Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"tiesību akti, kuriem maina statusu"
Atlasīti: 183
Par Ministru kabineta 1997.gada 25.novembra noteikumu Nr.384 “Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 462/ LV, 02.07.2008.
Filmu klasifikācijas noteikumi Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumi Nr. 457/ LV, 27.06.2008.
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumi Nr. 429/ LV, 18.06.2008.
Kārtība, kādā izstrādā, aktualizē un novērtē institūcijas darbības stratēģiju Ministru kabineta 03.06.2008. instrukcija Nr. 7/ LV, 08.07.2008.
Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās Ministru kabineta 28.04.2008. noteikumi Nr. 304/ LV, 30.04.2008.
Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem projektu konkursu veidā Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 929/ LV, 28.12.2007.
Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams un izskatāms politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts un informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts Ministru kabineta 06.11.2007. instrukcija Nr. 18/ LV, 13.11.2007.
Noteikumi par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko privāttiesību jautājumos izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu un Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtos paredzēto saistību izpildi Ministru kabineta 23.10.2007. noteikumi Nr. 714/ LV, 26.10.2007.
Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Ministru kabineta 02.10.2007. noteikumi Nr. 669/ LV, 11.10.2007.
Granta projektu konkursa "Komunikācijas aktivitātes Latvijas sabiedrības izglītošanai par attīstības sadarbību un attīstības izglītība" nolikums Ministru kabineta 29.05.2007. noteikumi Nr. 343/ LV, 01.06.2007.
Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtība Ministru kabineta 10.04.2007. instrukcija Nr. 6/ LV, 13.04.2007.
Par Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumu Nr.45 "Skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumi Nr. 228/ LV, 05.04.2007.
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums Ministru kabineta 27.02.2007. noteikumi Nr. 145/ LV, 02.03.2007.
Granta projektu konkursa "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" nolikums Ministru kabineta 06.02.2007. noteikumi Nr. 94/ LV, 09.02.2007.
Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL" Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumi Nr. 990/ LV, 19.12.2006.
Par Ministru kabineta 1998.gada 13.oktobra noteikumu Nr.405 "Latvijas integrācijas Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr. 879/ LV, 03.11.2006.
Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu Ministru kabineta 17.10.2006. noteikumi Nr. 862/ LV, 24.10.2006.
Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr. 769/ LV, 26.09.2006.
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.549 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem. Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr. 782/ LV, 11.10.2006.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto vides projektu ietvaros noslēgto būvdarbu un apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkuma līgumu īstenošanas izmaksu pieauguma novērtēšanas metodika Vides ministrijā Ministru kabineta 19.09.2006. instrukcija Nr. 11/ LV, 28.09.2006.
Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumi Nr. 700/ LV, 01.09.2006.
Par Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumu Nr.39 "Kārtība, kādā Latvijas Republika piedalās Eiropas Kopienas programmās" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 11.07.2006. noteikumi Nr. 567/ LV, 14.07.2006.
Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem Ministru kabineta 04.07.2006. noteikumi Nr. 549/ LV, 06.07.2006.
Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā Ministru kabineta 20.06.2006. instrukcija Nr. 6/ LV, 11.07.2006.
Noteikumi par nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu Ministru kabineta 23.05.2006. noteikumi Nr. 421/ LV, 07.06.2006.
Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību starptautisku organizāciju finansēto institūciju stiprināšanas projektu īstenošanā Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumi Nr. 379/ LV, 17.05.2006.
Kārtība, kādā pārbaudāmas valsts iestāžu tiesības attiecībā uz domēnu vārdu reģistrāciju augstākā līmeņa domēnā ".eu" pakāpeniskās reģistrācijas periodā Ministru kabineta 28.03.2006. noteikumi Nr. 237/ LV, 07.04.2006.
Granta projektu konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" nolikums Ministru kabineta 07.03.2006. noteikumi Nr. 191/ LV, 22.03.2006.
Noteikumi par pabalsta piešķiršanu izciliem Latvijas baleta māksliniekiem Ministru kabineta 28.02.2006. noteikumi Nr. 176/ LV, 15.03.2006.
