Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt tos likumus vai atsevišķas to normas, kuru spēkā stāšanās vai spēka zaudēšana saistīta ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

2.pants. Ar 2004.gada 1.maiju stājas spēkā:

1) grozījumi likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.) 9.panta pirmās daļas 2.punktā;

2) Likuma par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.) 9.panta piektās daļas 2.punkts, 15.panta 6.punkts un 15.1 pants;

3) likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.) 1.panta deviņpadsmitās daļas 1. un 3.punkts, grozījums 3.panta ceturtās daļas 1.punktā un 4.1 daļa, kā arī 6.2 un 6.3 pants attiecībā uz dalībniekiem un sabiedrībām, kas ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenti;

4) grozījumi Radio un televīzijas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 12.nr.) 11.panta trešajā daļā;

5) Kredītiestāžu likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) 2.panta trešā daļa, 12.1, 12.2, 12.3 un 108.1 pants;

6) Farmācijas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 14.nr.; 2003, 11.nr.) 17.panta otrā daļa, 22.panta trešā daļa, 25.1 pants, 31.panta 7.punkts, 38.panta trešā daļa, 46.1 un 60.1 pants;

7) Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2.nr.) 7.panta pirmās daļas 2.punkts un trešā daļa, 11., 11.2, 11.3, 11.4 un 11.5 pants un 99.panta otrā, trešā un ceturtā daļa;

8) grozījumi Veterinārmedicīnas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 15.nr.) 20.panta trešajā daļā attiecībā uz veterinārā (veselības) sertifikāta nepieciešamību dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai un tā formas noteikšanu ar Eiropas Komisijas lēmumu un šā panta sestā un septītā daļa, 25.panta 5.punkts, grozījumi 41.panta otrajā daļā attiecībā uz veterinārā (veselības) sertifikāta nepieciešamību dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai un tā formas noteikšanu ar Eiropas Komisijas lēmumu un šā panta ceturtā daļa, kā arī 53.panta otrā daļa;

9) Ieguldītāju aizsardzības likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2004, 2.nr.) 1.panta 12.punkts, 2.panta septītā daļa, 18.panta otrā daļa un 19.panta otrā daļa;

10) likums "Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.);

11) likums "Par Konvenciju par savstarpēju izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 22.nr.);

12) likums "Par Konvenciju par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 22.nr.);

13) likums "Par Dalībvalstu Nolīgumu par tiesvedības nodošanu krimināllietās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.);

14) likums "Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 9.nr.);

15) likums "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.);

16) likums "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.);

17) Finanšu instrumentu tirgus likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.) 22.pants, 25.panta ceturtā un piektā daļa, 28.panta ceturtā daļa, 36.panta trešā un ceturtā daļa, 37.panta septītās daļas otrais teikums, 48.panta trešā daļa, 49.pants, 50.panta trešā un septītā daļa, 84.panta trešā daļa, 95.panta trešā un ceturtā daļa, 102.panta ceturtā daļa, 103.panta ceturtā daļa, 112., 113., 140. un 141.pants, 142.panta piektā, divpadsmitā, trīspadsmitā un četrpadsmitā daļa un 147.pants;

18) Civilprocesa likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6.nr.) 346.panta pirmās daļas 2.punkts par to, ka tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksts nosūtāms Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, un 378.panta 2.1 daļa;

19) likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) 2.panta 3.1 daļa.

3.pants. Ar 2004.gada 1.maiju spēku zaudē:

1) likums "Par humānās palīdzības sūtījumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 19.nr.; 1998, 21.nr.);

2) Farmācijas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 14.nr.; 2003, 11.nr.) 46. un 60.pants;

3) likums "Par iekšējā tirgus aizsardzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6.nr.; 2000, 11.nr.);

4) likums "Par aizsardzību pret subsidēto importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12.nr.; 2001, 3.nr.; 2003, 11.nr.);

5) Antidempinga likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2., 14.nr.; 2001, 7.nr.; 2003, 11.nr.);

6) likums "Par muitas nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 16., 20.nr.);

7) Autopārvadājumu likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.) 52.pants attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;

8) Atkritumu apsaimniekošanas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7.nr.) 23.panta ceturtā un piektā daļa;

9) likuma "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.) 85.panta piektā daļa;

10) likums "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.);

11) likums "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm un papildu kontroles kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātajām lauksaimniecības precēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 14.nr.);

12) Patentu likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.) 7.panta devītā daļa, 31.panta piektā daļa, 34.panta otrā daļa un 35.panta trešā daļa.

4.pants. Ar 2004.gada 1.maiju spēku zaudē visi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti uz šā likuma 3.pantā minēto likumu normu pamata.

5.pants. Ministru kabinets nosaka to Ministru kabineta noteikumu vai atsevišķu to normu spēkā esību, kuru spēkā stāšanās vai spēka zaudēšana ir saistīta ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 1.maijā
01.05.2004