Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 41.§)
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījums norādē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.1 Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.2 Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk – īpatsvara koeficients).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

8. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 746)

9. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

10. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2022. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2020. gadā.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 797 redakcijā)

12. Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014. gada 31. decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015. gada 6. janvārim atbilstoši 2014. gada valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

12.1 Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

12.2 Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:

12.2 1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

12.2 2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu.

12.2 3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.3 Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.4 Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210. nr.; 2005, 201. nr.; 2006, 68., 206. nr.; 2007, 205. nr.; 2008, 196. nr.; 2009, 204. nr.; 2010, 204. nr.; 2011, 182., 205. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 244. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785
Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2022. gadam

(Pielikums MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 797 redakcijā)

 

Nr.

p. k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)

kods

nosaukums

1.

0002000Daugavpils

2,67746870

2.

0003000Jelgava

2,80670344

3.

0004000Jūrmala3,59060497

4.

0005000Liepāja2,87001082

5.

0006000Rēzekne0,99096211

6.

0001000Rīga41,50475584

7.

0007000Ventspils1,76173505

8.

0020000Aizkraukles novads1,20838926

9.

0021000Alūksnes novads0,46982756

10.

0022000Augšdaugavas novads0,67367161

11.

0023000Ādažu novads1,64317751

12.

0024000Balvu novads0,56971255

13.

0025000Bauskas novads1,71565298

14.

0026000Cēsu novads1,83290384

15.

0027000Dienvidkurzemes novads1,22898443

16.

0028000Dobeles novads1,30607194

17.

0029000Gulbenes novads0,73278153

18.

0030000Jelgavas novads1,50615056

19.

0031000Jēkabpils novads1,44739337

20.

0032000Krāslavas novads0,51646979

21.

0033000Kuldīgas novads1,02003470

22.

0034000Ķekavas novads2,11028093

23.

0035000Limbažu novads1,12685155

24.

0036000Līvānu novads0,33662907

25.

0037000Ludzas novads0,59816157

26.

0038000Madonas novads1,03522684

27.

0039000Mārupes novads2,87522628

28.

0040000Ogres novads3,19937792

29.

0041000Olaines novads1,10072415

30.

0042000Preiļu novads0,49202487

31.

0043000Rēzeknes novads0,76950103

32.

0044000Ropažu novads2,31310685

33.

0045000Salaspils novads1,32066810

34.

0046000Saldus novads1,08698595

35.

0047000Saulkrastu novads0,55903618

36.

0048000Siguldas novads1,78447805

37.

0049000Smiltenes novads0,71375462

38.

0051000Talsu novads1,31324961

39.

0052000Tukuma novads1,86196545

40.

0053000Valkas novads0,36424257

41.

0054000Valmieras novads2,45890338

42.

0055000Varakļānu novads0,08511221

43.

0056000Ventspils novads0,42103026
Valstī kopā

100,00000000

01.01.2022