Granta projektu konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai" nolikums Ministru kabineta 28.02.2006. noteikumi Nr. 174/ LV, 22.03.2006.
Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē Ministru kabineta 24.01.2006. instrukcija Nr. 3/ LV, 08.02.2006.
Invalīdu apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1039/ LV, 30.12.2005.
Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1042/ LV, 30.12.2005.
Noteikumi par atsevišķu normatīvo aktu atcelšanu saistībā ar atsevišķu Eiropas Savienības direktīvu spēka zaudēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu stāšanos spēkā Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1017/ LV, 30.12.2005.
Kārtība, kādā Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksājams izceļošanas pabalsts Ministru kabineta 18.10.2005. noteikumi Nr. 783/ LV, 27.10.2005.
Instrukcija par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) īstenošanu, vadību un uzraudzību Ministru kabineta 06.09.2005. instrukcija Nr. 12/ LV, 04.10.2005.
Instrukcija par Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanu par valsts īpašuma objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai Ministru kabineta 30.08.2005. instrukcija Nr. 9/ LV, 31.08.2005.
Kārtība, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai Ministru kabineta 16.08.2005. noteikumi Nr. 610/ LV, 01.09.2005.
Operatīvo transportlīdzekļu speciālo ierīču uzstādīšanas, pārbaudes un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 16.08.2005. instrukcija Nr. 8/ LV, 19.08.2005.
Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas saskaņo normatīvo aktu projektus ar Eiropas Centrālo banku Ministru kabineta 26.04.2005. noteikumi Nr. 288/ LV, 29.04.2005.
Kartupeļu vēža izplatības ierobežošanas un apkarošanas kārtība Ministru kabineta 26.04.2005. noteikumi Nr. 296/ LV, 29.04.2005.
Noteikumi par dāvinājumu Irākai Ministru kabineta 22.03.2005. noteikumi Nr. 203/ LV, 30.03.2005.
Par Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumu Nr.259 "Eiropas savienības izglītības programmu koordinācijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumi Nr. 104/ LV, 11.02.2005.
Par Ministru kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumu Nr.403 "Krīzes kontroles centra padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 35/ LV, 20.01.2005.
Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās kompetenci Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumi Nr. 1025/ LV, 23.12.2004.
Par Baltijas Ministru padomes Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu nolikumu Ministru kabineta 07.12.2004. noteikumi Nr. 1004/ LV, 10.12.2004.
Par Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumu Nr.303 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 28.09.2004. noteikumi Nr. 823/ LV, 05.10.2004.
Noteikumi par Vienošanās protokolu par festivālu “Pārsteidzošā Latvija” Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr. 781/ LV, 23.09.2004.
Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr. 598/ LV, 16.07.2004.
Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ Ministru kabineta 06.07.2004. instrukcija Nr. 5/ LV, 28.07.2004.
Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumi Nr. 567/ LV, 09.07.2004.
Kārtība, kādā valsts pārvaldē tiek izvērtēta tiesību normas atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normai Ministru kabineta 21.06.2004. noteikumi Nr. 554/ LV, 09.07.2004.
Noteikumi par svaigu grieztu ziedu un svaigu dekoratīvu lapaugu materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 402/ LV, 01.05.2004.
Kārtība, kādā atkritumus ieved pārstrādei Latvijas teritorijā, kā arī atkritumu eksporta un tranzīta kārtība Ministru kabineta 15.04.2004. noteikumi Nr. 316/ LV, 28.04.2004.
Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 124/ LV, 09.03.2004.
Par Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra noteikumu Nr.458 “Kārtība, kādā izvērtējama valsts un pašvaldību institūciju izstrādāto projektu ietekme uz nabadzības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 722/ LV, 19.12.2003.
Par Ministru kabineta 1994.gada 14.septembra noteikumu Nr.193 “Par Iekšlietu ministrijas Ieslodzījuma vietu departamenta Konvoja pulka reorganizāciju” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr. 687/ LV, 12.12.2003.
Instrukcija par informācijas apriti starptautiskas krīzes (konflikta) un katastrofas gadījumā un starptautisku krīzes vadības mācību (vingrinājumu) laikā Ministru kabineta 11.11.2003. instrukcija Nr. 10/ LV, 27.11.2003.
