without delay in the Ballast Water record book. Each entry shall be signed by the officer in charge of the operation concerned and each completed page shall be signed by the master. The entries in the Ballast Water record book shall be in a working language of the ship. If that language is not English, French or Spanish the entries shall contain a translation into one of those languages. When entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, these shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

6 Officers duly authorized by a Party may inspect the Ballast Water record book on board any ship to which this regulation applies while the ship is in its port or offshore terminal, and may make a copy of any entry, and require the master to certify that the copy is a true copy. Any copy so certified shall be admissible in any judicial proceeding as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Ballast Water record book and the taking of a certified copy shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

Regulation B-3 Ballast Water Management for Ships

1 A ship constructed before 2009:

.1 with a Ballast Water Capacity of between 1,500 and 5,000 cubic metres, inclusive, shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-1 or regulation D-2 until 2014, after which time it shall at least meet the standard described in regulation D-2;

.2 with a Ballast Water Capacity of less than 1,500 or greater than 5,000 cubic metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-1 or regulation D-2 until 2016, after which time it shall at least meet the standard described in regulation D-2.

2 A ship to which paragraph 1 applies shall comply with paragraph 1 not later than the first intermediate or renewal survey, whichever occurs first, after the anniversary date of delivery of the ship in the year of compliance with the standard applicable to the ship.

3 A ship constructed in or after 2009 with a Ballast Water Capacity of less than 5,000 cubic metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-2.

4 A ship constructed in or after 2009, but before 2012, with a Ballast Water Capacity of 5,000 cubic metres or more shall conduct Ballast Water Management in accordance with paragraph 1.2.

5 A ship constructed in or after 2012 with a Ballast Water Capacity of 5000 cubic metres or more shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-2.

6 The requirements of this regulation do not apply to ships that discharge Ballast Water to a reception facility designed taking into account the Guidelines developed by the Organization for such facilities.

7 Other methods of Ballast Water Management may also be accepted as alternatives to the requirements described in paragraphs 1 to 5, provided that such methods ensure at least the same level of protection to the environment, human health, property or resources, and are approved in principle by the Committee.

Regulation B-4 Ballast Water Exchange

1 A ship conducting Ballast Water exchange to meet the standard in regulation D-1 shall:

.1 whenever possible, conduct such Ballast Water exchange at least 200 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 metres in depth, taking into account the Guidelines developed by the Organization;

.2 in cases where the ship is unable to conduct Ballast Water exchange in accordance with paragraph 1.1, such Ballast Water exchange shall be conducted taking into account the Guidelines described in paragraph 1.1 and as far from the nearest land as possible, and in all cases at least 50 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 metres in depth.

2 In sea areas where the distance from the nearest land or the depth does not meet the parameters described in paragraph 1.1 or 1.2, the port State may designate areas, in consultation with adjacent or other States, as appropriate, where a ship may conduct Ballast Water exchange, taking into account the Guidelines described in paragraph 1.1.

3 A ship shall not be required to deviate from its intended voyage, or delay the voyage, in order to comply with any particular requirement of paragraph 1.

4 A ship conducting Ballast Water exchange shall not be required to comply with paragraphs 1 or 2, as appropriate, if the master reasonably decides that such exchange would threaten the safety or stability of the ship, its crew, or its passengers because of adverse weather, ship design or stress, equipment failure, or any other extraordinary condition.

5 When a ship is required to conduct Ballast Water exchange and does not do so in accordance with this regulation, the reasons shall be entered in the Ballast Water record book.

Regulation B-5 Sediment Management for Ships

1 All ships shall remove and dispose of Sediments from spaces designated to carry Ballast Water in accordance with the provisions of the ship's Ballast Water Management plan.

2 Ships described in regulation B-3.3 to B-3.5 should, without compromising safety or operational efficiency, be designed and constructed with a view to minimize the uptake and undesirable entrapment of Sediments, facilitate removal of Sediments, and provide safe access to allow for Sediment removal and sampling, taking into account guidelines developed by the Organization. Ships described in regulation B-3.1 should, to the extent practicable, comply with this paragraph.

Regulation B-6 Duties of Officers and Crew

Officers and crew shall be familiar with their duties in the implementation of Ballast Water Management particular to the ship on which they serve and shall, appropriate to their duties, be familiar with the ship's Ballast Water Management plan.

 

SECTION C - SPECIAL REQUIREMENTS IN CERTAIN AREAS

Regulation C-1 Additional Measures

1 If a Party, individually or jointly with other Parties, determines that measures in addition to those in Section B are necessary to prevent, reduce, or eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through ships' Ballast Water and Sediments, such Party or Parties may, consistent with international law, require ships to meet a specified standard or requirement.

2 Prior to establishing standards or requirements under paragraph 1, a Party or Parties should consult with adjacent or other States that may be affected by such standards or requirements.

3 A Party or Parties intending to introduce additional measures in accordance with paragraph 1 shall:

.1 take into account the Guidelines developed by the Organization.

.2 communicate their intention to establish additional measure(s) to the Organization at least 6 months, except in emergency or epidemic situations, prior to the projected date of implementation of the measure(s). Such communication shall include:

.1 the precise co-ordinates where additional measure(s) is/are applicable;

.2 the need and reasoning for the application of the additional measure(s), including, whenever possible, benefits;

.3 a description of the additional measure(s); and

.4 any arrangements that may be provided to facilitate ships' compliance with the additional measure(s).

.3 to the extent required by customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, as appropriate, obtain the approval of the Organization.

4 A Party or Parties, in introducing such additional measures, shall endeavour to make available all appropriate services, which may include but are not limited to notification to mariners of areas, available and alternative routes or ports, as far as practicable, in order to ease the burden on the ship.

5 Any additional measures adopted by a Party or Parties shall not compromise the safety and security of the ship and in any circumstances not conflict with any other convention with which the ship must comply.

6 A Party or Parties introducing additional measures may waive these measures for a period of time or in specific circumstances as they deem fit.

Regulation C-2 Warnings Concerning Ballast Water Uptake in Certain Areas and Related Flag State Measures

1 A Party shall endeavour to notify mariners of areas under their jurisdiction where ships should not uptake Ballast Water due to known conditions. The Party shall include in such notices the precise coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any alternative area or areas for the uptake of Ballast Water. Warnings may be issued for areas:

.1 known to contain outbreaks, infestations, or populations of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens (e.g., toxic algal blooms) which are likely to be of relevance to Ballast Water uptake or discharge;

.2 near sewage outfalls; or

.3 where tidal flushing is poor or times during which a tidal stream is known to be more turbid.

2 In addition to notifying mariners of areas in accordance with the provisions of paragraph 1, a Party shall notify the Organization and any potentially affected coastal States of any areas identified in paragraph 1 and the time period such warning is likely to be in effect. The notice to the Organization and any potentially affected coastal States shall include the precise coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any alternative area or areas for the uptake of Ballast Water. The notice shall include advice to ships needing to uptake Ballast Water in the area, describing arrangements made for alternative supplies. The Party shall also notify mariners, the Organization, and any potentially affected coastal States when a given warning is no longer applicable.

Regulation C-3 Communication of Information

The Organization shall make available, through any appropriate means, information communicated to it under regulations C-1 and C-2.

 

SECTION D - STANDARDS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

Regulation D-1 Ballast Water Exchange Standard

1 Ships performing Ballast Water exchange in accordance with this regulation shall do so with an efficiency of at least 95 percent volumetric exchange of Ballast Water.

2 For ships exchanging Ballast Water by the pumping-through method, pumping through three times the volume of each Ballast Water tank shall be considered to meet the standard described in paragraph 1. Pumping through less than three times the volume may be accepted provided the ship can demonstrate that at least 95 percent volumetric exchange is met.

Regulation D-2 Ballast Water Performance Standard

1 Ships conducting Ballast Water Management in accordance with this regulation shall discharge less than 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 micrometres in minimum dimension and less than 10 viable organisms per millilitre less than 50 micrometres in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometres in minimum dimension; and discharge of the indicator microbes shall not exceed the specified concentrations described in paragraph 2.

2 Indicator microbes, as a human health standard, shall include:

.1 Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) with less than 1 colony forming unit (cfu) per 100 millilitres or less than 1 cfu per 1 gram (wet weight) zooplankton samples;

.2 Escherichia coli less than 250 cfu per 100 millilitres;

.3 Intestinal Enterococci less than 100 cfu per 100 milliliters.

Regulation D-3 Approval requirements for Ballast Water Management systems

1 Except as specified in paragraph 2, Ballast Water Management systems used to comply with this Convention must be approved by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization.

2 Ballast Water Management systems which make use of Active Substances or preparations containing one or more Active Substances to comply with this Convention shall be approved by the Organization, based on a procedure developed by the Organization. This procedure shall describe the approval and withdrawal of approval of Active Substances and their proposed manner of application. At withdrawal of approval, the use of the relevant Active Substance or Substances shall be prohibited within 1 year after the date of such withdrawal.

3 Ballast Water Management systems used to comply with this Convention must be safe in terms of the ship, its equipment and the crew.

Regulation D-4 Prototype Ballast Water Treatment Technologies

1 For any ship that, prior to the date that the standard in regulation D-2 would otherwise become effective for it, participates in a programme approved by the Administration to test and evaluate promising Ballast Water treatment technologies, the standard in regulation D-2 shall not apply to that ship until five years from the date on which the ship would otherwise be required to comply with such standard.

2 For any ship that, after the date on which the standard in regulation D-2 has become effective for it, participates in a programme approved by the Administration, taking into account Guidelines developed by the Organization, to test and evaluate promising Ballast Water technologies with the potential to result in treatment technologies achieving a standard higher than that in regulation D-2, the standard in regulation D-2 shall cease to apply to that ship for five years from the date of installation of such technology.

3 In establishing and carrying out any programme to test and evaluate promising Ballast Water technologies, Parties shall:

.1 take into account Guidelines developed by the Organization, and

.2 allow participation only by the minimum number of ships necessary to effectively test such technologies.

4 Throughout the test and evaluation period, the treatment system must be operated consistently and as designed.

Regulation D-5 Review of Standards by the Organization

1 At a meeting of the Committee held no later than three years before the earliest effective date of the standard set forth in regulation D-2, the Committee shall undertake a review which includes a determination of whether appropriate technologies are available to achieve the standard, an assessment of the criteria in paragraph 2, and an assessment of the socio-economic effect(s) specifically in relation to the developmental needs of developing countries, particularly small island developing States. The Committee shall also undertake periodic reviews, as appropriate, to examine the applicable requirements for ships described in regulation B-3.1 as well as any other aspect of Ballast Water Management addressed in this Annex, including any Guidelines developed by the Organization.

2 Such reviews of appropriate technologies shall also take into account:

.1 safety considerations relating to the ship and the crew;

.2 environmental acceptability, i.e., not causing more or greater environmental impacts than they solve;

.3 practicability, i.e., compatibility with ship design and operations;

.4 cost effectiveness, i.e., economics; and

.5 biological effectiveness in terms of removing, or otherwise rendering not viable, Harmful Aquatic Organisms and Pathogens in Ballast Water.

3 The Committee may form a group or groups to conduct the review(s) described in paragraph 1. The Committee shall determine the composition, terms of reference and specific issues to be addressed by any such group formed. Such groups may develop and recommend proposals for amendment of this Annex for consideration by the Parties. Only Parties may participate in the formulation of recommendations and amendment decisions taken by the Committee.

4 If, based on the reviews described in this regulation, the Parties decide to adopt amendments to this Annex, such amendments shall be adopted and enter into force in accordance with the procedures contained in Article 19 of this Convention.

 

SECTION E - SURVEY AND CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

Regulation E-1 Surveys

1 Ships of 400 gross tonnage and above to which this Convention applies, excluding floating platforms, FSUs and FPSOs, shall be subject to surveys specified below:

.1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under regulation E-2 or E-3 is issued for the first time. This survey shall verify that the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the requirements of this Convention.

.2 A renewal survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, except where regulation E-5.2, E-5.5, E-5.6, or E-5.7 is applicable. This survey shall verify that the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the applicable requirements of this Convention.

.3 An intermediate survey within three months before or after the second Anniversary date or within three months before or after the third Anniversary date of the Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph 1.4. The intermediate surveys shall ensure that the equipment, associated systems and processes for Ballast Water Management fully comply with the applicable requirements of this Annex and are in good working order. Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

.4 An annual survey within three months before or after each Anniversary date, including a general inspection of the structure, any equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes associated with the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 to ensure that they have been maintained in accordance with paragraph 9 and remain satisfactory for the service for which the ship is intended. Such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

.5 An additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a change, replacement, or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full compliance with this Convention. The survey shall be such as to ensure that any such change, replacement, or significant repair has been effectively made, so that the ship complies with the requirements of this Convention. Such surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

2 The Administration shall establish appropriate measures for ships that are not subject to the provisions of paragraph 1 in order to ensure that the applicable provisions of this Convention are complied with.

3 Surveys of ships for the purpose of enforcement of the provisions of this Convention shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

4 An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys, as described in paragraph 3 shall, as a minimum, empower such nominated surveyors or recognized organizations2 to:

.1 require a ship that they survey to comply with the provisions of this Convention; and

.2 carry out surveys and inspections if requested by the appropriate authorities of a port State that is a Party.

5 The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties for the information of their officers.

6 When the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization determines that the ship's Ballast Water Management does not conform to the particulars of the Certificate required under regulation E-2 or E-3 or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the ship into compliance. A surveyor or organization shall be notified immediately, and it shall ensure that the Certificate is not issued or is withdrawn as appropriate. If the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation, including any action described in Article 9.

