Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 53
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 27.09.2022. rīkojums Nr. 669/ LV, 29.09.2022.
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 25.08.2022. rīkojums Nr. 574/ LV, 26.08.2022.
Par 2008. gada 24. jūlija lēmuma Nr. 247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 02.05.2022. lēmums Nr. 66/ LV, 06.05.2022.
Par pasākumiem naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanai Ministru kabineta 14.04.2022. rīkojums Nr. 269/ LV, 14.04.2022.
Par valsts budžetu 2022. gadam 23.11.2021. likums/ LV, 04.12.2021.
Par 2008. gada 24. jūlija lēmuma Nr. 247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.05.2020. lēmums Nr. 60/ LV, 29.05.2020.
Par lietas Nr.2020-25-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.05.2020. informācija / LV, 08.05.2020.
Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas lietā Nr. 2019-10-0103 "Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 56., 58. un 87. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam)" Satversmes tiesas 01.04.2020. tiesneša atsevišķās domas / LV, 14.05.2020.
Par lietas Nr.2020-17-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 19.03.2020. informācija / LV, 20.03.2020.
Par lietas Nr.2020-15-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 10.03.2020. informācija / LV, 12.03.2020.
Par lietas Nr.2020-12-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 25.02.2020. informācija / LV, 26.02.2020.
Par lietas Nr.2020-11-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.02.2020. informācija / LV, 11.02.2020.
Par lietas Nr.2020-10-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.02.2020. informācija / LV, 11.02.2020.
Par lietas Nr.2020-09-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.02.2020. informācija / LV, 11.02.2020.
Par lietas Nr.2020-06-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 16.01.2020. informācija / LV, 20.01.2020.
Par lietas Nr.2020-04-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 13.01.2020. informācija / LV, 14.01.2020.
Par lietas Nr.2020-03-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 13.01.2020. informācija / LV, 14.01.2020.
Par lietas Nr.2019-37-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 18.12.2019. informācija / LV, 19.12.2019.
Par lietas Nr.2019-34-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 17.12.2019. informācija / LV, 18.12.2019.
Par lietas Nr.2019-28-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 22.11.2019. informācija / LV, 25.11.2019.
Par lietas Nr.2019-19-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 25.09.2019. informācija / LV, 26.09.2019.
Par lietas Nr.2019-10-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 18.06.2019. informācija / LV, 19.06.2019.
Publisko iepirkumu likums 15.12.2016. likums/ LV, 29.12.2016.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 22.10.2015. likums/ LV, 12.11.2015.
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.12.2014. lēmums Nr. 1/17/ LV, 09.12.2014.
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 05.06.2014. likums/ LV, 19.06.2014.
Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 16.12.2008. noteikumi Nr. 1048/ LV, 29.12.2008.
Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.07.2008. lēmums Nr. 247/ LV, 25.07.2008.
Par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.07.2008. lēmums Nr. 233/ LV, 22.07.2008.
Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr. 541/ LV, 30.06.2006.
Publisko iepirkumu likums 06.04.2006. likums/ LV, 25.04.2006.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2005. likums/ LV, 22.12.2005.
Elektroenerģijas tirgus likums 05.05.2005. likums/ LV, 25.05.2005.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 06.12.2001. likums/ LV, 22.12.2001.
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 19.10.2000. likums/ LV, 07.11.2000.
Grozījumi Enerģētikas likumā. Precizējot iepriekš publicēto 03.08.2000. likums/ LV, 01.09.2000.
Koncernu likums 23.03.2000. likums/ LV, 13.04.2000.
Noteikumi par kvalificētajiem elektroenerģijas lietotājiem Ministru kabineta 21.09.1999. noteikumi Nr. 326/ LV, 24.09.1999.
Saeimas priekšsēdētāja paziņojums Saeimas priekšsēdētāja 29.04.1999. paziņojums / LV, 11.05.1999.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18.03.1999. likums/ LV, 01.04.1999.
Koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas kārtība Ministru kabineta 31.10.1998. noteikumi Nr. 425/ LV, 03.11.1998.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Par ietekmes uz vidi novērtējumu 14.10.1998. likums/ LV, 30.10.1998.
Enerģētikas likums. Precizējot iepriekš publicēto 03.09.1998. likums/ LV, 06.10.1998.
Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumi Nr. 348/ LV, 09.10.1997.
Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 12.06.1997. likums/ LV, 02.07.1997.
Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 25.02.1997.
Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā 06.09.1995. likums/ LV, 27.09.1995.
Gada pārskatu likums 14.10.1992. likums/ Ziņotājs, 12.11.1992.
Par autoceļiem 11.03.1992. likums/ Ziņotājs, 02.04.1992.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.