Tiesību aktu tēmas:
"Bankas, finanses, budžets"

Atlasīti: 200
Sakārtot pēc alfabēta Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums 14.09.2023. likums/ LV, 27.09.2023.
Vērtspapīrošanas likums 08.06.2023. likums/ LV, 20.06.2023.
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam 09.03.2023. likums/ LV, 21.03.2023.
Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu 06.10.2022. likums/ LV, 11.10.2022.
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu vadības likums 29.09.2022. likums/ LV, 04.10.2022.
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums 09.06.2022. likums/ LV, 15.06.2022.
Par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu 02.06.2022. likums/ LV, 15.06.2022.
Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem 02.06.2022. likums/ LV, 15.06.2022.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums 28.04.2022. likums/ LV, 17.05.2022.
Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums 07.04.2022. likums/ LV, 20.04.2022.
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums 07.04.2022. likums/ LV, 20.04.2022.
Akciju atpirkšanas likums 31.03.2022. likums/ LV, 19.04.2022.
Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai 10.02.2022. likums/ LV, 21.02.2022.
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.-2027. gadam vadības likums 10.02.2022. likums/ LV, 16.02.2022.
Par valsts budžetu 2022. gadam 23.11.2021. likums/ LV, 04.12.2021.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam 23.11.2021. likums/ LV, 04.12.2021.
Kvalificētajiem finanšu darījumiem piemērojamā izslēdzošā ieskaita likums 30.09.2021. likums/ LV, 15.10.2021.
Latvijas Bankas likums 23.09.2021. likums/ LV, 06.10.2021.
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums 15.06.2021. likums/ LV, 28.06.2021.
Segto obligāciju likums 27.05.2021. likums/ LV, 09.06.2021.
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 21.01.2021. likums/ LV, 02.02.2021.
Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu 17.12.2020. likums/ LV, 29.12.2020.
Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 17.12.2020. likums/ LV, 29.12.2020.
Par valsts budžetu 2021. gadam 02.12.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam 01.12.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Par Vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošo Statūtu 14. pantu, un grozījumiem Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos 14.05.2020. likums/ LV, 15.05.2020.
Par valsts budžetu 2020. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 28.11.2019.
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 28.11.2019.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses 05.09.2019. likums/ LV, 19.09.2019.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums 19.04.2018. likums/ LV, 09.05.2018.
 
1 2 3 4 ... 7