Grozījumi atsevišķos Ministru kabineta tiesību aktos sakarā ar Labklājības ministrijas reorganizāciju un Veselības ministrijas izveidošanu. Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 28.10.2003. noteikumi Nr. 596/ LV, 12.12.2003.
Par Ministru kabineta 1994.gada 17.maija lēmuma Nr.45 “Par Sociālās apdrošināšanas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 07.10.2003. noteikumi Nr. 556/ LV, 10.10.2003.
Noteikumi par materiālās palīdzības sniegšanu Gruzijai aizsardzības jomā Ministru kabineta 09.09.2003. noteikumi Nr. 510/ LV, 12.09.2003.
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumi Nr. 350/ LV, 04.07.2003.
Noteikumi par pieļaujamiem vibrācijas lielumiem dzīvojamo un publisko ēku telpās Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumi Nr. 341/ LV, 27.06.2003.
Noteikumi par Ministru prezidenta biedra kompetenci Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr. 67/ LV, 07.02.2003.
Par Ministru kabineta 1997.gada 28.janvāra noteikumu Nr.53 “Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Valsts informācijas tīkla aģentūra” statūti” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 28.01.2003. noteikumi Nr. 54/ LV, 04.02.2003.
Kārtība, kādā uzskaitāmi normatīvie akti, kuru spēkā esamība saistīta ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Ministru kabineta 27.12.2002. instrukcija Nr. 9/ LV, 30.12.2002.
Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās kompetenci Ministru kabineta 03.12.2002. noteikumi Nr. 525/ LV, 11.12.2002.
Par Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumu Nr.388 “Valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” statūti” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumi Nr. 505/ LV, 08.11.2002.
Noteikumi par Starptautisko deklarāciju par tīrāku ražošanu Ministru kabineta 24.09.2002. noteikumi Nr. 428/ LV, 04.10.2002.
Maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība Ministru kabineta 16.07.2002. noteikumi Nr. 310/ LV, 30.07.2002.
Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība Ministru kabineta 16.07.2002. noteikumi Nr. 308/ LV, 30.07.2002.
Trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsoles noteikumi Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 299/ LV, 19.07.2002.
Ministru kabineta locekļu aizvietošanas kārtība viņu prombūtnes laikā Ministru kabineta 04.06.2002. instrukcija Nr. 4/ LV, 07.06.2002.
Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība Ministru kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr. 3/ LV, 31.05.2002.
Valsts valodas komisijas nolikums Ministru kabineta 14.05.2002. noteikumi Nr. 186/ LV, 17.05.2002.
Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr. 141/ LV, 05.04.2002.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 111/ LV, 15.03.2002.
Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes nolikums Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 25/ LV, 23.01.2002.
Par Ministru kabineta 1997.gada 17.jūnija noteikumu Nr.219 “Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 20/ LV, 18.01.2002.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atcelšanu Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr. 12/ LV, 17.01.2002.
Par atsevišķu Ministru kabineta instrukciju atcelšanu Ministru kabineta 08.01.2002. instrukcija Nr. 1/ LV, 17.01.2002.
Fiskālās politikas konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr. 8/ LV, 11.01.2002.
Par atsevišķu Ministru Padomes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 18.12.2001. noteikumi Nr. 519/ LV, 21.12.2001.
Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs Ministru kabineta 11.12.2001. ieteikumi Nr. 1/ LV, 14.12.2001.
Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs Ministru kabineta 04.12.2001. noteikumi Nr. 501/ LV, 11.12.2001.
Filmu izplatīšanas noteikumi Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 487/ LV, 27.11.2001.
Bruņojuma kontroles padomes nolikums Ministru kabineta 06.11.2001. noteikumi Nr. 461/ LV, 09.11.2001.
Par Ministru kabineta 1995.gada 9.novembra noteikumu Nr.340 "Pašvaldību kreditēšanas fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 25.09.2001. noteikumi Nr. 409/ LV, 28.09.2001.
