Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 813 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 48. §)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5. panta otrās daļas 3. punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam (pielikums).

2. Atbildīgās institūcijas nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt šo noteikumu 1. punktā minētajā programmā iekļauto statistisko informāciju.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 750
Valsts statistiskās informācijas programma 2016. gadam

1.tabula

Nr.p.k.Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītājiStatistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1.Latvijas nacionālo kontu sistēma par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.2.Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.3.Ceturkšņa nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā
1.4.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā
1.5.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.6.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.7.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.8.Vispārējās valdības sektora finanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.9.Vispārējās valdības sektora parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.10.Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.11.Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.12.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*145 (A, B+C+D+E, F, G, H, I, J, K, L, M+N+S, O, P, Q, R)
1.13.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*645
1.14.Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem
1.15.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem
1.16.Nacionālā kopienākuma komponentes faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas datuskopā Latvijā
1.17.Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā
1.18.1.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojumskopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.18.2.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datikopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī); pa 6 statistiskajiem reģioniem2 NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
1.19.1.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojumskopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.19.2.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta datikopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī); pa 6 statistiskajiem reģioniem1 NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
1.20.Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veidaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pēc pamatdarbības
1.21.Lauksaimniecības ekonomiskie kontiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
1.22.Reģionu pievienotā vērtība 2014.gadā, faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datuspa 6 statistiskajiem reģioniem1 pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadalījumā A*105
1.23.Valsts parāda struktūra – Eurostat pieprasījums (Eurostat publikācijai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.24.Pensiju saistību aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa pensiju shēmām
1.25.Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm) 2014.gadāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datuskopā Latvijā, % no pievienotās vērtības
1.26.Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2014.gadā, faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datuspa 6 statistiskajiem reģioniem1 , republikas pilsētām
1.27.Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*645 un CPA 2008 sadalījumā P*646
1.28.Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1.Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (Dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei)Iepirkumu uzraudzības birojsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.2.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, jāpilda kapitāla pietiekamības prasības)kopā Latvijā
2.3.Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.4.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.5.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.6.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.7.Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.8.Banku publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsbanku dalījumā
2.9.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.10.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.11.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.12.Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.13.Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.14.Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.15.1.Valsts konsolidētā kopbudžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
2.15.2.Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (gada rezultāti pieejami pēc pārskata perioda beigām)Valsts kase
Finanšu ministrija
gadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.16.Valsts konsolidētā budžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.17.Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.18.Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.19.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.20.Valsts parādsValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.21.Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
2.22.Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
2.23.Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumsatbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi
2.24.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.25.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.26.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.27.Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.28.Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.29.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.30.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.31.Informācija par darījumiem ar sertifikātiemEkonomikas ministrijanedēļa
mēnesis
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.32.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.33.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3. Ārējā tirdzniecība
3.1.Preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīmkopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2 zīmju, 4 zīmju, 8 zīmju līmenī)
3.2.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika (ievedums un izvedums vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā)Centrālā statistikas pārvaldemēnesissliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2 zīmju, 4 zīmju, 8 zīmju līmenī)
3.3.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2 zīmju, 4 zīmju, 8 zīmju līmenī)
3.4.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas (BEC, 4.red.) kodiem
3.5.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
3.6.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām
4. Cenu statistika
4.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
4.2.Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisrūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļu, 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
4.3.Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībaiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķinikopā Latvijā; pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darbaspēka izmaksas)
4.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas datuspa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
4.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
4.6.Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenasLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsnedēļalauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumskopā Latvijā, pa produktu veidiem
4.7.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informācijukopā Latvijā
4.8.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informācijukopā Latvijā
4.9.Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
4.10.Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
4.11.Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā
4.12.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnisaprēķinikopā Latvijā
4.13.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
4.14.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, COICOP 2 zīmju līmenī
4.15.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus;
izlases apsekojums
kopā Latvijā pa galvenajām izdevumu pozīcijām
4.16.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datuskopā Latvijā jaunie un lietotie mājokļi
4.17.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzeskopā Latvijā, CPA alfabēta kodu līmenī un 2. zīmju līmenī
4.18.Importa vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu - importētāju izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzeskopā Latvijā, CPA alfabēta kodu līmenī un 2. zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
4.19.Būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķinikopā Latvijā; pa resursu veidiem un būvobjektu grupām
4.20.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajiem pagastiem un pilsētām pēc dzimuma
5.2.Pastāvīgo iedzīvotāju skaitsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā
5.3.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) 2016. gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām
5.4.Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma struktūra, galvenās vecuma grupas un demogrāfiskā slodze 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un pa vecuma grupām:
0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 25-49; 50-64; 65+
5.5.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
5.6.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
5.7.Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā pēc dzimuma
5.8.Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
5.9.Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām, kā arī 21 attīstības centrā2 pa galvenajām tautībām
5.10.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa, pēc vecuma un dzimuma 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā: pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām: pēc dzimuma
5.11.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 2016.gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, kā arī 21 attīstības centrā2 pēc dzimuma
5.12.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā: pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa.
5.13.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem
5.14.Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa novadiem pa 4 galvenajām diagnožu grupām
5.15.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
5.16.Šķirto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma
5.17.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām pēc dzimuma
5.18.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, dzimuma un vecuma grupām
5.19.Statistika par starptautisko aizsardzībuPilsonības un migrācijas lietu pārvaldemēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pēc pilsonības
5.20.Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežasValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par ieceļošanas atteikumiem
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
5.21.Statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiemValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par konstatētiem nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
5.22.Statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiemValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem un piespiedu izraidītajām personām
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu pilsonības
5.23.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc attiecīgo personu pilsonības
5.24.2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas darbiCentrālā statistikas pārvalde Administratīvo datu avotu datu izpēte, metodoloģijas izstrādāšana izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta un citu administratīvo datu avotu informācijudati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
5.25.Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, republikas pilsētām, laukos/novadu pilsētās
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika 
6.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes un to zinātniskie institūti, valsts zinātniskie institūti
kopā Latvijā
6.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.2.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.2.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
6.2.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
6.2.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.2.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām
6.2.6.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
6.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.3.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.3.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
6.3.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
6.3.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.3.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām
6.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.4.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.4.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
6.4.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.5.Augstskolu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
6.5.1.studentu skaits, uzņemto studentu skaits, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
6.5.2.uzņemto studentu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā; pēc izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc dzīves vietas
6.5.3.personālsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
6.5.4.mobilo studentu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc valsts, kur iegūta iepriekšējā izglītība
6.5.5.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā; pa īpašuma formām
6.5.6.telpu platībaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
pa izglītības iestādēm
6.5.7.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes
kopā Latvijā
6.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
6.6.1.audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, izglītojamie ar īpašām vajadzībām
6.6.2.beigušo audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
6.6.3.uzņemto audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas
6.6.4.ārvalstu audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas
6.6.5.atskaitīto audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa, pa mācību gadiem
6.6.6.pedagogu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
6.6.7.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa īpašuma formām
6.6.8.svešvalodu mācīšanaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas
6.6.9.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
6.7.Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.7.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
6.7.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomām
6.7.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.7.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām
6.7.5.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
6.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.8.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
6.8.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc izglītības programmas
6.8.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.8.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām
6.9.Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pēc dzimuma
6.10.Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaitsPatentu valdegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.11.Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem regioniem1, pa īpašuma formām
6.12.Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits)).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.13.Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas)Valsts izglītības satura centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.14.Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, apseko uzņēmumuskopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai

