Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.06.1995. - 31.12.1996. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1994. gada 17. februāra likumu: Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju
I NODAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma darbība un uzdevumi

Saskaņā ar šo likumu privatizējami maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumi, kā arī citu labības produktu pārstrādes un glabāšanas uzņēmumu valsts (pašvaldības) kapitāla daļa.

Labības produktu pārstrādes un glabāšanas uzņēmumu privatizācijā nav piemērojams šā likuma 5.pants.

(19.05.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.1995. likumu, kas stājas spēkā 22.03.1995.)

2. pants. Maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumu privatizācijas tiesiskais pamats

Maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumu pārveidošanas un privatizācijas tiesiskais pamats ir šis likums, kā arī Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likums «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību» (Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27/28), Latvijas Republikas 1992. gada 7. jūlija likums «Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29/31) un Latvijas Republikas 1993. gada 18. maija likums «Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju». Ar maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumu privatizāciju saistītajos jautājumos, kuri nav noregulēti minētajos likumos, jāvadās pēc citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.06.1994.)

II. NODAĻA. PRIVATIZĀCIJAS KARTĪBA

3. pants. Privatizācijas kārtība

Maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumi ir privatizējami Latvijas Republikas 1993. gada 18. maija likuma «Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju» 3.12. un 14.18. pantā noteiktajā kārtībā, ievērojot šā likuma noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.06.1994.)

4. pants. Privatizējamie objekti

Privatizācijas komisija valsts (pašvaldības) statūtsabiedrību veidošanas procesā uz esošo maizes ražošanas valsts (pašvaldības) uzņēmumu atsevišķo tehnoloģiski un organizatoriski nošķiramo ražotņu bāzes rada patstāvīgas saimnieciskās vienības, kuras turpmāk privatizējamas kā atsevišķi objekti.

Privatizācijas komisija atsevišķas labības pārstrādes un glabāšanas uzņēmumu vietējās nozīmes tehnoloģiskās vienības (objektus) var privatizēt labības audzētāju kooperatīvajām sabiedrībām kā valsts mantas kopumu par privatizācijas sertifikātiem, nepiemērojot likuma "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" 3.panta 3. un 5. punktu un likuma "Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju" 6. panta pirmajā daļā minēto akciju sadalījumu. Šādos gadījumos par privatizācijas konkursa dalībniekiem uzskatāmas tās labības audzētāju kooperatīvās sabiedrības, kuras likumā noteiktos dokumentus iesniegušas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 30 dienām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.1994., 23.02.1995. un 01.06.1995. likumu, kas stājas spēkā 23.06.1995.)

5. pants. Pamatkapitāla sadalījums

Privatizācijas komisija nosaka akciju konkrēto sadalījumu pretendentu grupām, ievērojot šādas proporcijas:

1) pensiju fondam — 5—10 procenti akciju;

2) darbiniekiem — 10—25 procenti akciju;

3) citiem uzņēmējiem kā nedalāma pakete — 65—85 procenti akciju.

Ja uz akciju nedalāmo paketi iesniegti vairāki pieteikumi un tie, pēc privatizācijas komisijas vērtējuma, ir līdzvērtīgi, priekšrocība ir pieteikumiem, ko iesniedz lauksaimniecības produkcijas ražotāju kooperatīvās sabiedrības vai to savienības, kas akcijas var iegādāties arī par privatizācijas sertifikātiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.06.1994.)

6. pants. Pārējo labības pārstrādes uzņēmumu privatizācija

Pārējo labības produktu pārstrādes un glabāšanas uzņēmumu valsts (pašvaldības) kapitāla daļas, kas ietver arī privatizējamā uzņēmuma parādu valstij, privatizācija veicama saskaņā ar šo likumu un likumu «Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju», ievērojot šādu akciju sadalījumu:
 
1) pensiju fondam — 5—10 procenti akciju;

2) darbiniekiem — 10—20 procenti akciju;

3) lauksaimniecības produkcijas ražotāju kooperatīvajām sabiedrībām un to apvienībām līdz 75 procentiem akciju, kuras var iegādāties arī par privatizācijas sertifikātiem;

4) citiem uzņēmējiem — 10—25 procenti akciju.

Ja noteiktajā termiņā lauksaimniecības produkcijas ražotāju kooperatīvās sabiedrības vai to apvienības nav iesniegušas konkursa noteikumiem atbilstošu pieteikumu, privatizācijas komisija pagarina termiņu par vienu mēnesi, plānoto akciju sadalījumu nerezervējot.

(19.05.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.1995. likumu, kas stājas spēkā 22.03.1995.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1993. gada 1. jūnijā
23.06.1995