Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumus Nr. 683 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 5. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
6. panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr.813
Oficiālās statistikas programma 2017. – 2019. gadam

1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts

Nr.
p.k.

Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums

Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu

Oficiālās statistikas publicēšanas periodiskums

Datu iegūšanas veids un avoti

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Nacionālo kontu sistēma

1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.10. Vispārējās valdības sektora parāds Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus

X

X

X

1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus

X

X

X

1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus

X

X

X

1.17. Nacionālais kopienākums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus

X

X

X

1.18. Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums

X

X

X

1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo sabiedrību pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati

X

X

X

1.20. Līzinga un faktoringa portfelis Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo līzinga arodbiedrību pilns apsekojums

X

X

X

1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti Agroresursu un ekonomikas institūts gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datus

X

X

X

1.22. Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

X

X

X

1.23. Valsts parāda struktūra Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus

X

X

X

1.24. Pensiju saistību aprēķini (rezultāti būs 2018. gadā) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.25. Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

X

X

X

1.26. Piedāvājuma - izlietojuma tabulas faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.27. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji Iepirkumu uzraudzības birojs gads Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pasūtītāju pilns apsekojums

X

X

X

2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.3. Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums

X

X

X

2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums

X

X

X

2.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.8. Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.9. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.10. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.11. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.12. Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.13. Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums

X

X

X

2.14. Finanšu konglomerātu darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums

X

X

X

2.15. Konsolidētā kopbudžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gads pilns apsekojums

X

X

X

2.16. Valsts konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gads pilns apsekojums

X

X

X

2.17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gads pilns apsekojums

X

X

X

2.18. Valsts parāds Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gads pilns apsekojums

X

X

X

2.19. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.20. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.21. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.22. Elektronisko naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.23. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.24. Noguldījumu garantiju fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.25. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.26. Informācija par darījumiem ar sertifikātiem Ekonomikas ministrija nedēļa, mēnesis pilns apsekojums

X

X

X

2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums

X

X

X

2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji Iepirkumu uzraudzības birojs reizi trijos gados pilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiem)

X

   
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji Iepirkumu uzraudzības birojs reizi trijos gados pilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likuma subjektiem)

X

   
2.31. Informācija par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem Iepirkumu uzraudzības birojs ceturksnis pilns apsekojums par visiem pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kur piemērotas vides kritēriju prasības Publisko iepirkumu likuma subjektiem

X

X

X

2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji Iepirkumu uzraudzības birojs ceturksnis pilns apsekojums par visiem paziņojumu publikāciju datiem (respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem")

X

X

X

3. Ārējā tirdzniecība

3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads sliekšņa izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm

X

X

X

4. Cenu statistika

4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini

X

X

X

4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.5. Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem Centrālā statistikas pārvalde gads tirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas vietu un uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.6. Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas Agroresursu un ekonomikas institūts nedēļa lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases apsekojums

X

X

X

4.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus

X

X

X

4.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra datus

X

X

X

4.9. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.10. Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kas nodarbojas ar linu stiebriņu un kaņepju stiebru iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads aprēķini

X

X

X

4.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi Agroresursu un ekonomikas institūts ceturksnis aprēķini

X

X

X

4.13. Patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.15. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

4.16. Mājokļu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

4.17. Eksporta vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

X

X

X

4.18. Importa vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads uzņēmumu - importētāju izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

X

X

X

4.19. Būvniecības izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.20. Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.21. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena Centrālā statistikas pārvalde gads augkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.22. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

5. Demogrāfiskā statistika

5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus

X

X

X

5.2. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

5.3. Dzīvi dzimušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.4. Mirušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

5.6. Noslēgto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.7. Šķirto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus

X

X

X

5.9. Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads aprēķini

X

X

X

5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads aprēķini

X

X

X

5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem Valsts robežsardze gads pilns apsekojums

X

X

X

5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads aprēķini

X

X

X

5.13. Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā Centrālā statistikas pārvalde gads augstāko izglītības iestāžu un to zinātnisko institūtu, valsts zinātnisko institūtu pilns apsekojums un uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.5. Augstskolu darbības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads augstāko izglītības iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums

X

X

X

6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads izglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojums

X

X

X

6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.9. Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.10. Izgudrojumu statistika Patentu valde gads aprēķini, izmantojot Patentu valdes patentu reģistru

X

   
6.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

6.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu) Valsts izglītības satura centrs gads vidējo izglītības iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

6.15. Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (apsekojums par inovācijām 2014. – 2016. gadā; apsekojuma rezultātu tiks publicēti 2018. gadā) Centrālā statistikas pārvalde reizi divos gados uzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojums

X

X

 
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados uzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojums

X

   
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem izlases apsekojums

X

   
6.18. Izdevumi izglītībai Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts kases, Izglītības un zinātnes ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

7. Kultūras statistika

7.1. Bibliotēku darbības rādītāji Latvijas Nacionālā bibliotēka gads Latvijas bibliotēku pilns apsekojums

X

X

X

7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji Nacionālais Kino centrs gads kinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojums

X

X

X

7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai Latvijas Nacionālā bibliotēka gads Latvijas izdevēju pilns apsekojums

X

X

X

7.4. Filmu ražošana Nacionālais Kino centrs gads aprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datus

X

X

X

7.5. Muzeju darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.6. Teātru darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.10. Privāto teātru darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

7.11. Arhīvu darbības rādītāji Latvijas Nacionālais arhīvs gads pilns apsekojums

X

X

X

7.12. Cirka darbības rādītāji Kultūras ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

8. Veselības aprūpes statistika

8.1. Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie dati

X

X

X

8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.3. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus

X

X

X

8.4. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei Nacionālais veselības dienests gads aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāzi

X

X

X

8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika Slimību profilakses un kontroles centrs mēnesis, gads aprēķini

X

X

X

8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini, izmantojot Slimību un profilakses un kontroles centra Jaundzimušo reģistra un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu datus

X

X

X

8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums

X

X

X

8.14. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji Nacionālais veselības dienests ceturksnis, gads aprēķini

X

X

X

8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests gads pilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

8.16. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām) Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu datus

X

X

X

8.18. Invaliditātes noteikšana Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija gads pilns apsekojums

X

X

X

8.19. Potenciāli zaudētie mūža gadi Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzi

X

X

X

8.20. Zāļu realizācijas dati Zāļu valsts aģentūra mēnesis licencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums

X

X

X

8.21. Zāļu lieltirgotavu darbības rādītāji Zāļu valsts aģentūra gads licencētu zāļu lieltirgotavu pilns apsekojums

X

X

X

8.22. Aptieku darbības rādītāji Zāļu valsts aģentūra gads licencētu aptieku pilns apsekojums

X

X

X

8.23. Zāļu ražotāju darbības rādītāji Zāļu valsts aģentūra gads licencētu zāļu ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

8.24. Absolūtā alkohola patēriņš Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta alkohola aprites un Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju datus

X

X

X

8.25. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums Slimību profilakses un kontroles centrs reizi divos gados Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem izlases apsekojums  

X

 
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Slimību profilakses un kontroles centrs reizi četros gados Latvijas vispārizglītojošo skolu 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu izlases apsekojums

X

   
8.27. Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā Slimību profilakses un kontroles centrs reizi trijos gados Latvijas vispārizglītojošo skolu 7 un 9-gadīgu skolēnu izlase apsekojums  

X

 
8.28. Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā Slimību profilakses un kontroles centrs reizi četros gados Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem izlases apsekojums    

X

8.29. Atkarību izraisošo vielu lietošana 15-16 gadus vecu skolēnu vidū Slimību profilakses un kontroles centrs reizi četros gados Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem izlases apsekojums    

X

8.30. Veselības aprūpes resursi Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini

X

X

X

8.31. Medicīnas tūrisma dati (apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2019. gadā) Slimību profilakses un kontroles centrs gads ārstniecības iestāžu, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, pilns apsekojums  

X

X

8.32. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS) Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem izlases apsekojums    

X

9. Sociālās aizsardzības statistika

9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis pilns apsekojums, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora datus

X

X

X

9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija gads aprēķini, izmantojot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datubāzes datus

X

X

X

9.3. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi Labklājības ministrija gads novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums

X

X

X

9.5. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām Labklājības ministrija gads aprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām un Labklājības ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām

X

X

X

9.6. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem Labklājības ministrija gads aprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, un Labklājības ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām

X

X

X

9.7. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

9.8. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Labklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gads aprēķini

X

X

X

9.9. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai Nodarbinātības valsts aģentūra gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Maksātnespējas administrācijas datus

X

X

X

9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis, ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par pakalpojumu saņēmējiem

X

X

X

9.11. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti Labklājības ministrija gads novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālo dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas Labklājības ministrija gads novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.13. Sociāli apdrošinātās personas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis, ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par sociāli apdrošinātām personām

X

X

X

9.14. Aprūpe mājās Labklājības ministrija gads novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads bāriņtiesu pilns apsekojums

X

X

X

9.16. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums

X

X

X

9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību Labklājības ministrija mēnesis novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.18. Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums

X

X

X

10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018. gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) Centrālā statistikas pārvalde gads mājsaimniecību izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus

X

X

X

10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojums Centrālā statistikas pārvalde gads mājsaimniecību izlases apsekojums  

X

X

10.3. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datus

X

X

X

11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri Tiesu administrācija gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.2. Kriminālā statistika Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmu

X

X

X

11.3. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Izglītības un zinātnes ministrija gads vispārizglītojošās skolu pilns apsekojums

X

X

X

11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija Labklājības ministrija gads novadu un republikas pilsētu pašvaldību un sociālo rehabilitācijas iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās Tiesu administrācija gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji Ieslodzījuma vietu pārvalde gads ieslodzījuma vietu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes datus

X

X

X

11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji Valsts probācijas dienests gads aprēķini, izmantojot Valsts probācijas dienesta datubāzes

X

X

X

11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās Tiesu administrācija gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību Ģenerālprokuratūra gads prokuratūras struktūrvienību pilns apsekojums

X

X

X

11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests gads aprēķini

X

X

X

11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā iekļautos datus

X

X

X

11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgads zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums

X

X

X

11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancēs Tiesu administrācija gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē Augstākā tiesa gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē Augstākā tiesa gads aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

   
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu sistēmas apakšsistēmā Ceļu policijas reģistrā iekļautos datus

X

X

X

11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests gads aprēķini

X

X

X

12. Statistikas uzņēmumu reģistrs

12.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamos datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.3. Uzņēmumu grupu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamos datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra dati

X

X

X

13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

13.2. Ikgadējā uzņēmumu statistika par NACE 2.red. A un O–S sadaļām Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

13.3. Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēm Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums un Latvijas Bankas dati

X

X

X

13.4. Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

13.5. Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem

X

X

X

13.6. Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs) Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kuriem ir līdzdalība ārvalstu radniecīgajās sabiedrībās, pilns apsekojums

X

X

X

14. Darba samaksas statistika

14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

14.2. Darbaspēka izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.3. Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu

X

X

X

14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.5. Darba samaksas struktūras apsekojums par 2018. gadu (rezultāti tiks publicētii 2020. gadā) Centrālā statistikas pārvalde reizi četros gados ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu (rezultāti tiks publicēti 2017. gadā) Centrālā statistikas pārvalde reizi četros gados ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.7. Mēneša vidējā darba samaksa Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

15. Nodarbinātības statistika

15.1. Darbaspēka izlases apsekojums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas,Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālos datus

X

X

X

15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu

X

X

X

15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu

X

X

X

16. Lauksaimniecības statistika

16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās Agroresursu un ekonomikas institūts ceturksnis, gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus

X

X

X

16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība Centrālā statistikas pārvalde gads augkopības lauku saimniecību izlases apsekojums un Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

X

16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) Centrālā statistikas pārvalde gads lauku saimniecību, kas nodarbojas ar puķu un dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanu, pilns apsekojums

X

X

X

16.4. Augkopības produktu pārdošana naturālā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis lauku saimniecību ar augkopības standarta izlaidi virs 100 000 eiro un dārzeņu, augļu, un ogu ražošanā specializētu saimniecību pilns apsekojums

X

X

X

16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Centrālā statistikas pārvalde gads lopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra dati

X

X

X

16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads lopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas un Piena ražotāju reģistra datus

X

X

X

16.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde mēnesis Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus

X

X

X

16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output) Agroresursu un ekonomikas institūts gads aprēķini

X

X

X

16.9. Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros; konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti)) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis putnkopības uzņēmumu, kas nodarbojas ar inkubāciju, pilns apsekojums

X

X

X

16.10. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) Zemkopības ministrija mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode

X

X

X

16.11. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode

X

X

X

16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes Agroresursu un ekonomikas institūts liellopiem – pusgads,
cūkām – ceturksnis
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums

X

X

X

16.14. Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kas nodarbojas ar linu stiebriņu un kaņepju stiebru iepirkumu, pilns apsekojums

X

X

X

16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana Centrālā statistikas pārvalde gads augkopības lauku saimniecību izlases apsekojums

X

X

X

16.16. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana Centrālā statistikas pārvalde gads augkopības lauku saimniecību izlases apsekojums

X

X

X

16.17. Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībām Centrālā statistikas pārvalde gads Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta informācija

X

X

X

16.18. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību Lauksaimniecības datu centrs gads bioloģisko saimniecību pilns apsekojums

X

X

X

16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) Centrālā statistikas pārvalde reizi trijos gados lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības reģistra informācija un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas dati par atbalsta maksājumiem lauku attīstībai

X

   
16.20. Piena produktu ražošana Centrālā statistikas pārvalde mēnesis piena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos Centrālā statistikas pārvalde gads piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums

X

X

X

16.22. Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrām (graudaugu kultūrām, lauka pupām un rapsim) 2017. gada ražai Centrālā statistikas pārvalde gads augkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

 
16.23. Augļu dārzu apsekojums pēc augļu koku sugām, biežuma un vecuma (ābeles) Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados lauku saimniecību ar ābeļu platību virs 0,3 ha pilns apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

 
16.24. Lauksaimniecības skaitīšana (sagatavošanās darbi) Centrālā statistikas pārvalde reizi desmit gados lauku saimniecību pilns apsekojums    

X

16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi Valsts augu aizsardzības dienests gads augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilns apsekojums

X

X

X

16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte Lauksaimniecības datu centrs mēnesis piena uzpircēju pilns apsekojums

X

X

X

16.27. Svaigpiena tiešā tirdzniecība Lauksaimniecības datu centrs gads piena ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

17. Mežsaimniecības statistika

17.1. Meža platība Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" reizi piecos gados izlases apsekojums    

X

17.2. Informācija par koku ciršanu Valsts meža dienests gads privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi Valsts meža dienests gads mežu teritoriju pilns apsekojums; apreķini, izmantojot privātpersonu iesniegtos datus

X

X

X

17.4. Meža atjaunošana Valsts meža dienests gads privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.5. Mežaudžu bojājumi Valsts meža dienests gads aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