6.15.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām). Apsekojums par inovācijām 2012.– 2014.gadāCentrālā statistikas pārvalde2 gadiizlases apsekojums, apseko uzņēmumus ar strādājošo skaitu virs 10kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E, H, J, K sadaļa un NACE 2.red. 46., 71., 72. un 73. nodaļa

6.16.Arodmācība uzņēmumos (arodmācību veids, saturs, dalībnieku skaits, mācību budžets, uzņēmuma plāni turpmākajām arodmācībām) 2015.gadā. (Apsekojuma rezultāti būs pieejami 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums, apseko uzņēmumus ar strādājošo skaitu virs 10Kopā Latvijā, NACE 2.red.sadaļas B,C,D,E,F,G, H, I, J, K, L, M, N, R, S
6.17.Apsekojums "Pieaugušo izglītība"Centrālā statistikas pārvalde   
6.17.1.piedalīšanās formālajā un/vai neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.2.piedalīšanās formālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.3.piedalīšanās neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.4.ar darbu saistīta piedalīšanās neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.5.piedalīšanās iemesli neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.6.vidējais pieaugušo izglītībā pavadītais laiksCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.7.vidējās izmaksas dalībniekam par piedalīšanos pieaugušo izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
7. Kultūras statistika 
7.1.Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām
7.2.Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, sēdvietu skaits, ekrānu skaits, projekcijas veids, filmas nosaukums latviešu valodā un oriģinālvalodā, uzņemšanas gads, ražotājvalsts/is, izplatītājs Latvijā, apmeklējumu skaits, ieņēmumi no realizētajām biļetēm (ar PVN))Nacionālais kino centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.4.Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids)Nacionālais Kino centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.5.Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.6.Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiemKultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.7.Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.8.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.9.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk., bērni u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.10.Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.11.Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.12.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.13.Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.14.Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
8. Veselības aprūpes statistika 
8.1.Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijasValsts darba inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma
8.2.Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus) (cilvēku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
8.3.Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi (cilvēku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
8.4.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijasSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
8.5.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.6.Nefinanšu veselības aprūpes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Zāļu valsts aģentūras informācijukopā Latvijā
8.7.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” datu bāzikopā Latvijā
8.8.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: privātais finansējums veselības aprūpeiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
8.9.Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS)Centrālā statistikas pārvalde   
8.9.1.vispārējā veselības stāvokļa pašvērtējumsCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.2.iedzīvotāju saslimšana ar hroniskām un ilgstošām slimībāmCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.3.vispārēji aktivitāšu ierobežojumiCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.4.slimnīcu un dienas stacionāra aprūpes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.5.ambulatorās aprūpes un mājas aprūpes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.6.ķermeņa masas indekssCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.7.smēķēšanas ieradumiCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.8.neoficiālas aprūpes vai palīdzības sniegšanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.9.fiziskās aktivitātesCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.10.Veselības aprūpes iestāžu tīkls, ambulatoro iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecumaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
8.11.Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībāmSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pēc dzimuma un vecuma
8.12.Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c.Slimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pēc dzimuma un vecuma
8.13.Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanosSlimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, traumas iegūšanas vietas un tās mehānisma, personas darbības traumas laikā, traumas veida, traumas gūšanas cēloņa
8.14.Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, t.sk. pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā (nacionālā līmenī arī pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma)
8.15.Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Jaundzimušo reģistra datuskopā Latvijā
8.16.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars
8.17.Iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām
8.18.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījumsValsts darba inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
8.19.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām
8.20.Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītājiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsgadspilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
8.21.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.22.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu datuskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.23.Invaliditātes noteikšana (pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaits, to sadalījums pēc slimībām, dzimuma, vecuma un invaliditātes grupām)Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.24.Pirmreizējo un atkārtoto personu ar invaliditāti kopējais skaits (īpatsvars iedzīvotāju vidū, personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam sadalījums pēc funkcionēšanas ierobežojuma veida, personas ar invaliditāti no 18 gadu vecuma sadalījums pēc invaliditātes grupām un funkcionēšanas ierobežojuma veida)Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.25.Potenciāli zaudētie mūža gadiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzilīdz 64 vai līdz 69 gadu vecumam; pēc dzimuma; pēc nāves cēloņa
8.26.Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūramēnesislicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pēc zāļu izsniegšanas kārtības (recepšu vai bezrecepšu)
8.27.Zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu lieltirgotavu un ražotāju pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (aptiekām, ārstniecības iestādēm, veterinārmedicīnas aprūpes komersantiem, citām zāļu lieltirgotavām)
8.28.Zāļu realizācija no aptiekāmZāļu valsts aģentūragadslicencētu aptieku pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (fiziskām un juridiskām personām); pa aptieku tipiem
8.29.Licencētu aptieku skaitsZāļu valsts aģentūramēnesisZāļu valsts aģentūras lēmumi par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai izsniegšanu vai pārreģistrācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa aptieku tipiem
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
9.2.Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumiUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.3.Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.4.Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.5.Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai)Nodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijukopā Latvijā
9.6.Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksasValsts ieņēmumu dienestsmēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
9.7.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielāmLabklājības ministrijagadsaprēķini, apkopojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielāmkopā Latvijā
9.8.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniemLabklājības ministrijagadsaprēķini, apkopojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniemkopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.9.Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
9.10.Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāLabklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
9.11.Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījumsNodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Maksātnespējas administrācijas informācijukopā Latvijā
9.12.Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecumsValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, novadu pilsētām un pagastiem
9.13.Valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēraValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
9.14.Izdevumi VSAA administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.15.VSAA administrēto pakalpojumu (pensiju, valsts sociālo pabalstu, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu) saņēmēju skaits; pabalstu vidējie apmēri; sadalījumā pa pakalpojumu veidiem; pa vecuma grupām un pēc dzimumaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
9.16.Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.17.Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas, izlietotais finansējumsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.18.Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
9.19.Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.20.Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecumiem
9.21.Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecumiem
9.22.Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.23.Audžuģimenēs esošo bērnu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.24.Aizgādnībā esošo personu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.25.Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus LatvijāIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pēc dzimuma
9.26.Informācija par aizgādības tiesību pārtraukšanu/
atjaunošanu (personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
9.27.Informācija par aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības)Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
9.28.Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzībuLabklājības ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.29.Minimālā ienākuma līmenisCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus.kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2015.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2016.gada lauku darbi):Centrālā statistikas pārvalde   
10.1.1.monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus.kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
10.1.2.rīcībā esošie ienākumiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus.kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pilsētās un laukos
10.1.3.materiālās nenodrošinātības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; kvintiļu grupās; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; mājsaimniecības zem nabadzības riska sliekšņa; pilsētās un laukos; pēc mājsaimniecības tipa
10.1.4.mājokļa apstākļiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās, pēc dzimuma un vecuma
10.1.5.veselības pašnovērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pilsētās un laukos; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās
10.1.6.mājsaimniecību sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; kvintiļu grupās; pēc demogrāfiskā tipa; pēc personu skaita
10.1.7.mājsaimniecības locekļu sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc izglītības līmeņa; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās; pēc sociālekonomiskā statusa
10.1.8.vidējais bērnu skaits mājsaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
10.2.Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, pārtikas produktu patēriņš, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2016. gadu, datu bāze par 2015. gadu))Centrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskiem reģioniem1, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
10.3.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūragadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem3
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitsIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.2.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits – ANO pieprasījumsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
11.3.Ieslodzījuma vietās ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījumsIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi un personas, kuras atrodas konkrētajā ieslodzījuma vietā, norādot dzimumu, vecumu (izmeklēšanas cietumos esošajām personām tikai - pilngadīgs vai nepilngadīgs) un pilsonību
11.4.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētām
11.5.No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
11.6.Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
11.7.No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējumsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
11.8.Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupāmTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.9.Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; vecuma, pilsonības, pa noziedzīga nodarījuma veidiem
11.10.Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimuma ( nosaka, summējot probācijas klientus, ar kuriem darbs uzsākts atskaites periodā ar klientiem, ar kuriem darbs turpinās no iepriekšējā perioda)
11.11.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.12.Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildeValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.13.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.14.Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanaiValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks)
11.15.Valsts probācijas dienestā ierosināto izlīgumu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā ierosināto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)
11.16.Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, snosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.17.Tiesai/ prokuroram nosūtīto iesniegumu par pamatsoda/neizciestās soda daļas izpildi/ kriminālprocesa atjaunošanu/ pārbaudes laika pagarināšanu/ probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu īpatsvars (%) attiecībā pret probācijas klientu skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošināta uzraudzība.Valsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.18.Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumsKopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs)
11.19.Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaitaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.20.Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgumsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.21.Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzībuĢenerālprokuratūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.22.Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecumaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
11.23.Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijasValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.24.Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomāDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
11.25.Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaitsIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.26.Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesāsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem; kopā Latvijā izskatīto pārsūdzēto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās
11.27.Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojumskopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
11.28.Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojumskopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
11.29.Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancēTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.30.Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē (saņemto un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits)Augstākā tiesagadsapkopota Tiesu informatīvās sistēmas informācijakopā Latvijā