Par Ministru Padomes 1992.gada 12.augusta lēmuma Nr.331 “Par Latvijas Republikas pašvaldības policijas paraugnolikumu” atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 18.09.2001. noteikumi Nr. 404/ LV, 25.09.2001.
Par Ministru kabineta 1996.gada 21.maija noteikumu Nr.176 "Valsts komisijas speciālajā budžetā ieskaitīto Skrundas radiolokācijas stacijas pagaidu lietošanā nodotās zemes nomas maksas līdzekļu izlietojuma noteikšanai nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumi Nr. 318/ LV, 20.07.2001.
Par Ministru kabineta 1996.gada 16.janvāra noteikumu Nr.23 "Skrundas radiolokācijas stacijas pagaidu lietošanā nodotās zemes nomas maksas līdzekļu izlietojuma kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumi Nr. 319/ LV, 20.07.2001.
Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindu veidošanas un pārraudzības kārtība Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 305/ LV, 27.07.2001.
Divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 12.06.2001. noteikumi Nr. 242/ LV, 15.06.2001.
Par Ministru kabineta 1994.gada 3.maija lēmuma Nr.57 “Par Skrundas radiolokācijas stacijas apkārtnes vides rehabilitācijas un Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fondu” atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 22.05.2001. noteikumi Nr. 206/ LV, 24.05.2001.
Par Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.150 "Noteikumi par kārtību, kādā nosakāms uzņēmumu apliekamais ienākums no vērtspapīru pārdošanas" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumi Nr. 111/ LV, 09.03.2001.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 13.02.2001. noteikumi Nr. 60/ LV, 16.02.2001.
Izsoles komisijas nolikums trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM 1800 standartā) izsniegšanai Ministru kabineta 13.02.2001. noteikumi Nr. 71/ LV, 23.02.2001.
Par Ministru kabineta 1995.gada 2.maija noteikumu Nr.127 "Noteikumi par kārtību, kādā maksājams pievienotās vērtības nodoklis par eksportam paredzēto preču piegādēm starpniekam" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 16.01.2001. noteikumi Nr. 24/ LV, 19.01.2001.
Noteikumi par pāreju uz vasaras laiku Ministru kabineta 09.01.2001. noteikumi Nr. 18/ LV, 12.01.2001.
Par Ministru kabineta 1995.gada 11.aprīļa noteikumu Nr.92 "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku virsnieku, virsdienesta karavīru un zemessargu, Iekšlietu ministrijas sistēmas ierindas un komandējošā sastāva darbinieku daļēju valsts apgādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 02.01.2001. noteikumi Nr. 8/ LV, 05.01.2001.
Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansētie projekti Ministru kabineta 02.01.2001. noteikumi Nr. 1/ LV, 05.01.2001.
Par Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.149 "Noteikumi par Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra noteikumu Nr.34 "Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība" piemērošanu citiem maksātnespējīgiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 10.10.2000. noteikumi Nr. 351/ LV, 13.10.2000.
Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās kompetenci Ministru kabineta 01.08.2000. noteikumi Nr. 261/ LV, 16.08.2000.
Nekustamā īpašuma uzskaites datu apmaiņas kārtība Ministru kabineta 01.08.2000. noteikumi Nr. 256/ LV, 04.08.2000.
Par Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumu Nr.105 "Noteikumi par pagaidu pasākumiem muitas vērtības noteikšanai Lietuvas Republikas izcelsmes lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 20.06.2000. noteikumi Nr. 209/ LV, 22.06.2000.
Par Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumu Nr.166 "Noteikumi par kārtību, kādā maksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm un citiem priekšmetiem, ko fiziskās personas ieved Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 13.06.2000. noteikumi Nr. 195/ LV, 20.06.2000.
Par atsevišķu Ministru Padomes lēmumu un Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 25.04.2000. noteikumi Nr. 160/ LV, 28.04.2000.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 25.04.2000. noteikumi Nr. 155/ LV, 28.04.2000.
Par Ministru Padomes 1992.gada 19.februāra lēmuma Nr.60 "Par noteikumiem zemnieku saimniecību apgādei ar kokmateriāliem uz atvieglotiem nosacījumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 139/ LV, 14.04.2000.