7 Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the ability of the ship to conduct Ballast Water Management in accordance with this Convention, the owner, operator or other person in charge of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph 1 is necessary. If the ship is in a port of another Party, the owner, operator or other person in charge shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made.

8 In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

9 The condition of the ship and its equipment, systems and processes shall be maintained to conform with the provisions of this Convention to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

10 After any survey of the ship under paragraph 1 has been completed, no change shall be made in the structure, any equipment, fittings, arrangements or material associated with the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and covered by the survey without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

Regulation E-2 Issuance or Endorsement of a Certificate

1 The Administration shall ensure that a ship to which regulation E-1 applies is issued a Certificate after successful completion of a survey conducted in accordance with regulation E-1. A Certificate issued under the authority of a Party shall be accepted by the other Parties and regarded for all purposes covered by this Convention as having the same validity as a Certificate issued by them.

2 Certificates shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

Regulation E-3 Issuance or Endorsement of a Certificate by Another Party

1 At the request of the Administration, another Party may cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of this Convention are complied with, shall issue or authorize the issuance of a Certificate to the ship, and where appropriate, endorse or authorize the endorsement of that Certificate on the ship, in accordance with this Annex.

2 A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

3 A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as a Certificate issued by the Administration.

4 No Certificate shall be issued to a ship entitled to fly the flag of a State which is not a Party.

Regulation E-4 Form of the Certificate

The Certificate shall be drawn up in the official language of the issuing Party, in the form set forth in Appendix I. If the language used is neither English, French nor Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation E-5 Duration and Validity of the Certificate

1 A Certificate shall be issued for a period specified by the Administration that shall not exceed five years.

2 For renewal surveys:

.1 Notwithstanding the requirements of paragraph 1, when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.

.2 When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.

.3 When the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

3 If a Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph 1, provided that the surveys referred to in regulation E-1.1.3 applicable when a Certificate is issued for a period of five years are carried out as appropriate.

4 If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

5 If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the Certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No Certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which such extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

6 A Certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

7 In special circumstances, as determined by the Administration, a new Certificate need not be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by paragraph 2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special circumstances, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

8 If an annual survey is completed before the period specified in regulation E-1, then:

.1 the Anniversary date shown on the Certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;

.2 the subsequent annual or intermediate survey required by regulation E-1 shall be completed at the intervals prescribed by that regulation using the new Anniversary date;

.3 the expiry date may remain unchanged provided one or more annual surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by regulation E-1 are not exceeded.

9 A Certificate issued under regulation E-2 or E-3 shall cease to be valid in any of the following cases:

.1 if the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to comply fully with this Convention is changed, replaced or significantly repaired and the Certificate is not endorsed in accordance with this Annex;

.2 upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only be issued when the Party issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation E-1. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the Certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports;

.3 if the relevant surveys are not completed within the periods specified under regulation E-1.1; or

.4 if the Certificate is not endorsed in accordance with regulation E-1.1.

 

APPENDIX I

FORM OF INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

 

APPENDIX II

FORM OF BALLAST WATER RECORD BOOK

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS

Period From: ........................... To: ...........................

Name of Ship ...................................................................................

IMO number .....................................................................................

Gross tonnage ..................................................................................

Flag .................................................................................................

Total Ballast Water capacity (in cubic metres) ....................................

The ship is provided with a Ballast Water Management plan

Diagram of ship indicating ballast tanks:

1 Introduction

In accordance with regulation B-2 of the Annex to the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, a record is to be kept of each Ballast Water operation. This includes discharges at sea and to reception facilities.

2 Ballast Water and Ballast Water Management

"Ballast Water" means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, list, draught, stability, or stresses of a ship. Management of Ballast Water shall be in accordance with an approved Ballast Water Management plan and taking into account Guidelines3 developed by the Organization.

3 Entries in the Ballast Water Record Book

Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions:

3.1 When Ballast Water is taken on board:

.1 Date, time and location port or facility of uptake (port or lat/long), depth if outside port

.2 Estimated volume of uptake in cubic metres

.3 Signature of the officer in charge of the operation.

3.2 Whenever Ballast Water is circulated or treated for Ballast Water Management purposes:

.1 Date and time of operation

.2 Estimated volume circulated or treated (in cubic metres)

.3 Whether conducted in accordance with the Ballast Water Management plan

.4 Signature of the officer in charge of the operation

3.3 When Ballast Water is discharged into the sea:

.1 Date, time and location port or facility of discharge (port or lat/long)

.2 Estimated volume discharged in cubic metres plus remaining volume in cubic metres

.3 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.4 Signature of the officer in charge of the operation.

3.4 When Ballast Water is discharged to a reception facility:

.1 Date, time, and location of uptake

.2 Date, time, and location of discharge

.3 Port or facility

.4 Estimated volume discharged or taken up, in cubic metres

.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.6 Signature of officer in charge of the operation

3.5 Accidental or other exceptional uptake or discharges of Ballast Water:

.1 Date and time of occurrence

.2 Port or position of the ship at time of occurrence

.3 Estimated volume of Ballast Water discharged

.4 Circumstances of uptake, discharge, escape or loss, the reason therefore and general remarks.

.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.6 Signature of officer in charge of the operation

3.6 Additional operational procedure and general remarks

4 Volume of Ballast Water

The volume of Ballast Water onboard should be estimated in cubic metres. The Ballast Water record book contains many references to estimated volume of Ballast Water. It is recognized that the accuracy of estimating volumes of ballast is left to interpretation.

 

RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS

SAMPLE BALLAST WATER RECORD BOOK PAGE

Name of Ship: .......................................................................................

Distinctive number or letters .................................................................

Date

Item(number)

Record of operations/signature of officers in charge

Signature of master ..............................................................................


1 Refer to the ISM Code adopted by the Organization by resolution A.741(18), as amended.

2 Refer to the guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the Organization.

3 Refer to the Guidelines for the control and management of ships' ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens adopted by the Organization by resolution A.868(20).

 

2004. GADA STARPTAUTISKĀ KONVENCIJA PAR KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLI UN PĀRVALDĪBU

ŠĪS KONVENCIJAS DALĪBVALSTIS,

ATGĀDINOT Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) 196. panta 1. punktu, kas paredz, ka valstīm jāveic visi pasākumi, kuri nepieciešami, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu jūras vides piesārņojumu, ko izraisa tehnoloģiju izmantojums šo valstu jurisdikcijā vai kontrolē, vai tīšu vai nejaušu svešu vai jaunu sugu ieviešanu noteiktā jūras vides daļā, kas var izraisīt tajā ievērojamas un kaitīgas pārmaiņas,

NORĀDOT uz 1992. gada Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) mērķiem un to, ka kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārnese un ieviešana ar kuģu balasta ūdens starpniecību apdraud bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī CBD dalībvalstu konferences (COP 4) 1998. gada lēmumu IV/5 par jūras un piekrastes ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un noturīgu izmantošanu, kā arī CBD dalībvalstu konferences (COP 6) 2002. gada lēmumu VI/23 par svešām sugām, kas apdraud ekosistēmas, dzīvotnes vai sugas, iekļaujot pamatprincipus par invazīvām sugām;

TURKLĀT NORĀDOT, ka 1992. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konference (UNCED) pieprasīja, lai Starptautiskā Jūrniecības organizācija (Organizācija) apsver atbilstošu noteikumu pieņemšanu par balasta ūdens izgāšanu;

IEVĒROJOT Riodežaneiro Vides un attīstības deklarācijas 15. principā izklāstīto un Organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas 1995. gada 15. septembrī pieņemtajā rezolūcijā MEPC.67(37) norādīto piesardzīgo pieeju;

IEVĒROJOT ARĪ, ka 2002. gada Pasaules samits par ilgtspējīgu attīstību Īstenošanas plāna 34. punkta b) apakšpunktā prasa visu līmeņu darbību, lai paātrināti izstrādātu pasākumus, kas pievērstos invazīvām svešām sugām balasta ūdenī;

APZINOTIES, ka balasta ūdens un nosēdumu nekontrolēta izgāšana no kuģiem ir izraisījusi kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārnesi, kas kaitējusi videi, cilvēka veselībai, īpašumam un resursiem;

ATZĪSTOT svarīgumu, ko šim jautājumam piešķīrusi Organizācija 1993. gada Asamblejas rezolūcijā A.774(18) un 1997. gada Asamblejas rezolūcijā A.868(20), kuras pieņemtas, lai risinātu jautājumu par kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārnesi;

TURKLĀT ATZĪSTOT, ka vairākas valstis ir veikušas individuālu darbību, lai novērstu, līdz minimumam mazinātu un beidzot likvidētu kaitīgu ūdens organismu un patogēnu ieviešanas risku ar to kuģu starpniecību, kas ieiet viņu ostās, un ka šim jautājumam, kas izraisa pasaules mēroga bažas, ir nepieciešama ar globāli piemērojamiem noteikumiem pamatota darbība līdzās vadlīnijām šo noteikumu efektīvai īstenošanai un vienotai interpretācijai;

VĒLĒDAMIES turpināt drošāku un efektīvāku tādu balasta ūdens pārvaldības iespēju attīstību, kas izraisīs kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārneses ilgstošu novēršanu, samazināšanu līdz minimumam un galīgu likvidēšanu;

NOLĒMUŠI kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārneses izraisīto risku videi, cilvēka veselībai, īpašumam un resursiem novērst, samazināt līdz minimumam un galīgi likvidēt, izmantojot kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli un pārvaldību, kā arī izvairīties no minētās kontroles nevēlamām blakus iedarbībām un veicināt ar to saistītu zināšanu un tehnoloģijas attīstību;

UZSKATOT, ka šos mērķus vislabāk var sasniegt, noslēdzot Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību,

IR VIENOJUŠĀS par turpmāko.

1. pants. Definīcijas

Šajā Konvencijā, ja nav skaidri noteikts citādi:

1. "Administrācija" ir valsts valdība, ar kuras pilnvarojumu kuģis veic darbību. Attiecībā uz kuģi, kas ir tiesīgs kuģot ar jebkuras valsts karogu, Administrācija ir attiecīgās valsts valdība. Attiecībā uz peldošām platformām, kas iesaistītas tam krastam pieguļošā jūras dibena un tā augsnes apakškārtas izpētē un izmantošanā, pār kuru piekrastes valstij ir savu dabas resursu izpētes un izmantošanas suverēnas tiesības, iekļaujot peldošas krātuves (PK) un peldošas produkcijas krātuves un izkrautuves (PPKI), Administrācija ir attiecīgās piekrastes valsts valdība.

2. Balasta ūdens ir tāds ūdens ar tajā suspendēto vielu, kas uzņemts kuģī, lai kontrolētu kuģa galsveri, sānsveri, iegrimi, stabilitāti vai slodzes.

3. Balasta ūdens pārvaldība ir mehāniskie, fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie procesi - katrs atsevišķi vai apvienoti -, lai izvadītu, padarītu nekaitīgus balasta ūdenī un nosēdumos esošos kaitīgos ūdens organismus un patogēnus vai novērstu to uzņemšanu vai izgāšanu.

4. Apliecība ir balasta ūdens pārvaldības starptautiskā apliecība.

5. Komiteja ir Organizācijas Jūras vides aizsardzības komiteja.

6. Konvencija ir Starptautiskā Konvencija par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību.

7. Bruto tilpība ir bruto tilpība, ko aprēķina saskaņā ar tilpības mērīšanas noteikumiem, kas minēti 1969. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu I pielikumā vai jebkurā šīs Konvencijas pēctecī.

8. Kaitīgi ūdens organismi un patogēni ir ūdens organismi vai patogēni, kas gadījumos, kad tie ievadīti jūrā, tostarp estuāros, vai saldūdens tecēs, var izraisīt apdraudējumus videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem, pasliktināt bioloģisko daudzveidību vai traucēt citus likumīgus tādu apgabalu izmantošanas veidus.

9. Organizācija ir Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

10. Ģenerālsekretārs ir Organizācijas ģenerālsekretārs.

11. Nosēdumi ir viela, kas kuģī izgulsnējas no balasta ūdens.

12. Kuģis ir jebkura veida kuģošanas līdzeklis, kas darbojas ūdens vidē, tai skaitā, zemūdens kuģis, kuģošanas līdzeklis, peldošā platforma, PK un PPKI.

2. pants. Vispārējie pienākumi

1. Dalībvalstis apņemas pilnībā īstenot šīs Konvencijas un tās pielikuma noteikumus, lai ar kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību novērstu, samazinātu līdz minimumam un galīgi likvidētu kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārnesi.

2. Pielikums ir šīs Konvencijas sastāvdaļa. Ja vien skaidri nav noteikts citādi, norāde uz šo Konvenciju vienlaicīgi ir norāde uz pielikumu.

3. Nekas šajā Konvencijā nav interpretējams kā tāds, kas kavē kādu dalībvalsti individuāli vai kopā ar citām dalībvalstīm, izmantojot kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību, veikt stingrākus pasākumus attiecībā uz kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārneses novēršanu, samazināšanu vai likvidēšanu saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

4. Dalībvalstis cenšas sadarboties šīs Konvencijas efektīvas īstenošanas, ievērošanas un piemērošanas nolūkā.

5. Dalībvalstis apņemas veicināt balasta ūdens pārvaldības un standartu nepārtrauktu attīstību, lai ar kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību novērstu, samazinātu līdz minimumam un galīgi likvidētu kaitīgu ūdens organismu un patogēnu pārnesi.

6. Dalībvalstis, veicot darbību saskaņā ar šo Konvenciju, cenšas nepasliktināt vai nebojāt savu vai citu valstu vidi, cilvēka veselību, īpašumu vai resursus.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai balasta ūdens pārvaldības prakse, ko izmanto šīs Konvencijas ievērošanai, neradītu lielāku kaitējumu viņu vai citu valstu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem, par to kaitējumu, ko tā novērš.