17.6. Koksnes krāja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" reizi piecos gados izlases apsekojums    

X

17.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienests gads (medību sezona) mežu teritoriju pilns apsekojums

X

X

X

17.8. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās Valsts meža dienests gads aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

17.9. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads kokapstrādes nozares komersantu, kā arī citu nozaru komersantu, kuri ir veikuši kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada laikā, izlases apsekojums

X

X

X

17.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas Centrālā statistikas pārvalde gads mežu īpašnieku un komersantu izlases apsekojums;
aprēķini izmantojot Valsts zemes dienesta datus

X

X

X

17.11. Inventarizēto mežu dati Valsts meža dienests gads privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.12. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana) Valsts meža dienests gads privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana Valsts meža dienests gads meža reproduktīvā materiālu ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

17.14. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi Valsts meža dienests gads aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

18. Zivsaimniecības statistika

18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža Zemkopības ministrija gads aprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Latvijas Kuģu reģistra datus

X

X

X

18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus

X

X

X

18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena Zemkopības ministrija gads aprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datus

X

X

X

18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana) Centrālā statistikas pārvalde gads Pārtikas un veterinārā dienesta atzīto akvakultūras dzīvnieku audzētavu pilns apsekojums

X

X

X

18.5. Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus

X

X

X

19. Rūpniecības statistika

19.1. Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācija Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

20. Enerģētikas statistika

20.1. Dabasgāzes izmantošana, krājumi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis AS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.2. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis koģenerācijas staciju pilns apsekojums

X

X

X

20.3. Elektroenerģijas ražošana, inports un eksports Centrālā statistikas pārvalde mēnesis uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums

X

X

X

20.4. Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija Centrālā statistikas pārvalde mēnesis uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve un kas importē ogles, izlases apsekojums

X

X

X

20.5. Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām Centrālā statistikas pārvalde mēnesis uzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām, pilns apsekojums

X

X

X

20.6. Naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums

X

X

X

20.7. Naftas produktu drošības rezerves Ekonomikas ministrija mēnesis aprēķini, izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datus un Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.8. Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas Ekonomikas ministrija nedēļa aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.9. Dabasgāzes piegāde patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads AS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.10. Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

X

X

X

20.11. Elektroenerģijas piegādes patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums un AS "Sadales tīkli", AS "Augstsprieguma tīkli" dati

X

X

X

20.12. Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, pilns apsekojums

X

X

X

20.13. Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

20.14. Dabasgāzes vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads AS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads uzņēmumu, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE 2.red. nodaļa 35, pilns apsekojums

X

X

X

20.16. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmu (SHARE)

X

X

X

20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai Centrālā statistikas pārvalde gads enerģētikas nozares komersantu, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju pārdošanai, pilns apsekojums

X

X

X

20.18. Latvijas energobilance Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

20.19. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licences Ekonomikas ministrija gads aprēķini, izmantojot Ministru Kabineta rīkojumus par zemes dzīļu izmantošanas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licences laukumiem un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licencēm

X

X

X

20.20. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana Ekonomikas ministrija mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.21. Primāro energoresursu ietaupījums koģenerācijas stacijām Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

21. Būvniecības statistika

21.1. Būvniecības produkcijas indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

21.2. Būvatļauju skaits Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads Latvijas būvvalžu pilns apsekojums

X

X

X

21.3. Jaunu dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads Latvijas būvvalžu pilns apsekojums

X

X

X

21.4. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

22. Investīciju statistika

22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā Centrālā statistikas pārvalde gads dzelzceļa infastruktūras turētāju un autoceļu reģistru pilns apsekojums;
pašvaldību, kuru pārraudzībā ir autoceļi un ielas, pilns apsekojums

X

X

X

22.2.1. Nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

22.2.2. Nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums un budžeta iestāžu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

22.2.3. Nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)

X

X

X

23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

23.1. Mazumtirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.2. Pakalpojumu apgrozījuma indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums

X

X

X

23.3. Pakalpojumu produkcijas indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums    

X

23.4. Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem un klientu atrašanās vietas (Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai; konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti) Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums

X

X

 
23.5. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdosanas indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir tirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienesta    

X

23.6. Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir automobiļu un motociklu tirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.7. Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir vairumtirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.8. Vairumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis, gads uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir vairumtirdzniecība, izlases apsekojums    

X

24. Transporta statistika

24.1. Dzelzceļa transporta darbība Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns apsekojums

X

X

X

24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads juridisku un fizisku personu piederošu kravas automobiļu, kas uz apsekojuma brīdi ir izgājušas tehnisko apskati un var tikt legāli lietoti, izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra datus

X

X

X

24.3. Lidostu darbība Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads lidostu, kuru pasažieru apgrozība gadā ir 150 tūkstošu un vairāk, pilns apsekojums

X

X

X

24.4. Ostu darbība Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas veic kravu iekraušanu/izkraušanu Latvijas ostās, pilns apsekojums

X

X

X

24.5. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē Valsts SIA "Autotransporta direkcija" ceturksnis, gads Latvijā reģistrētu pārvadātāju, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, pilns apsekojums

X

X

X

24.6. Cauruļvadu transporta darbība Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas veic naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem, pilns apsekojums

X

X

X

24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, gads uzņēmumu, kas veic pasažieru pārvadājumus pilsētās ar elektrotransportu, pilns apsekojums

X

X

X

24.8. Autoceļu tīkls Centrālā statistikas pārvalde gads Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi", kas uztur autoceļu reģistru, pilns apsekojums

X

X

X

24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits. Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" gads reģistrēto transporta līdzekļu pilns apsekojums

X

X

X

25. Tūrisma statistika

25.1. Tūristu mītņu darbība Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo individuālo uzņēmumu un komercsabiedrību, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums

X

X

X

25.3. Tūrisma komersantu darbība Centrālā statistikas pārvalde gads uzņēmumu, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

25.4. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

25.5. Lauku tūrisma mītņu darbība Centrālā statistikas pārvalde gads tūrisma mītņu, kurās ir mazāk par desmit gultasvietām, pilns apsekojums

X

X

X

25.6. Tūrisma satelītkonti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

26. Nekustamā īpašuma statistika

26.1. Dzīvojamo telpu īres aprēķins Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

26.2. Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Ekonomikas ministrija gads aprēķini, izmantotojot pašvaldību sniegtos datus

X

X

X

26.3. Statistika par zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām Valsts zemes dienests gads aprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus

X

X

X

26.4. Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļās Tiesu administrācija gads aprēķini, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus

X

X

X

26.5. Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platības Valsts zemes dienests gads aprēķini, izmantojot Valsts adrešu informācijas sistēmas datus

X

X

X

26.6. Statistika par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests gads aprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus

X

X

X

27. Vides aizsardzības statistika

27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums

X

X

X

27.2. Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids pēc NACE 2. red. ir nodaļas 08-39 un 49, izlases apsekojums

X

X

X

27.3. Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā

X

X

X

27.4. Ūdens resursu lietošana Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads ūdens resursu lietotāju, kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru pilns apsekojums

X

X

X

27.5. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība Dabas aizsardzības pārvalde gads aprēķini, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas datus

X

X

X

27.6. Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) Latvijas Hidroekoloģijas institūts gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.7. Gaisa emisiju konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus

X

X

X

27.8. Vides nodokļi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

27.9. Materiālu plūsmas konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ,Valsts meža dienesta un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus

X

X

X

27.10. Informācija par gaisa kvalitāti Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.11. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā, pilns apsekojums

X

X

X

27.12. Vides kvalitātes informācija Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis, gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.13. Laika apstākļi Latvijā Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis, gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.14. Derīgo izrakteņu krājumu bilance Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegtos datus

X

X

X

27.15. Energoresursu plūsmas konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

27.16. Vides preču un pakalpojumu nozares konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

27.17. Vides aizsardzības izdevumu konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

27.18. Lauksaimnieciskās darbības atkritumi Centrālā statistikas pārvalde reizi divos gados izlases apsekojums

X

 

X

27.19. Vides monitoringa novērojumu dati Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" nepārtraukti pilns apsekojums (atbilstoši Vides monitoringa programmai)

X

X

X

28. Informācijas sabiedrības procesu statistika

28.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums

X

X

X

28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Centrālā statistikas pārvalde gads personu izlases apsekojums

X

X

X

28.3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini

X

X

X

28.4. Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gads aprēķini

X

X

X

29. Konjunktūras apsekojumi

29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis būvniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.3. Mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.4. Apstrādes rūpniecības investīciju konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde gads apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.5. Pakalpojumu konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis, ceturksnis pakalpojumu sektora uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

Lietotie saīsinājumi.
COFOG – Valdības funkciju klasifikācija
ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs
EU-SILC – Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem
IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
PVO – Pasaules Veselības organizācija
SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators
SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

2. tabula. Publicējamie rādītāji un to detalizācija 2017. gadā

Oficiālās statistikas nosaukums - 1.tabulas punkts

Nr.
p.k.

Publicējamā rādītāja nosaukums

Publicējamā rādītāja detalizācija

Publicējamā rādītāja publicēšanas periodiskums

1

2

4

5

6

1. Nacionālo kontu sistēma

1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma 1 Gada nefinanšu konti Kopā Latvijā, pilna nacionālo kontu sistēma pa visiem institucionālajiem sektoriem gads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) 2 Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu darījumi, konsolidēti un nekonsolidēti Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriem gads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) 3 Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu atlikumi, konsolidēti un nekonsolidēti Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriem gads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) 4 Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu pārvērtēšanas konts, konsolidēti un nekonsolidēti Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriem gads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) 5 Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu citu izmaiņu konts, konsolidēti un nekonsolidēti Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriem gads
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 6 Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenās Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas) ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 7 Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S2 ektoram faktiskajās cenās Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 30 pozīcijas) ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 8 Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenās Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas) ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 9 Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenās Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 33 pozīcijas) ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 10 Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S2 sektoram Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B11, B12, B10.1, B9) ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti 11 Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S13 sektoram Kopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B2g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9) ceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi 12 Vispārējās valdības sektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem ceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi 13 Vispārējās valdības sektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem ceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi 14 Vispārējās valdības sektora balansposteņi Kopā Latvijā ceturksnis
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) 15 Vispārējās valdības sektora ieņēmumi (operatīvie dati) Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) 16 Vispārējās valdības sektora izdevumi (operatīvie dati) Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) 17 Vispārējās valdības sektora balansposteņi (operatīvie dati) Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) 18 Vispārējās valdības sektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) 19 Vispārējās valdības sektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) 20 Vispārējās valdības sektora balansposteņi Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 21 Vispārējās valdības sektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 22 Centrālās valdības apakšsektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 23 Pašvaldību apakšsektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 24 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 25 Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi 26 Kopējie vispārējās valdības sektora un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumi Kopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiem gads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) 27 Vispārējās valdības sektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijām gads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) 28 Centrālās valdības apakšsektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijām gads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) 29 Pašvaldību apakšsektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijām gads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) 30 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora izdevumi Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, funkcionālajām kategorijām gads
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 31 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi, konsolidēti un nekonsolidēti Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 32 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidēti Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 33 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi pašvaldību apakšsektoram, konsolidēti Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 34 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidēti Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 35 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidēti Kopā Latvijā, pa pretsektoriem ceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti 36 Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidēti Kopā Latvijā, pa pretsektoriem ceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds 37 Vispārējās valdības sektora parāds Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds 38 Centrālās valdības apakšsektora parāds Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds 39 Pašvaldību apakšsektora parāds Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds 40 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāds Kopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem ceturksnis
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 41 Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parādu Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 42 Pārēja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 43 Pārēja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 44 Pārēja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 45 Vispārējās valdības sektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz vispārējā valdības sektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 46 Centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 47 Pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 48 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija 49 Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācija Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 50 Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parādu Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 51 Pārēja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 52 Pārēja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 53 Pārēja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijas Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 54 Vispārējās valdības sektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz vispārējā valdības sektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 55 Centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 56 Pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 57 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņām Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriem gads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija 58 Vispārējās valdības sektora parādu parādu skaidrojoša cita papildus informācija Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem gads
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 59 Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 60 Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējo periodu) Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 61 Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 62 Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 63 Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli izlīdzināti, (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 64 Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli izlīdzināti, (% pret iepriekšējo periodu) Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijas ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 65 Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentos Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ) ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 66 Izlaide un starppatēriņš faktiskajās cenās Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ) ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 67 Izlaide un starppatēriņš 2010. gada vidējās cenās Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ) ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 68 IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada atbilstošā perioda cenas = 1 Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ) ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 69 IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja 2010. gada vidējās cenas = 1 Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ) ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 70 Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju Kopā Latvijā, faktiskajās cenās, 2010. gada salīdzināmajās cenās ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 71 Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju Kopā Latvijā, faktiskajās cenās, 2010. gada salīdzināmajās cenās gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 72 Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenās Kopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*643 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31) gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 73 Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada cenās Kopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31) gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 74 Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 2010. gada salīdzināmajās cenās Kopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31) gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 75 Pievienotās vērtības indekss faktiskajās cenās (vērtības indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 76 Pievienotās vērtības indekss 2010. gada salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 77 Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentos Kopā latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozares gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 78 Pievienotās vērtības iepriekšējā gada cenās struktūra procentos Kopā latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozares gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 79 IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada vidējās cenas = 1 Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 80 IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja 2010. gada vidējās cenas = 1 Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 81 Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās, sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7) ceturksnis, gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 82 Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta 2010. gada vidējās cenās, sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, % pret iepriekšējo periodu) Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7) ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 83 Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās, sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7) ceturksnis, gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 84 Iekšzemes kopprodukta no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās struktūra procentos Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7) ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās 85 Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta 2010. gada vidējās cenās, sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7) ceturksnis, gads
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās 86 Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g) ceturksnis, gads
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās 87 Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli izlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g) ceturksnis
1.17. Nacionālais kopienākums 88 Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli neizlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm (B1g, D1, D2, D31, D4, B5g) ceturksnis, gads
1.17. Nacionālais kopienākums 89 Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli izlīdzināts Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponenti (B5g) ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 90 Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas:
aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditori
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 91 Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditori Kopā Latvijā ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 92 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 93 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Kopā Latvijā ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 94 Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi Kopā Latvijā, pēc rezidentu insticionālā sektora EKS 2010, nerezidenti ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 95 Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi NACE 2.red. K sadaļa 2, 3 un 4 zīmju līmenī ceturksnis
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 96 Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditori Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 97 Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditori Kopā Latvijā gads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 98 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji 99 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Kopā Latvijā gads
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis 100 Finanšu līzinga portfelis Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī, pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora EKS 2010, rezidenti un nerezidenti ceturksnis
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis 101 Izsniegts pārskata periodā: līzinga portfelis; finanšu līzings; operatīvais līzings; faktoringa portfelis Kopā Latvijā ceturksnis
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis 102 Atlikums perioda beigās: līzinga portfelis; finanšu līzings; operatīvais līzings; faktoringa portfelis Kopā Latvijā ceturksnis
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 103 Produkcijas vērtība bāzes cenās Kopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas) gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 104 Produktu subsīdijas Kopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas) gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 105 Produkcijas vērtība ražotāju cenās Kopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas) gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 106 Starppatēriņš Kopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem starppatēriņa posteņiem atbilstoši LEK metodikai (20 pozīcijas) gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 107 Lauksaimniecības ekonomisko kontu ienākumu veidošanas konts Kopā Latvijā, faktiskajāss un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (10 pozīcijas) gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti 108 Lauksaimniecības ekonomisko kontu kapitāla veidošanas konts Kopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (19 pozīcijas) gads
1.22. Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās 109 Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, NACE 2.red. sadaļu līmenī gads
1.22. Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās 110 Kopējā pievienotā vērtība Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām gads
1.23. Valsts parāda struktūra 111 Vispārējās valdības bruto parāda struktūra Kopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiem gads
1.23. Valsts parāda struktūra 112 Centrālās valdības apakšsektora bruto parāda struktūra Kopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiem gads
1.23. Valsts parāda struktūra 113 Pašvaldību apakšsektora bruto parāda struktūra Kopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiem gads
1.23. Valsts parāda struktūra 114 Sociālās apdrošināšanas apakšsektora bruto parāda struktūra Kopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiem gads
1.23. Valsts parāda struktūra 115 Vispārējās valdības sektora bruto parāda papildus skaidrojošā informācija Kopā Latvijā gads
1.24. Pensiju saistību aprēķini (rezultāti būs 2018. gadā) 116 Pensiju saistību rādītāji (atlikumi, darījumi, citas izmaiņas) Kopā Latvijā, pa pensiju shēmām gads
1.25. Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās 117 Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās Pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām gads
1.26. Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās 118 Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 un CPA 2008 sadalījumā P*644 gads
1.27. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji 119 Saistību īpatsvars bilancē; īstermiņa saistību īpatsvars bilancē; saistības pret pašu kapitālu; kopējā likviditāte; absolūtā likviditāte; visu aktīvu aprite Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
1.27. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji 120 Rentabilitāte: komerciālā pirms nodokļiem; komerciālā pēc nodokļiem; ekonomiskā pirms nodokļiem; ekonomiskā pēc nodokļiem; finansiālā pirms nodokļiem; finansiālā pēc nodokļiem Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads

2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 1 Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods) Kopā Latvijā gads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2 Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods) Kopā Latvijā gads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 3 Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods) Kopā Latvijā gads
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 4 Ieguldījumu brokeru sabiedrību bilances kopsavilkums un sabiedrību turējumā esošie klientu naudas līdzekļi Kopā Latvijā ceturksnis
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 5 Ieguldījumu brokeru sabiedrību peļņas vai zaudējumu izvērsuma kopsavilkums Kopā Latvijā ceturksnis
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 6 Ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumu un izdevumu analīze Kopā Latvijā ceturksnis
2.3. Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji 7 Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Kopā Latvijā ceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 8 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilance Kopā Latvijā ceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 9 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķins Kopā Latvijā ceturksnis
2.5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji 10 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Kopā Latvijā ceturksnis
2.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji 11 Aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums;
ienākumu/izdevumu pārskata kopsavilkums;
vērtspapīru portfeļa ģeogrāfiskais izvietojums;
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 12 Banku tirgus koncentrācija (%);
kapitāls un rezerves;
darbības rādītāji: kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu atdeve, likviditāte, pelnītspēja, gada pieauguma tempi;
peļņas vai zaudējumu aprēķins;
ienākumu un izdevumi
Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 13 Banku sektora konsolidētie rādītāji Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 14 Aktīvu pozīcija % no aktīviem Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 15 Pasīvu pozīcija % no pasīviem Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 16 Kredītu termiņstruktūra un kredīti valūtu dalījumā Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 17 Kredīti tautsaimniecības nozaru dalījumā Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 18 Kredītportfelis Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 19 Izsniegto kredītu skaits Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 20 Kredītu nodrošinājums Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 21 Kredītu kvalitāte Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 22 No jauna izsniegtie kredīti Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 23 No jauna pieškirtie kredīti Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 24 Pārstrukturētie kredīti Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 25 Atgūšanas procesā esošie kredīti Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 26 Norakstītie kredīti Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 27 Noguldījumi Kopā Latvijā ceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji 28 Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu atdeve, likviditāte, pelnītspēja, gada pieauguma tempi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, ienākumu un izdevumi) Kopā Latvijā ceturksnis
2.8. Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji 29 Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes rādītāja aprēķins Kopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumā ceturksnis
2.9. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji 30 Banku aktīvi, nesadalītā peļņa, kapitāla pietiekamības rādītājs Kopā Latvijā ceturksnis
2.10. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 31 Dzīvības apdrošinātāju bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums Kopā Latvijā ceturksnis
2.11. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 32 Nedzīvības apdrošinātāju bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums Kopā Latvijā ceturksnis
2.12. Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 33 Pārapdrošināšanas sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums Kopā Latvijā ceturksnis
2.13. Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji 34 Apdrošināšanas grupu koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi Kopā Latvijā ceturksnis
2.14. Finanšu konglomerātu darbības rādītāji 35 Kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi Kopā Latvijā ceturksnis
2.15. Konsolidētā kopbudžeta izpilde 36 Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi pa galvenajām ieņēmumu grupām; kopā izdevumi pa galvenajām izdevumu grupām; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts un pašvaldību budžetiem gads
2.15. Konsolidētā kopbudžeta izpilde 37 Konsolidētā kopbudžeta izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts un pašvaldību budžetiem mēnesis
2.16. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 38 Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi pa galvenajām ieņēmumu grupām; kopā izdevumi pa galvenajām izdevumu grupām; pa finansēsanas kategorijām gads
2.16. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 39 Valsts konsolidētā budžeta izpilde (atbilstoši likuma "Par valsts budžetu" 1.pielikumam) Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts budžetu veidiem mēnesis
2.17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 40 Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) Kopā Latvijā; pa ieņēmumu veidu grupām; pa izdevumu veidu grupām; pa finansēsanas kategorijām gads
2.17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 41 Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde Kopā Latvijā; pa ieņēmumu veidu grupām; pa izdevumu veidu grupām; pa finansēsanas kategorijām; pa budžetu veidiem mēnesis
2.18. Valsts parāds 42 Pārskats par valsts parādu Kopā Latvijā; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijām (konsolidētais) gads
2.18. Valsts parāds 43 Valsts un pašvaldību parāds Kopā Latvijā; pēc aizdevēja institucionālā sektora; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijām mēnesis
2.19. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji 44 Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana Kopā Latvijā ceturksnis
2.20. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji 45 Pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis Kopā Latvijā ceturksnis
2.21. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana 46 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis Kopā Latvijā ceturksnis
2.22. Elektronisko naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji 47 Elektronisko naudas iestāžu bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats Kopā Latvijā ceturksnis
2.23. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji 48 Maksājumu iestāžu bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats Kopā Latvijā ceturksnis
2.24. Noguldījumu garantiju fonda bilance 49 Noguldījumu garantiju fonda bilance Kopā Latvijā ceturksnis
2.25. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance 50 Apdrošināto aizsardzības fonda bilance Kopā Latvijā ceturksnis
2.26. Informācija par darījumiem ar sertifikātiem 51 Darījumi ar privatizācijas sertifikātiem kopā Latvijā nedēļa, mēnesis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji 52 Ieņēmumi no izlozēm Kopā Latvijā ceturksnis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji 53 Ieņēmumi no azartspēlēm pa veidiem (azartspēļu automāti, spēļu galdi, bingo zāles, totalizators, interaktīvās azartspēles) Kopā Latvijā ceturksnis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji 54 Ekspluatēto azartspēļu iekārtu, spēļu zāļu un kazino skaits Kopā Latvijā ceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji 55 Laimestu fonds kopā (euro) Kopā Latvijā ceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji 56 Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits) Kopā Latvijā ceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji 57 Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi (skaits) Kopā Latvijā ceturksnis
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji 58 Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji 59 Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji 60 Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 61 Publisko iepirkumu skaits un noslēgtās līgumu summas (centralizētie un decentralizētie iepirkumi) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 62 Noslēgto līgumu summu sadalījums pa iepirkumu grupām Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 63 Būvdarbu iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 64 Būvdarbu iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 65 Piegādes iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 66 Piegādes iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 67 Pakalpojumu iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji 68 Pakalpojumu iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, procedūru skaits, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa) Kopā Latvijā reizi trijos gados
2.31. Informācija par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem 69 Pārtikas produktu piegādes noslēgto līgumu skaits, līgumsummas, piegādātāji, pasūtītāji un piemērotie vides kritēriji Kopā Latvijā ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 70 Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas Kopā Latvijā; pa līgumcenu sliekšņiem; pēc iepirkumu veida sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums un MK noteikumiem Nr. 299 ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 71 Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Kopā Latvijā; sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 72 Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas, kas saistītas ar vides prasībām Kopā Latvijā; sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 73 Centralizēto iepirkumu skaits un kopējās līgumcenas Kopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likuma ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 74 TOP 10 lielākie publicētie iepirkumi Kopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likuma ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 75 TOP 10 lielākie izsludināto paziņojumu skaits pa iepirkumu veidiem Kopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likuma ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 76 TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos Kopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likuma ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 77 TOP 5 iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Kopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likuma ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 78 Iepirkumi, kur rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība Kopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta nosaukuma un uzvarējušā pretendenta valstiskās piederības, pēc pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums gads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 79 Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pa līgumcenu sliekšņiem Kopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums gads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 80 Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida Kopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums gads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 81 Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc CPV koda Kopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums gads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 82 Noslēgto līgumu skaita sadalījums pēc uzvarētāju valstiskās piederības un līgumcenu sliekšņa Kopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta, pēc pasūtītāja nosaukuma, pēc iepirkuma identifikācijas numura, pēc uzvarējušā pretendenta nosaukuma, pēc CPV koda, pēc lēmuma pieņemšanas datuma, pēc līguma darbības laika sadalījumā: Publisko iepirkumu likums gads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 83 Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc līgumcenu sliekšņiem, pēc iepirkuma līgumiem, vispārīgām vienošanām, kas saistīts ar valstisko piederību Kopā Latvijā; pēc CPV koda, pēc valsts nosaukuma sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums gads

3. Ārējā tirdzniecība

3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 1 Preču eksports un imports pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras Kopā Latvijā, pa valstīm un pēc Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenī mēnesis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 2 Preču eksports un imports pa valstu grupām Kopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, eurozonas valstis, NVS) mēnesis, ceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 3 Preču eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām Kopā Latvijā, pa nacionālo kontu sastāvdaļām (kapitālpreces, starppatēriņa preces, patēriņa preces) un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām ceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 4 Preču eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam NACE 2.red. Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī ceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 5 Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm Kopā Latvijā, pa valstīm un pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām ceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 6 Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un pēc uzņēmumu darbības veida NACE 2.red. Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un Kombinētās nomeklatūras sadaļu līmenī gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 7 Preču eksports un imports pa valstu grupām Kopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, NVS) gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika 8 Preču eksports un imports pa valstīm un teritorijām Kopā Latvijā, pa valstīm un teritorijām gads

4. Cenu statistika

4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss 1 Saskaņotais patēriņa cenu indekss Kopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenī mēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss 2 Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenī mēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss 3 Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenī mēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss 4 Saskaņotā patēriņa cenu indeksa svari Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenī gads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss 5 Ražotāju cenu indeksi (2005=100, 2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) rūpniecības nozarēs Kopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem mēnesis
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss 6 Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās Kopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī gads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss 7 Ražotāju cenu indeksi (2005=100, 2010=100) rūpniecības nozarēs Kopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī gads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss 8 Ražotāju cenu pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu) rūpniecības nozarēs Kopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī gads
4.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai 9 Būvniecības izmaksu indekss (2010=100) jauno dzīvojamo māju celtniecībai Kopā Latvijā; materiālu izmaksu indekss un darbaspēka izmaksu indekss ceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss 10 Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (2006=100, 2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenī ceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss 11 Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (2006=100, 2010=100) Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenī gads
4.6. Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas 12 Lauksaimniecības produktu vidējās cenas Kopā Latvijā, pa lauksaimniecības produktu grupām nedēļa
4.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 13 Gaļas (kautsvarā) vidējā iepirkuma cena Kopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkas, aitas, kazas, mājputnu mēnesis, gads
4.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 14 Gaļas cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkas mēnesis
4.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 15 Piena vidējā iepirkuma cena Kopā Latvijā mēnesis, gads
4.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 16 Piena cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā mēnesis
4.9. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 17 Graudaugu kultūru vidējā iepirkuma cena Kopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, pārējie graudaugi, pa kultūrām - griķi, tritikāle, pākšaugi mēnesis, gads
4.9. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi 18 Graudaugu cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, pārējie graudaugi mēnesis
4.10. Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas 19 Linu stiebriņu vidējā iepirkuma cena Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 20 Ražotāju cenu indekss lauksaimniecībā Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 21 Ražotāju cenu indekss augkopības produkcijai Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 22 Ražotāju cenu indekss graudiem (kviešiem, rudziem, miežiem, auzām) Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 23 Ražotāju cenu indekss tehniskām kultūrām Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 24 Ražotāju cenu indekss rapsim Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 25 Ražotāju cenu indekss lopbarības kultūrām Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 26 Ražotāju cenu indekss kartupeļiem Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 27 Ražotāju cenu indekss dārzeņiem Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 28 Ražotāju cenu indekss augļiem un ogām Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 29 Ražotāju cenu indekss pārējai augkopības produkcijai Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 30 Ražotāju cenu indekss lopkopības produkcijai Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 31 Ražotāju cenu indekss gaļai (liellopu, cūkas, aitas un kazas, mājputnu) Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 32 Ražotāju cenu indekss pienam Kopā Latvijā gads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 33 Ražotāju cenu indekss olām Kopā Latvijā gads
4.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi 34 Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu indeksi Kopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiem ceturksnis, gads
4.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi 35 Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas Kopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiem gads
4.13. Patēriņa cenu indekss 36 Patēriņa cenu indekss Kopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenī mēnesis, gads
4.13. Patēriņa cenu indekss 37 Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenī mēnesis
4.13. Patēriņa cenu indekss 38 Patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenī mēnesis
4.13. Patēriņa cenu indekss 39 Patēriņa cenu indeksa svari Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenī gads
4.13. Patēriņa cenu indekss 40 Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gadu Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenī gads
4.13. Patēriņa cenu indekss 41 Vidējās mazumtirdzniecības cenas Kopā Latvijā, pa preču veidiem gads
4.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss 42 Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss Kopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2 zīmju līmenī mēnesis
4.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss 43 Nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2 zīmju līmenī mēnesis
4.15. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini 44 Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss Kopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa galvenajām izdevumu pozīcijām ceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss 45 Mājokļa cenu indekss Kopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa mājokļu grupām ceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss 46 Mājokļa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa mājokļu grupām ceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss 47 Mājokļa cenu indeksa svari Kopā Latvijā, pa mājokļu grupām gads
4.16. Mājokļu cenu indekss 48 Mājokļa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gadu Kopā Latvijā, pa mājokļu grupām gads
4.17. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.18. Importa vienības vērtības indekss
49 Eksporta un importa vienības vērtības indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svari Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām (2 zīmju līmenī) mēnesis
4.17. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.18. Importa vienības vērtības indekss
50 Eksporta un importa vienības vērtības indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu) Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām (2 zīmju līmenī) gads
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 51 Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svari Kopā Latvijā, pa objektu grupām mēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 52 Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100) Kopā Latvijā pa resursu veidiem mēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 53 Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei (2009XII=100), un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) Kopā Latvijā mēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 54 Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100) Kopā Latvijā ceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 55 Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100) Kopā Latvijā, pa objektu grupām, pa resursu veidiem ceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 56 Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svari Kopā Latvijā, pa objektu veidiem ceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss 57 Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100, iepriekšējais gads=100) Kopā Latvijā, pa resursu veidiem gads
4.20. Informācija par saskaņotajiem administratīvi regulējamo cenu indeksiem 58 Administratīvi regulējamo cenu indekss Kopā Latvijā mēnesis, gads
4.21. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena 59 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
4.22. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena 60 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tai skaitā aramzemei un pļavām un ganībām) pirkšanas cena Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem gads