Nacionālā attīstības plāna vienības nolikums Ministru kabineta 04.04.2000. noteikumi Nr. 134/ LV, 07.04.2000.
Par Ministru Padomes 1993.gada 22.jūnija lēmuma Nr.334 "Par Latvijas Republikas oficiālās korespondences piegādes nolikumu" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 07.03.2000. noteikumi Nr. 82/ LV, 09.03.2000.
Par Ministru kabineta 1995.gada 12.septembra noteikumu Nr.277 "Grozījums Ministru Padomes 1993.gada 22.jūnija lēmumā Nr.334 "Par Latvijas Republikas oficiālās korespondences piegādes nolikumu"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 07.03.2000. noteikumi Nr. 83/ LV, 09.03.2000.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 29.02.2000. noteikumi Nr. 79/ LV, 02.03.2000.
Par Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumu Nr.375 "Valsts pārvaldes reformas biroja nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 22.02.2000. noteikumi Nr. 70/ LV, 25.02.2000.
Inspekciju darbības reglamenta izstrādāšanas kārtība Ministru kabineta 18.01.2000. instrukcija Nr. 1/ LV, 21.01.2000.
Par Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumu Nr.363 "Noteikumi par pensiju un pabalstu izmaksu un piegādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 11.01.2000. noteikumi Nr. 15/ LV, 14.01.2000.
Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu attiecināšanu uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pēc tās nodošanas Tieslietu ministrijas pārraudzībā Ministru kabineta 21.12.1999. noteikumi Nr. 417/ LV, 23.12.1999.
Kontrabandas apkarošanas centra nolikums Ministru kabineta 19.10.1999. noteikumi Nr. 361/ LV, 26.10.1999.
Konsultatīvās padomes ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas jautājumos nolikums Ministru kabineta 19.10.1999. noteikumi Nr. 359/ LV, 22.10.1999.
Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu delegācijas nolikums Ministru kabineta 19.10.1999. noteikumi Nr. 352/ LV, 22.10.1999.
Noteikumi par aizdevumu sintētiskās šķiedras ražošanas atsākšanai Daugavpilī Ministru kabineta 28.09.1999. noteikumi Nr. 336/ LV, 01.10.1999.
Par Ministru kabineta 1999.gada 27.jūlija noteikumu Nr.266 "Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, kā arī īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju akciju sabiedrībai "Tolaram Fibers"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 28.09.1999. noteikumi Nr. 337/ LV, 01.10.1999.
Kārtība, kādā finansējama investīciju projekta "Izglītības sistēmas attīstības projekts" Izmaksu efektivitātes apakšprogramma Ministru kabineta 21.09.1999. noteikumi Nr. 330/ LV, 01.10.1999.
Par Ministru kabineta 1996.gada 27.augusta noteikumu Nr.341 "Nodarbinātības valsts dienesta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumi Nr. 223/ LV, 29.06.1999.
Par Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumu Nr.39 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences) sociālās aprūpes iestāžu izveidošanai (darbībai)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 25.05.1999. noteikumi Nr. 194/ LV, 28.05.1999.
Par Ministru kabineta 1998.gada 12.maija noteikumu Nr.176 "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālā fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 25.05.1999. noteikumi Nr. 195/ LV, 28.05.1999.
Vēsturnieku komisijas nolikums Ministru kabineta 04.05.1999. noteikumi Nr. 164/ LV, 07.05.1999.
Noteikumi par Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) pasniedzēju finansiālo nodrošinājumu Ministru kabineta 27.04.1999. noteikumi Nr. 153/ LV, 30.04.1999.
Par Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumu Nr.186 "Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 26.01.1999. noteikumi Nr. 23/ LV, 28.01.1999.
Noteikumi par pabalsta piešķiršanu Latvijas 1918.-1920.gada atbrīvošanas cīņu dalībniekiem Ministru kabineta 08.12.1998. noteikumi Nr. 448/ LV, 11.12.1998.
Par Ministru kabineta 1994.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.84 "Par Latvijas Republikas profesiju klasifikatoru" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumi Nr. 402/ LV, 09.10.1998.