8. Dalībvalstis veicina, lai kuģi, kuri tiesīgi kuģot ar to karogu un kuriem piemērojama šī Konvencija, ciktāl tas praktiski iespējams, izvairītos uzņemt balasta ūdeni ar potenciāli kaitīgiem ūdens organismiem un patogēniem, kā arī nosēdumiem, kas varētu saturēt tādus organismus, iekļaujot Organizācijas izstrādāto ieteikumu atbilstošas īstenošanas veicināšanu.

9. Dalībvalstis Organizācijas aizbildnībā cenšas sadarboties, lai pievērstos jūtīgu, neaizsargātu vai apdraudētu jūras ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem un riskam apgabalos, kas ir ārpus valsts jurisdikcijas robežām attiecībā uz balasta ūdens pārvaldību.

3. pants. Piemērošana

1. Ja šajā Konvencijā skaidri nav noteikts citādi, šo Konvenciju piemēro

a) kuģiem, kas ir tiesīgi kuģot ar dalībvalsts karogu, un

b) kuģiem, kas nav tiesīgi kuģot ar dalībvalsts karogu, bet kas darbojas saskaņā ar dalībvalsts pilnvarojumu.

2. Šī Konvencija neattiecas uz:

a) kuģiem, kas nav projektēti vai būvēti balasta ūdens vešanai;

b) dalībvalsts kuģiem, kas darbojas tikai tajos ūdeņos, kas ir attiecīgās Dalībvalsts jurisdikcijā, ja vien dalībvalsts neparedz, ka balasta ūdens izgāšana no tādiem kuģiem kaitētu vai bojātu tās vai kaimiņvalstu, vai citu valstu vidi, cilvēka veselību, īpašumu vai resursus;

c) dalībvalsts kuģiem, kas darbojas tikai citas Dalībvalsts jurisdikcijā esošos ūdeņos saskaņā ar pēdējās minētās dalībvalsts pilnvarojumu tādam izņēmumam. Neviena dalībvalsts nepiešķir tādu pilnvarojumu, ja tāda rīcība kaitētu vai bojātu tās vai kaimiņvalstu, vai citu valstu vidi, cilvēka veselību, īpašumu vai resursus. Katra dalībvalsts, kas nepiešķir tādu pilnvarojumu, paziņo attiecīgā kuģa Administrācijai, ka šī Konvencija tādam kuģim ir piemērojama;

d) kuģiem, kas darbojas tikai vienas dalībvalsts jurisdikcijā esošajos ūdeņos un atklātā jūrā, izņemot kuģus, kuriem nav piešķirts pilnvarojums saskaņā ar c) apakšpunktu, ja vien tāda dalībvalsts neparedz, ka balasta ūdens izgāšana no tādiem kuģiem kaitētu tās vai kaimiņvalstu, vai citu valstu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem vai bojātu tos;

e) visiem karakuģiem, jūras kara palīgkuģiem vai citiem kuģiem, kas ir valsts īpašumā vai pārvaldībā un ko pašlaik izmanto tikai valsts nekomerciālā dienestā. Tomēr katra dalībvalsts, veicot attiecīgus pasākumus, kas netraucē tās īpašumā vai pārvaldībā esošo šādu kuģu darbībai vai darbības spējām, nodrošina, lai šādi kuģi, ciktāl tas vajadzīgs un iespējams, darbotos saskaņā ar šo Konvenciju, un

f) noslēgtās kuģu tvertnēs esošo pastāvīgo balasta ūdeni, uz ko neattiecas izplūde.

3. Dalībvalstis attiecībā uz to trešo valstu kuģiem piemēro šīs Konvencijas prasības, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu labvēlīgākas attieksmes nepiešķiršanu tādiem kuģiem.

4. pants. Kaitīgo ūdens organismu un patogēnu pārneses ar kuģu balasta ūdens un nosēdumu starpniecību kontrole

1. Katra dalībvalsts pieprasa, lai kuģi, kuriem piemērojama šī Konvencija un kuri ir tiesīgi kuģot ar tās karogu vai darbojas saskaņā ar tās pilnvarojumu, atbilstu šajā Konvencijā noteiktajām prasībām, iekļaujot pielikumā esošos piemērojamos standartus un prasības, un veic efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgo kuģu atbilstību minētajām prasībām.

2. Katra dalībvalsts, pienācīgi ievērojot savus īpašos nosacījumus un iespējas, balasta ūdens pārvaldību savās ostās un savā jurisdikcijā esošajos ūdeņos izveido valsts politiku, stratēģiju vai programmas, kas atbilst šīs Konvencijas mērķiem un veicina to sasniegšanu.

5. pants. Nosēdumu pieņemšanas iekārtas

1. Katra dalībvalsts apņemas nodrošināt, lai minētās dalībvalsts izraudzītās ostas un termināli, kur notiek balasta tilpņu tīrīšana vai labošana, būtu nodrošināti ar atbilstošām iekārtām nosēdumu pieņemšanai, ņemot vērā Organizācijas izveidotās vadlīnijas. Tādām pieņemšanas iekārtām jādarbojas, neradot kuģiem nepamatotu kavēšanos, un jānodrošina attiecīgo nosēdumu droša apglabāšana, kas nekaitē vai nebojā tās vai citu valstu vidi, cilvēka veselību, īpašumu vai resursus.

2. Katra dalībvalsts paziņo Organizācijai šīs informācijas pārsūtīšanai citām attiecīgajām dalībvalstīm par visiem gadījumiem, kad saskaņā ar 1. punktu paredzētās iekārtas varētu būt neatbilstošas.

6. pants. Zinātniskā un tehniskā izpēte un monitorings

1. Dalībvalstis individuāli vai kopā cenšas:

a) veicināt un atvieglot balasta ūdens pārvaldības zinātnisko un tehnisko izpēti un

b) veikt balasta ūdens pārvaldības ietekmes monitoringu to jurisdikcijā esošajos ūdeņos.

Tādos pētījumos un monitoringā jāiekļauj novērojumi, mērījumi, paraugu ņemšana, visu tehnoloģiju vai metodiku efektivitātes un nevēlamo ietekmju novērtējums un analīze, kā arī visas tādu organismu un patogēnu izraisītās nevēlamās ietekmes, attiecībā uz kurām ir konstatēts, ka tās ir pārnestas ar kuģu balasta ūdens starpniecību.

2. Katra dalībvalsts šīs Konvencijas mērķu sekmēšanai veicina attiecīgās informācijas pieejamību citām dalībvalstīm, kuras to prasa, par:

a) zinātniskajām un tehnoloģijas programmām un veiktajiem tehniskajiem pasākumiem attiecībā uz balasta ūdens pārvaldību un

b) monitoringa un vērtēšanas programmās iegūtajiem secinājumiem par balasta ūdens pārvaldības efektivitāti.

7. pants. Apskates un sertificēšana

1. Katra dalībvalsts nodrošina to, lai kuģus, kuri kuģo ar tās karogu vai darbojas ar tās pilnvarojumu un uz kuriem attiecas apskates un sertificēšana, tā apsekotu un sertificētu saskaņā ar Pielikumā esošajiem noteikumiem.

2. Dalībvalsts, kas īsteno pasākumus saskaņā ar 2.panta 3.punktu un Pielikuma C iedaļu, neprasa citas dalībvalsts kuģa papildu apskati un sertificēšanu, un kuģa Administrācijai nav pienākuma apsekot un sertificēt citas dalībvalsts uzliktos papildu pasākumus. Tādu papildu pasākumu pārbaudīšana ir pasākumus īstenojošās dalībvalsts atbildībā, un tā kuģi nepamatoti neaizkavē.

8. pants. Pārkāpumi

1. Šīs Konvencijas prasību pārkāpšana ir aizliegta, un gadījumos, kad notiek pārkāpums, sankcijas tiek noteiktas saskaņā ar attiecīgā kuģa Administrācijas tiesību aktiem. Ja Administrācija ir informēta par šādu pārkāpumu, tā jautājumu izmeklē un var prasīt ziņotājai dalībvalstij sniegt papildu pierādījumus par iespējamo pārkāpumu.

Ja Administrācija ir apmierināta, ka ir pieejami pietiekami pierādījumi, lai attiecībā uz iespējamo pārkāpumu ierosinātu tiesas procesu, tā šādu tiesas procesu liek ierosināt iespējami drīz saskaņā ar saviem tiesību aktiem. Administrācija par veiktajām darbībām nekavējoties informē dalībvalsti, kura ziņojusi par pārkāpumu, kā arī Organizāciju. Ja Administrācija viena gada laikā pēc informācijas saņemšanas nav veikusi pasākumus, tā informē dalībvalsti, kas ir ziņojusi par iespējamo pārkāpumu.

2. Jebkura šīs Konvencijas prasību pārkāpšana jebkuras dalībvalsts jurisdikcijā ir aizliegta, un sankcijas tiek noteiktas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja ir izdarīts šāds pārkāpums, attiecīgā dalībvalsts

a) saskaņā ar saviem tiesību aktiem ierosina tiesas procesu vai

b) piegādā kuģa Administrācijai tās rīcībā esošo informāciju un pierādījumus par notikušo pārkāpumu.

3. Dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar šo pantu paredzētajām sankcijām jābūt pietiekami smagām, lai atņemtu drosmi pārkāpt šo Konvenciju, neatkarīgi no tā, kur šie pārkāpumi notiek.

9. pants. Kuģu inspekcija

1. Kuģi, kuram piemērojama šī Konvencija, jebkurā citas dalībvalsts ostā vai piekrastes terminālā var inspicēt attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pilnvaroti darbinieki, lai noteiktu, vai kuģis atbilst šai Konvencijai. Izņemot šā panta 2. punktā paredzēto, tādas inspekcijas ietver tikai:

a) derīgas apliecības esamības uz kuģa pārbaudi un tās pieņemšanu, ja tā ir derīga, un

b) balasta ūdens reģistrācijas žurnāla pārbaudi un/vai

c) kuģa balasta ūdens paraugu ņemšanu, ko veic saskaņā ar vadlīnijām, kas jāizstrādā Organizācijai. Tomēr paraugu analizēšanai vajadzīgo laiku neizmanto par pamatu kuģa darbības, pārvietošanās vai aizbraukšanas nepamatotai kavēšanai.

2. Detalizētu inspekciju var veikt, ja uz kuģa nav derīga apliecība vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka:

a) kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis būtiski atšķiras no apliecībā minētajiem datiem vai

b) kapteinis vai komanda labi nepārzina būtiskās procedūras uz kuģa attiecībā uz balasta ūdens pārvaldību vai nav tādas procedūras ieviesuši.

3. Šā panta 2. punktā minētajos apstākļos inspekcijas izdarītājai dalībvalstij jāveic tādi pasākumi, kas nodrošina to, ka kuģis neizgāž balasta ūdeni līdz brīdim, kad tas var to izdarīt, neradot apdraudējumu vai kaitējumu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem.

10. pants. Pārkāpumu atklāšana un kuģu kontrole

1. Dalībvalstis sadarbojas pārkāpumu atklāšanā un šīs Konvencijas noteikumu izpildē.

2. Ja ir konstatēts, ka kuģis ir pārkāpis šo Konvenciju, tā dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis ir tiesīgs kuģot, un/vai dalībvalsts, kuras ostā vai stacijā atklātā jūrā kuģis darbojas, var papildus 8. pantā aprakstītajām sankcijām vai 9. pantā aprakstītajām darbībām veikt pasākumus, lai kuģi brīdinātu, aizturētu vai aizliegtu tā aizbraukšanu. Dalībvalsts, kuras ostā vai piekrastes terminālā kuģis darbojas, tomēr var tādam kuģim piešķirt atļauju atstāt ostu vai piekrastes terminālu, lai izgāztu balasta ūdeni vai dotos uz tuvāko piemēroto remonta rūpnīcu vai pieejamo pieņemšanas iekārtu ar nosacījumu, ka tāda rīcība nerada kaitējuma draudus videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem.

3. Ja 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā aprakstītā paraugu ņemšana rezultātā dod vai apstiprina informāciju, kas saņemta no citas ostas vai piekrastes termināla par to, ka kuģis apdraud vidi, cilvēku veselību, īpašumu vai resursus, dalībvalsts, kuras ūdeņos kuģis darbojas, aizliedz tādam kuģim izgāzt balasta ūdeni līdz apdraudējuma likvidēšanai.

4. Dalībvalsts var arī inspicēt kuģi, kad tas ienāk tās jurisdikcijā esošās ostās vai piekrastes terminālos, ja no kādas dalībvalsts ir saņemts izmeklēšanas pieprasījums kopā ar pietiekamiem pierādījumiem par to, ka kuģis darbojas vai ir darbojies, pārkāpjot kādu šīs Konvencijas noteikumu.

Tādas izmeklēšanas ziņojumu nosūta dalībvalstij, kas to pieprasījusi, un attiecīgā kuģa Administrācijas kompetentajai iestādei, lai tā varētu atbilstoši rīkoties.

11. pants. Paziņošana par kontroles darbībām

1. Ja saskaņā ar 9. vai 10. pantu veikta inspekcija norāda uz šīs Konvencijas pārkāpumu, kuģim tiek par to paziņots. Ziņojumu nosūta Administrācijai, tam pievienojot pierādījumus par pārkāpumu.

2. Ja tiek veikts pasākums saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 10. panta 2. punktu vai 10. panta 3. punktu, darbinieks, kas veic šādu pasākumu, nekavējoties rakstiski informē attiecīgā kuģa Administrāciju vai, ja tas nav iespējams, attiecīgā kuģa konsulu vai diplomātisko pārstāvi par visiem apstākļiem, kuru dēļ pasākums ir uzskatīts par nepieciešamu, kā arī paziņo atzītajai organizācijai, kas ir atbildīga par apliecību izsniegšanu.