5. Demogrāfiskā statistika

5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm 1 Iedzīvotāju skaits mēnešā sākumā Kopā Latvijā mēnesis
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm 2 Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2017. gada sākumā Kopā Latvijā pēc dzimuma, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām ar viena gada vecuma intervālu, atsevišķās vecuma grupās, pēc valstiskās piederības, pēc dzimšanas valsts, pēc etniskās piederības, pēc dzimuma, vecuma un ģimenes stāvokļa;
pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētās pēc dzimuma un pa atsevišķām vecuma grupām (0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 13-25; 25-49; 50-64; 65+), pa galvenajām tautībām, pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa;
Latvijas novados pēc dzimuma un pa atsevišķām vecuma grupām (0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 13-25; 25-49; 50-64; 65+), pa galvenajām tautībām, pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa;
21 attīstības centrā darbspējas vecumā pēc dzimuma, pa galvenajām tautībām
gads
5.2. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums 3 Paredzamais mūža ilgums Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma gads
5.3. Dzīvi dzimušo skaits 4 Dzīvi dzimušo skaits 2016. gadā Kopā Latvijā, pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa
gads
5.4. Mirušo skaits 5 Mirušo skaits 2016. gadā Kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, mirušo zīdaiņu skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 6 Perinatālā mirstība, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 7 Perinatālā mirstība, uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas);
kopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis);
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 8 Pirmajā dzīves gadā mirušo bērnu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods), 7-27 (vēlīnais neonatālais periods), 0-27 dienas (neonatālais periods));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (67 nāves cēloņu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-27, 28 dienas līdz 1 gada vecumam (postneonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 9 Zīdaiņu mirstība uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīna neonatāla), 7-27 dienas (vēlīna neonatāla), 0-27 dienas (neonatāla), 28 dienas līdz 1 gadam (postneonatāla));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas);
kopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnā neonatāla mirstība));
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnā neonatāla mirstība))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 10 Mātes mirstība [O], absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40+);
kopā Latvijā, pēc mirušo skaita no tieši un no netieši ar grūtniecību saistīto nāves cēloņu dēļ (15 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 11 Mātes mirstība [O], uz 100 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (līdz 19, 20-34, 35+);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa nāves cēloņiem (tieši un no netieši ar grūtniecību saistītie cēloņi, 2 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 12 Mirstība, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 1, 2,3, 4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 13 Mirstība, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 1, 2,3, 4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi 14 Standartizētais mirstības rādītājs, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa atsevisķiem nāves cēloņiem (SSK-10: I, C, V-Y, J), pēc dzimuma; pa noteiktu vecuma grupu (kopā, 0-64) gads
5.6. Noslēgto laulību skaits 15 Noslēgto laulību skaits Kopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas), pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
gads
5.7. Šķirto laulību skaits 16 Šķirto laulību skaits Kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma gads
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm 17 Iedzīvotāju starptautiskā migrācija Kopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām, pēc dzimuma
gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 18 Saņemto patvēruma iesniegumu skaits Kopā Latvijā gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 19 Personu skaits, kurām piešķirts starptautiskās aizsardzības statuss Kopā Latvijā gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 20 Patvēruma meklētāju skaits, kuru lietas atrodas izskatīšanā uz pārskata perioda beigām Kopā Latvijā gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 21 Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc personu tautības, pēc vecuma, pēc izglītības mēnesis
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 22 Pieņemto naturalizācijas iesniegumu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc personu tautības mēnesis
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 23 Latvijas republikas pilsoņu skaits, kuriem atņemta Latvijas republikas pilsonība Kopā Latvijā gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem 24 Latvijas republikas pilsoņu skaits, kas atteikušies no Latvijas republikas pilsonības Kopā Latvijā gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 25 Saņemto starptautiskās aizsardzības iesniegumu (personu) skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām mēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 26 Saņemto pirmreizējo starptautiskās aizsardzības iesniegumu (personu) skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām mēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 27 Personu skaits, kuras (tieši vai netieši) atsaukušas savu iesniegumu Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām mēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 28 Personu, kuru lietās pieņemts I instances negatīvs lēmums, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām ceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 29 Personu, kuru lietās pieņemts I instances lēmums piešķirt bēgļa statusu, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām ceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 30 Personu, kuru lietās pieņemts I instances lēmums piešķirt alternatīvo statusu, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām ceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 31 Personu, kuru lietās ar I instances lēmumu atņemts statuss, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām ceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 32 Personu, kuru lietās pieņemts II instances negatīvs lēmums, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 33 Personu, kuru lietās pieņemts II instances lēmums piešķirt bēgļa statusu, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 34 Personu, kuru lietās pieņemts II instances lēmums piešķirt alternatīvo statusu, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 35 Patvēruma meklētāji, kuri tikuši pārmitināti uz Latviju Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 36 Personu, kuru lietās ar II instances lēmumu atņemts statuss, skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 37 Atcelto patvēruma pieteikumu skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 38 Nepilngadīgo bez pavadības patvēruma meklētāju skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 39 Noraidīto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību 40 Akceptēto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupām gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 41 Trešo valstu valstspiederīgo personu skaits, kuriem atteikta ieceļošana Latvijas Republikā uz ārējās robežas Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības un ieceļošanas atteikuma iemesla gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 42 Trešo valstu piederīgo personu skaits, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiem Kopā Latvijā, pa vecuma grupām (0-13, 14-17, 18-34, 35+), pēc dzimuma un valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 43 Piespiedu izraidīto personu skaits Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 44 Personas, kuras atgrieztas uz tranzīta valsti (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 45 Personas, kuras atgrieztas uz izcelsmes valsti (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 46 Personas, kurām jāizceļo no valsts (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 47 Personas, kuras reāli ir izceļojušas no valsts (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 48 Personas, kurām sniegts atbalsts pie izceļošanas (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem 49 Personas, kuras atgrieztas readmisijas līguma ietvaros un bez readmisijas līguma (skaits) Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederības gads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē 50 Lēmumu skaits par piespiedu izraidīšanu Kopā Latvijā gads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē 51 Izbraukšanas rīkojumu skaits Kopā Latvijā gads
5.13. Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumā 52 Mājsaimniecību kopējais skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, novadu pilsētās, lauki gads

6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā 1 Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju skaits, kurās tiek veikts pētniecības darbs Kopā latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektoriem gads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā 2 Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektoriem; sadalījumā pēc kvalifikācijas gads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā 3 Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektorien; sadalījumā pēc finansējuma avota gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 4 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 5 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) beigušo izglītojamo skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 6 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) izglītojamo skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 7 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pedagogu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 8 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) iestādes nodrošinājums ar datortehniku Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām gads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji 9 Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pirmsskolas vecuma bērnu apmācība Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas gads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji 10 Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas gads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji 11 Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu beigušo izglītojamo skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases gads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji 12 Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu izglītojamo skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas gads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji 13 Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu pedagogu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības gads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji 14 Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu nodrošinājums ar datortehniku Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām gads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji 15 Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas gads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji 16 Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas gads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji 17 Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 18 Augstskolu un koledžu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc juridiskā statusa gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 19 Studentu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc mācību maksas finansējuma veida; pēc izglītības tematiskās grupas gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 20 Uzņemto studentu skaits Kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc dzīves vietas (reģiona) gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 21 Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits Kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 22 Mobilo studentu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc pastāvīgās dzīves vietas valsts gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 23 Mobilo studentu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītība gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji 24 Akadēmiskā personāla skaits Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), sadalījumā pa augstskolām gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji 25 Profesionālās izglītības iestāžu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm) gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji 26 Audzēkņu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), uz 10 000 iedzīvotāju; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām; pēc mācību valodas, sadalījumā rezidents vai nerezidents gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji 27 Uzņemto skaits Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām kopā; pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas (reģiona) gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji 28 Beigušo audzēkņu skaits Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji 29 Pedagoģiskie darbinieki Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimuma gads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji 30 Interešu izglītības iestāžu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām gads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji 31 Izglītojamo skaits interešu izglītības programmās Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomām gads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji 32 Pedagogu skaits interešu izglītības iestādēs Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības gads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji 33 Interešu izglītības iestāžu nodrošinājums ar datortehniku Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām gads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji 34 Pirmsskolas vecuma bērnu apmācība interešu izglītības iestādēs Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc mācību valodas gads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji 35 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām gads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji 36 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu izglītojamo skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma gads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji 37 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu skaits Kopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības gads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji 38 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu nodrošinājums ar datortehniku Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām gads
6.10. Izgudrojumu statistika 39 Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā Kopā Latvijā gads
6.10. Izgudrojumu statistika 40 Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits Kopā Latvijā gads
6.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji 41 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
6.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji 42 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji 43 Sporta organizāciju skaits Kopā Latvijā gads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji 44 Sporta speciālistu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības gads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji 45 Sporta bāžu skaits Kopā Latvijā gads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji 46 Sporta objektu skaits Kopā Latvijā gads
6.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu) 47 Izglītojamo iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos Kopā Latvijā, pēc eksāmena veida, pēc skolas, pēc skolas tipa, pēc urbanizācijas, pēc izglītojamo dzimuma gads
6.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu) 48 Centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pa mācību priekšmetiem gads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos 49 Uzņēmumu skaits, kuros tiek veikts pētniecības darbs Kopā Latvijā gads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos 50 Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits, izdevumi pētnieciskajam darbam Kopā Latvijā; NACE 2.red. A sadaļas līmenī;
rūpniecība, NACE 2.red. B+C+D+E sadaļu līmenī;
būvniecība, NACE 2.red. F sadaļas līmenī;
pakalpojumi, NACE 2.red. G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S sadaļu līmenī;
pēc dalījuma pa uzņēmumu lieluma grupām
gads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos 51 Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits un izdevumi pētnieciskajam darbam Kopā Latvijā, sadalījumā pa zinātņu nozarēm gads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos 52 Izdevumi pētnieciskajām darbībām Kopā Latvijā sadalījumā par finanšu avotiem;
kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
gads
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 53 Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 54 Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība, sadalījumā pēc apmācību formas (kursi, citas arodmācību formas) (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 55 Darbinieki, kuri piedalās arodmācību kursos (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 56 Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 57 Iemesli, kādēļ uzņēmums neorganizēja arodmācības (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā) 58 Uzņēmumi, kuri organizēja sākotnējās arodmācības (%) Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļai reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 59 Piedalīšanās pieaugušo izglītībā Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 60 Ar darbu saistīta piedalīšanās neformālajā izglītībā Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 61 Piedalīšanās iemesli neformālajā izglītībā Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 62 Vidējais pieaugušo izglītībā pavadītais laiks (stundas gadā uz vienu dalībnieku) Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pēc izglītības jomas reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 63 Vidējās izmaksas dalībniekam par piedalīšanos pieaugušo izglītībā Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 64 Mācību aktivitātes Kopā Latvijā; pēc aktivitātes veida; pēc izglītības jomas reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 65 Mācību aktivitāšu skaits neformālajā izglītībā Kopā Latvijā; sadalījumā pēc dalībnieka dzimuma reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 66 Vēlēšanās piedalīties pieaugušo izglītībā Kopā Latvijā; pēc dzimuma reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 67 Faktori, kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībā Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nozīmīguma reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 68 Interese par mācīšanās iespējām Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība" 69 Attieksme pret mācīšanos Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa reizi piecos gados
6.18. Izdevumi izglītībai 70 Valsts izdevumi izglītībai Kopā Latvijā gads
6.18. Izdevumi izglītībai 71 Privātie izdevumi izglītībai Kopā Latvijā gads
6.18. Izdevumi izglītībai 72 Ārvalstu finanšu avoti Kopā Latvijā gads
6.18. Izdevumi izglītībai 73 Valsts izdevumi izglītībai % no iekšzemes kopprodukta Kopā Latvijā gads