11.31.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (saņemto un pabeigto civillietu skaits)Augstākā tiesagadsapkopota Tiesu infomatīvās sistēma informācijakopā Latvijā
11.32.Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaits (tūkst.)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumspa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām kopējais skaits, komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē
11.33.Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.)Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
11.34.Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanaiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.35.Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinatie ieslodzītie ieslodzījuma vietāIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumspa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2014.gadu (tai skaitā tirgus sektors – fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, ārpus tirgus sektors – fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumusNACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa
6 statistiskajiem reģioniem1; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
12.2.Provizoriskais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2015.gadu (tai skaitā fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumusNACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa
6 statistiskajiem reģioniem1; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
12.3.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes informāciju, izlases apsekojumusNACE 2.red. sektoru līmenī
12.4.Uzņēmumu grupu skaits par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; starptautiskās saites valstu griezumā
12.5.Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra informācijakopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai
13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1.Provizoriskie rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2015.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.2.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.3.Gada strukturālie rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes par 2014.gadu (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā
13.4.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
13.5.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji pa darbības veida vienībām par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
13.6.Provizoriskie būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2015.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.7.Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.8.Būvniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2014.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
13.9.Būvniecības gada strukturālie rādītāji pa darbības veida vienībām par 2014.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
13.10.Provizoriskie tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2015.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.11.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.12.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2014.gadu (NACE 2.red. G sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
13.13.Provizoriskie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2015.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā
13.14.Provizoriskie pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2015.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.15.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.16.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2014.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita
13.17.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2014.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā
13.18.Centrālās bankas un kredītiestāžu darbības gada strukturālie rādītāji par 2015.gadu (NACE 2.red. 64.11 un 64.19 klase ) (uzņēmumu skaits, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, nodarbināto skaits, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, Latvijas Bankas datikopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.19.Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. 65. nodaļa ) (apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām un nodarbināto skaits u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
13.20.Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļai un S95.nodaļa: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiemkopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm
13.21.Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz S sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Latvijas Bankas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiemkopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm
13.22.1.Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji pa reģioniem par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem1
13.22.2.Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāju aprēķins par republikas pilsētām par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadseksperimentāls aprēķins, izmanotojot Valsts ieņēmumu dienesta un ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojuma datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas NACE 2.red. sadaļu līmenī
13.23.Provizoriskie rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2015. gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14. Darba samaksas statistika
14.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi):Centrālā statistikas pārvalde   
14.1.1.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) rūpniecībā un būvniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa nozarēm NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
14.1.2.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. B – S sadaļu līmenī
14.3.Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmukopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
14.4.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa profesiju pamatgrupām
14.5.Darba samaksas struktūra 2014.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā, darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā. Rezultāti būs pieejami 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvalde4 gadiekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojumskopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.6.Darbaspēka izmaksas 2016.gadā (darbinieku skaits, nostrādātās un apmaksātās stundas, darbaspēka izmaksas pa posteņiem). Rezultāti būs pieejami 2017.gadāCentrālā statistikas pārvalde4 gadiekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.7.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiemekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.8.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiemekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.9.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti statistiskajos reģionos1Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.10.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.11.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.12.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa profesiju pamatgrupām
14.13.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.14.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās statistiskajos reģionos1Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.15.Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.16.Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.17.Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaitiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.18.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā Latvijā pa sektoriemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā
14.19.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem administratīvajās teritorijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.20.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā LatvijāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc dzimuma; pa vecuma grupām
14.21.Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas (tai skaitā pamatdarbā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmumu dienesta datipa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
15. Nodarbinātības statistika
15.1.Darbaspēka izlases apsekojums:Centrālā statistikas pārvalde   
15.1.1.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
15.1.2.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozarēm; profesiju grupām
15.1.3.bezdarbnieki
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
15.1.4.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.1.5.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozarēm; profesiju grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.1.6.bezdarbnieki
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.2.Jaunieši darba tirgūCentrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību apsekojumskopā Latvijā
15.3.Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novados ietilpstošajām pilsētām un pagastiem
15.4.Reģistrēto bezdarbnieku skaitsNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
15.5.Reģistrētā bezdarba līmenisNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa republikas pilsētām, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
15.6.Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanuNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, pēc mērķa grupām
16. Lauksaimniecības statistika 
16.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā
16.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
16.4.Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
16.5.1.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
16.5.2.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsLauksaimniecības datu centrspusgads
gads
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pagastiem
16.6.1.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; gaļa pa veidiem, piens, olas
16.6.2.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
16.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informācijukopā Latvijā
16.8.Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
16.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
16.10.Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma datiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
16.11.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
16.12.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”mēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
16.13.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsliellopiem – pusgads
cūkām – ceturksnis
aprēķinikopā Latvijā
16.14.Graudu iepirkums (iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
16.15.Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
16.16.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
16.17.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
16.18.Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
16.19.Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijadati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
16.20.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuLauksaimniecības datu centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadiem un republikas pilsētām
16.21.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošanas un nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.22.2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums4Centrālā statistikas pārvalde3 gadiizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija, bioloģiskās lauksaimniecības reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.23.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
16.24.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā
17. Mežsaimniecības statistika
17.1.Meža platībaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašumu formām, pa koku sugām, pa vecuma grupām
17.2.Koku ciršanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām
17.3.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem
17.4.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām
17.5.Mežaudžu bojājumiValsts meža dienestsgadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem
17.6.Koksnes krājaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām, pa meža tipu grupām
17.7.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaitsValsts meža dienestsgads (medību sezona)pilns apsekojumskopā Latvijā
17.8.Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem
17.9.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiemCentrālā statistikas pārvaldepusgadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
17.10.Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
17.11.Meža inventarizācijas datiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
17.12.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
17.13.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa MRM veidiem, pa MRM kategorijām, pa koku sugām
17.14.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem
18. Zivsaimniecības statistika
18.1.Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas un Latvijas Kuģu reģistra datuskopā Latvijā, pa zvejas kuģu grupām
18.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas informāciju – Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datuskopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem
18.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datuskopā Latvijas ostās, pa karoga valsts kuģiem, sugām un vidējām cenām
18.4.Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā; pa produkcijas veidiem
18.5.Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijas zvejas uzņēmumiem
18.6.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
18.7.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
19. Rūpniecības statistika
19.1.Ieguves un apstrādes rūpniecības saražoto produkcijas veidu realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošokopā Latvijā, PRODCOM 10 zīmju līmenī
19.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
19.3.Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējais tirgus, eksports, eirozona)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī
19.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā vietējais tirgus, eksports)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā virs 427 tūkst. euro vai kuros rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošokopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī
20. Enerģētikas statistika
20.1.Dabas gāzes izmantošana, krājumiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
20.2.Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojumskopā pa koģenerācijas stacijām
20.3.Elektroenerģijas ražošana, imports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā pa elektrostaciju veidiem
20.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācijaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojumskopā Latvijā
20.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnāmCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
20.6.Naftas produktu patēriņš, ražošana un apriteValsts ieņēmumu dienestsmēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
20.7.Naftas produktu drošības rezervesEkonomikas ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
20.8.Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasEkonomikas ministrijanedēļaaprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datuskopā Latvijā pa naftas produktu veidiem
20.9.Dabas gāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; NACE  2.red. 2 zīmju līmenī
20.10.Energoresursu apsekojums mājsaimniecībāsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā
20.11.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
20.12.Elektroenerģijas piegādes patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
20.13.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
20.14.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
20.15.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
20.16.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
20.17.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmaskopā Latvijā pa enerģijas izmantošanas veidiem (siltumenerģija, elektroenerģija, transports)
20.18.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanaiCentrālā statistikas pārvaldegadsenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, NACE 2.red. 2 zīmju līmenis pa resursu veidiem
20.19.Kopējā enerģētikas bilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
20.20.Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jaudaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