3. Ostas valsts attiecīgā iestāde papildus 2. punktā minētajām dalībvalstīm paziņo nākamajai piestāšanas ostai visu attiecīgo informāciju par pārkāpumu, ja tā nespēj veikt 9. panta 3. punktā, 10. panta 2. punktā vai 10. panta 3. punktā norādīto pasākumu vai ja kuģim ir atļauts doties uz nākamo piestāšanas ostu.

12. pants. Kuģu nepamatota aizkavēšana

1. Jāpieliek visas iespējamās pūles, lai izvairītos no kuģu nepamatotas aizturēšanas vai aizkavēšanas saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 8., 9. vai 10. pantu.

2. Ja kuģis ir nepamatoti aizturēts vai aizkavēts saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 8., 9. vai 10. pantu, tas ir tiesīgs uz kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem vai nodarīto kaitējumu.

13. pants. Tehniskā palīdzība, sadarbība un reģionālā sadarbība

1. Dalībvalstis apņemas tieši vai ar Organizācijas un citu attiecīgo starptautisko organizāciju starpniecību attiecībā uz kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību tām dalībvalstīm, kas prasa tehnisko palīdzību, sniegt šādu atbalstu:

a) apmācīt personālu;

b) nodrošināt attiecīgas tehnoloģijas, aprīkojuma un iekārtu pieejamību;

c) uzsākt kopīgas pētījumu un attīstības programmas un

d) uzņemties citas darbības šīs Konvencijas un ar to saistīto Organizācijas izstrādāto vadlīniju efektīvai īstenošanai.

2. Dalībvalstis saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem, noteikumiem un politiku apņemas aktīvi sadarboties tehnoloģiju nodošanā attiecībā uz kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību.

3. Lai veicinātu šīs Konvencijas mērķus, dalībvalstis ar kopējām interesēm aizsargāt vidi, cilvēka veselību, īpašumu un resursus konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā - jo īpaši tās dalībvalstis, kas robežojas ar noslēgtām un daļēji noslēgtām jūrām, - cenšas, ņemot vērā raksturīgās reģionālās pazīmes, veicināt reģionālo sadarbību, iekļaujot šai Konvencijai atbilstošu reģionālo nolīgumu noslēgšanu. Dalībvalstis cenšas sadarboties ar reģionālo nolīgumu dalībvalstīm, lai izveidotu saskaņotas procedūras.

14. pants. Informācijas paziņošana

1. Katra dalībvalsts paziņo Organizācijai un attiecīgā gadījumā dara pieejamu citām dalībvalstīm šādu informāciju:

a) visas prasības un procedūras attiecībā uz balasta ūdens pārvaldību, tostarp savus tiesību aktus, noteikumus un vadlīnijas šīs Konvencijas īstenošanai;

b) pieņemšanas iekārtu pieejamību un atrašanās vietas priekš videi drošas atbrīvošanās no balasta ūdens un nosēdumiem un

c) prasības pēc informācijas no kuģa, kas nespēj izpildīt šīs Konvencijas noteikumus Pielikuma A-3. un B-4. noteikumā paredzēto iemeslu dēļ.

2. Organizācija paziņo dalībvalstīm par paziņojumu saņemšanu saskaņā ar šo pantu un izplata visām dalībvalstīm visu informāciju, kas tai paziņota saskaņā ar šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

15. pants. Strīdu atrisināšana

Dalībvalstis atrisina savstarpējos strīdus saistībā ar šīs Konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, izmantojot sarunas, informācijas pieprasīšanu, starpniecību, samierināšanu, izskatīšanu šķīrējtiesā, izlīgumu tiesā, vēršanos reģionālajās aģentūrās, vai vienošanās vai citus miermīlīgus līdzekļus pēc pašu izvēles.

16. pants. Attiecības ar starptautisko tiesību aktiem un citiem nolīgumiem

Nekas šajā Konvencijā neskar nevienas valsts tiesības un pienākumus atbilstoši starptautiskajām paražu tiesībām, kas atspoguļotas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā.

17. pants. Parakstīšana, ratificēšana, pieņemšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Šī Konvencija ir atklāta parakstīšanai ikvienai valstij Organizācijas galvenajā mītnē no 2004. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 31. maijam, un pēc tam paliek atklāta pievienošanās nolūkā ikvienai valstij.

2. Valstis var kļūt par Konvencijas dalībvalstīm

a) ar parakstīšanu, uz ko neattiecas ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana, vai

b) ar parakstīšanu, kas ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina un kam seko tā ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana, vai

c) ar pievienošanos.

Ratificēšana, pieņemšana, apstiprināšana vai pievienošanās notiek, šai nolūkā deponējot attiecīgo aktu pie ģenerālsekretāra.

Ja valstī ir divas vai vairākas teritoriālās vienības, kurās saistībā ar jautājumiem, uz ko attiecas šī Konvencija, piemēro dažādas tiesību sistēmas, šāda valsts, parakstot, ratificējot, pieņemot vai apstiprinot Konvenciju, vai arī pievienojoties tai, var paziņot, ka Konvencija attiecas uz visām tās teritoriālajām vienībām vai tikai uz vienu vai vairākām teritoriālajām vienībām, un šo deklarāciju var jebkurā laikā grozīt, iesniedzot citu deklarāciju.

5. Katru šādu deklarāciju rakstiski paziņo depozitārijam un skaidri nosaka teritoriālo vienību vai vienības, uz kurām attiecas šī Konvencija.

18. pants. Stāšanās spēkā

1. Šī Konvencija stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc datuma, kurā vismaz trīsdesmit valstis, kuru kopējā tirdzniecības flote veido vismaz trīsdesmit piecus procentus no pasaules tirdzniecības kuģu bruto tilpības, ir to parakstījušas vai nu bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai arī deponējušas attiecīgo ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās aktu saskaņā ar 17. pantu.

2. Valstīm, kas ir deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās aktu attiecībā uz šo Konvenciju pēc tam, kad izpildītas tajā noteiktās spēkā stāšanās prasības, bet pirms spēkā stāšanās datuma, ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana vai pievienošanās stājas spēkā šīs Konvencijas spēkā stāšanās datumā vai trīs mēnešus pēc akta deponēšanas datuma, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

3. Ikviens ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akts, kas deponēts pēc šīs Konvencijas spēkā stāšanās datuma, stājas spēkā trīs mēnešus pēc deponēšanas datuma.

4. Pēc datuma, kurā šīs Konvencijas grozījums ir uzskatāms par pieņemtu saskaņā ar 19. pantu, ikviens deponētais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akts ir piemērojams šai grozītajai Konvencijai.

19. pants. Grozījumi

1. Šo Konvenciju var grozīt ar jebkuru turpmākajos punktos paredzēto procedūru.

2. Grozījumi pēc to izskatīšanas Organizācijā.

a) Jebkura dalībvalsts var ierosināt šīs Konvencijas grozījumus. Ierosināto grozījumu iesniedz ģenerālsekretāram, kas pēc tam to paziņo dalībvalstīm un Organizācijas locekļiem vismaz sešus mēnešus pirms izskatīšanas.

b) Iepriekš minētajā veidā ierosināto un paziņoto grozījumu iesniedz Komitejai izskatīšanai. Dalībvalstis, neatkarīgi no tā vai tās ir vai nav Organizācijas locekles, ir tiesīgas piedalīties Komitejas procedūrās grozījumu izskatīšanai un pieņemšanai.

c) Grozījumus pieņem ar Komitejā klātesošo un balsojošo dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu ar nosacījumu, ka vismaz viena trešdaļa dalībvalstu balsošanas laikā ir klāt.

d) Grozījumus, kas pieņemti saskaņā ar c) apakšpunktu, ģenerālsekretārs paziņo dalībvalstīm pieņemšanai.

e) Grozījumu uzskata par pieņemtu saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

i) Konvencijas panta grozījumu uzskata par pieņemtu datumā, kad divas trešdaļas dalībvalstu ir paziņojušas ģenerālsekretāram, ka tās ir šo pantu pieņēmušas;

ii) pielikuma grozījumu uzskata par pieņemtu, beidzoties divpadsmit mēnešu termiņam pēc pieņemšanas datuma vai tāda cita datuma, ko noteikusi Komiteja. Tomēr, ja līdz attiecīgajam datumam vairāk nekā viena trešdaļa dalībvalstu paziņo ģenerālsekretāram, ka tās iebilst pret grozījumu, to neuzskata par pieņemtu.

f) Grozījums stājas spēkā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

i) grozījums šīs Konvencijas pantā stājas spēkā attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas ir paziņojušas, ka tās grozījumu ir pieņēmušas, sešus mēnešus pēc datuma, kurā tas ir atzīts par pieņemtu saskaņā ar e) apakšpunkta i) punktu;

ii) pielikuma grozījums stājas spēkā attiecībā uz visām dalībvalstīm sešus mēnešus pēc datuma, kurā tas ir atzīts par pieņemtu, izņemot jebkuru dalībvalsti, kas ir:

1) paziņojusi iebildumus par grozījumu saskaņā ar e) apakšpunkta ii) punktu un kas nav atsaukusi tādus iebildumus vai

2) paziņojusi ģenerālsekretāram pirms tāda grozījuma stāšanās spēkā, ka grozījums attiecībā uz to stāsies spēkā tikai pēc turpmāka paziņojuma par tā pieņemšanu.

g) i) dalībvalsts, kas atbilstoši f) apakšpunkta ii) 1) punktam ir paziņojusi iebildumu, vēlāk var ģenerālsekretāram paziņot, ka tā pieņem grozījumu. Attiecīgais grozījums attiecībā uz tādu dalībvalsti stājas spēkā sešus mēnešus pēc datuma, kad tā paziņojusi par pieņemšanu, vai datuma, kurā grozījums stājas spēkā, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

ii) Ja dalībvalsts, kas ir sniegusi f) apakšpunkta ii) 2) punktā minēto paziņojumu, paziņo ģenerālsekretāram par to, ka tā pieņem grozījumu, attiecīgais grozījums attiecībā uz tādu dalībvalsti stājas spēkā sešus mēnešus pēc datuma, kad tā paziņojusi par pieņemšanu, vai datuma, kurā grozījums stājas spēkā, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

3. Konferences izdarīts grozījums.

a) Pēc dalībvalsts pieprasījuma, kam piekritusi vismaz viena trešdaļa dalībvalstu, Organizācija sasauc dalībvalstu konferenci šīs Konvencijas grozījumu izskatīšanai.

b) Grozījumu, ko tāda Konference pieņēmusi ar klātesošo un balsojušo dalībvalstu divu trešdaļu vairākumu, ģenerālsekretārs paziņo visām dalībvalstīm pieņemšanai.

c) Ja vien konference nenolemj citādi, grozījums tiek atzīts par pieņemtu un stājas spēkā attiecīgi saskaņā ar 2. punkta e) un f) apakšpunktā norādītajām procedūrām.

4. Jebkura dalībvalsts, kas ir atteikusies pieņemt pielikuma grozījumu, tiek uzskatīta par trešo valsti, taču vienīgi attiecīgā grozījuma piemērošanas nolūkā.

5. Paziņojumus saskaņā ar šo pantu rakstveidā iesniedz ģenerālsekretāram.

6. Ģenerālsekretārs informē dalībvalstis un Organizācijas locekļus par:

a) katru grozījumu, kas stājas spēkā, par tā spēkā stāšanās datumu vispār un attiecībā uz katru dalībvalsti un

b) par katru paziņojumu, kas sniegts atbilstoši šim pantam.

20. pants. Denonsēšana

1. Šo Konvenciju katra dalībvalsts var denonsēt jebkurā laikā pēc divu gadu termiņa paiešanas kopš datuma, kurā šī Konvencija stājusies spēkā attiecībā uz konkrēto Pusi.

2. Denonsēšanu izdara ar rakstisku paziņojumu depozitārijam, tā stājas spēkā vienu gadu pēc saņemšanas vai tāda ilgāka laika posma, kas var būt norādīts attiecīgajā paziņojumā.

21. pants. Depozitārs

1. Šo Konvenciju deponē ģenerālsekretāram, kas šīs Konvencijas apstiprinātas kopijas nodod visām valstīm, kas šo konvenciju ir parakstījušas vai tai pievienojušās.

2. Papildus šajā Konvencijā citur norādītajām funkcijām ģenerālsekretārs:

a) informē visas valstis, kas šo Konvenciju ir parakstījušas:

i) par katra jauna ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akta parakstīšanu vai deponēšanu kopš attiecīgā datuma;

ii) par šīs Konvencijas spēkā stāšanās datumu un

iii) par jebkura šīs Konvencijas denonsēšanas akta deponēšanu, kā arī datumu, kad tas saņemts, un datumu, kad denonsēšana stājas spēkā, un

b) tikko šī Konvencija stājusies spēkā, tās tekstu nodod Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam reģistrēšanai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102. pantu.

22. pants. Valodas

Šī Konvencija ir sagatavota vienā eksemplārā arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā, un visi teksti ir autentiski.

Londonā, divi tūkstoši ceturtā gada trīspadsmitajā februārī.

To apliecinot, valdību attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Konvenciju*.


* Paraksti izlaisti.

 

PIELIKUMS

KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLES UN PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI

A IEDAĻA - VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

A-1. noteikums. Definīcijas

Šajā pielikumā:

1. "Gadadienas datums" ir katra gada mēnesis un diena, kas atbilst apliecības derīguma termiņa datumam.