7. Kultūras statistika

7.1. Bibliotēku darbības rādītāji 1 Bibliotēku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji 2 Lasītāju skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji 3 Apmeklējumu skaits (reizes) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji 4 Bibliotekāro darbinieku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 5 Skatītākās Latvijas filmas TOP 10 (pēc apmeklējuma Latvijas kinoteātros) Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 6 Kino izrādīšanas vietu skaits Kopā Latvijā; kopējais kino izrādīšanas vietu skaits; daudzzāļu kinoteātru skaits; ekrānu skaits (t.sk. digitālo ekrānu skaits) gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 7 Kinoteātru skaits Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 8 Nacionālo filmu apmeklējums Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 9 Ārzemju filmu apmeklējums Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 10 Apmeklējumu skaits atsevišķi katrai izrādītajai filmai Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 11 Kinoteātru kopējie kases ieņēmumi (euro) Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 12 Kinobiļetes vidējā cena (euro) Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 13 Filmu ( Latvijas, Eiropas, ASV, citu valstu) pirmizrāžu skaits Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 14 Izrādīto filmu skaits (Latvijas, Eiropas, ASV un citu valstu filmas) Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 15 Izrādīto 3D filmu skaits Kopā Latvijā gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji 16 Kinoteātru TOP 15 pēc apmeklējumu skaita Kopā Latvijā gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 17 Latvijas kopējais izdevumu skaits un to tirāža Kopā Latvijā, pēc izdevuma veida gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 18 Kopējais grāmatu un brošūru skaits un to tirāža Kopā Latvijā, pēc izdošanas vietām, sadalījumā pa izdevējiem, pa tematiskajām grupām, pa nozarēm, pa valodu grupām gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 19 Periodisko izdevumu (žurnāli, biļeteni, raksti, avīzes) nosaukuma skaits un to tirāža Kopā Latvijā gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 20 Daiļliteratūras izdevumu skaits un tirāža Kopā Latvijā, pēc žanriem, pa valodu grupām, gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 21 Nošu un kartogrāfisko izdevumu skaits un tirāža Kopā Latvijā, sadalījumā pa izdevējiem gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 22 Promocijas darbu kopsavilkumu izdevumu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pa augstskolām, pa zinātņu nozarēm gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 23 Žurnālu izdevumu skaits un tirāža Kopā Latvijā, sadalījumā pa valodām un izdošanas vietām gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 24 Laikrakstu izdevumu skaits un tirāža dalījums pa valodām un izdošanas vietām Kopā Latvijā, sadalījumā pa valodām un izdošanas vietām gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 25 Elektronisko izdevumu skaits Kopā Latvijā gads
7.4. Filmu ražošana 26 Pabeigto un pirmizrādīto Latvijas filmu skaits Kopā Latvijā; pēc filmu veida (pilnmetrāžas spēlfilmu, īsmetrāžas spēlfilmu, pilnmetrāžas animācijas filmu, īsmetrāžas animācijas filmu, pilnmetrāžas dokumentālo filmu, īsmetrāžas dokumentālo filmu skaits) gads
7.4. Filmu ražošana 27 Valsts finansējums filmu nozarei (euro) Kopā Latvijā gads
7.4. Filmu ražošana 28 Kopprodukcijas filmu skaits Kopā Latvijā; sadalījumā: vairākuma kopprodukcijas un mazākuma kopprodukcijas filmas gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 29 Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 30 Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 31 Muzeju apmeklējumu skaits, tai skaitā bezmaksas apmeklējumi un ārvalstu tūristi grupās (tūkst.) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 32 Muzeju apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 33 5 apmeklētākie muzeji pārskata gadā Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 34 Darbinieku skaits muzejos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 35 Muzejos eksponēto izstāžu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 36 Muzejos eksponēto ekspozīciju skaits Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 37 Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 38 Tematiski muzejisko pasākumu skaits Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 39 Lekciju skaits muzejos Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 40 Muzeju darbinieku vadīto ekskursiju skaits Kopā Latvijā gads
7.5. Muzeju darbības rādītāji 41 Zinātnisko publikāciju skaits (referāti, raksti, monogrāfijas, izstāžu un krājumu katalogi) Kopā Latvijā gads
7.6. Teātru darbības rādītāji 42 Teātru skaits (no tiem operas un baleta teātri, drāmas, muzikālie teātri, bērnu un jaunatnes teātri) Kopā Latvijā gads
7.6. Teātru darbības rādītāji 43 Teātru izrāžu skaits Kopā teātros gads
7.6. Teātru darbības rādītāji 44 Teātru apmeklējumu skaits, (tūkst.) Kopā teātros gads
7.6. Teātru darbības rādītāji 45 Teātru apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem Kopā teātros gads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji 46 Kultūras centru skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji 47 Pasākumu skaits kultūras centros Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji 48 Apmeklētāju skaits kultūras centros Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji 49 Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centros Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji 50 Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (tūkst.) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji 51 Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits Kopā Latvijā gads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji 52 Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (tūkst.) Kopā Latvijā gads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji 53 Koncertu skaits Kopā Latvijā gads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji 54 Koncertorganizāciju ieņēmumi Kopā Latvijā gads
7.10. Privāto teātru darbības rādītāji 55 Pasākumu skaits privātajos teātros Kopā Latvijā gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 56 Apmeklējumu skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 57 Izmantoto glabājamo vienību skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 58 Restaurēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālājā arhivā Kopā Latvijā gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 59 Konservēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālājā arhivā Kopā Latvijā gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 60 Glabājamo vienību skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 61 Attiecīgajā gadā jaunpieņemto glabājamo vienību skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 62 Arhīva sagatavoto izziņu skaits (Latvijas vai ārvalstu klientiem) Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 63 Arhīva lasītāju skaits (Latvijas vai ārzemju) Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 64 Arhīva darbinieku sagatavoto publikāciju skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 65 Arhīva darbinieku sagatavoto televīzijas raidījumu skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 66 Arhīva darbinieku sagatavoto radio raidījumu skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 67 Arhīva uzraudībā esošo institūciju skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji 68 Arhīva uzraudībā esošajās institūcijās veikto pārbaužu skaits Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībām gads
7.12. Cirka darbības rādītāji 69 Cirka izrāžu skaits Kopā Latvijā gads
7.12. Cirka darbības rādītāji 70 Apmeklētāju skaits Kopā Latvijā gads

8. Veselības aprūpes statistika

8.1. Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas 1 Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits Kopā Latvijā, detalizācija atbilstoši ESAW metodoloģijai gads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe 2 Pacientu skaits ar pirmo reizi noteiktu arodslimību, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10), pa vecuma grupām gads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe 3 Arodslimību izplatība, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10) gads
8.3. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām 4 Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo (ārstu, zobārstu, medicīnas māsu, farmaceitu) skaits veselības aprūpes tematiskajā jomā Kopā Latvijā gads
8.4. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei 5 Valsts finansējums veselības aprūpei Kopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijām gads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas) 6 Kopējie izdevumi veselības aprūpei Kopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijām gads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas) 7 Vispārējās valdības izdevumi veselības aprūpei Kopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijām gads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas) 8 Privātie izdevumi veselības aprūpei Kopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijām gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 9 Ekspertīžu skaits alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes noteikšanai, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc ekspertīzes veida gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 10 Ambulatoro apmeklējumu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām valsts administratīvajām teritorijām, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus), pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 11 Ambulatoro apmeklējumu skaits, uz 1 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām valsts administratīvajām teritorijām, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus), pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 12 Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 13 Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, uz 1 000 iedzīvotājiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 14 Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā);
kopā Latvijā, pēc atsevišķām operāciju grupām (12 operāciju grupas), pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā)
gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 15 Onkocitoloģiski (profilaktiskā izmeklēšana dzemdes kakla vēža savlaicīgai atklāšanai) izmeklēto sieviešu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 16 Onkocitoloģiski (profilaktiski) izmeklēto sieviešu skaits, uz 1 000 sievietēm attiecīgajā vecumā Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 17 Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 18 Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, uz 100 apmeklējumiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits) gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība 19 Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operāciju grupām (9 operāciju grupas) gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika 20 Infekcijas un parazitaro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām (pēc SSK-10, 141 pozīcija), ar letālu iznākumu;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, 141 pozīcija), ar letālu iznākumu;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (kopā, 0-17), pa galvenajām slimību grupām (pēc SSK-10, 34 slimības, slimību grupas)
gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika 21 Saslimstība ar infekcijas un parazitarajām slimībām, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (kopā, 0-17), pa galvenajām slimību grupām (pēc SSK-10, 34 slimību grupas) gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika 22 Uzskaitē esošo tuberkulozes pacientu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, uzskaitē esošo pacientu kustība pēc diagnozes - tuberkuloze (pēc SSK-10, 20 pozīcijas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-17, 18+), pēc kustības veida (pirmreizēji saslimuši, recidīvi, uzskaitē gada beigās);
kopā Latvijā, tuberkulozes slimnieku kontingents pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-60, 61-64, 65+)
gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika 23 Uzskaitē esošo tuberkulozes pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām diagnožu grupām (SSK-10 kodi: A15-A19, A15-A16, A15) gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika 24 Infekcijas un parazitaro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa reģistrējamām infekcijas slimību diagnožu grupām (SSK-10: 61 slimību grupa) mēnesis
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 25 Saslimstība ar noteiktām neinfekciju slimībām, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, F00-F98 (14 grupas), C00-C97);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F98 (t.sk.14 grupas), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);
pēc SSK-10 kodiem: F00-F98, Latvijā kopā, pa 127 diagnozēm un diagnožu grupām;
diagnožu grupa pēc SSK-10 kodiem C00-C97 kopā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām;
diagnožu grupa C00-C97 kopā un pa 32 lokalizācijām, pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 26 Saslimstība ar noteiktām neinfekciju slimībām uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, F00-F98 (14 grupas), C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);
diagnožu grupa C00-C97 kopā pa visām valsts administratīvajām teritorijām
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 27 Noteiktu neinfekciju slimību izplatība, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pē SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 28 Noteiktu neinfekciju slimību izplatība (prevalence), uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pē SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 29 Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: 5 diagnožu grupas));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: 27 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 30 Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (t.sk. 5 diagnožu grupas) gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 31 Pacientu skaits ilgtermiņa farmokoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas programmās, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc programmas veida, pēc kustības veida, pēc dzimuma gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 32 Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem sadalījums pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī, īpatsvars % Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas) gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 33 Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem pirmā gada letalitāte, % Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma) gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts 34 Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem novērotā 5 gadu izdzīvotība, īpatsvars % Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma) gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos 35 Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc reģistrētā ievainojumu skaita, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc nolūka saistībā ar gūto traumu, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc norises vietas, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, par vainīgā saistību ar cietušo, pēc vecuma grupas
gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos 36 Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)
gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos 37 Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu īpatsvars, % Kopā Latvijā, pēc traumas gūšanas mehānisma, pēc vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 38 Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienās) Kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profili), pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 39 Gultas aprite, reizes Kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profili), pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 40 Vidējais gultas noslogojums, % Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (6 gultu profili)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 41 Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 42 Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), uz 100 iedzīvotājiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 43 Hospitalizācijas dienu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionara pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc kustības (kopā izrakstīti un miruši) pa diagnozēm (SSK-10: F00-F98, 73 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 44 Hospitalizācijas dienu skaits, uz 100 iedzīvotājiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 45 Stacionārā ārstēto skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: F00-F98, 73 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 46 Stacionārā ārstēto skaits, uz 1 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk; līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60 gadi un vecāki);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 47 No stacionāra izrakstīto pacientu pavadīto gultdienu skaits, uz 1 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pēc diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18-44, 45-59, 60+) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 48 No stacionāra izrakstīto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienās Kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, no atsevišķām diagnožu grupām (35 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18+)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 49 Stacionāra pacientu letalitāte, % Kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātā);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (operētie pacienti), pa atsevisķām operācijas grupām (16 grupas), pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (neoperēti pacienti), pa diagnožu grupām (2 diagnožu grupas)
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (neatliekami operētie pacienti), pa atsevišķām diagnožu grupām (10 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 50 Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 51 Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operācijas grupām (16 operācijas grupas) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 52 Noteiktas operāciju grupas īpatsvars (%), procentos no kopskaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operācijas grupām (16 operācijas grupas) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 53 Operēto pacientu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupu (kopā, 0-17)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 54 Operācijas un pēcoperācijas periodā mirušo skaits, aboslūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 55 Palīgkabinetu darbs visos stacionāros, uz 1 stacionāro pacientu Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darba (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits (neieskaitot īslaicīgās sociālās aprūpes gultu profilā ārstētos pacientus)) gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība 56 No stacionāra izrakstīto pacientu skaits, uz 1 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām diagnožu grupām (35 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 57 Dzemdību skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc augļu skaita (daudzaugļu) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 58 Daudzaugļu, ārpusstacionāra dzemdību skaits, uz 100 dzemdībām Kopā Latvijā, pa 6 statiskajiem reģioniem, pēc augļu skaita (daudzaugļu), pēc dzemdību vietas (ārpusstacionāra dzemdības) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 59 Ķeizargriezienu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 60 Ķeizargriezienu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 61 Sarežģījumu īpatsvars pirms grūtniecības vai tās laikā, % no dzemdētājām Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc sarežgījuma diagnosticēšanas laika (pirms grūtniecības vai tās laikā, dzemdībās vai pēcdzemdību periodā), pa atsevišķiem sarežģījumiem gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 62 Dzemdību veida īpatsvars, % no kopējā dzemdību skaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa dzemdību veidiem (savlaicīgas, priekšlaicīgas, pēclaika, spontānas, plānots ķeizargrieziens, steidzams ķeizargrieziens) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 63 Analgēzijas īpatsvars dzemdībās, % no dzemdībām Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa analgēzijas veidiem (spinālā,epidurālā, lokālā, intravenozā, endotraheālā, slāpekļa oksiduls), pēc dzemdību veida (kopējais, ķeizargriezienu) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 64 Dzemdniecības operācijas, uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa operācijas veidiem (kopējais, perineotomijas, epiziotomijas) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 65 Jaundzimušo skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc dzimšanas veida (dzimis dzīvs, nedzīvs), pa atsevišķām svara grupām (līdz 999 gramiem, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 66 Dzīvi dzimušo bērnu īpatsvars, sadalījumā pēc mātes vecuma vai bērna dzimšanas svara, % no kopējā dzīvi dzimušo skaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, atsevišķās svara grupās (500-999 grami, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+), pa atsevišķām mātes vecuma grupām (15-17, 18-19, 20-29, 30-39, 40+) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 67 Jaundzimušo īpatsvars, kuru vecākiem atzīmēti kaitīgie ieradumi, % no jaundzimušo skaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimšanas veida (dzīvi, nedzīvi dzimis), pēc vecāka (māte, tēvs), pēc kaitīgā ieraduma (smēķēšana, alkohola lietošana, psihoaktīvo vielu lietošana) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 68 Jaundzimušo slimību biežums, uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc diagnozes (noteiktie perinatālā perioda stāvokļi, iedzimtās anomālijas), pēc iznēsātības (iznēsāti, neiznēsāti) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 69 Antenatālās aprūpes uzsākšanas īpatsvars līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai, % no uzskaitē ņemtajām grūtniecēm Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (kopā, 15-17 gadi) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 70 Summārais grūtniecību skaits, uz 1 000 sievietēm reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 71 Āpusdzemdes grūtniecība, uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 72 Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 sievietēm Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 73 Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-34, 35+) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 74 Abortu īpatsvars, % kopējā abortu skaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (līdz 14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49), pa abortu veidiem (medicīnisks, spontāns, pirmās grūtniecības pārtraukšana) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 75 Kontracepcija reproduktīvā vecuma sievietēm, uz 1 000 sievietēm (15-49) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa kontracepcijas veidiem (hormonālā, intrauterīnā, ķirurģiskā) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 76 Bērnu īpatsvars pa veselības grupām, % no apskatītiem bērniem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (jaundzimušie, viengadīgie, 0-14, 15-17), pa veselības grupām (I, II, III) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 77 Bērnu profilaktisko apskašu rezultāti, no 1 000 apskatītiem bērniem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (pirmsskolas (3-6), iestājušies 1. klasē, skolnieki (8-14), 3-14, 15-17, pa veselības traucējumu grupām (pazemināta dzirde, pazemināta redze, valodas traucējumi, skolioze, stājas traucējumi)) gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe 78 Zīdaiņu, kuri saņēma krūts barošanu, īpatsvars % Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (6 nedēļas, 3 mēneši, 6 mēneši, 12 mēneši), pēc barošanas veida (kopā, ekskluzīvā zīdīšana) gads
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija 79 Vakcinēto iedzīvotāju skaits - absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, veiktā vakcinācija pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (0-17 gadi, 18+);
kopā Latvijā, vakcinētās personas pēc infekcijas slimības, pa atsevišķām vecuma grupām (7-11 mēn., 16-23 mēn., 1 gads, 2 gadi, 7 gadi, 8 gadi, 13 gadi meitenes, 14 gadi, 15 gadi, pieaugušie (25 gadi un vairāk))
gads
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija 80 Imunizācijas līmenis, % Kopā Latvijā, pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (jaundzimušie, 12 mēn., 24. mēn., 7 gadi, 12 gadi (meitenes), 14 gadi) gads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem 81 Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pēc smaguma pakāpes; pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļāmpa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāža gads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem 82 Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļām, pa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāža gads
8.14. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji 83 Valsts veselības aprūpes budžeta izdevumi Kopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijām gads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji 84 Izpildītie neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits Kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji 85 Savlaicīgi izpildīto izsaukumu īpatsvars no visiem neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (%) Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji 86 Ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%) Kopā Latvijas pilsētās gads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji 87 Ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%) Kopā Latvijas lauku teritorijas gads
8.17. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 88 NMP izsaukumu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc rezultāta pa atsevišķām izpildīto izsaukumu grupām (7 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc NMP izsaukuma izpildītāja (ārsts, ārsta palīgs);
kopā Latvijā, pēc pieteikto izsaukumu motīva (3 grupas);
kopā Latvijā, pēc rezultatīvo izsaukumu skaita dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, pēc izsaukuma vietas (pilsētas, lauki) ar ierašanos laiku attiecīgi līdz 15 vai 25 minūtēm
gads
8.17. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 89 Atsevišķu NMP izsaukumu īpatsvars %, procentos no kopskaita Kopā Latvijā, pēc atsevišķa izpildīto izsaukumu rezultāta (7 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa izsaukuma motīva (3 motīvu grupas)
gads
8.18. Invaliditātes noteikšana 90 Pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, dzimuma, vecuma un invaliditātes grupām gads
8.18. Invaliditātes noteikšana 91 Atkārtoti par personām ar invaliditāti atzīto personu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, vecuma un invaliditātes grupām gads
8.18. Invaliditātes noteikšana 92 Personu ar pirmreizējo un atkārtoto invaliditāti kopējais skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, sadalījumā bērni un pilngadīgas personas, pēc funkcionēšanas traucējumiem un invaliditātes smaguma gads
8.18. Invaliditātes noteikšana 93 Personu ar pirmreizējo un atkārtoto invaliditāti īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
8.19. Potenciāli zaudētie mūža gadi 94 Potenciāli zaudēto mūža gadu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc nāves cēloņa gads
8.20. Zāļu realizācijas dati 95 Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (euro) Latvijā, ārpus Latvijas mēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati 96 Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (euro) Kopā Latvijā mēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati 97 Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (euro) Kopā Latvijā mēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati 98 Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro) Kopā Latvijā gads
8.20. Zāļu realizācijas dati 99 Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro) Kopā Latvijā gads
8.21. Zāļu lieltirgotavu darbības rādītāji 100 Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro) Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums gads
8.22. Aptieku darbības rādītāji 101 Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums (euro) Kopā Latvijā gads
8.23. Zāļu ražotāju darbības rādītāji 102 Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro) Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijas gads
8.24. Absolūtā alkohola patēriņš 103 Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litri) Kopā Latvijā, uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju gads
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 104 Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā (%) Kopā Latvijā, pa dzimumiem reizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 105 Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuri savu veselības stāvokli novērtē kā labu (%) Kopā Latvijā, pa dzimumiem reizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 106 Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vismaz stundu dienā (%) Kopā Latvijā, pa dzimumiem reizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 107 Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās (%) Kopā Latvijā, pa dzimumiem reizi četros gados
8.30. Veselības aprūpes resursi 108 Ārstniecības iestāžu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila (stacionāri, ambulatorās aprūpes ārstniecības iestāžu skaits (ārstu prakses (ģimenes ārstu, internistu, pediatru), ārstu speciālistu prakses, zobārstniecības iestādes), feldšeru-vecmāšu un feldšeru veselības punkti, un medpunkti izglītības iestādēs, ražotnēs, uzņēmumos);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā stacionāri, pēc gultu profila (akūtās palīdzības profila), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 109 Gada vidējais gultu skaits stacionārā (bez īslaicīgās sociālās aprūpes gultām), absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 110 Gada vidējais gultu skaits stacionārā, uz 10 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pēc gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes) gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 111 Vietu skaits dienas stacionāros, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 112 Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pēc palīdzības sniedzēja specialitātes (ārsts, ārsta palīgs) gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 113 Ārstniecības personu skaits, absolūtos skaitļos Kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (49 specialitātes), zobārsti un citas ārstniecības personas (9 specialitāšu grupas)), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti un citas ārstniecības personas), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie);
kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, ģimenes ārsti, zobārsti, medicīnas māsas), pēc ārstniecības darbības veida (praktizējošie), pa vecuma grupām (līdz 35, 35 - 39, 40 - 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65+; 35-44, 45-54, 55-64)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 114 Ārstniecības personu skaits, uz 10 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (49 specialitātes), zobārsti un citas ārstniecības personas (9 specialitāšu grupas)), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti un citas ārstniecības personas), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi 115 Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstu Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads

9. Sociālās aizsardzības statistika

9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits 1 Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veida Kopā Latvijā mēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits 2 Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem Kopā Latvijā mēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits 3 Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku sadalījums pēc vecuma un pensijas kapitāla Kopā Latvijā ceturksnis
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi 4 Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs pa mēnešiem (euro) Kopā Latvijā gads
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi 5 Valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšanas izdevumi (euro) Kopā Latvijā gads
9.3. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi 6 Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi (euro) Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 7 Darba devēju veiktās sociālās iemaksas kopā Latvijā mēnesis
9.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 8 Aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas kopā Latvijā mēnesis
9.5. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām 9 Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām (euro) Kopā Latvijā gads
9.6. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 10 Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem (euro) Kopā Latvijā gads
9.7. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā 11 Sociālās aizsardzības izdevumi (pēc ESSPROS klasifikācijas) Kopā Latvijā gads
9.8. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā 12 Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Pa sociālās aizsardzības shēmām, pa ESSPROS funkcijām gads
9.9. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai 13 Darba tirgus politikas pasākumu izdevumi Kopā Latvijā, sadalījumā pa izdevumu tipiem gads
9.9. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai 14 Darba tirgus politikas pasākumi dalībnieku skaits Kopā Latvijā, pa pasākumu veidiem gads
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi 15 Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiem mēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi 16 Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vidējie apmēri Kopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiem mēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi 17 Valsts pensijas saņēmēju skaits Kopā Latvijā, pēc piešķirtās pensijas apmēra mēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi 18 Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Kopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiem gads
9.11. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti 19 Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro) Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pabalstu veidiem gads
9.11. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti 20 Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pabalstu veidiem gads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 21 Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 22 Vietu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 23 Klientu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pēc vecuma grupām gads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 24 Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti ar invaliditāti Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pēc piešķirtās invaliditātes gads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 25 Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai izlietotais finansējums Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.13. Sociāli apdrošinātās personas 26 Sociāli apdrošināto personu skaits Kopā Latvijā gads
9.13. Sociāli apdrošinātās personas 27 Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas Kopā Latvijā gads
9.14. Aprūpe mājās 28 Aprūpējamo personu skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, sadalījumā bērni, pilngadīgās personas, personas ar invaliditāti, pensijas vecuma personas gads
9.14. Aprūpe mājās 29 Aprūpētāju skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.14. Aprūpe mājās 30 Aprūpei mājās izlietotais finansējums (euro) Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.14. Aprūpe mājās 31 Personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 32 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 33 Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 34 Aizbildņu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 35 Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 36 Audžuģimeņu skaits Kopā Latvijā gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 37 Audžuģimenēs esošo bērnu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 38 Aizgādņu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 39 Aizgādnībā esošo personu skaits Kopā Latvijā gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 40 Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesības Kopā Latvijā, pēc dzimuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 41 Bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesības Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 42 Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības Kopā Latvijā, pēc dzimuma gads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu 43 Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma gads
9.16. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā 44 Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā Kopā Latvijā, pa plānošanas reģioniem un republikas pilsētām gads
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību 45 Personu skaits, kurām attiecīgajā mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss Kopā Latvijā mēnesis
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību 46 Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaits Kopā Latvijā, pa pabalstu veidiem mēnesis
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību 47 Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro) Kopā Latvijā, pa pabalstu veidiem mēnesis
9.18. Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem 48 Izdevumi pabalstiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem Kopā Latvijā gads

10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 1 Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju Kopā Latvijā gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 2 Nabadzības riska slieksņa ilustratīvās vērtības 1 personas mājsaimniecība; mājsaimniecība ar 2 pieaugušie un 2 bērni, kas jaunāki par 14 gadiem gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 3 Nabadzības riska indekss Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa; pēc mājsaimniecības tipa; pēc vecuma, dzimuma un apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 4 Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem Kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un izglītības līmeņa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 5 Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam 2004. gada nabadzības riska slieksnis; 2007. gada nabadzības riska slieksnis gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 6 Variācija ap nabadzības riska slieksni Kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un procentus no mediānas gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 7 Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas Kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem, bet ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un ņemot vērā visus sociālos transfertus
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 8 Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa Kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 9 S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss Kopā Latvijā un pēc vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 10 Džini koeficients Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 11 Strādājošo nabadzības riska indekss Kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma; pēc darba laika gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 12 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai Kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 13 Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, lauki un pilsētas, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības tipa, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; kvintiļu grupās, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; pēc vecuma, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 14 Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs (euro, mēnesī) un struktūra (%) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 15 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 16 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 17 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumus Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 18 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 19 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 20 Ekonomiskā spriedze (mājsaimniecību īpatsvars) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 21 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novadu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 22 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī nav vannas istabas vai dušas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 23 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 24 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdās Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 25 Neapmierinošie mājokļa apstākļi (mājsaimniecību īpatsvars) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 26 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 27 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizora Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 28 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 29 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļa Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 30 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm) Kopā Latvijā; pa 6 statstiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 31 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 32 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 33 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 34 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumus Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 35 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 36 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 37 Ekonomiskā spriedze (iedzīvotāju īpatsvars) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 38 Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novadu Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 39 Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav vannas istabas vai dušas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 40 Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 41 Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdās Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 42 Neapmierinošie mājokļa apstākļi (iedzīvotāju īpatsvars) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 43 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 44 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizora Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 45 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnas Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 46 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļa Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 47 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 48 Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 49 Materiālās nenodrošinātības indekss Kopā Latvijā gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 50 Dziļa materiālā nenodrošinātība Kopā Latvijā gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 51 Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz troksni no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āra Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 52 Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz apkārtējās vides piesārņojumu, putekļiem vai citām vides problēmām dzīvesvietas tuvumā Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 53 Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz vardarbību un noziedzības līmeni dzīvesvietas apkārtnē Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 54 Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanā Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 55 Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekli Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 56 Mājokļa vidējā platība (m2) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 57 Mājokļa veids Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 58 Aukstā ūdens apgāde (ūdensvads) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 59 Karstā ūdens apgāde Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 60 Kanalizācija Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 61 Tīkla gāze Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 62 Balonu gāze Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 63 Stacionārā elektriskā plīts Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 64 Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī (euro) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 65 Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošiem ienākumiem Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 66 Ar mājokli saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipa gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 67 Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli (euro) Kopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībā gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 68 Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumu Kopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībā gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 69 Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%) Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 70 Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%) Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 71 Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%) Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 72 Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%) Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 73 Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesli 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%) Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 74 Mājsaimniecību sadalījums Kopā latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc personu skaita mājsaimniecībā;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc bērnu skaita;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc to demogrāfiskā tipa
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 75 Mājsaimniecības locekļi sadalījums Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc personas sociālekonomiskā statusa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc vecuma un dzimuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 76 Vidējais bērnu skaits (visās mājsaimniecībās) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 77 Vidējais bērnu skaits (mājsiamniecībās ar bērniem) Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 78 Mājsaimniecību vidējais lielums Kvintiļu grupās gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 79 Minimālā ienākuma līmeņa ilustratīvās vērtības (euro, mēnesī) 1 personas mājsaimniecība; 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiem gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi) 80 Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pēc apdzīvotas platības īpašumtiesību statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem, ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas; pēc mājsaimniecības tipa; pēc zemas darba intensitātes
gads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus 81 Patēriņa izdevumu sastāvs (pavisam, naudā un natūrā) un struktūra Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas;
sociālekonomiskajās grupās;
pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās;
pēc galvenā pelnītāja vecuma un dzimuma, pēc personu skaita, pēc galvenā pelnītāja izglītības līmeņa, pēc galvenā pelnītāja kvalifikācijas
gads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus 82 Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz mājsaimniecības locekli gadā Kopā Latvijā; lauki un pilsētas gads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus 83 Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits Kopā Latvijā; lauki un pilsētas gads
10.3. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins 84 Teritorijas attīstības indekss Pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem2 gads