20.21.Elektroenerģijas un siltuma ražošana augstas un zemas efektivitātes koģenerācijas režīmā attiecībā pret kopējo siltuma un elektroenerģijas ražošanas jaudu, un koģenerācijai izmantoto kurināmoCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa resursu veidiem; pa tehnoloģiju veidiem
20.22.Primārais enerģijas ietaupījumu, kas sasniegts, izmantojot koģenerācijuCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
20.23.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumskopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits
21. Būvniecības statistika 
21.1.Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
21.2.Būvatļauju skaits kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
21.3.Dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
21.4.Būvatļauju skaits kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
21.5.Viena dzīvokļa māju nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
21.6.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms.
Ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā
Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
21.7.Būvatļauju skaits, kam uzsākti būvdarbiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22. Investīciju statistika
22.1.Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
22.2.Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
22.3.Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.4.1.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī (A–S sadaļas), C sadaļa 2 zīmju līmenī
22.4.2.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums, budžeta iestāžu pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
22.4.3.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķins, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)pa republikas pilsētām NACE 2.red. sadaļu līmenī pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika  
23.1.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī
23.2.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī
23.3.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību).Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red. H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī, 46.nodaļa – 3 zīmju līmenī, 45.nodaļa 2 zīmju līmenī
23.4.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums, ieskaitot vairumtirdzniecībuCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red. H, I, J, L, M, N sadaļām 2 zīmju līmenī, G sadaļas 45, 46 nodaļa
23.5.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem:Centrālā statistikas pārvalde   
23.5.1.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 62. un 78.nodaļā un 58.2., 63.1. un 73.1.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (rezultāti būs 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.5.2.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 73.2., 71.1. un 71.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2015.gadu (rezultāti būs 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.5.3.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 69.1., 69.2. un 70.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2014.gadu (rezultāti būs 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.6.Automobiļuun motociklu tirdzniecības un remonta uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem atbilstoši CPA klasifikācijasCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums, uzņēmumi, kas klasificēti NACE 2.red. 45.nodaļākopā Latvijā pa NACE 2.red. 45 nodaļu 4 zīmju līmenī sadalījumā pēc CPA 5 zīmju līmenī
24. Transporta statistika
24.1.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
24.2.Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa valstīm
24.3.Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā.Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.4.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
24.5.Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informācijukopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
24.6.Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā
24.7.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.8.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.9.Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
24.10.Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
24.11.Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.12.Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.13.Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.14.Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.15.Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.16.Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.17.Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.18.Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.19.Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.20.Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.21.Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.22.Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.23.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
24.24.Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.25.Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
24.26.Pilsētu elektrotransporta parka izmantošanas rādītāji - ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
24.27.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
24.28.Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 sadalījumā pēc to seguma veidiem
24.29.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem
25. Tūrisma statistika 
25.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvalde   
25.1.1.apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.1.2.viesnīcu numuru un gultasvietu noslogojumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, Rīgā
25.1.3.tūristu mītņu skaits, pieejamo numuru un gultasvietu skaits, apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, republikas pilsētām, novadiem
25.1.4.apkalpoto ārvalstu viesu skaits un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pa valstīm
25.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.3.Tūrisma komersantu darbība (izbraukušo Latvijas iedzīvotāju un uzņemto ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.4.Robežšķērsotāju apsekojums (robežšķērsojumu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi ceļojuma laikā)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā
25.5.Lauku tūrisma mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, tai skaitā ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
26. Nekustamā īpašuma statistika
26.1.Dzīvojamo telpu īres aprēķinsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
26.2.Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas)Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gadsvalsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.3.Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanāEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.4.Zemes platībaValsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.5.Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijaValsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gadsvalsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.6.Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumiTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.7.Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiemTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.8.Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtībaValsts zemes dienestsgadsaprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datuspa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.9.Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem)Valsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.10.Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.)Tiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
27. Vides aizsardzības statistika
27.1.Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pārstrādes un apglabāšanas veidi; atkritumu klases
27.2.Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenis
27.3.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013 – 2020)Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā
27.4.Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
27.5.Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojums, novērojumu tīkla ilggadīgo mērījumu rezultāti (pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati)kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un upju baseinu apgabaliem, pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati pa novērojumu stacijām
27.6.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – Ženēvas konvencijas Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisākopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem
27.7.Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.8.Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem – OECD, Eurostat pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"2 gadipilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.9.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadsapsekojumskopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000)
27.10.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens, pazemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.11.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Hidroekoloģijas institūtsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.12.Dzeramā ūdens kvalitāte lielajās ūdens apgādes sistēmās 2014.-2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) (apsekojums būs pieejams 2017.gada beigās)Veselības inspekcija3 gadipilns apsekojums lielajās ūdens apgādes sistēmās, kurās ūdens piegādes apjoms pārsniedz 1000 m3/diennaktī un/vai ar dzeramo ūdeni tiek apgādāts vairāk par 5000 personām. saskaņā ar trīs secīgu gadu monitoringa programmāmpa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.13.Peldūdeņu kvalitāte 2016.gadā (peldvietu skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti)Veselības inspekcijagadspilns apsekojums valstī noteiktajās oficiālajās peldvietās saskaņā ar monitoringa programmu 2016. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.14.Izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
27.15.Gaisa emisiju kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datuskopā Latvijā, saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2.red. A*645 griezumā un pa gaisa piesārņotāju emisijām
27.16.Vides nodokļiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*645 griezumā un pa nodokļu veidiem
27.17.Materiālu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datuskopā Latvijā
27.18.Gada pārskats par gaisa kvalitātiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.19.Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiemValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.20.Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.21.Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa upju baseiniem, pa NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.22.Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avotiValsts vides dienesta Radiācijas drošības centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.23.Dzeramā ūdens kvalitāte 2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti)Veselības inspekcijagadsizlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmu 2016. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.24.Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, dienu skaits ar nokrišņiem 1mm un vairāk, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.25.Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informācijupa derīgo izrakteņu veidiem; krājumu kategorijām; derīgo izrakteņu atradnēm
27.26.Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu, kā arī pazemes ūdeņu) krājumu bilanceValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informācijupa derīgo izrakteņu veidiem un krājumu kategorijām, derīgo izrakteņu atradnēm un kopā Latvijā
28. Informācijas sabiedrības procesu statistika
28.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija (datoru, interneta, mājaslapas lietošana, interneta pieslēguma ātrums, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, e-komercija)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2.red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma
28.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi, iepirkšanās internetā, sadaā, mobilā interneta lietošana, e-prasmes, privātums un personiskās identitātes aizsardzība internetā)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību un personu izlases apsekojumsmājsaimniecībām: kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa;
personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa
28.3.Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījumsLatvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pilsētās un laukos
28.4.Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.)Izglītības un zinātnes ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.5.Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā: ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kWValsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.6.Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjomsValsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.7.Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaitsValsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.8.Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.9.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - dati par 2015.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
28.10.Informācija par numerācijas lietošanas tiesībāmValsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"gadspilns apsekojumsatbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
28.11.Izmantoto laika zīmogu skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.12.Dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
29. Konjunktūras apsekojumi
29.1.Rūpniecības konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.1.1.Rūpniecības konfidences rādītājs, ražošanas aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, kopējais produkcijas pasūtījumu līmenis, eksporta pasūtījumu līmenis; gatavās produkcijas krājumu līmenis, produkcijas realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvoklis un nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.1.2.Ražošanu ierobežojošie faktori, ražošanas jaudas pietiekamības līmenis, ražošanas nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), kopējo produkcijas pasūtījumu pagātnes tendence, eksporta pasūtījumu nākotnes tendence, jaudas izmantošana (procentos), konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence, finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.2.Būvniecības konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.2.1.Būvniecības konfidences rādītājs, būvniecības aktivitātes izmaiņu pagātnes tendence, būvniecības aktivitāti ierobežojošie faktori, būvdarbu pasūtījumu līmenis, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, būvdarbu cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.2.2.Būvniecības nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.3.Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.3.1.Mazumtirdzniecības konfidences rādītājs, uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, preču krājumu līmenis, preču pasūtījumu apjoma piegādātājiem izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, preču realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa tirdzniecības nozaru grupējumiem pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.3.2.Preču realizācijas cenu izmaiņu pagātnes tendence, konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence, finansiālā stāvokļa līmenis, saimniecisko darbību ierobežojošie faktoriCentrālā statistikas pārvaldeceturksnismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.4.Rūpniecības investīciju konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.4.1.Investīciju apjoma izmaiņas (procentos)Centrālā statistikas pārvaldepusgadsrūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.4.2.Investīciju tipi, investīciju apjomu ietekmējošie faktoriCentrālā statistikas pārvaldegadsrūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.5.Pakalpojumu konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.5.1.Pakalpojumu konfidences rādītājs, uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, nodarbinātības izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, sniegto pakalpojumu cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.5.2.Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori, kapacitātes izmantošana (procentos), finansiālā stāvokļa līmenisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma

1 6 statistiskie reģioni -Kurzeme, Latgale, Rīga, Pierīga, Vidzeme, Zemgale.

2 21 attīstības centrs - Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka.

3 Plānošanas reģioni - Kurzeme, Latgale, Rīga, Vidzeme, Zemgale. 4 plānosanas reģioni sakrīt ar statistiskajiem reģioniem, bet Rīgas plānošanas reģionu veido Rīgas un Pierīgas statistiskais reģions.

4 Par lauku darbu veikšanu (datu vākšanu no 25 tk lauku saimniecību, datu ievadi) atbildīga ir Zemkopības ministrija. 

5 NACE 2.red. sadalījumā A*10, A*14, A*64 - Apkopojumi ekonomiskajām darbībām, kas tiek izmantoti EKS datu nosūtīšanas programmā. Skaitlia norāda griezuma detalizācijas pakāpi

6 CPA 2008 sadalījumā P*64 - Apkopojumi produktiem kas tiek izmantoti EKS datu nosūtīšanas programmā.

 Lietotie saīsinājumi.
 ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
 CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
 COFOG – Valdības funkciju klasifikācija 
 COICOP – Individuālā patēriņa veidu klasifikācija 
 CPA – Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm
 CPA – Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
 EKS 95 – Eiropas kontu sistēma 
 EMCDD – Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
 EMEP – Kopējā programma gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā
 EODS – Eiropas arodslimību statistiska 
 ES – Eiropas Savienība 
 ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
 Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs 
 EU-SILC – Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem
 GAW – Globālais atmosfēras dienests 
 ICAO – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija 
 IKP – iekšzemes kopprodukts 
 IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
 ITF – Eiropas transporta ministru konference 
 KN – Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra
 MFI – monetārās finanšu iestādes 
 NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
 OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 PRODCOM – Rūpniecības produktu klasifikācija 
 PVN – pievienotās vērtības nodoklis 
 PVO – Pasaules Veselības organizācija 
 SDO – Starptautiskā Darba organizācija 
 SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators 
 SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
 WISE – Ūdens informācijas sistēma Eiropai 
 KM – Kultūras ministrija 
 LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs 
 LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka 
 LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
 NKC – Nacionālais kino centrs 