2. "Balasta ūdens ietilpība" ir kuģa tilpņu, telpu vai nodalījumu, ko izmanto balasta ūdens vešanai, iekraušanai vai izgāšanai, kopējā tilpuma ietilpība, iekļaujot ikvienu vairāku lietošanas veidu tvertni, tilpni vai nodalījumu, kas paredzēts balasta ūdens vešanai.

3. "Sabiedrība" ir kuģa īpašnieks vai arī jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, kuģa pārvaldnieks vai arī bezapkalpes kuģa fraktētājs, kas no īpašnieka pārņēmusi atbildību par kuģa darbību un, pārņemot atbildību, ir piekritusi pārņemt visus Starptautiskajā drošas vadības kodeksā1 noteiktos pienākumus un atbildību.

4. "Būvēts" attiecībā uz kuģi nozīmē būvēšanas stadiju, kad:

4.1. ir ielikts ķīlis vai

4.2. sākas būvēšana, kas identificējama ar konkrētu kuģi;

4.3. ir sākta kuģa montāža, kas ietver vismaz 50 tonnas vai 1 procentu no visa konstrukcijas materiāla paredzētās masas, atkarībā no tā, kurš lielums ir mazāks, vai

4.4. kuģis tiek būtiski pārbūvēts.

5. "Būtiska pārbūve" nozīmē kuģa pārbūvi:

5.1. kas maina tā balasta ūdens kravnesību par 15 procentiem vai vairāk vai

5.2. kas maina kuģa tipu, vai

5.3. kas pēc Administrācijas atzinuma ir paredzēta, lai paildzinātu tā kalpošanas laiku par desmit gadiem vai vairāk, vai

5.4. kuras laikā kuģa balasta ūdens sistēmā izdara pārveidojumus, kas nav detaļu aizstāšana ar tāda paša veida detaļām. Kuģa pārbūvi, lai tas atbilstu D-1. noteikuma prasībām, neuzskata par būtisku pārbūvi šā pielikuma nolūkā.

6. "No tuvākās sauszemes" nozīmē skaitot no bāzes līnijas, no kuras saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem ir noteikti attiecīgās teritorijas teritoriālie ūdeņi; izņēmums Konvencijas nolūkā: "no tuvākās sauszemes" prom no Austrālijas ziemeļaustrumu krasta nozīmē no līnijas, kas vilkta no Austrālijas krasta punkta ar 11°00´ dienvidu platuma, 142°08´ austrumu garuma

uz punktu ar 10°35´ dienvidu platuma, 141°55´ austrumu garuma

no turienes uz punktu ar 10°00´ dienvidu platuma, 142°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 9°10´ dienvidu platuma, 143°52´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 9°00´ dienvidu platuma, 144°30´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 10°41´ dienvidu platuma, 145°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 13°00´ dienvidu platuma, 145°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 15°00´ dienvidu platuma, 146°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 17°30´ dienvidu platuma, 147°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 21°00´ dienvidu platuma, 152°55´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu ar 24°30´ dienvidu platuma, 154°00´ austrumu garuma,

no turienes uz punktu Austrālijas krastā

ar 24°42´ dienvidu platuma, 153°15´ austrumu garuma.

7. "Aktīvā viela" nozīmē vielu vai organismu, ieskaitot vīrusus vai sēnītes, kuram ir vispārēja vai specifiska iedarbība uz vai pret kaitīgiem ūdens organismiem un patogēniem.

A-2. Noteikums. Vispārēja piemērojamība

Ja nav skaidri noteikts citādi, balasta ūdens izgāšanu izdara tikai saskaņā ar balasta ūdens pārvaldību atbilstoši šā pielikuma noteikumiem.

A-3. noteikums. Izņēmumi

B-3. noteikuma prasības vai pasākumus, ko dalībvalsts veikusi saskaņā ar 2.panta 3.punktu un C iedaļu, nepiemēro:

1. Tāda balasta ūdens un nosēdumu uzņemšanai vai izgāšanai, kas nepieciešami kuģa drošības nodrošināšanai ārkārtas situācijās vai dzīvības glābšanai jūrā vai

2. balasta ūdens un nosēdumu nejaušai izgāšanai vai iekļūšanai kuģa vai tā aprīkojuma bojājumu dēļ:

2.1. ar nosacījumu, ka pirms un pēc bojājumu rašanās vai bojājumu atklāšanas, vai izgāšanas ir veikti visi pienācīgie piesardzības pasākumi, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu izgāšanu un

2.2. ja vien īpašnieks, sabiedrība vai atbildīgais virsnieks nav ar nodomu vai vieglprātīgi izraisījis bojājumus vai

3. balasta ūdens un nosēdumu uzņemšanai vai izgāšanai, ja to izmanto, lai izvairītos vai līdz minimumam samazinātu piesārņojuma starpgadījumus no kuģa, vai

4. viena un tā paša balasta ūdens un nosēdumu uzņemšanai un turpmākai izgāšanai atklātā jūrā, vai

5. balasta ūdens un nosēdumu izgāšanai no kuģa tajā pašā vietā, kur ir visa attiecīgā balasta ūdens un attiecīgo nosēdumu izcelsmes vieta, un ar nosacījumu, ka nav notikusi nekāda sajaukšanās ar nepārvaldītu balasta ūdeni un nosēdumiem no citām vietām. Ja sajaukšanās ir notikusi, uz balasta ūdeni, kas ņemts no citām vietām, attiecas balasta ūdens pārvaldība saskaņā ar šo pielikumu.

A-4. noteikums. Atbrīvojumi

1. Papildus tiem atbrīvojumiem, kas atrodami citur šajā Konvencijā, dalībvalsts vai dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajos ūdeņos var piešķirt atbrīvojumus no prasībām, kas attiecas uz B-3. vai C-1. noteikumu, bet tikai tad, ja:

1.1. tie piešķirti kuģim vai kuģiem braucienā vai braucienos starp konkrētām ostām vai vietām, vai kuģim, kas darbojas vienīgi starp konkrētām ostām vai vietām;

1.2. tie ir spēkā uz laika posmu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem un kas starplaikā var tikt pārskatīts;

1.3. tos piešķir kuģiem, kas jauc balasta ūdeni un nosēdumus vienīgi starp ostām un vietām, kas noteiktas 1.1. punktā, un

1.4. tos piešķir, pamatojoties uz Organizācijas izstrādātām riska novērtēšanas vadlīnijām.

2. Saskaņā ar 1. punktu piešķirtie atbrīvojumi nav spēkā, kamēr tie nav paziņoti Organizācijai un attiecīgā informācija paziņota dalībvalstīm.

3. Saskaņā ar šo noteikumu piešķirtie atbrīvojumi nepasliktina vai nekaitē kaimiņvalstu vai citu valstu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem. Ar ikvienu valsti, attiecībā uz kuru dalībvalsts konstatē iespējamu nevēlamu ietekmi, apspriežas, lai atrisinātu visas identificētās problēmas.

4. Visus saskaņā ar šo noteikumu piešķirtos atbrīvojumus ieraksta balasta ūdens reģistrācijas žurnālā.

A-5. noteikums. Līdzvērtīga atbilstība

Izpriecu kuģiem, ko izmanto vienīgi atpūtai vai sacensībām, vai kuģiem, ko izmanto galvenokārt meklēšanai un glābšanai, ar kopējo garumu mazāku par 50 metriem un ar maksimālo balasta ūdens ietilpību 8 kubikmetri, līdzvērtīgo atbilstību šim pielikumam nosaka Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas.


1 Sk. ISM kodeksu, ko Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.741(18), ar grozījumiem.

 

B IEDAĻA PĀRVALDĪBAS UN KONTROLES PRASĪBAS KUĢIEM

B-1. noteikums. Balasta ūdens pārvaldības plāns

Uz katra kuģa jābūt balasta ūdens pārvaldības plānam, un tas ir jāīsteno. Tādu plānu apstiprina Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas. Balasta ūdens pārvaldības plāns ir īpašs katram kuģim, un tas vismaz:

1. paredz kuģa un komandas drošības procedūras, kas saistītas ar balasta ūdens pārvaldību, kā to paredz šī Konvencija;

2. paredz sīki izstrādātu veicamo darbību aprakstu balasta ūdens pārvaldības prasību īstenošanai un papildu balasta ūdens pārvaldības praksi, kas izklāstīta šajā Konvencijā;

3. sīki norāda atbrīvošanās no nosēdumiem procedūras:

3.1. jūrā un

3.2. krastā;

4. iekļauj procedūras, kā koordinēt balasta ūdens pārvaldību uz kuģa, tostarp izgāšanu jūrā, ar tās valsts iestādēm, kuras ūdeņos tāda izgāšana notiks;

5. norāda atbildīgo virsnieku uz kuģa, lai nodrošinātu plāna pareizu īstenošanu;

6. ietver ziņošanas prasības kuģiem, kas paredzētas saskaņā ar šo Konvenciju, un

7. ir rakstīts kuģa darba valodā. Ja izmantotā valoda nav angļu, franču vai spāņu valoda, tiek pievienots tulkojums vienā no šīm valodām.

B-2. noteikums. Balasta ūdens reģistrācijas žurnāls

1. Uz katra kuģa ir balasta ūdens reģistrācijas žurnālam, kas var būt elektroniska pierakstu sistēma vai var būt integrēta citā reģistrācijas žurnālā vai sistēmā un satur vismaz II papildinājumā paredzēto informāciju.

2. Balasta ūdens reģistrācijas žurnāla ierakstus glabā uz kuģa vismaz divus gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas un pēc tam sabiedrības uzraudzībā vismaz trīs gadus.

3. Balasta ūdens izgāšanas gadījumā saskaņā ar A-3. noteikumu, A-4. noteikumu vai B-3.noteikuma 6. punktu vai citā balasta ūdens nejaušā vai ārkārtas izgāšanas gadījumā, kas šajā Konvencijā citādi nav atbrīvots, balasta ūdens reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu, kurā apraksta izgāšanas apstākļus un iemeslu.

4. Balasta ūdens reģistrācijas žurnālu glabā viegli pieejamu pārbaudei jebkurā saprātīgā laikā un gadījumā, ja kuģis bez apkalpes tiek vilkts tauvā, minēto grāmatu var glabāt uz vilcējkuģa.

5. Katru darbību attiecībā uz balasta ūdeni nekavējoties pilnībā ieraksta balasta ūdens reģistrācijas žurnālā. Katru ierakstu paraksta par attiecīgo darbību atbildīgais virsnieks un katru aizpildīto lappusi paraksta kapteinis. Ieraksti balasta ūdens reģistrācijas žurnālā tiek veikti kuģa darba valodā. Ja izmantotā valoda nav angļu, franču vai spāņu valoda, ierakstiem pievieno tulkojumu vienā no šīm valodām. Ja izmanto ierakstus arī tās valsts oficiālajā valodā, ar kuras karogu kuģis ir tiesīgs kuģot, strīda vai pretrunu gadījumā tiem ir priekšroka.

6. Dalībvalsts pienācīgi pilnvaroti darbinieki var inspicēt balasta ūdens reģistrācijas žurnālu uz ikviena kuģa, kuram šis noteikums ir piemērojams, kamēr kuģis ir ostā vai stacijā atklātā jūrā, un var nokopēt jebkuru ierakstu un prasīt kuģa kapteinim apstiprināt, ka kopija ir pareiza. Šādā veidā apstiprināta kopija ir pieņemama jebkurā tiesas procesā kā ierakstā konstatēto faktu pierādījums. Balasta ūdens reģistrācijas žurnāla pārbaudi un apstiprinātas kopijas ņemšanu izdara iespējami ātri, neizraisot kuģa nepamatotu aizkavēšanu.

B-3. noteikums. Kuģu balasta ūdens pārvaldība

1. Kuģim, kas būvēts pirms 2009. gada:

1.1. ar balasta ūdens ietilpību no 1500 līdz 5000 kubikmetriem, ieskaitot, veic balasta ūdens pārvaldību, kas atbilst vismaz D-1. vai D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, līdz 2014. gadam, pēc norādītā laika tā atbilst vismaz D-2. noteikumā aprakstītajam standartam;

1.2. ar balasta ūdens ietilpību mazāku par 1500 vai lielāku par 5000 kubikmetriem veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-1. vai D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, līdz 2016. gadam, pēc norādītā laika tā atbilst vismaz D-2. noteikumā aprakstītajam standartam.

2. Kuģis, kam piemērojams 1. punkts, atbilst 1. punktam ne vēlāk par pirmo starpperioda apskati vai kārtējo apskati, atkarībā no tā, kura notiek pirmā, pēc kuģa piegādes gadadienas datuma kuģim piemērojamā standarta atbilstības gadā.

3. Kuģim, kas būvēts 2009. gadā vai pēc tā un kura balasta ūdens ietilpība ir mazāka par 5000 kubikmetriem, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam.

4. Kuģim, kas būvēts 2009. gadā vai pēc tā, bet pirms 2012. gada, un kura balasta ūdens ietilpība ir 5000 kubikmetru vai vairāk, veic balasta ūdens pārvaldību saskaņā ar 1.2. punktu.

5. Kuģim, kas būvēts 2012. gadā vai pēc tā un kura balasta ūdens ietilpība ir 5000 kubikmetru vai vairāk, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam.

6. Šā noteikuma prasības nepiemēro kuģiem, kas izgāž balasta ūdeni pieņemšanas iekārtā, kura izstrādāta, ņemot vērā Organizācijas tādām iekārtām izstrādātās vadlīnijas.

7. Kā alternatīvas 1. līdz 5. punktā aprakstītajām prasībām var pieņemt arī citas balasta ūdens pārvaldības metodes ar nosacījumu, ka tādas metodes nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem un principā ir Komitejas apstiprinātas.