11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri 1 Kopējais notiesāto personu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veida gads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri 2 Notiesāto personu - sieviešu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta gads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri 3 Notiesāto nepilngadīgo personu skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veida gads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri 4 Notiesāto ārvalstnieku skaits Kopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta gads
11.2. Kriminālā statistika 5 Noziedzīgie nodarījumi, apsūdzētās un cietušās personas Kopā Latvijā, pēc nodarījuma veidiem gads
11.2. Kriminālā statistika 6 Reģistrētie noziedzīgie nodarījumu skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, sadalījumā pēc piederības pie grupas objektiem, pēc Krimināllikuma panta gads
11.2. Kriminālā statistika 7 Noziedzības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju Kopā Latvijā ceturksnis
11.2. Kriminālā statistika 8 No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa noziedzīgo nodarījumu veidiem gads
11.2. Kriminālā statistika 9 Personu skaits, kurām izvirzīta apsūdzība Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc valstiskās piederības gads
11.3. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs 10 Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Kopā Latvijā gads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija 11 No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas institūciju skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija 12 No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijā, gan dzīvesvietā Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc identificētām vardarbības formām gads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija 13 Bērnu pavadoņu skaits no prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijās Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija 14 No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai izlietotais finansējums (euro) Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 15 Saņemto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 16 Pabeigto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 17 Neizskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 18 Nolēmumu kopskaits pirmās instances tiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtības (spriedumi/lēmumi kriminālprocesiem par noziedzīgi iegūtu mantu) Kopā Latvijā gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 19 Saņemto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 20 Pabeigto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 21 Neizskatīto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 22 Nolēmumu kopskaits apelācijas instancē apgabaltiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtības Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 23 Ieslodzīto skaits Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma (nepilngadīgie, pilngadīgie); pēc valstiskās piederības (ārzemnieki); pa ieslodzījuma vietu tipiem gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 24 Notiesāto skaits Kopā Latvijā; pēc vecuma (pa atsevišķām vecuma grupām); pēc dzimuma; pēc valstiskās piederības; pēc piespriestā brīvības atņemšana soda termiņa ilguma; pēc soda izciešanas reizēm; pēc īpašām vajadzībām gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 25 Apcietināto skaits Kopā Latvijā; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki) gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 26 Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaits Kopā Latvijā; komersantu izveidotajās vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 27 Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinatie ieslodzītie ieslodzījuma vietā Kopā Latvijā; komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 28 Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienā Kopā Latvijā gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 29 Personāla amatu vietu skaits Kopā Latvijā; pēc amata grupām; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc izglītības gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 30 Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits Kopā Latvijā un vidēji; pēc dienesta stāža gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji 31 Darbinieku skaits Kopā Latvijā un vidēji; pēc darba stāža gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 32 Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits Kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimuma gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 33 Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomā Kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 34 Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde Kopā Latvijā gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 35 Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomā Kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 36 Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanai Kopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 37 Valsts probācijas dienestā ierosināto izlīgumu skaits Kopā ierosināto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 38 Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzība Kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 39 Tiesai/prokuroram nosūtīto iesniegumu par pamatsoda/ neizciestās soda daļas izpildi/kriminālprocesa atjaunošanu/pārbaudes laika pagarināšanu/ probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu īpatsvars (%) attiecībā pret probācijas klientu skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošināta uzraudzība Kopā Latvijā gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 40 Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaits Kopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 41 Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita Kopā Latvijā gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 42 Notiesāto skaits, kuriem Valsts probācijas dienests brīvības atņemšanas iestādēs īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas Kopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs) gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji 43 Sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas pabeigušo notiesāto īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 44 Saņemto civillietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 45 Pabeigto civillietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 46 Neizskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 47 Sriedumu kopskaits pirmās instances tiesās (ieskaitot tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietas, kas izskatītas ar spriedumu) Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 48 Nolēmumu kopskaits pirmās instances tiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtības (1.- 56.kat. civillietu skaits, kas izskatītas pēc būtības ar spriedumu (1.-38.kat., izņemot 36.1., 36.2., 36.3 apakškategoriju) un izskatīto civillietu skaits, kas izskatītas pēc būtības ar lēmumu (36., 1., 36.2., 36.2., 40.-56.kategorija)) Kopā Latvijā gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 49 Saņemto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 50 Pabeigto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās 51 Neizskatīto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 52 Prokuratūrā saņemtās lietas Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 53 Pabeigts pírmstíesas kríminālprocess (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 54 Pavisam uz tíesu nodotas lielas (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 55 Tiesai nododamo personu skaits Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 56 Pavisam izbeigtas (pabeigtas) lietas (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 57 Nodotas atpakaļ lietas izmeklēšanas turpināšanai izmeklēšanas iestãdēm (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 58 Apturēts krímìnālprocess lietās (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 59 Attaisnoto personu skaits Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 60 Uzsākts krìminālprocess prokuratūrā (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 61 Prokuroru uzraudzībā uzsākto kriminālprocesu skaits Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 62 Izskatītas krimìnāllietas (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 63 Iesniegti protesti krimināllietās (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 64 Iesniegti protesti civiIIietas (skaits) Kopā Latvijā gads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību 65 Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits) Kopā Latvijā gads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika 66 Ugunsgrēku skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika 67 Ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma gads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika 68 Ugunsgrēkos bojā gājušie un cietušie bērni Kopā Latvijā, pēc dzimuma gads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika 69 Ugunsgrēki objektos Kopā Latvijā, Rīgā, pa objektiem gads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika 70 Kūlas ugunsgrēku skaits Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām gads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem 71 Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits Kopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiem gads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem 72 Sastādīto protokolu skaits, kuriem piemērota administratīvā atbildība Kopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiem gads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem 73 Sastādīto protokolu skaits, kuriem piemērots naudas sods Kopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiem gads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums 74 Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums civillietās Kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām pusgads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums 75 Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām Kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām pusgads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums 76 Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām pusgads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 77 Saņemto administratīvo lietu skaits pirmajā instancē Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesu gads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 78 Pabeigto administratīvo lietu skaits pirmajā instancē Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesu gads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 79 Neizskatīto administratīvo lietu skaits pirmajā instancē Kopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesu gads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 80 Saņemto administratīvo lietu skaits apelācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 81 Pabeigto administratīvo lietu skaits apelācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē 82 Neizskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē 83 Saņemto un pabeigto administratīvo lietu skaits kasācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē 84 Saņemto un pabeigto civillietu skaits kasācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē 85 Saņemto un pabeigto krimināllietu skaits kasācijas instancē Kopā Latvijā gads
11.15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē 86 Saņemto un pabeigto civillietu skaits apelācijas instancē Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā Kopā Latvijā gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 87 Ceļu satiksmes negadījumu skaits Kopā Latvijā ceturksnis
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 88 Bojā gājušo un ievainoto skaits Kopā Latvijā; pēc vecuma; pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji); pēc transportlīdzekļa statusa gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 89 Ceļu satiksmē cietušo bērnu skaits Kopā Latvijā, pa vecuma kategorijām gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 90 Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits Kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novada pagastiem gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 91 Ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem sadalījumā pēc to notikuma vietas Kopā Latvijā; pēc notikuma vietas (Rīga, pārējās pilsētas, apdzīvota vieta, valsts autoceļi, cita vieta) gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 92 Vadītāju alkohola reibumā izraisītie negadījumu skaits Kopā Latvijā gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 93 Ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto vieglo automobiļu vadītāju skaits Kopā Latvijā, pēc vadītāju vecuma un stāža gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika 94 Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu izmaksas (milj. euro) Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 95 Kontroles dienestā saņemtie ziņojumi par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 96 Kontroles dienestam ziņotie darījumi un nedarījumi Kopā Latvijā; pēc aizdomīguma un neparastuma pazīmēm gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 97 Kontroles dienesta sagatavotie un nosūtītie materiāli tiesību aizsardzības iestādēm Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 98 Tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaita sadalījums Kopā Latvijā; pa adresātiem un materiālu uzskaitījums pēc kuriem ir uzsākti kriminālprocesi un kuri ir pievienoti kriminālprocesiem gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 99 Kontroles dienestā saņemtie informācijas pieprasījumi Kopā Latvijā: saņemto Informācijas pieprasījumu skaits, sniegtās atbildes un pozitīvās atbildes gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 100 Kontroles dienesta izdoto rīkojumu skaits Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 101 Ar Kontroles dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro) Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 102 Tādu materiālu sagatavošana Kontroles dienestā, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu (20 – 50 un vairāk juridiskās vai fiziskās personas) un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas (miljons euro un vairāk) Kopā Latvijā; materiālus skaits ar pazīmi "miljonu lieta" un materiālu skaits ar pazīmi "shēma" gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 103 Kontroles dienesta nosūtītie pieprasījumi ārvalstu dienestiem un no ārvalstu dienestiem saņemtie pieprasījumi Kopā Latvijā gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai 104 Kontroles dienesta veiktie terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi Kopā Latvijā; no likuma subjektiem saņemto ziņojumu un darījumu skaits, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma finansēšanas gadījumu gads

12. Statistikas uzņēmumu reģistrs

12.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) 1 Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju un 4 zīmju līmenī; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 2010 metodoloģijas (S12; S13 un S15) gads
12.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības 2 Vietējo vienību skaits Kopā Latvijā, pa republikas un novadu pilsētām NACE 2.red. 2 zīmju līmenī gads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits 3 Uzņēmumu grupu skaits Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa valstīm gads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits 4 Uzņēmumu skaits uzņēmumu grupās Kopā Latvijā, pa uzņēmumu grupu veidiem gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 5 Jaunizveidoti uzņēmumi Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 6 Likvidēti uzņēmumi Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 7 Darba devēju uzņēmumi Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 8 Likvidēti darba devēju uzņēmumi Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 9 Jaunizveidoti darba devēju uzņēmumi Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 10 Straujas izaugsmes uzņēmumi pēc strādājošo skaita; apgrozījuma pieauguma Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji 11 Jaunizveidoti straujas izaugsmes uzņēmumi (gazeles) pēc strādājošo skaita; pēc apgrozījuma pieauguma Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai gads

13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 1 Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībās Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 3 zīmju līmenī);
pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 2 zīmju līmenī;
pa republikas pilsētām NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, sadaļu līmenī;
pa novadu pilsētām (NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, kopā pilsētā);
pēc zināšanu un tehnoloģiskās intensitātes
NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 2 Vietējo vienību skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. B–J sadaļa un L–N sadaļa, un 95. nodaļa, 2 zīmju līmenī gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 3 Darbības veida vienību skaits Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenī gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 4 Bruto segums precēm tālākpārdošanai,
bruto kapitālieguldījumi zemes gabalos,
bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās,
bruto kapitālieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē,
bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās,
kustamu kapitālieguldījumu preču pārdošana
Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz G sadaļai, 4 zīmju līmenī gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 5 Darbinieku nostrādāto stundu skaits Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+ ; NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 3 zīmju līmenī)
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos 6 Enerģētikas produktu iepirkumi Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz C sadaļai, 4 zīmju līmenī gads
13.3. Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēm 7 Uzņēmumu skaits, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībās Kopā Latvijā, NACE 2.red. 64.11 un 64.19 klase gads
13.4. Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomā 8 Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībās Kopā Latvijā, NACE 2.red. 65. nodaļa gads
13.5. Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā) 9 Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits Kopā latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, kontrolējošo valstu dalījums gads
13.6. Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs) 10 Uzņēmumu skaits, apgrozījums, nodarbināto personu skaits NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai, sadalījumā pa valstīm gads

14. Darba samaksas statistika

14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 1 Nodarbināto skaita indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 2 Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 3 Nodarbināto skaita indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenī ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 4 Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenī ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 5 Nodarbināto skaita indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N sadaļas ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi) 6 Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N sadaļu līmenī ceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss 7 Darbaspēka izmaksu indeksi un to pārmaiņas:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadus;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu, sezonāli un darba dienu izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
neizlīdzinātu un darba dienu izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. no B līdz S sadaļai ceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss 8 Vienas stundas darbaspēka izmaksas Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss 9 Darbaspēka izmaksas un to struktūra (sabiedriskajā, privātajā sektorā) Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.3. Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam 10 Centrālo valsts iestāžu darbinieku atlīdzība Ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs gads
14.3. Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam 11 Darbinieku skaits centrālajās valsts iestādēs Ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs gads
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 12 Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā) Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa profesiju pamatgrupām ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 13 Aizņemto darbvietu skaits:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā sektorā;
vispārējās valdības sektorā;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 14 Aizņemto darbvietu skaits pa darbības veidiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red.sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 15 Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sabiedriskajā un privātajā sektorā Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī, pa profesiju pamatgrupām ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 16 Apmaksāto un nostrādāto stundu skaits Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 17 Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 18 Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā sektorā;
vispārējās valdības sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām ceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks 19 Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novada pagastiem gads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 20 Vienas stundas darbaspēka izmaksas Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 21 Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 22 Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 23 Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar dabinieku skaitu 10 un vairāk Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 24 Darbaspēka izmaksas un to struktūra Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 25 Apmaksto un nostrādāto stundu skaits Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu 26 Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 27 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un pārmaiņas:
pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā sadalījumā pa apkšsektoriem, privātajā sektorā ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 28 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 29 Strādājošo regulārā mēneša vidējā darba samaksa Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 30 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā; vispārējās valdības;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 31 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā; vispārējās valdības;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām ceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 32 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī ceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 33 Strādājošo reālā darba samaksa un pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa 34 Vīriešu un sieviešu darba samaksa (pārskata gada 1.ceturksnī) Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī gads
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 35 Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā mēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 36 Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām;
Kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām
mēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 37 Darba ienākumu deciles Kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā gads

15. Nodarbinātības statistika

15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 1 Nodarbināto iedzīvotāju skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiem mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 2 Bezdarbnieku skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiem mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 3 Bezdarba līmenis Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiem mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 4 Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi) Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa vecuma grupās 15-74, 15-64 ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 5 Iedzīvotāji pēc nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmeņa Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupās 15-74, 15-64 ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 6 Iedzīvotāji pēc ienākumu veida Kopā Latvijā, pa ienākumu veidiem ceturksnis, gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 7 Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 8 Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc darba slodzes un nepilna darba laika iemesliem;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un nodarbinātības statusa
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 9 Darba ņēmēji pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbā Kopā Latvijā, pa neto samaksas grupām ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 10 Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc nostrādātā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 11 Personas, kuras meklēja darbu Kopā Latvijā, pēc dzimuma un statusa ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 12 Bezdarbnieki Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc darba meklēšanas ilguma
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 13 Bezdarba līmenis Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 14 Bezdarbnieki ar darba pieredzi Kopā Latvijā, pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma;
kopā Latvijā, pa saimniecisko darbību sektoriem;
kopā Latvijā, pa profesiju grupām;
kopā Latvijā, pēc bez darba pavadītā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 15 Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc statusa;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 16 Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi) Kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma vecuma grupās 15-74, 15-64;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64;
lauki un pilsētas, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 17 Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmeņa Kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, vecuma grupās 15-74, 15-64;
lauki un pilsētas, vecuma grupās 15-74, 15-64
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 18 Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 19 Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, normālu un nepilnu laiku nodarbinātie;
pa 6 statistikajiem reģioniem, pēc NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nostrādātā laika;
kopā Latvijā, pēc dizmuma, netipiskā darba veida;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 20 Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits Kopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbināto statusa gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 21 Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 22 Darba ņēmēji Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba līguma veida;
kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbā;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 23 Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, NACE 2 red. sadaļu līmenī un pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 24 Bezdarbnieki Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba meklēšanas ilguma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 25 Bezdarbnieki ar darba pieredzi Kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc saimniecisko darbību veidu grupām NACE 2.red. sadaļu līmenī pēc pēdējās darba vietas;
kopā Latvijā, pēc profesijas pamatgrupas;
kopā Latvijā, pēc laika, kas pavadīts bez darba un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 26 Ilgstošie bezdarbnieki Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām 15-74, 15-64 gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 27 Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji Kopā Latvijā, pēc dzimuma pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc statusa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā; pēc izglītības līmeņa un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 28 Personas, kuras nemeklēja darbu Kopā Latvijā, pēc statusa un dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 29 Iedzīvotāju izglītība Kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības;
iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām, pēc dzimuma;
iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā un pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, lauki un pilsētas: mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pēc dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 30 Bezdarba līmenis Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 31 Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 32 Mūžizglītība Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 33 Jauniešu izglītības līmenis Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 34 Jaunieši, kuri pārtraukuši mācības Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 35 Bērnu īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiem Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 36 Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiem Kopā Latvijā un pēc dzimuma gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 37 Vidējais vecums, kad iedzīvotāji pārtrauc ekonomisko aktivitāti Kopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 38 Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kas vēlas strādāt vairāk Kopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums 39 Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē Kopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa gads
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji 40 Reģistrēto bezdarbnieku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc valodu prasmes, pēc bezdarba ilguma mēnesis
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji 41 Reģistrētā bezdarba līmenis Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 42 Piešķirts bezdarbnieka statuss (skaits) Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupām mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 43 Zaudēts bezdarbnieka statuss (skaits) Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupām mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 44 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu vai apmācību ar kuponu metodi Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 45 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (KPP īsie pasākumi) Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 46 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši neformālo apmācību vai neformālo apmācību ar kuponu metodi Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 47 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos noteiktām personu grupām Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 48 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 49 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Praktiskā apmācība" Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 50 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 51 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 52 Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Jauniešu garantijas pasākumi (JG)" Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 53 Reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijas Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 54 Citu personu (nestrādājošie, strādājošie, izglītojamie, izglītojamo vecāki) skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijas Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm mēnesis