2.tabula
1. tabulas 5. ailes Datu iegūšanas veids un avoti detalizēts apraksts

N.p.k.Administratīvā datu avota pārzinisPersonas datu veidi1.tabulas apakšpunkts, kura izpildei personas dati ir nepieciešamiPlānotais (maksimālais) fizisko personu skaits, par kurām iegūs datusPersonas datu apstrādes veids1
123456
1.Augstākās izglītības mācību iestādesStudējošo: personas kods, pilna laika studijas/ nepilna laika studijas;
Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo: personas kods, studiju programmas kods
5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.110 000datu pielietošana un analīze
2.BibliotēkasBibliotēku apmeklētāju (lasītāju): personas kods, pakalpojuma sniegšanas datums5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.450 000datu pielietošana un analīze
3.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"Personas dati par īpašumā vai turējumā esošo kravas autotransportu: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, informācija par transportlīdzekli, nākošo tehnisko apskati un apdrošināšanas polisi24.5.25 000izstrāde
4.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"Personas dati par personām, kurām gada laikā izsniegta vadītāja apliecība; mainīta vadītāja apliecība Latvijā, mainīta vadītāja apliecība ārzemēs, anulēta vadītāja apliecība; gada laikā fiksēts pārkāpums: personas kods5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.25 000datu pielietošana un analīze
5.Finanšu ministrijaInformācija par valsts institūciju amatpersonām un darbiniekiem: amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru2 , amata statusa ID kods, amatpersonas (darbinieka) statusa ID kods, amata slodze, mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam, piemaksu summa (regulārā, neregulārā papildu samaksa, sociālās garantijas, piemaksa par diplomātisko rangu)14.3.3 700datu pielietošana un analīze
6.Finanšu ministrijaValsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmas informācija: personas kods, dzimums, amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru , amata statusa ID kods, amatpersonas (darbinieka) statusa ID kods, izglītība, amata slodze, mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam, piemaksas atsevišķi pa veidiem14.5.62 000datu kvalitātes pārbaude
7.Ieslodzījuma vietu pārvaldePersonas dati par ieslodzītajām personām: personas kods, ieslodzījuma vietas ATVK3 kods, soda izciešanas sākuma un beigu datums5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24.5 852datu pielietošana un analīze
8.Izglītības un zinātnes ministrijaIzglītojamo personu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta, izglītības iestāde, klases pakāpe vai kursa numurs, apgūstamā izglītības programma, izglītības dokuments, iegūtās izglītības veids, iegūtā kvalifikācija, iegūtās izglītības pakāpe, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, iegūtā specialitāte5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.410 000datu pielietošana un analīze
9.Izglītības un zinātnes ministrijaIzglītojamo personu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās: personas kods, izglītības iestāde, klases pakāpe vai kursa numurs, apgūstamā izglītības programma, izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtās izglītības pakāpe, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma15.1.35 000datu pielietošana un analīze
10.Izglītības un zinātnes ministrijaPedagogu vispārējās un profesionālās izglītības programmās: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta, izglītības iestāde, kurā strādā, ieņemamais amats, izsniegtais izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtā kvalifikācija, iegūtās izglītības līmenis, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, iegūtā specialitāte, izglītības dokuments par profesionālo pilnveidi (profesionālās pilnveides kursu nosaukums un apjoms stundās)5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.28 500datu pielietošana un analīze
11.Izglītības un zinātnes ministrijaPedagogu vispārējās un profesionālās izglītības programmās: personas kods, izsniegtais izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtās izglītības līmenis, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, izglītības dokuments par profesionālo pilnveidi (kursu nosaukums un apjoms stundās)15.1.28 500datu pielietošana un analīze
12.Izglītības un zinātnes ministrijaPedagogu privātpraksē: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.28 500datu pielietošana un analīze
13.Izglītības un zinātnes ministrijaAkadēmiskā personāla personas kods, amats5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25., 15.1.5 000datu pielietošana un analīze
14.Izglītības un zinātnes ministrijaIzglītojamo personu profesionālās izglītības programmās: personas kods, izglītības iestāde, kursa numurs, apgūstamās izglītības programmas kods, iepriekš iegūtās izglītības dokumenta izsniegšanas datums, iepriekš iegūtās izglītības programmas kods6.6.1., 6.6.3.29 900datu pielietošana un analīze
15.Izglītības un zinātnes ministrijaProfesionālās izglītības programmas beigušie: personas kods, faktiskās dzīves vietas adrese, izsniegtā izglītības dokumenta veids, dokumenta izdevējiestādes nosaukums, dokumenta izsniegšanas datums, iegūtā kvalifikācija, apgūtās izglītības programmas kods6.6.2.8 900datu pielietošana un analīze
16.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem)zemnieku/zvejnieku saimniecību, individuālo komersantu, komercsabiedrību (izņemot akciju sabiedrību) dibinātāja un dalībnieka personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība13.1., 13.2., 13.4., 13.5.85 000datu kvalitātes pārbaude
17.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem)Komercsabiedrību (izņemot akciju sabiedrību), dalībnieka un amatpersonas personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība13.21., 13.22.10 000datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude
18.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem)Zemnieku/zvejnieku saimniecību, individuālo komersantu dalībnieka un amatpersonas personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība16.18.51 000datu kvalitātes pārbaude
19.Latvijas Zinātņu akadēmija2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā zinātņu doktora grādu ieguvušo personas kods5.24., 15.1.6 000datu kvalitātes pārbaude
20.Lauksaimniecības datu centrsInformācija par lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieku: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, ganāmpulka reģistrācijas numurs, ganāmpulka novietnes adrese, lauksaimniecības dzīvnieku skaits pa sugām un vecuma grupām, bioloģiski audzēto dzīvnieku skaits pa sugām5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25., 16.5.1., 16.19., 16.22.35 000izstrāde, datu pielietošana un analīze
21.Lauksaimniecības datu centrsInformācija par fizisko personu bioloģisko lauksaimniecību: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, kopējā bioloģiskā platība, tai skaitā pa lauksaimniecības kultūrām16.19, 16.22.3 500datu pielietošana un analīze
22.Lauku atbalsta dienestsES tiešo maksājumu saņēmēju personas kods, vārds, uzvārds, uzņēmējdarbības forma, adrese, kontaktinformācija, atbalsta veids, deklarētā un apstiprinātā platība5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.51 000datu pielietošana un analīze
23.Lauku atbalsta dienestsES tiešo maksājumu saņēmēju personas kods, vārds, uzvārds, uzņēmējdarbības forma, adrese, kontaktinformācija, atbalsta veids, lauka nr., bloka nr., kultūras kods, deklarētā un apstiprinātā platība katrai kultūrai16.2., 16.19., 16.22.51 000izstrāde, datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude
24.Lauku atbalsta dienestsPersonas kods, vārds, uzvārds, saņemtais ES un valsts atbalsts: summa un vienību skaits, par kurām maksāts16.10.1 000datu pielietošana un analīze
25.Nacionālais veselības dienestsPersonu, kuras saņēmušas valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, personas kods5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.1 950 000datu pielietošana un analīze
26.Nodarbinātības valsts aģentūraBezdarbnieku un darba meklētāju personas kods, kartes numurs, kartes reģistrācijas datums, tips (bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona), kartes statuss (atjaunots vai ieguvis), statusa iegūšanas datums, statusa zaudēšanas datums, datums lēmumam par statusa maiņu, profesija, valsts (iebraucis no ES, izbraucis uz ES), adrese, kontaktinformācija5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.410 000datu pielietošana un analīze
27.Nodarbinātības valsts aģentūra10.2., 15.1., 28.2.410 000izstrāde
28.Nodarbinātības valsts aģentūraBezdarbnieku un darba meklētāju personas kods, tips (bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona), statusa iegūšanas datums, statusa zaudēšanas datums15.1.28 600datu pielietošana un analīze
29.PašvaldībasPersonas kods, pašvaldības ATVK3 kods, pabalstu skaits, pabalstu izmaksas mēnesis, sociālo pakalpojumu skaits, sociālo pakalpojumu sniegšanas mēnesis5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.400 000datu pielietošana un analīze
30.PašvaldībasInformācija par fiziskām personām, kuras ieguvušas trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, pašvaldību apmaksātie pabalsti9.16., 9.28.200 000datu pielietošana un analīze
31.PašvaldībasPersonas kods, personas vārds, uzvārds, pašvaldības ATVK3 kods, pabalstu izmaksas veids – naudā4 (EUR gadā), naudā un/vai natūrā5 (EUR gadā)10.1.16 000izstrāde, datu pielietošana un analīze
32.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, uzvārds, personas statuss, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta (adrese, adreses aktualizēšanas datums, adreses veids, dzīvesvietas adrese ārvalstīs), vecāki ( mātes un tēva personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums), bērni (personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, paziņojums par ziņu par personas bērniem neesamību (personai bērnu nav)), laulība (laulības notikuma veids (laulības reģistrācija), reģistrācijas datums, ziņas par laulības reģistru (numurs, datums, valsts, iestāde), ziņas par laulāto (personas kods, vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, dzimums), laulības izbeigšanas veida nosaukums (šķiršana, izbeigšanās ar laulātā nāvi, atzīšana par neesošu), izbeigšanās datums, ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības izbeigšanos (veids, numurs, datums, valsts, iestāde)), valstiskā piederība (valstiskā piederība, valstiskās piederības veids, sākuma datums, aktualizēšanas iemesls), personu apliecinošs dokuments (dokumenta veids, dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde, derīguma termiņš), dzimšana (dzimšanas datums, dzimšanas laiks, dzimšanas vieta, dzimšanas reģistrs (numurs, datums, valsts, iestāde), dzimšanas apliecība (numurs, datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde), uzturēšanās atļauja (uzturēšanās atļaujas noteikuma veids, noteikuma datums, ziņas par uzturēšanās atļauju (tips, veids, izsniegšanas datums, derīguma termiņš, reģistrācijas termiņš, numurs, iestāde), miršana (datums, laiks, vieta, reģistrs (numurs, datums, valsts, iestāde), miršanas apliecība (numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde), tautības, izdevējiestāde), tautība.5.1., 5.2.–5.11., 5.16., 5.17., 5.24., 5.25.2 000 000datu kvalitātes pārbaude
