Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 69
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 30.10.2018. noteikumi Nr. 662/ LV, 02.11.2018.
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā Ministru kabineta 21.04.1998. noteikumi Nr. 145/ LV, 23.04.1998.
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumi Nr. 28/ LV, 30.01.2018.
Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 676/ LV, 04.12.2017.
Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi Nr. 1/ LV, 06.01.2016.
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr. 785/ LV, 23.12.2014.
Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr. 166/ LV, 02.04.2014.
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1531/ LV, 28.12.2013.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumi Nr. 1210/ LV, 04.11.2013.
Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa Ministru kabineta 04.06.2013. noteikumi Nr. 304/ LV, 06.06.2013.
Par Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 13.11.2012. noteikumi Nr. 759/ LV, 15.11.2012.
Par Ministru kabineta 1997.gada 15.novembra noteikumu Nr.371 "Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 13.11.2012. noteikumi Nr. 758/ LV, 15.11.2012.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumi Nr. 744/ LV, 08.11.2012.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr. 568/ LV, 23.08.2012.
Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa Ministru kabineta 03.01.2012. noteikumi Nr. 21/ LV, 05.01.2012.
Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas veidlapas paraugs Ministru kabineta 20.12.2011. noteikumi Nr. 990/ LV, 30.12.2011.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1097/ LV, 10.12.2010.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 969/ LV, 26.10.2010.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr. 899/ LV, 01.10.2010.
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumi Nr. 827/ LV, 14.09.2010.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 20.04.2010. noteikumi Nr. 388/ LV, 07.05.2010.
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1646/ LV, 31.12.2009.
Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 28.12.2009. noteikumi Nr. 1660/ LV, 30.12.2009.
Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām Ministru kabineta 28.12.2009. noteikumi Nr. 1666/ LV, 30.12.2009.
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1638/ LV, 31.12.2009.
Par Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra noteikumu Nr.1225 "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūnija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"" atcelšanu Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumi Nr. 1416/ LV, 16.12.2009.
Kārtība, kādā licencēta sabiedrība, kas nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība elektroniski sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1047/ LV, 18.09.2009.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 14.06.2009. noteikumi Nr. 531/ LV, 19.06.2009.
Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 149/ LV, 04.03.2009.
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 20.11.2008. noteikumi Nr. 942/ LV, 27.11.2008.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2009.gadam Ministru kabineta 04.11.2008. noteikumi Nr. 924/ LV, 11.11.2008.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumi Nr. 677/ LV, 29.08.2008.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2008.gadā Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 443/ LV, 10.07.2007.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 793/ LV, 29.09.2006.
Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr. 780/ LV, 26.09.2006.
Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr. 41/ LV, 18.01.2006.
Noteikumi par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas izdevumu apmēru Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumi Nr. 821/ LV, 04.11.2005.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr. 481/ LV, 01.07.2005.
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumi Nr. 573/ LV, 16.07.2004.
Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai Ministru kabineta 03.02.2004. noteikumi Nr. 65/ LV, 13.02.2004.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas funkcijām Ministru kabineta 09.07.1996. noteikumi Nr. 253/ LV, 16.07.1996.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr. 219/ LV, 21.06.2002.
Par neapliekamā mēneša minimuma apmēriem, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 19.04.1994. noteikumi Nr. 85/ LV, 26.04.1994.
Par kārtību, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa un algas nodokļa gada karte Ministru kabineta 30.12.1993. noteikumi Nr. 40/ LV, 08.01.1994.
Par zivsaimniecības un tirdzniecības flotes kuģu komandu apgādi ar pārtiku Ministru kabineta 10.05.1994. noteikumi Nr. 97/ LV, 19.05.1994.
Par neapliekamā mēneša minimuma apmēriem, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 11.12.1993. noteikumi Nr. 25/ LV, 15.12.1993.
Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis Ministru kabineta 31.03.1998. noteikumi Nr. 112/ LV, 02.04.1998.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu noteikšanas kārtība Ministru kabineta 03.02.1998. noteikumi Nr. 38/ LV, 05.02.1998.
Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju Ministru kabineta 13.01.1998. noteikumi Nr. 12/ LV, 15.01.1998.
Noteikumi par fondiem, kuru izmaksātās stipendijas nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 02.12.1997. noteikumi Nr. 402/ LV, 04.12.1997.
Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 15.11.1997. noteikumi Nr. 371/ LV, 20.11.1997.
Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm Ministru kabineta 01.07.1997. noteikumi Nr. 233/ LV, 04.07.1997.
Kārtība, kādā ienākums no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 25.06.1997. noteikumi Nr. 229/ LV, 02.07.1997.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Ministru kabineta 08.04.1997. noteikumi Nr. 138/ LV, 11.04.1997.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma apmēru, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 484/ LV, 03.01.1997.
Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma apmēru, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 12.03.1996. noteikumi Nr. 65/ LV, 20.03.1996.
Noteikumi par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu izdevumiem Ministru kabineta 16.01.1996. noteikumi Nr. 24/ LV, 23.01.1996.
Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 07.02.1995. noteikumi Nr. 33/ LV, 15.02.1995.
Kārtība, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr. 338/ LV, 03.08.2001.
Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr. 337/ LV, 03.08.2001.
Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr. 336/ LV, 03.08.2001.
Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa Ministru kabineta 05.06.2001. noteikumi Nr. 222/ LV, 08.06.2001.
Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju Ministru kabineta 19.12.2000. noteikumi Nr. 460/ LV, 29.12.2000.
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 397/ LV, 17.11.2000.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 390/ LV, 17.11.2000.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi Ministru kabineta 18.10.2000. noteikumi Nr. 357/ LV, 20.10.2000.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka fizisko personu apliekamo ienākumu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 331/ LV, 29.09.2000.
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumi Nr. 166/ LV, 05.05.2000.
Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Ministru kabineta 13.02.2001. noteikumi Nr. 70/ LV, 21.02.2001.