B-4. noteikums. Balasta ūdens apmaiņa

1. Kuģis, kas veic balasta ūdens apmaiņu atbilstoši D-1. noteikuma standartam:

1.1. ja vien iespējams veic tādu balasta ūdens apmaiņu vismaz 200 jūras jūdzes no tuvākās sauszemes un vismaz 200 metrus dziļā ūdenī, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas;

1.2. gadījumos, kad kuģis nespēj veikt balasta ūdens apmaiņu saskaņā ar 1.1. punktu, tādu balasta ūdens apmaiņu veic, ņemot vērā 1.1. punktā aprakstītās vadlīnijas un iespējami tālu no tuvākās sauszemes, un jebkurā gadījumā vismaz 50 jūras jūdzes no tuvākās sauszemes un vismaz 200 metru dziļā ūdenī.

2. Jūras apgabalos, kur attālums no tuvākās sauszemes vai dziļums neatbilst 1.1. vai 1.2. punktā aprakstītajiem parametriem, ostas valsts, attiecīgi apspriedusies ar kaimiņvalstīm vai citām valstīm, var norādīt vietas, kur kuģis var veikt balasta ūdens apmaiņu, ņemot vērā 1.1. punktā aprakstītās vadlīnijas.

3. Netiek prasīta kuģa novirzīšanās no paredzētā brauciena vai brauciena aizkavēšana, lai izpildītu kādu konkrētu 1. punkta prasību.

4. Kuģim, kas veic balasta ūdens apmaiņu, netiek prasīts attiecīgi izpildīt 1. vai 2. punktu, ja kapteinis pamatoti nolemj, ka tāda apmaiņa apdraudētu kuģa, komandas vai pasažieru drošību vai stabilitāti slikta laika, kuģa konstrukcijas vai slodzes, iekārtas kļūmes vai cita ārkārtas apstākļa dēļ.

5. Ja kuģim ir jāveic balasta ūdens apmaiņa un tas to neizdara saskaņā ar šo noteikumu, iemeslus ieraksta balasta ūdens reģistrācijas žurnālā.

B-5. noteikums. Nosēdumu pārvaldība uz kuģiem

1. Nosēdumus no telpām, kas paredzētas balasta ūdens vešanai, visi kuģi aizvada un atbrīvojas no tiem saskaņā ar kuģa balasta ūdens pārvaldības plāna noteikumiem.

2. Kuģiem, kas aprakstīti B-3. noteikumā no 3. līdz 5. punktam, negatīvi neietekmējot drošību vai darbības efektivitāti, jābūt konstruētiem un uzbūvētiem tā, lai līdz minimumam samazinātu nosēdumu uzņemšanu un nevēlamu uzkrāšanos, atvieglotu nosēdumu izvadīšanu un nodrošinātu drošu piekļuvi, lai varētu nosēdumus izvadīt un ņemt to paraugus, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas. Kuģiem, kas aprakstīti B-3. noteikuma 1. punktā, šis punkts jāizpilda tiktāl, cik tas praktiski iespējams.

B-6. noteikums. Virsnieku un komandas pienākumi

Virsnieki un komanda pārzina savus pienākumus balasta ūdens pārvaldības īstenošanā uz kuģa, kur viņi strādā, un atbilstoši saviem pienākumiem pārzina kuģa balasta ūdens pārvaldības plānu.

 

C IEDAĻA ĪPAŠAS PRASĪBAS DAŽĀDOS APGABALOS

C-1. noteikums. Papildu pasākumi

1. Ja dalībvalsts atsevišķi vai kopā ar citām dalībvalstīm paredz, ka papildus B iedaļas pasākumiem ir nepieciešami pasākumi, lai novērstu, samazinātu vai likvidētu kaitīgo ūdens organismu un patogēnu pārnesi ar kuģu balasta ūdens un nosēdumu starpniecību, tāda dalībvalsts vai dalībvalstis var saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem prasīt, lai kuģi atbilstu konkrētajam standartam vai prasībai.

2. Pirms standartu vai prasību noteikšanas saskaņā ar 1. punktu dalībvalstij vai dalībvalstīm ir jāapspriežas ar kaimiņvalstīm vai citām valstīm, ko tādi standarti vai prasības varētu ietekmēt.

3. Dalībvalsts vai dalībvalstis, kas paredz ieviest papildu pasākumus saskaņā ar 1. punktu:

3.1. ņem vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas;

3.2. savu nodomu izveidot papildu pasākumu(s) paziņo Organizācijai vismaz 6 mēnešus pirms pasākuma(-u) īstenošanai paredzētā datuma, izņemot ārkārtas vai epidēmiskas situācijas. Šādā paziņojumā ietilpst:

3.2.1. precīzas koordinātas, kam ir piemērojams(-i) papildu pasākums(-i);

3.2.2. papildu pasākuma(-u) piemērošanas vajadzība un pamatojums, iekļaujot, kad vien iespējams, priekšrocības;

3.2.3. papildu pasākuma(-u) apraksts un

3.2.4. pasākumi, ko varētu paredzēt, lai atvieglotu kuģa atbilstību papildu pasākumam(-iem).

3.3. starptautiskajās paražu tiesībās, kas atspoguļotas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā, prasītajā apmērā atbilstoši iegūst Organizācijas piekrišanu.

4. Dalībvalsts vai dalībvalstis, ieviešot šādus papildu pasākumus, cenšas darīt pieejamus visus attiecīgos pakalpojumus, kas var iekļaut, bet neierobežojas ar paziņojumiem jūrniekiem par apgabaliem, pieejamiem un alternatīviem maršrutiem vai ostām, ciktāl praktiski iespējams, lai atvieglotu slogu kuģim.

5. Dalībvalsts vai dalībvalstu veiktie papildu pasākumi negatīvi neietekmē kuģa drošību un aizsardzību un nekādos apstākļos nekonfliktē ne ar vienu citu konvenciju, kas kuģim ir jāpilda.

6. Dalībvalsts vai dalībvalstis, kas ievieš papildu pasākumus, pēc saviem ieskatiem var attiecīgos pasākumus atcelt uz laiku vai īpašos apstākļos.

C-2. noteikums. Brīdinājumi par balasta ūdens uzņemšanu dažos apgabalos un ar to saistītie kuģa karoga valsts pasākumi

1. Dalībvalsts savā jurisdikcijā esošu apgabalu jūrniekiem cenšas paziņot, kur zināmu apstākļu dēļ kuģiem nevajadzētu uzņemt balasta ūdeni. Šādos paziņojumos dalībvalsts iekļauj precīzas apgabala vai apgabalu un, ja iespējams, alternatīva apgabala vai apgabalu, atrašanās vietu balasta ūdens uzņemšanai. Var izsūtīt brīdinājumus par apgabaliem:

1.1. par kuriem ir zināms, ka tie satur kaitīgu ūdens organismu un patogēnu (piem., toksisko aļģu ziedu) uzliesmojumus, invāzijas vai populācijas, kas varētu būt saistītas ar balasta ūdens uzņemšanu vai izgāšanu;

1.2. tuvu notekūdeņu izplūdes vietām vai

1.3. kur plūdmaiņu plūsma ir neliela, vai par laikiem, par kuriem ir zināms, ka plūdmaiņu straume ir duļķaināka.

2. Papildus paziņošanai jūrniekiem par apgabaliem saskaņā ar 1. punkta noteikumiem dalībvalsts paziņo Organizācijai un visām iespējami ietekmējamām piekrastes valstīm par 1. punktā norādītajiem apgabaliem un laika posmu, kurā tāds brīdinājums varētu būt spēkā. Paziņojumā Organizācijām un iespējami ietekmējamām piekrastes valstīm iekļauj precīzas apgabala vai apgabalu koordinātas un, ja iespējams, alternatīva apgabala vai apgabalu atrašanās vietu balasta ūdens uzņemšanai. Paziņojumā iekļauj ieteikumu kuģiem, kam ir vajadzīga balasta ūdens uzņemšana apgabalā, par alternatīvām iespējām. Dalībvalsts arī paziņo jūrniekiem, Organizācijai un iespējami ietekmējamām piekrastes valstīm, kad attiecīgais brīdinājums vairs nav piemērojams.

C-3. noteikums. Informācijas paziņošana

Organizācija, izmantojot piemērotus līdzekļus, dara pieejamu informāciju, kas tai paziņota saskaņā ar C-1. un C-2. noteikumu.

 

D IEDAĻA - BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAS STANDARTI

D-1. noteikums. Balasta ūdens maiņas standarts

1. Kuģi, kas veic balasta ūdens maiņu saskaņā ar šo noteikumu, to dara ar vismaz 95 procentu balasta ūdens tilpuma maiņas efektivitāti.

2. Attiecībā uz kuģiem, kas balasta ūdeni maina ar caursūknēšanas metodi, uzskata, ka katras balasta tvertnes trīskārša tilpuma caursūknēšana atbilst 1. punktā aprakstītajam standartam. Mazāk nekā trīskārša tilpuma caursūknēšana var būt pieņemama ar nosacījumu, ka kuģis var pierādīt to, ka ir izpildīta vismaz 95 procentu tilpuma apmaiņa.

D-2. noteikums. Balasta ūdens veiktspējas standarts

1. Kuģiem, kas veic balasta ūdens pārvaldību saskaņā ar šo noteikumu, jāizgāž mazāk nekā 10 dzīvotspējīgi organismi uz kubikmetru, kas lielāki par 50 mikrometriem mazākajā izmērā vai vienādi ar to, un mazāk nekā 10 dzīvotspējīgi organismi uz mililitru, kas mazāki par 50 mikrometriem mazākajā izmērā un lielāki par 10 mikrometriem mazākajā izmērā vai vienādi ar to; indikatoru mikrobu izgāšana nedrīkst pārsniegt 2. punktā aprakstītās koncentrācijas.

2. Indikatoru mikrobi kā cilvēka veselības standarts iekļauj:

2.1. toksikogēno Vibrio cholerae (O1 un O139) ar mazāk par vienu koloniju veidojošu vienību (KVV) uz 100 mililitriem vai mazāk par 1 KVV uz 1 gramu (mitrais svars) zooplanktona paraugu;

2.2. Escherichia coli mazāk par 250 KVV uz 100 mililitriem;

2.3. zarnu enterokokus mazāk par 100 KVV uz 100 mililitriem.

D-3. noteikums. Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas prasības

1. Izņemot 2. punktā paredzēto, balasta ūdens pārvaldības sistēmas, ko izmanto šīs Konvencijas izpildei, ir jāapstiprina Administrācijai, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas.

2. Balasta ūdens pārvaldības sistēmas, kas šīs Konvencijas izpildei izmanto aktīvās vielas vai preparātus, kuri satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, apstiprina Organizācija, pamatojoties uz Organizācijas izstrādātu procedūru. Šajā procedūra ir aprakstīta aktīvo vielu apstiprināšana un apstiprinājuma atsaukšana, kā arī šo vielu ieteicamais izmantošanas veids. Atsaucot apstiprinājumu, attiecīgās aktīvās vielas vai aktīvo vielu izmantošana ir aizliegta 1 gada laikā pēc tādas atsaukšanas datuma.

3. Šai Konvencijai atbilstošām izmantojamām balasta ūdens pārvaldības sistēmām jābūt drošām attiecībā uz kuģi, tā iekārtām un komandu.

D-4. noteikums. Balasta ūdens attīrīšanas eksperimentālā parauga tehnoloģijas

1. Attiecībā uz jebkuru kuģi, kas pirms datuma, kad pretējā gadījumā attiecībā uz to stātos spēkā D-2. noteikuma standarts, piedalās Administrācijas apstiprinātā balasta ūdens attīrīšanas perspektīvu tehnoloģiju testēšanas un vērtēšanas programmā, D-2. noteikuma standartu nepiemēro attiecīgajam kuģim, līdz ir pagājuši pieci gadi no datuma, kurā citādi prasītu kuģa atbilstību tādam standartam.

2. Attiecībā uz jebkuru kuģi, kas pēc datuma, kurā D-2. noteikuma standarts attiecībā uz to ir stājies spēkā, piedalās Administrācijas apstiprinātā programmā, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas, lai testētu un novērtētu perspektīvas balasta ūdens tehnoloģijas ar iespēju izveidot attīrīšanas tehnoloģijas, kas sasniedz augstāku standartu par D-2. noteikuma standartu, attiecīgajam kuģim pārtrauc piemērot D-2. noteikuma standartu uz pieciem gadiem, skaitot no tādas tehnoloģijas izveides datuma.

3. Izveidojot un izpildot perspektīvas balasta ūdens tehnoloģiju testēšanas un novērtēšanas programmas, dalībvalstis

3.1. ņem vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas un

3.2. atļauj piedalīties tikai minimālajam skaitam kuģu, kas vajadzīgs tādu tehnoloģiju efektīvai testēšanai.

4. Visā testēšanas un novērtēšanas laika posmā attīrīšanas sistēmai jādarbojas pastāvīgi un kā projektēts.

D-5. noteikums. Organizācijas veicamā standartu pārskatīšana

1. Komitejas sanāksmē, kas notiek vēlākais trīs gadus pirms D-2. noteikumā izklāstītā standarta agrākā spēkā stāšanās datuma, Komiteja veic pārskatīšanu, kas iekļauj noteikšanu, vai attiecīgās tehnoloģijas ir pieejamas standarta sasniegšanai, 2. punktā minēto kritēriju novērtējumu un sociālekonomisko ietekmju novērtējumu īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstu, jo īpaši mazu salu jaunattīstības valstu, attīstības vajadzībām. Komiteja arī veic attiecīgas regulāras pārskatīšanas, lai izskatītu B-3. noteikuma 1. punktā aprakstītās kuģiem piemērojamās prasības, kā arī citus balasta ūdens pārvaldības aspektus, uz ko attiecas šis pielikums, ieskaitot Organizācijas izstrādātās vadlīnijas.