Par Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumu Nr.44 "Par Latvijas Republikas Valdībai piešķirto ārvalstu aizdevumu izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 29.09.1998. noteikumi Nr. 375/ LV, 02.10.1998.
Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība Ministru kabineta 18.08.1998. noteikumi Nr. 310/ LV, 21.08.1998.
Par Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumu Nr.467 "Akcizēto preču padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 28.07.1998. noteikumi Nr. 276/ LV, 31.07.1998.
Valstij piekritīgās mantas realizācijas ieņēmumu sadales kārtība Ministru kabineta 26.05.1998. noteikumi Nr. 199/ LV, 28.05.1998.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 05.05.1998. noteikumi Nr. 169/ LV, 07.05.1998.
Par Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.128 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 24.decembra rīkojumā nr.659 "Par bezpeņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"" atcelšanu Ministru kabineta 21.04.1998. noteikumi Nr. 150/ LV, 23.04.1998.
Noteikumi par Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmu Ministru kabineta 24.03.1998. noteikumi Nr. 107/ LV, 26.03.1998.
Par atsevišķu Ministru kabineta lēmumu un noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 10.03.1998. noteikumi Nr. 83/ LV, 13.03.1998.
Engures ezera dabas parka padomes nolikums Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumi Nr. 61/ LV, 26.02.1998.
Noteikumi par Latvijas Kvalitātes balvu Ministru kabineta 16.12.1997. noteikumi Nr. 419/ LV, 19.12.1997.
Kārtība, kādā valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" sniedzama informācija par tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem Ministru kabineta 28.10.1997. instrukcija Nr. 12/ LV, 31.10.1997.
Par Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumu nr.48 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra Eiropas savienības lietās pienākumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr. 314/ LV, 05.09.1997.
Nolikums par Ministru kabineta balvu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs Ministru kabineta 26.08.1997. noteikumi Nr. 306/ LV, 29.08.1997.
Par Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumu nr.111 "Komisijas valdības reformas veikšanai un valsts pārvaldes institūciju nodrošināšanai ar darba telpām nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 27.05.1997. noteikumi Nr. 196/ LV, 30.05.1997.
Par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu Ministru kabineta 13.05.1997. ieteikumi Nr. 1/ LV, 16.05.1997.
Noteikumi par dzīvokļu īpašnieku piedalīšanos daudzdzīvokļu mājas uzturēšanā un apsaimniekošanā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai Ministru kabineta 13.05.1997. noteikumi Nr. 176/ LV, 16.05.1997.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 08.04.1997. noteikumi Nr. 139/ LV, 11.04.1997.
Valsts iestādes "AIDS profilakses centrs" nolikums Ministru kabineta 11.02.1997. noteikumi Nr. 71/ LV, 18.02.1997.
Akcizēto preču pārvaldes nolikums Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 469/ LV, 03.01.1997.
Par Ministru Padomes 1990.gada 23.augusta lēmuma nr.106 "Par Latvijas Nacionālās operas rekonstrukciju un restaurāciju" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 19.11.1996. noteikumi Nr. 436/ LV, 21.11.1996.
Noteikumi par valsts atbalstu eksporta un importa garantēšanā un finansēšanā Ministru kabineta 17.09.1996. noteikumi Nr. 354/ LV, 24.09.1996.
Kārtība, kādā pagarināmi komercbanku garantēto valdības kredītu atmaksas termiņi Ministru kabineta 10.09.1996. noteikumi Nr. 349/ LV, 13.09.1996.
Latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas padomes nolikums Ministru kabineta 27.08.1996. noteikumi Nr. 337/ LV, 03.09.1996.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 16.07.1996. noteikumi Nr. 264/ LV, 23.07.1996.
Tranzīta jomu regulējošo instrukciju apstiprināšanas kārtība Ministru kabineta 25.06.1996. noteikumi Nr. 230/ LV, 02.07.1996.
Noteikumi par zvejošanas pagaidkārtību Rīgas jūras līcī Ministru kabineta 14.05.1996. noteikumi Nr. 170/ LV, 21.05.1996.
Par Ministru Padomes 1992.gada 6.februāra lēmuma nr. 44 "Par rekomendācijām pašvaldībām iedzīvotāju sociālās aprūpes organizēšanā" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 153/ LV, 30.04.1996.