33.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde10.1.16 000datu kvalitātes pārbaude
34.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde15.1.47 400datu kvalitātes pārbaude
35.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde16.18., 16.19.520 000datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude
36.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas valsts, dzimšanas vieta, dzimums, dzīvesvietas valsts, dzīvesvietas adrese, uzturēšanās iemesls, uzturēšanās termiņš, uzturēšanās dokumenta izsniegšanas datums, ģimenes stāvoklis, laulātā personas kods, tēva personas kods, mātes personas kods, tautība, valstiskā piederība5.1.–5.11., 5.16., 5.17., 5.24., 5.25.2 300 000datu pielietošana un analīze
37.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde10.1., 10.2., 15.1., 24.5., 25.2., 28.2.2 300 000izstrāde
38.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta8.19.2 300 000datu pielietošana un analīze
39.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, personas nāves apliecinājums8.23.50 000izstrāde
40.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, uzvārds9.17.300datu kvalitātes pārbaude
41.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, dzimums, vecums14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.881 491datu pielietošana un analīze
42.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeInformācija par dzimušajām personām: reģistrācijas datums, personas kods, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, reizē dzimušo skaits, dzīvs/nedzīvs, kurš pēc skaita, valstiskā piederība, tautība, dzīvesvietas adrese, vecāki (personas kods, dzimšanas datums, valstiskā piederība, tautība, dzīvesvietas adrese), laulība, laulības datums5.12.20 000datu pielietošana un analīze
43.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeInformācija par laulībām: laulības reģistrācijas datums, laulības iestāde, laulības noslēgšanas datums, ziņas par laulāto (personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvietas adrese, tautība, ģimenes stāvoklis pirms laulības noslēgšanas, valstiskā piederība)5.15.12 000datu pielietošana un analīze
44.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePersonas kods, vārds, otrs vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, tēva personas kods, vārds, uzvārds, mātes personas kods, vārds, uzvārds, vecāku dzīvesvietas adreses, dzimšanas apliecības dati6.2.2.-6.2.4., 6.2.6., 6.3.2.-6.3.4., 6.4.2., 6.4.3., 6.7.2., 6.7.3., 6.7.5., 6.8.2., 6.8.3., 6.9.,6.13., 11.6.420 000datu pielietošana un analīze
45.Valsts ieņēmumu dienestsVienotais administratīvais dokuments6: EORI numurs (komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs), vārds, uzvārds, norādītā dzīvesvietas adrese, importētās un eksportētās preces (preces kods, partnervalsts (izcelsmes, nosūtītāja, saņēmēja), plūsma (eksports/imports), statistiskā procedūra, darījuma veids, transportēšana konteineros, transporta veids, preces statistiskā vērtība, neto masa, daudzums papildmērvienībās)3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.4 000 (fiziskas personas, kuras Latvijā aizpilda VAD, veicot preču importa un/vai eksporta darījumus)datu pielietošana un analīze
46.Valsts ieņēmumu dienestsZiņas par darba ņēmējiem7: nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, statusa izmaiņu spēkā stāšanās datums, ziņu kods, valsts kods, profesijas kods5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25580 000datu pielietošana un analīze
47.Valsts ieņēmumu dienests14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.194 800datu pielietošana un analīze
48.Valsts ieņēmumu dienests15.1.18 000datu pielietošana un analīze
49.Valsts ieņēmumu dienestsZiņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, darba ņēmēja statusa kods, pamatdarba pazīme, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, nostrādāto stundu skaits mēnesī14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.798 581datu pielietošana un analīze
50.Valsts ieņēmumu dienestsZiņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: darba ņēmēja personas kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.1 110 000datu pielietošana un analīze
51.Valsts ieņēmumu dienests10.1.16 000datu pielietošana un analīze
52.Valsts ieņēmumu dienestsZiņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, darba ņēmēja statusa kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nostrādāto stundu skaits mēnesī15.1.17 000datu kvalitātes pārbaude
53.Valsts ieņēmumu dienestsZiņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām7: nodokļa maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas kods, darba ņēmēja statusa kods, ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25.20 000datu pielietošana un analīze
54.Valsts ieņēmumu dienests5.24.20 000datu kvalitātes pārbaude
55.Valsts ieņēmumu dienests10.1.16 000datu pielietošana un analīze
56.Valsts ieņēmumu dienests14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.10 645datu kvalitātes pārbaude
57.Valsts ieņēmumu dienestsMikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, apgrozījums ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 LVL (sākot ar 2014.gadu – 100 000 EUR), kopā aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, darbinieka personas kods, darbinieka ienākumi atskaites ceturksnī pa mēnešiem14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.82 910datu pielietošana un analīze
58.Valsts ieņēmumu dienestsMikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, apgrozījums ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 LVL (sākot ar 2014.gadu – 100 000 EUR), apgrozījuma pārsnieguma daļa ceturksnī; aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, ja netiek pārkāpti likumā noteiktie kritēriji, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, no apgrozījuma pārsnieguma daļas, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu, kopā aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, darbinieka personas kods vai reģistrācijas kods, darbinieka ienākumi atskaites ceturksnī pa mēnešiem10.1.16 000datu pielietošana un analīze
59.Valsts ieņēmumu dienestsMikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, darbinieka ienākumi, darbinieka personas kods15.1.18 000datu kvalitātes pārbaude
60.Valsts ieņēmumu dienestsPaziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām9: ienākuma izmaksātāja reģistrācijas kods, ienākuma saņēmēja personas kods, ienākuma veida koda pēdējās divas zīmes, ienākuma gūšanas periods, ieņēmumu summa par gadu pēc ienākuma koda pēdējām divām zīmēm, neapliekamais minimums14.5., 14.21.928 692datu pielietošana un analīze
61.Valsts ieņēmumu dienestsPaziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām910.1.16 000datu pielietošana un analīze
62.Valsts ieņēmumu dienestsPārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā10: ienākuma izmaksātāja reģistrācijas kods, personas kods, ienākuma veida kods, ienākuma summa, nodokļa likme, samaksātais nodoklis10.1.16 000datu kvalitātes pārbaude
63.Valsts ieņēmumu dienests14.5., 14.7., 14.21.23 918datu kvalitātes pārbaude
64.Valsts ieņēmumu dienestsZiņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām: nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba periods14.1.2., 14.2., 14.4.–14.13., 14.15.–14.21.108datu pielietošana un analīze
65.Valsts ieņēmumu dienestsGada ienākumu deklarācija – D veidlapa11: nodokļa maksātāja kods, ienākuma saņēmēja dzīvesvietas teritoriālais kods uz taksācijas gada 1.janvāri, apliekamie ienākumi kopā, neapliekamie ienākumi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis, pārrēķina rezultāts - piemaksa, pārrēķina rezultāts – pārmaksa10.1.16 000datu pielietošana un analīze
66.Valsts ieņēmumu dienestsTaksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi – D1 veidlapa11, Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi – D2 veidlapa11, Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi – D21 veidlapa11, Ienākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11, Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – D4 veidlapa (kopā)1110.1.16 000datu kvalitātes pārbaude
67.Valsts ieņēmumu dienestsIenākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11: darbības vietas adreses teritorijas kods – ATVK3, darbības veida kods pēc NACE 2.redakcijas, ja tas ir spēkā uz datu sagatavošanas brīdi, darbības veida apraksts vārdos, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem12.1., 12.2.75 000izstrāde, datu pielietošana un analīze
68.Valsts ieņēmumu dienestsIenākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11: nodokļa maksātāja (juridiskās personas) kods, nodokļa maksātāja (juridiskās personas) nosaukums, nodokļa maksātāja (fiziskās personas) kods, darbības vietas adreses teritorijas kods – ATVK3, darbības veida kods pēc NACE 2.redakcijas, ja tas ir spēkā uz datu sagatavošanas brīdi, ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas13.1.–13.17., 13.23.16 500datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude
69.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraPersonu, kurām izmaksai aprēķināts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts, personas kods, pakalpojuma veida kods125.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.251 240 000datu pielietošana un analīze
70.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraPersonas kods, izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmērs (neto)15.1.3.,15.1.6.40 000datu pielietošana un analīze
71.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraPersonas vārds, uzvārds, personas kods, aprēķinātais pakalpojuma apmērs, izmaksai nosūtītais pakalpojuma apmērs, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra veiktie ieturējumi, pamatojoties uz izpilddokumentiem, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētā pārmaksas summa, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētā maksa par pakalpojuma piegādi klienta dzīvesvietā, pakalpojuma veida kods1210.1.16 000izstrāde, datu pielietošana un analīze
72.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraA1 sertifikāta saņēmēji: personas kods, sertifikāta izdošanas datums, sertifikāta beigu derīguma datums5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.25.8 000datu pielietošana un analīze
73.Valsts zemes dienestsInformācija par fizisko personu tiesiskā valdījumā vai lietojumā, nomā esošām zemes vienībām (zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība un mežsaimniecība): personas kods, vārds, uzvārds, adrese, īpašumtiesību veids, zemes vienības kadastra numurs, nekustamā īpašuma nosaukums, kopējā platība, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība16.18.600 000datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude
74.Valsts zemes dienestsLauksaimniecību, mežsaimniecību, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju īpašnieku (tiesisko valdītāju vai lietotāju), nomnieku: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, ziņas par īpašumtiesību veidu, īpašuma apmēru, labiekārtojumu un izmantošanas mērķi, pirkuma darījumi ar zemi, būvēm un dzīvokļa īpašumiem, pēdējo izmaiņu datums5.1., 5.3.–5.11., 5.17., 5.24., 5.25., 10.1.51 000datu pielietošana un analīze
75.Valsts zemes dienests10.1.3 200izstrāde
76.Valsts zemes dienests10.2.4 000izstrāde

