Tiesību aktu tēmas:
"Privatizācija"

Atlasīti: 21
Sakārtot pēc alfabēta Par likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" un Augstākās padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" spēkā stāšanās kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem 20.01.2011. likums/ LV, 28.01.2011.
Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu 12.06.2009. likums/ LV, 30.06.2009.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 16.06.2005. likums/ LV, 06.07.2005.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 11.07.1995.
Par privatizācijas sertifikātiem 16.03.1995. likums/ LV, 04.04.1995.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 17.02.1994. likums/ LV, 03.03.1994.
Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību 10.02.1994. likums/ LV, 26.02.1994.
Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām 10.02.1994. likums/ LV, 26.02.1994.
Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju 01.06.1993. likums/ LV, 12.06.1993.
Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju 18.05.1993. likums/ LV, 01.06.1993.
Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos 30.03.1993. likums/ LV, 13.04.1993.
Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju 19.01.1993. likums/ Ziņotājs, 18.02.1993.
Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem 09.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par privatizācijas sertifikātiem 04.11.1992. likums/ Ziņotājs, 03.12.1992.
Par zemes privatizāciju lauku apvidos 09.07.1992. likums/ Ziņotājs, 20.08.1992.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību 16.06.1992. likums/ Ziņotājs, 09.07.1992.
Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību 10.06.1992. likums/ Ziņotājs, 09.07.1992.
Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām 17.03.1992. likums/ Ziņotājs, 02.04.1992.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.
PAR PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMĀ ESOŠO TIRDZNIECĪBAS, SABIEDRISKAS ĒDINĀŠANAS UN SADZĪVES PAKALPOJUMU OBJEKTU PRIVATIZĀCIJU 05.11.1991. likums/ Ziņotājs, 21.11.1991.
Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju 21.06.1991. likums/ Ziņotājs, 15.08.1991.