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154/ LV, 30.04.1996.
Noteikumi par revīzijas veikšanu pēc procesa virzītāja pieprasījuma Ministru kabineta 19.03.1996. noteikumi Nr. 67/ LV, 26.03.1996.
Noteikumi par piemaksas noteikšanu pie pensijām, kuras piešķir 1996.gadā Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumi Nr. 386/ LV, 30.12.1995.
Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās Ministru kabineta 28.11.1995. noteikumi Nr. 365/ LV, 01.12.1995.
Noteikumi par Latvijas Republikas katastrofu medicīnas sistēmu Ministru kabineta 21.11.1995. noteikumi Nr. 358/ LV, 30.11.1995.
Noteikumi par pensiju fondam nododamo minimālo kapitāla daļu Ministru kabineta 21.11.1995. noteikumi Nr. 357/ LV, 29.11.1995.
Nolikums par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu Ministru kabineta 07.11.1995. noteikumi Nr. 328/ LV, 15.11.1995.
Noteikumi par 1992.–1994.gada valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības savstarpējo parādu dzēšanu Ministru kabineta 07.11.1995. noteikumi Nr. 323/ LV, 15.11.1995.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu pārvaldīšanai un privatizācijai nepieciešamās informācijas nodrošinājumu Ministru kabineta 31.10.1995. noteikumi Nr. 313/ LV, 08.11.1995.
Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem Ministru kabineta 17.10.1995. noteikumi Nr. 301/ LV, 24.10.1995.
Noteikumi par apbalvošanas fondu Ministru kabineta balvas piešķiršanai Ministru kabineta 19.09.1995. noteikumi Nr. 279/ LV, 26.09.1995.
Ārsta prakses noteikumi Ministru kabineta 24.08.1995. noteikumi Nr. 261/ LV, 30.08.1995.
Nolikums par Ministru kabineta balvu Ministru kabineta 08.08.1995. noteikumi Nr. 245/ LV, 15.08.1995.
Noteikumi par vēja elektrostaciju ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām Ministru kabineta 01.08.1995. noteikumi Nr. 239/ LV, 08.08.1995.
Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūves vadītājfirmas izvēles konkursu Ministru kabineta 25.07.1995. noteikumi Nr. 233/ LV, 04.08.1995.
Pieaugušo izglītības centra paraugnolikums Ministru kabineta 11.07.1995. ieteikumi Nr. 4/ LV, 20.07.1995.
Kremācijas noteikumi Ministru kabineta 04.07.1995. noteikumi Nr. 186/ LV, 12.07.1995.
Noteikumi par G-24 kredīta — 1 milj. ASV dolāru — atkārtotu izmantošanu Ministru kabineta 04.07.1995. noteikumi Nr. 183/ LV, 11.07.1995.
Kvalitātes nodrošināšanas nacionālās programmas koordinācijas padomes nolikums Ministru kabineta 16.05.1995. noteikumi Nr. 132/ LV, 23.05.1995.
Ministru kabineta Atzinības raksta nolikums Ministru kabineta 22.04.1995. noteikumi Nr. 116/ LV, 26.04.1995.
Noteikumi par pagaidu uzturēšanās kārtību personām, kuras aizturētas par nelikumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā Ministru kabineta 22.04.1995. noteikumi Nr. 117/ LV, 26.04.1995.
Grozījumi Ministru padomes 1993.gada 21.janvāra lēmumā nr.38 "Par valsts pabalstiem ģimenēm ar bērniem" Ministru kabineta 21.03.1995. noteikumi Nr. 56/ LV, 28.03.1995.
Noteikumi par gatavošanos kārtējai tautas skaitīšanai Ministru kabineta 07.02.1995. noteikumi Nr. 31/ LV, 15.02.1995.
Par darba dienas pārcelšanu no 1993.gada 19.novembra uz 13.novembri Ministru kabineta 02.11.1993. noteikumi Nr. 13/ LV, 06.11.1993.
Ministru kabineta iekārtas likums 15.07.1993. likums/ LV, 20.07.1993.