2. Tādās attiecīgo tehnoloģiju pārskatīšanās ņem vērā arī:

2.1. drošības apsvērumus attiecībā uz konkrēto kuģi un tā komandu;

2.2. pieņemamību videi, t.i., tās nedrīkst izraisīt vairāk ietekmju vai lielāku ietekmi uz vidi, nekā tās atrisina;

2.3. praktiskumu, t.i., saderību ar kuģa konstrukciju un ekspluatāciju;

2.4. izmaksu lietderīgumu, t.i., tautsaimniecību un

2.5. bioloģisko efektivitāti attiecībā uz balasta ūdens kaitīgo ūdens organismu un patogēnu aizvadīšanu vai citādu to dzīvotnespējas izraisīšanu.

3. Komiteja var veidot grupu vai grupas, lai veiktu 1. punktā aprakstīto(-ās) pārskatīšanu(-as). Komiteja nosaka šādi izveidoto grupu sastāvu, kompetenci un konkrētos jautājumus, kuriem grupai jāpievēršas. Tādas grupas var izstrādāt un ieteikt dalībvalstu izskatīšanai priekšlikumus par šā pielikuma grozījumiem. Tikai dalībvalstis var piedalīties ieteikumu un Komitejas pieņemto lēmumu par grozījumiem formulēšanā.

4. Ja, pamatojoties uz šajā noteikumā aprakstītajām pārskatīšanām, dalībvalstis nolemj pieņemt šā pielikuma grozījumus, tādus grozījumus pieņem un tie stājas spēkā saskaņā ar procedūrām, kas minētas šīs Konvencijas 19. pantā.

 

E IEDAĻA - APSKATES UN SERTIFICĒŠANAS PRASĪBAS BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAI

E-1. noteikums. Apskates

1. Uz kuģiem ar bruto tilpību 400 un vairāk vienību, kuriem piemērojama šī Konvencija, izņemot peldošās platformas, PK un PPKI, attiecas turpmāk norādītās apskates:

1.1. Sākotnējā apskate pirms kuģa ekspluatācijas uzsākšanas vai pirms E-2. vai E-3. noteikumā paredzēto vajadzīgo apliecību pirmreizējas izdošanas. Norādītajā apskatē apliecina, ka B-1. noteikumā paredzētais balasta ūdens pārvaldības plāns un visa ar to saistītā konstrukcija, iekārtas, sistēmas, palīgierīces, iekārtojums un materiāli vai procesi pilnībā atbilst šīs Konvencijas prasībām.

1.2. Kārtējā apskate, ko izdara Administrācijas noteiktos intervālos, bet ne retāk kā reizi piecos gados, izņemot ja piemērojams E-5. noteikuma 2., 5., 6., vai 7. punkts. Šajā apskatē apliecina, ka B-1. noteikumā paredzētais balasta ūdens pārvaldības plāns un visa ar to saistītā konstrukcija, iekārtas, sistēmas, palīgierīces, iekārtojums un materiāli vai procesi pilnīgi atbilst šīs Konvencijas prasībām.

1.3. Trīs mēnešu laikā pirms vai pēc apliecības otrās gadadienas datuma vai trīs mēnešu laikā pirms vai pēc trešās gadadienas datuma tiek veikta starpperioda apskate, kas aizstāj vienu no 1.4. punktā paredzētajām ikgadējām apskatēm. Starpperioda apskate nodrošina, lai aprīkojums, ar to saistītās sistēmas un balasta ūdens pārvaldības procesi pilnībā atbilstu šā pielikuma prasībām un būtu labā darba kārtībā.

Tādas starpperioda apskates apstiprina apliecībā, kas izdota saskaņā ar E-2. vai E-3. noteikumu.

1.4. Ikgadējā apskate trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra gadadienas datuma, tostarp konstrukcijas, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, iekārtojuma un materiālu vai procesu vispārēja inspekcija, kas saistīti ar B-1. noteikumā paredzēto balasta ūdens pārvaldības plānu, lai nodrošinātu, ka tie tiek uzturēti saskaņā ar 9. punktu un ir derīgi darbam, kuram kuģis ir paredzēts. Tādas ikgadējas apskates apstiprina apliecībā, kas izdota saskaņā ar E-2. vai E-3. noteikumu.

1.5. Vispārēja vai daļēja ārpuskārtas apskate, ko atbilstoši apstākļiem veic pēc konstrukcijas, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, iekārtojuma un materiālu nomaiņas, aizstāšanas vai nozīmīga remonta, kurš nepieciešams, lai panāktu pilnīgu atbilstību šai Konvencijai. Apskatei jābūt tādai, kas nodrošina, ka nomaiņa, aizstāšana vai nozīmīgs remonts tiek veikts tā, lai kuģis atbilstu šīs Konvencijas prasībām. Tādas apskates apstiprina apliecībā, kas izdota saskaņā ar E-2. vai E-3. noteikumu.

2. Administrācija nosaka piemērotus pasākumus kuģiem, uz ko neattiecas 1. punkts, lai nodrošinātu šīs Konvencijas piemērojamo noteikumu izpildi.

3. Kuģu apskates šīs Konvencijas noteikumu izpildes nolūkā veic Administrācijas darbinieki. Administrācija tomēr var uzdot veikt apskates šajā nolūkā izvirzītiem apsekotājiem vai tās atzītām organizācijām.

4. Administrācija, kas izvirza apsekotājus vai atzīst organizācijas apskašu veikšanai, kā aprakstīts 3. punktā, tādus apsekotājus vai atzītās organizācijas* pilnvaro vismaz:

4.1. prasīt, lai to apsekotais kuģis atbilstu šīs Konvencijas noteikumiem

un

4.2. veikt apskates un inspekcijas, ja to prasa tās ostas valsts, kura ir dalībvalsts, attiecīgās iestādes.

5. Par izvirzītiem apsekotājiem vai atzītajām organizācijām deleģēto konkrēto pienākumu un pilnvaru nosacījumiem Administrācija paziņo Organizācijai izplatīšanai dalībvalstīm, lai informētu dalībvalstu darbiniekus.

6. Ja Administrācija, izvirzītais apsekotājs vai atzītā organizācija konstatē, ka kuģa balasta ūdens pārvaldība neatbilst apliecības datiem, ko paredz E-2. vai E-3. noteikums, vai tā ir tāda, ka kuģis nevar doties jūrā, neradot apdraudējumu vai kaitējumu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem, tāds apsekotājs vai atzītā organizācija nodrošina, ka tiek veikti izlabošanas pasākumi, lai kuģi padarītu atbilstīgu. Apsekotāju vai organizāciju nekavējoties informē, kā rezultātā apliecība attiecīgajā gadījumā netiek izdota vai tiek atsaukta. Ja kuģis ir citas dalībvalsts ostā, nekavējoties jāinformē ostas valsts attiecīgās iestādes. Ja Administrācijas darbinieks, izvirzītais apsekotājs vai atzītā organizācija ir paziņojusi ostas valsts attiecīgajām iestādēm, attiecīgās ostas valsts valdība tādam Administrācijas darbiniekam, apsekotājam vai organizācijai sniedz vajadzīgo palīdzību, lai tie varētu veikt pienākumus saskaņā ar šo noteikumu, to skaitā, 9. pantā aprakstītās darbības.

7. Kad ar kuģi notiek negadījums vai ir atklāts bojājums, kas nopietni ietekmē kuģa spēju veikt balasta ūdens pārvaldību saskaņā ar šo Konvenciju, īpašnieks, pārvadātājs vai cita par kuģi atbildīga persona pie pirmās izdevības ziņo par attiecīgās apliecības izdošanu atbildīgajai Administrācijai, atzītajai organizācijai vai izvirzītajam apsekotājam, kurš liek uzsākt izmeklēšanu, lai noteiktu, vai vajadzīga 1. punktā paredzētā apskate. Ja kuģis ir citas dalībvalsts ostā, īpašnieks, pārvadātājs vai cita atbildīga persona tūlīt ziņo arī attiecīgajām ostas valsts iestādēm, un izvirzītais apsekotājs vai atzītā organizācija pārliecinās, ka tāds ziņojums ir sniegts.

8. Jebkurā gadījumā attiecīgā Administrācija pilnībā garantē apskates pilnīgumu un efektivitāti un apņemas nodrošināt šā pienākuma izpildei nepieciešamos pasākumus.

9. Kuģa un tā aprīkojuma, sistēmu un procesu stāvokli uztur saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem, lai nodrošinātu, ka kuģis visādā ziņā paliek piemērots tam, lai dotos jūrā, neizraisot apdraudējumu vai kaitējumu videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem.

10. Pēc tam, kad atbilstoši 1. punktam pabeigta kuģa apskate, nekādas izmaiņas konstrukcijā, aprīkojumā, palīgierīcēs, iekārtojumā vai materiālos, kas saistīti ar B-1. noteikumā paredzēto balasta ūdens pārvaldības plānu un uz ko attiecas apskate, neveic bez Administrācijas sankcijas, izņemot tāda aprīkojuma vai palīgierīču tiešu nomaiņu.

E-2. noteikums. Apliecības izdošana vai apstiprināšana

1. Administrācija nodrošina to, ka kuģim, kuram piemērojams E-1. noteikums, pēc tam, kad saskaņā ar E-1. noteikumu veiktā apskate sekmīgi pabeigta, izdod apliecību.

Dalībvalsts pilnvarojumam atbilstoši izdotu apliecību citas dalībvalstis pieņem un uzskata, ka tai ir tāda pati spēkā esamība kā to izdotai apliecībai visos nolūkos, uz ko attiecas šī Konvencija.

2. Apliecības izdod vai tajās izdara apstiprinājumus Administrācija vai tās atbilstoši pilnvarota persona vai organizācija. Jebkurā gadījumā, Administrācija uzņemas visu atbildību par apliecību.

E-3. noteikums. Apliecības izdošana vai apstiprināšana, ko veic cita dalībvalsts

1. Pēc Administrācijas pieprasījuma cita dalībvalsts var likt kuģi apsekot un, ja tā ir pārliecināta, ka šīs Konvencijas noteikumi ir izpildīti, izdot vai pilnvarot izdot kuģim apliecību un attiecīgā gadījumā apstiprināt vai pilnvarot attiecīgās kuģa apliecības apstiprināšanu saskaņā ar šo pielikumu.

2. Apliecības kopiju un apskates kopiju pēc iespējas drīzāk nosūta Administrācijai, kas to pieprasījusi.

3. Šādi izdota apliecība satur apstiprinājumu, ka tā ir izdota pēc Administrācijas pieprasījuma un ka tai ir tāds pats spēks, un to atzīst tāpat kā Administrācijas izdotu apliecību.

4. Kuģim, kas tiesīgs kuģot ar tādas valsts karogu, kas nav dalībvalsts, apliecību neizdod.

E-4. noteikums. Apliecības veidlapa

Apliecību sagatavo izdevējas valsts oficiālajā valodā veidlapā, kas izklāstīta I papildinājumā. Ja izmantotā valoda nav angļu, franču vai spāņu valoda, pievieno tulkojumu vienā no šīm valodām.

E-5. noteikums. Apliecības termiņš un spēkā esamība

1. Apliecību izdod uz Administrācijas noteiktu laika posmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

2. Attiecībā uz kārtējām apskatēm:

2.1. Neatkarīgi no 1. punkta prasībām, ja kārtējā apskate ir pabeigta trīs mēnešu laikā pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigām, jaunā apliecība ir derīga no kārtējās apskates pabeigšanas datuma līdz datumam, kas nepārsniedz piecus gadus no esošās apliecības derīguma termiņa beigām.

2.2. Ja kārtējā apskate ir pabeigta pēc esošās apliecības derīguma termiņa beigām, jaunā apliecība ir derīga no kārtējās apskates pabeigšanas datuma līdz datumam, kas nav vēlāks par pieciem gadiem pēc esošās apliecības derīguma termiņa beigām.

2.3. Ja kārtējā apskate ir pabeigta ātrāk nekā trīs mēnešus pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigām, jaunā apliecība ir derīga no kārtējās apskates pabeigšanas datuma līdz datumam, kas nav vēlāks par pieciem gadiem pēc kārtējās apskates pabeigšanas datuma.

3. Ja apliecību izsniedz uz laiku, kas ir īsāks par pieciem gadiem, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu pēc tās beigām līdz 1. punktā noteiktajam maksimālajam laika posmam ar nosacījumu, ka ir atbilstoši veiktas E-1. noteikuma 1.3. punktā, ko piemēro, ja apliecību izsniedz uz pieciem gadiem, minētās apskates.

4. Ja ir pabeigta kārtējā apskate un jaunu apliecību nevar izsniegt vai nogādāt uz kuģa pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigām, Administrācijas pilnvarotā persona vai organizācija var apstiprināt esošo apliecību, un šādu apliecību pieņem kā derīgu turpmākajā laikā, kas nepārsniedz piecus mēnešus kopš derīguma termiņa beigām.

5. Ja brīdī, kad beidzas apliecības derīguma termiņš, kuģis neatrodas ostā, kurā tas jāapseko, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu, taču šo pagarinājumu piešķir vienīgi tādēļ, lai kuģis varētu pabeigt braucienu līdz ostai, kurā tas jāapseko, un vienīgi tajos gadījumos, kad tam ir pienācīgi iemesli un saprātīgs pamatojums. Apliecību pagarina uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un kuģim, kuram ir piešķirts šāds pagarinājums, pēc ierašanās apskates ostā nav tiesību to atstāt bez jaunas apliecības, pamatojoties uz šādu pagarinājumu. Kad ir pabeigta kārtējā apskate, jaunā apliecība ir derīga ne ilgāk kā piecus gadus pēc tādas esošās apliecības derīguma termiņa beigām, kura bija spēkā pirms pagarinājuma piešķiršanas.