1Personas datu apstrādes veids:
izstrāde (piemēram, izlases veidošana, svaru veidošana, sākotnējā kvalitātes novērtēšana, priekšiedruka);
pielietošana un analīze (piemēram, aprēķini, datu precizēšana);
datu kvalitātes pārbaude (piemēram, salīdzināšana ar esošajiem datiem, esošo datu precizēšana, secinājumu izdarīšana)

2 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

3 30.03.2010. MK noteikumi Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru"

4 citi atbalsta pasākumi un kompensācijas – pašvaldības pabalsts jaundzimušajam, citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem (neskaitot pašvaldības pabalstu jaundzimušajam), pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai – ēdienam, apģērbam, veselības aprūpei, obligātajai izglītībai, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā – stihiskas nelaimes gadījumā, pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos, citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) – bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības, psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā), pabalsts audžuģimenei (ikmēneša pabalsts bērna uzturam, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei)

5 dzīvokļa pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai, dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei, dzīvokļa pabalsts citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai, citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) – bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai)

6 saskaņā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

7 07.09.2010. MK noteikumi Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

8 08.04.2014. MK noteikumi Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"

9 25.08.2008. MK noteikumi Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

10 21.09.2010. MK noteikumi Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

11 21.08.2012. MK noteikumi Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

12 pakalpojumi, kuri tiek sniegti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu, Prokuroru izdienas pensiju likumu, Tiesnešu izdienas pensiju likumu, Diplomātu izdienas pensiju likumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumu, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumu un likumiem "Par valsts pensijām", "Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām", "Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem", "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
29.12.2015