Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Bankas, finanses, budžets"

Atlasīti: 184
Sakārtot pēc alfabēta Kvalificētajiem finanšu darījumiem piemērojamā izslēdzošā ieskaita likums 30.09.2021. likums/ LV, 15.10.2021.
Latvijas Bankas likums 23.09.2021. likums/ LV, 06.10.2021.
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums 15.06.2021. likums/ LV, 28.06.2021.
Segto obligāciju likums 27.05.2021. likums/ LV, 09.06.2021.
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 21.01.2021. likums/ LV, 02.02.2021.
Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu 17.12.2020. likums/ LV, 29.12.2020.
Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 17.12.2020. likums/ LV, 29.12.2020.
Par valsts budžetu 2021. gadam 02.12.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam 01.12.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Par Vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošo Statūtu 14. pantu, un grozījumiem Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos 14.05.2020. likums/ LV, 15.05.2020.
Par valsts budžetu 2020. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 28.11.2019.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 28.11.2019.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses 05.09.2019. likums/ LV, 19.09.2019.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums 19.04.2018. likums/ LV, 09.05.2018.
Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu 22.03.2018. likums/ LV, 02.04.2018.
Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu 22.03.2018. likums/ LV, 02.04.2018.
Par valsts budžetu 2018. gadam 23.11.2017. likums/ LV, 06.12.2017.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam 23.11.2017. likums/ LV, 06.12.2017.
Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums 22.11.2017. likums/ LV, 01.12.2017.
Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 27.04.2017. likums/ LV, 03.05.2017.
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums 06.04.2017. likums/ LV, 19.04.2017.
Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos 02.02.2017. likums/ LV, 08.02.2017.
Par valsts budžetu 2017. gadam 24.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam 24.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Kontu reģistra likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums 19.05.2016. likums/ LV, 06.06.2016.
Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās 10.12.2015. likums/ LV, 23.12.2015.
Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās 10.12.2015. likums/ LV, 23.12.2015.
Par valsts budžetu 2016.gadam 30.11.2015. likums/ LV, 18.12.2015.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam 30.11.2015. likums/ LV, 18.12.2015.
 
1 2 3 4 ... 7