6. Apliecību, kas izdota kuģim, kurš veic īsus braucienus un kas nav pagarināta saskaņā ar šā noteikuma iepriekš minētajiem punktiem, Administrācija var pagarināt uz termiņu, kurš nepārsniedz vienu mēnesi pēc apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām. Kad ir pabeigta kārtējā apskate, jaunā apliecība ir derīga ne ilgāk kā piecus gadus pēc tādas esošās apliecības derīguma termiņa beigām, kura bija spēkā pirms pagarinājuma piešķiršanas.

7. Īpašos apstākļos, ko nosaka Administrācija, jaunā apliecība nav jādatē no esošās apliecības termiņa beigām, kā to paredz šā noteikuma 2.2., 5. vai 6. punkts. Šajos īpašajos apstākļos jaunā apliecība ir derīga līdz datumam, kas nepārsniedz piecus gadus no kārtējās apskates pabeigšanas datuma.

8. Ja ikgadējā apskate ir pabeigta pirms E-1. noteikumā paredzētā laika, tad:

8.1. apstiprinot, apliecībā norādīto gadadienas datumu groza uz datumu, kas nav vēlāks par trim gadiem pēc apskates pabeigšanas datuma;

8.2. E-1. noteikumā paredzēto turpmāko ikgadējo apskati vai starpperioda apskati pabeidz minētajā noteikumā paredzētajos intervālos, izmantojot jauno gadadienas datumu;

8.3. derīguma termiņš var palikt nemainīts ar nosacījumu, ka vienu vai vairākus ikgadējas apskates attiecīgi veic tā, lai nebūtu pārsniegti maksimālie intervāli starp E-1. noteikumā paredzētajām apskatēm.

9. Apliecība, kas izdota saskaņā ar E-2. vai E-3. noteikumu, zaudē derīgumu jebkurā no šiem gadījumiem:

9.1. ja konstrukcija, aprīkojums, sistēmas, palīgierīces, iekārtojums un materiāli, kas vajadzīgi, lai pilnībā atbilstu šai Konvencijai, ir mainīti, aizstāti vai būtiski remontēti un apliecībā nav izdarīts apstiprinājums saskaņā ar šo pielikumu;

9.2. ja šis kuģis pāriet zem citas valsts karoga. Jaunu apliecību izdod tikai tad, ja jaunās apliecības izdevēja dalībvalsts ir pilnībā pārliecināta par kuģa atbilstību E-1. noteikuma prasībām. Kuģa nodošanas gadījumā starp dalībvalstīm, ja to pieprasa trīs mēnešu laikā pēc nodošanas, tai dalībvalstij, ar kuras karogu kuģis līdz tam bija tiesīgs kuģot, pēc iespējas ātrāk jānodod Administrācijai kopijas no apliecībām, ar kurām kuģis kuģoja pirms nodošanas un - ja ir pieejami attiecīgo apskašu ziņojumi - to kopijas;

9.3. ja attiecīgās apskates nav pabeigtas E-1. noteikuma 1. punktā paredzētajos laika posmos vai

9.4. ja apliecība nav apstiprināta saskaņā ar E-1. noteikuma 1. punktu.


* Sk. Organizācijas ar rezolūciju A.739(18) pieņemtās vadlīnijas ar grozījumiem, ko Organizācija var būt izdarījusi, un Organizācijas ar rezolūciju A.789(19) pieņemtās specifikācijas ar grozījumiem, ko Organizācija var būt izdarījusi.

 

I PAPILDINĀJUMS

BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAS STARPTAUTISKĀS APLIECĪBAS VEIDLAPA

BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAS STARPTAUTISKĀ APLIECĪBA

Saskaņā ar Starptautiskās Konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (turpmāk tekstā "konvencija") noteikumiem atbilstoši

..............................................................................................................................................
(pilns valsts apzīmējums)

valdības pilnvarojumam izdevusi .............................................................................................
(kompetentās personas vai organizācijas, kas pilnvarota saskaņā ar konvencijas noteikumiem pilns apzīmējums)

Ziņas par kuģi*:

Kuģa vārds .............................................................................................................................

Identifikācijas numurs vai burti ...............................................................................................

Pieraksta osta ........................................................................................................................

Bruto tilpība ..........................................................................................................................

SJO numurs1 .........................................................................................................................

Uzbūvēšanas datums .............................................................................................................

Balasta ūdens tilpums (kubikmetros) ......................................................................................

Informācija par izmantotajām balasta ūdens pārvaldības metodēm

Izmantotā balasta ūdens pārvaldības metode .........................................................................

Uzstādīšanas datums (attiecīgā gadījumā) ..............................................................................

Izgatavotāja nosaukums (attiecīgā gadījumā) .........................................................................

Uz šā kuģa izmantojamās galvenā(s) balasta ūdens pārvaldības metode(s) ir:

[..] saskaņā ar D-1. noteikumu

[..] saskaņā ar D-2. noteikumu

(aprakstīt) ..........................................................................................................................

[..] uz kuģi attiecas D-4. noteikums.

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1) kuģis ir apsekots saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-1. noteikumu un

2) apskate liecina, ka balasta ūdens pārvaldība uz kuģa atbilst Konvencijas pielikumam.

Šī apliecība ir derīga līdz .................. un uz to attiecas apskates saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-1. noteikumu.

Apskates, uz kuru pamatojas šī apliecība, pabeigšanas datums: dd/mm/gggg

Izdots .............................................................................
(apliecības izdošanas vieta)

....................................

....................................................................................................

(izdošanas datums)

(pilnvarotās amatpersonas, kas izdevusi šo apliecību, paraksts)

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)


* Kā alternatīvu ziņas par kuģi var ierakstīt ailēs horizontāli.

1 SJO kuģu identifikācijas numuru shēmu [Ship Identification Number Scheme] Organizācija ir pieņēmusi ar rezolūciju A.600(15).

 

APSTIPRINĀJUMS PAR IKGADĒJĀM UN STARPPERIODA APSKATĒM

AR ŠO APLIECINU, ka Konvencijas pielikuma E-1. noteikumā paredzētajā apskatē ir konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem:

Ikgadējā apskate:

Parakstīja ...............................................................

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)


Ikgadējā/starpperioda apskate*:

Parakstīja ...............................................................

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)


Ikgadējā/starpperioda apskate*:

Parakstīja ...............................................................

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)


Ikgadējā apskate:

Parakstīja ...............................................................

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

IKGADĒJĀ/STARPPERIODA APSKATE SASKAŅĀ AR E-5. NOTEIKUMA 8.3. PUNKTU

AR ŠO APLIECINU, ka ikgadējā/starpperioda* apskatē saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5. noteikuma 8.3. punktu ir konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem:

Parakstīja ...............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

APSTIPRINĀJUMS APLIECĪBAS PAGARINĀŠANAI, JA TĀ IR DERĪGA MAZĀK NEKĀ 5 GADUS UN JA IR PIEMĒROJAMS E-5. NOTEIKUMA 3. PUNKTS

Kuģis atbilst Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5. noteikuma 3. punktu ir atzīstama par derīgu līdz ..................

Parakstīja ...............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

APSTIPRINĀJUMS, JA IR PABEIGTA KĀRTĒJĀ APSKATE UN PIEMĒROJAMS E-5. NOTEIKUMA 4. PUNKTS

Kuģis atbilst Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5.noteikuma 4. punktu ir atzīstama par derīgu līdz ..................

Parakstīja ...............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

APSTIPRINĀJUMS PAR APLIECĪBAS DERĪGUMA PAGARINĀŠANU LĪDZ APSKATES OSTAS SASNIEGŠANAI VAI PAR TERMIŅA PAGARINĀJUMU, JA IR PIEMĒROJAMS E-5. NOTEIKUMA 5. VAI 6. PUNKTS

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5. noteikuma 5. vai 6. punktu* ir atzīstama par derīgu līdz ..................

Parakstīja ...............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

APSTIPRINĀJUMS PAR GADADIENAS DATUMA PAVIRZĪŠANU UZ PRIEKŠU, JA PIEMĒROJAMS E-5. NOTEIKUMA 8. PUNKTS

Saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5.noteikuma 8. punktu jaunais gadadienas datums ir ..................

Parakstīja ...............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)

Saskaņā ar Konvencijas pielikuma E-5.noteikuma 8. punktu jaunais gadadienas datums ir ..................

Parakstīja ...............................................................

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

Vieta .....................................................

Datums .................................................

(iestādes zīmogs vai spiedogs, atkarībā no konkrētā gadījuma)* Lieko svītrot.

 

II PAPILDINĀJUMS

BALASTA ŪDENS REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLA PARAUGS

STARPTAUTISKĀ KONVENCIJA PAR KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLI UN PĀRVALDĪBU

Laika posms no ........................... līdz ....................................................................................

Kuģa vārds .............................................................................................................................

SJO numurs ............................................................................................................................

Bruto tilpība ...........................................................................................................................

Karogs ...................................................................................................................................

Balasta ūdens kopējais tilpums (kubikmetros)

Kuģim ir balasta ūdens pārvaldības plāns [ ]

Kuģa diagramma, kurā norādītas balasta tilpnes:

1. Ievads

Saskaņā ar Starptautiskās Konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību pielikuma B-2. noteikumu par katru darbību ar balasta ūdeni ir jāizdara ieraksts. Darbības iekļauj izgāšanu jūrā un pieņemšanas iekārtās.

2. Balasta ūdens un balasta ūdens pārvaldība

2. Balasta ūdens ir ūdens ar tajā suspendēto vielu, kas uzņemts kuģī, lai kontrolētu kuģa galsveri, sānsveri, iegrimi, stabilitāti vai slodzes. Balasta ūdens pārvaldība notiek saskaņā ar apstiprinātu balasta ūdens pārvaldības plānu un ņemot vērā organizācijas izstrādātās vadlīnijas*.

3. Ieraksti balasta ūdens reģistrācijas žurnālā

Ierakstus balasta ūdens reģistrācijas žurnālā izdara katrā no šādiem gadījumiem:

3.1. Kad balasta ūdeni uzņem kuģī:

3.1.1. Datums, laiks un uzņemšanas ostas vai iekārtas atrašanās vieta (osta vai platums/garums); dziļums, ja tas notiek ārpus ostas;

3.1.2. Aprēķinātais uzņemtais daudzums kubikmetros;

3.1.3. Par attiecīgo darbību atbildīgā virsnieka paraksts.

3.2. Kad balasta ūdeni pārsūknē vai apstrādā balasta ūdens pārvaldības nolūkos:

3.2.1. Attiecīgās darbības datums un laiks.

3.2.2. Aprēķinātais pārsūknētais vai apstrādātais tilpums (kubikmetros).

3.2.3. Vai tas veikts saskaņā ar balasta ūdens pārvaldības plānu.

3.2.4. Par attiecīgo darbību atbildīgā virsnieka paraksts.

3.3. Kad balasta ūdeni izgāž jūrā:

3.3.1. Datums, laiks un izgāšanas ostas vai iekārtas atrašanās vieta (osta vai platums/garums).

3.3.2. Aprēķinātais izgāztais tilpums kubikmetros un palikušais tilpums kubikmetros.

3.3.3. Vai pirms izgāšanas ir bijis ieviests apstiprināts balasta ūdens pārvaldības plāns.

3.3.4. Par attiecīgo darbību atbildīgā virsnieka paraksts.

3.4. Kad balasta ūdens ir izgāzts pieņemšanas iekārtā:

3.4.1. Uzņemšanas datums, laiks un atrašanās vieta.

3.4.2. Izgāšanas datums, laiks un atrašanās vieta.

3.4.3. Osta vai iekārta.

3.4.4. Aprēķinātais izgāztais vai uzņemtais tilpums kubikmetros.

3.4.5. Vai pirms izgāšanas ir bijis ieviests apstiprināts balasta ūdens pārvaldības plāns.

3.4.6. Par attiecīgo darbību atbildīgā virsnieka paraksts.

3.5. Balasta ūdens nejaušas vai citas ārkārtējas uzņemšanas vai izgāšanas:

3.5.1. Notikuma datums un laiks.

3.5.2. Osta vai kuģa atrašanās vieta notikuma laikā.

3.5.3. Aprēķinātais izgāztā balasta ūdens tilpums.

3.5.4. Uzņemšanas, izgāšanas, noplūdes vai zudumu apstākļi, to iemesls un vispārējas piezīmes.

3.5.5. Vai pirms izgāšanas ir bijis ieviests apstiprināts balasta ūdens pārvaldības plāns.

3.5.6. Par attiecīgo darbību atbildīgā virsnieka paraksts.

3.6. Papildus darbības procedūra un vispārējas piezīmes.

4. Balasta ūdens tilpums

Balasta ūdens tilpums kuģī ir jāaprēķina kubikmetros. Balasta ūdens

reģistrācijas žurnāls satur daudzas norādes uz balasta ūdens aprēķināto tilpumu. Ir atzīts, ka

balasta tilpumu aprēķināšanas precizitāte ir brīvi interpretējama.


* Skat. ar rezolūciju A.868(20) Organizācijas pieņemtās kuģu balasta ūdens kontroles un pārvaldības vadlīnijas bīstamu ūdens organismu un patogēnu pārneses samazināšanai līdz minimumam.

 

DARBĪBU AR BALASTA ŪDENI UZSKAITES DATI

BALASTA ŪDENS REĢISTRĀCIJAS ZURNĀLA LAPPUSES PARAUGS

Kuģa vārds: ...............................................................

Identifikācijas numurs vai burti ...............................................................

Datums

Numurs

Darbību ieraksts/atbildīgo virsnieku paraksts

Kapteiņa paraksts ...............................................................

04.07.2018