Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 117
Sakārtot pēc alfabēta Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei 15.11.2023. likums/ LV, 28.11.2023.
Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums 29.09.2022. likums/ LV, 04.10.2022.
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums 27.05.2021. likums/ LV, 04.06.2021.
Ģenētisko resursu izmantošanas likums 21.11.2019. likums/ LV, 10.12.2019.
Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību 20.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.
Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem 20.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.
Par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu 25.05.2017. likums/ LV, 04.06.2017.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu 02.02.2017. likums/ LV, 08.02.2017.
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 29.06.2016.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.gada 21.maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu 21.01.2016. likums/ LV, 05.02.2016.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu 21.01.2016. likums/ LV, 05.02.2016.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu 01.10.2015. likums/ LV, 14.10.2015.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā 01.10.2015. likums/ LV, 14.10.2015.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Slīteres nacionālā parka likums 22.01.2015. likums/ LV, 11.02.2015.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 17.04.2013.
Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu 19.04.2012. likums/ LV, 09.05.2012.
Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011. likums/ LV, 02.11.2011.
Par Nagojas–Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību 13.10.2011. likums/ LV, 26.10.2011.
Atkritumu apsaimniekošanas likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums 23.09.2010. likums/ LV, 13.10.2010.
Ģeotelpiskās informācijas likums 17.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Gaujas nacionālā parka likums 30.04.2009. likums/ LV, 20.05.2009.
Krustkalnu dabas rezervāta likums 30.04.2009. likums/ LV, 20.05.2009.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu 08.04.2009. likums/ LV, 29.04.2009.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 18.02.2009.
Teiču dabas rezervāta likums 15.05.2008. likums/ LV, 04.06.2008.
Attīstības plānošanas sistēmas likums 08.05.2008. likums/ LV, 23.05.2008.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) sadarbības līgumu 13.03.2008. likums/ LV, 02.04.2008.
 
1 2 3 4