16. Lauksaimniecības statistika

16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās 1 Lauksaimniecības produkcijas indeksi salīdzināmās cenās Kopā Latvijā, sadalījumā augkopība un lopkopība gads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās 2 Lauksaimniecības produkcijas vērtība faktiskās cenās Kopā Latvijā gads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās 3 Lauksaimniecības produkcijas vērtības struktūra Kopā Latvijā pa produktu veidiem (13 pozīcijas) gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 4 Lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 5 Graudaugu sējumu platība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrām gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 6 Pākšaugu sējumu platība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 7 Tehnisko kultūru sējumu platība Kopā Latvijā, pa kultūrām - rapsis, garšķiedras lini, eļļas lini gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 8 Lopbarības sakņu (ieskaitot sēklinieku stādījumus) sējumu platība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 9 Kartupeļu stādījumu platība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 10 Dārzeņu (atklātā lauka) sējumu platība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 11 Dārzeņu (atklātā lauka) sējumu platība Kopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 12 No kopējās atklātā lauka dārzeņu platības dārzeņi tirgum Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 13 Zemeņu (atklātā laukā) stādījumu platība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 14 Lopbarības-zaļbarības kultūru sējumu platība Kopā Latvijā, pa kultūrām - kukurūza skābbarībai un zaļbarībai, zaļbarības un skābbarības kultūras , ilggadīgie zālāji gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 15 Graudu kopraža Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 16 Ziemāju graudaugu kopraža Kopā Latvijā, pa kultūrām - ziemas kvieši, rudzi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 17 Vasarāju graudaugu kopraža Kopā Latvijā, pa kultūrām - vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 18 Rapša kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 19 Kartupeļu kopraža Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 20 Dārzeņu (ieskaitot audzētos siltumnīcās) kopraža Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 21 Atklātā lauka dārzeņu kopraža Kopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 22 Zemeņu (atklātā laukā) kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 23 Linu stiebriņu kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 24 Linsēklu kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 25 Zaļbarības un skābbarības kultūru (bez kukurūzas) kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 26 Kukurūzas skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā) kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 27 Ilggadīgo zālāju siena kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 28 Dabisko un uzlaboto pļavu siena kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 29 Graudu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 30 Ziemāju graudaugu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa kultūrām - ziemas kvieši, rudzi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 31 Vasarāju graudaugu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa kultūrām - vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 32 Rapša vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 33 Kartupeļu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 34 Atklātā lauka dārzeņu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 35 Atklātā lauka dārzeņu vidējā ražība Kopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 36 Zemeņu (atklātā laukā) vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 37 Linu stiebriņu vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 38 Linsēklu vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 39 Zaļbarības un skābbarības kultūru (bez kukurūzas) vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 40 Kukurūzas skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā) vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 41 Ilggadīgo zālāju siena vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 42 Dabisko un uzlaboto pļavu siena vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 43 Augkopības produktu ražošana uz 1 iedzīvotāju Kopā Latvijā, pa kultūrām - graudi, cukurbietes, kartupeļi, dārzeņi, augļi un ogas gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 44 Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu ražības Kopā Latvijā, pēc saimniecību skaita ar graudaugu sējumiem, pēc graudaugu sējumu platības gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 45 Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības Kopā Latvijā, pēc saimniecību skaita ar kartupeļu stādījumiem, pēc kartupeļu stādījumu platības gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 46 Augļu koku un ogulāju (ieskaitot zemenes) stādījumu platība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 47 Augļu koku un ogulāju (neieskaitot zemenes) stādījumi Kopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenes gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 48 No kopējiem augļu un koku stādījumiem platības tirgum Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 49 Augļu un ogu (ieskaitot zemenes) kopraža Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 50 Augļu un ogu (neieskaitot zemenes) kopraža Kopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas,, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenes gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 51 Augļu koku un ogulāju (ieskaitot zemenes) vidējā ražība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 52 Augļu koku un ogulāju (neieskaitot zemenes) vidējā ražība Kopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenes gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 53 Siltumnīcu (stikla, plēvju) izmantojamā platība Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 54 Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās Kopā Latvijā gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 55 Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās Kopā Latvijā, pa kultūrām - tomāti, gurķi, salāti, pārējie dārzeņi gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība 56 Ražotas zemenes visu veidu siltumnīcās Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 57 Puķu platības atklātā laukā (tai skaitā griešanai paredzēto ziedu audzēšanas platības, ziemciešu stādu audzēšanai izmantotās platības) Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 58 Puķu (podu puķu, puķu stādu, griezto ziedu) platības apkurināmās siltumnīcās Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 59 Puķu (podu puķu, puķu stādu, griezto ziedu) platības platības neapkurināmās siltumnīcās Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 60 Puķkopības produkcijas realizācija Kopā Latvijā, realizēti ziedi (grieztie ziedi, podu puķes), realizēti puķu dēsti (ziemcietes, viengadīgās puķes, divdadīgās puķes) gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 61 Dekoratīvo koku un krūmu stādu platības Kopā Latvijā, atklātā laukā - skuju koku stādi, lapu loku un krūmu stādi, neapkurināmās siltumnīcās un ar plēvi apklātās platībās gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 62 Dekoratīvo koku (skuju, lapu) un krūmu stādu realizācija Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 63 Augļu koku un ogulāju stādu platības atklātā laukā Kopā Latvijā gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) 64 Realizēti augļu koku un ogulāju stādi Kopā Latvijā, pa galvenām augļu koku un ogulāju sugām gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 65 Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, mājputni gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 66 Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Kopā Latvijā, pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, truši, mājputni, bišu saimes, pēc dzimuma un pa vecuma grupām gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 67 Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, nosacītās mājlopu vienībās Kopā Latvijā, pa galvenajām dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas un kazas, zirgi, truši, mājputni gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 68 Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu skaita Kopā Latvijā gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 69 Lauku saimniecību grupējums pēc cūku skaita Kopā Latvijā gads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 70 Lopkopības intensitāte (lauksaimniecības dzīvnieku skaits un galveno lopkopības produktu ražošana uz 100 ha platību) Kopā Latvijā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 71 Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 72 Gaļas (kautsvarā) ražošana Kopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 73 Vilnas ražošana Kopā Latvijā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 74 Medus ražošana Kopā Latvijā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 75 Lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana uz 1 iedzīvotāju Kopā Latvijā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 76 Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte (vidējais izskaukums no 1 govs, olu ieguve no 1 dējējvistas, vilnas nocirpums no 1 aitas) Kopā Latvijā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 77 Iegūta gaļa (kautsvarā) kautuvēs (tūkst. t) Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējā gads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) 78 Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana Kopā Latvijā ceturksnis
16.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē 79 Iegūta visu veidu gaļa (kautsvarā) kautuvēs Kopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu, pārējā mēnesis
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output) 80 Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 mājdzīvnieka gadā Kopā Latvijā, pa mājdzīvinieku veidiem gads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output) 81 Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 bišu saimes gadā Kopā Latvijā gads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output) 82 Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 ha Kopā Latvijā, pa kultūraugiem veidiem gads
16.10. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) 83 Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze Kopā Latvijā; pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi) mēnesis (maijs - oktobris)
16.11. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) 84 Kultūraugu ražu prognoze Kopā Latvijā, pa 6 statistikajiem reģioniem, pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi) mēnesis (maijs - oktobris)
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes 85 Prognozētā bruto iekšzemes produkcija liellopiem (nokautie lopi un neto eksports) Kopā Latvijā pusgads
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes 86 Prognozētā bruto iekšzemes produkcija cūkām (nokautie lopi un neto eksports) Kopā Latvijā ceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms) 87 Iepirkti graudi Kopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, pārtikas kvieši, rudzi, pārtikas rudzi, griķi, mieži, alus mieži, auzas, pārtikas auzas, tritikāle ceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms) 88 Iepirkti pākšaugi Kopā Latvijā ceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms) 89 Iepirkts rapsis Kopā Latvijā ceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms) 90 Iepirkti graudi Kopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, tritikāle, mieži, auzas, griķi, graudaugu maisījumi gads
16.14. Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms) 91 Iepirkta linšķiedra Kopā Latvijā gads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana 92 Iestrādāti minerālmēsli, tai skaitā slāpekļa, fosfora, kālija uz 1 ha sējumu kopplatības (pārrēķinot 100% augu barības vielās) Kopā Latvijā, pa galvenām lauksaimniecības kultūrām - graudaugiem, kartupeļiem, tehniskām kultūrām, dārzeņiem, lopbarības - zaļbarības kultūrām gads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana 93 Iestrādāti organiskie mēsli (uz 1 ha sējumu kopplatības) Kopā Latvijā gads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana 94 Iestrādāts kaļķošanas materiāls (uz 1 ha sējumu kopplatības) Kopā Latvijā gads
16.16. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana 95 Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, ilggadīgie stādījumi (neieskaitot zemenes), pļavas un ganības) platība Kopā Latvijā gads
16.17. Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībām 96 Lauku saimniecību vidējais lielums un skaits gada beigās Kopā Latvijā gads
16.18. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību 97 Bioloģiskās lauksaimniecības kultūru sējumu platības Ražotāju līmenī informācija par bioloģisko graudaugu, pākšaugu, kartupeļu, eļļas augu, dārzeņu, ilggadīgo zālāju, pļavu un ganību, augļu dārzu un ogulāju, zemeņu, segto platību un pārējo kultūru platībām gads
16.18. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību 98 Bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju skaits Kopā Latvijā, saimniecību līmenī gads
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 99 Lauku saimniecību skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 100 Lauku saimniecību grupējums Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc zemes kopplatības, pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 101 Zemes izmantošana (kopplatība, izmantotā LIZ (īpašumā, iznomātā, lietošanā, nomātā), neizmantotā LIZ, meži, īsās aprites koku stādījumi, pārējā zeme) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 102 Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (saimniecību skaits, izmantotā LIZ, lauksaimniecības dzīvnieku skaits nosacītajās liellopu vienībās, lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pilnās gada darba vienībās) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 103 Lauku saimniecības pēc īpašnieka (lietotāja) statusa Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc īpašnieka (lietotāja) dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 104 Lauku saimniecības pēc vadītāju lauksaimnieciskās izglītības Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vadītāju lauksaimnieciskās izglītības un dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 105 Lauku saimniecības pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvara Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pārdošanai saražotās laauksaimniecības produkcijas īpatsvara (līdz 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, 76-99%, 100%) reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 106 Lauku saimniecības pēc specializācijas veida Kopā Latvijā, pēc ekonomiskā lieluma grupām, pēc specializācijas veida (laukkopība, dārzeņkopība, ilggadīgo kultūru audzēšana, jauktā augkopība, piena lopkopība, ganāmo mājlopu audzēšana, cūkkopība un putnkopība, jauktā lopkopība, jauktā augkopība un lopkopība) reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 107 Lauku saimniecības pēc ekonomiskā lieluma Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskā lieluma grupām reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 108 Pēdējos trijos gados saņemtie atbalsta maksājumi lauku attīstībai Kopā Latvijā, pa maksājumu veidiem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 109 Lauku saimniecību vadītāji Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc statusa, pēc dzimuma un pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc saimniecību specializācijas reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 110 Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 111 Lauku saimniecību vidējais lielums Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 112 Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 113 Lauku saimniecību grupējums pēc aramzemes platības Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 114 Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 115 Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platībām Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 116 Lauku saimniecību grupējums pēc tehnisko kultūru sējumu platībām Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 117 Lauksaimniecības kultūras (graudaugu kultūras, pākšaugi, kartupeļi, tehniskās kultūras, rapsis, dārzeņi, lopbarības - zaļbarības kultūras, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji) vidēji vienā saimniecībā Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 118 Bioloģiski audzētās lauksaimniecības kultūras Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 119 Liellopu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 120 Cūku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 121 Aitu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 122 Kazu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 123 Mājputnu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 124 Trušu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 125 Bišu saimes Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 126 Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, slaucamās govis, cūkas, mājputni) skaits uz 100 ha platību Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 127 Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, kazas, zirgi, mājputni, truši, bišu saimes) skaita sadalījums pēc lauksaminiecībā izmantotas zemes platības lauku saimniecībās Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 128 Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 129 Lauku saimniecību grupējums pēc slaucamo govju skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 130 Lauku saimniecību grupējums pēc cūku skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 131 Lauku saimniecību grupējums pēc vaislas cūku skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 132 Lauku saimniecību grupējums pēc nobarojamo cūku skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 133 Lauku saimniecību grupējums pēc aitu un kazu skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 134 Lauku saimniecību grupējums pēc mājputnu skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 135 Bioloģiski audzētie lauksaimniecības dzīvnieki Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 136 Riteņtraktoru skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc jaudām reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 137 Kāpurķēžu traktoru skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 138 Traktorvilkmes arklu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 139 Kultivatoru skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 140 Kombinētās augsnes apstrādes mašīnu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 141 Sējmašīnu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 142 Kartupeļu stādāmo mašīnu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 143 Minerālmēslu izkliedētāju skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 144 Smidzinātāju skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 145 Pļaujmašīnu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 146 Grābekļu-vālotāju skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 147 Prešu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 148 Graudu novākšanas kombainu skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 149 Cisternu šķidru vielu pārvadāšanai skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 150 Lauku saimniecību grupējums pēc sējumu platības un nodrošinājums ar traktoriem un kombainiem Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 151 Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platības un nodrošinājums ar traktoriem un kombainiem Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 152 Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 153 Uz laiku nodarbinātie lauksaminiecībā skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 154 Lauksaimniecībā nodarbinātie pilnajās gada darba vienībās uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ieskaitot uz laiku nodarbinātos) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 155 Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 156 Lauksaimniecībā nodarbināto skaits vidēji vienā saimniecībā Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 157 Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie, pilnās gada darba vienībās Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 158 Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnās gada darba vienībās vidēji vienā saimniecībā Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 159 Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaita Kopā Latvijā reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 160 Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto grupējums pēc nostrādāto stundu skaita Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 161 Uz laiku nodarbināto lauksaimniecībā skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 162 Pakalpojumu sniedzēju skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana) 163 Lauku saimniecības ar papildu ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa saimnieciskās darbības veidiem reizi trijos gados
16.20. Piena produktu ražošana 164 Pārtikas piena ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 165 Krējuma ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 166 Paskābināta piena ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 167 Iebiezināta piena ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 168 Sauso piena produktu ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 169 Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.20. Piena produktu ražošana 170 Siera ražošana Kopā Latvijā mēnesis
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 171 Saražots pārtikas piens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 172 Pārtikas piena ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 173 Pārtikas piena ražošanai izlietotais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 174 Saražotas paniņas Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 175 Paniņu ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 176 Paniņu ražošanai izlietotais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 177 Saražots krējums Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 178 Krējuma ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 179 Krējuma ražošanas procesā atgūtais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 180 Saražots paskābināts piens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 181 Paskābinātā piena ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 182 Paskābinātā piena ražošanai izlietotais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 183 Saražots sviests un pārējie dzelteno tauku produkti Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 184 Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 185 Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanas procesā atgūtais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 186 Saražots siers Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 187 Siera ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 188 Siera ražošanai izlietotais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 189 Saražots nogatavināts siers Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 190 Nogatavinātā siera ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 191 Nogatavinātā siera ražošanai izlietotais vājpiens, tūkst. t Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 192 Saražots svaigs siers Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 193 Svaiga siera ražošanai izlietotais pilnpiens Kopā Latvijā gads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos 194 Svaiga siera ražošanai izlietotais vājpiens Kopā Latvijā gads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi 195 Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomi Kopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēm gads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi 196 Augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomi Kopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēm gads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi 197 Mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomi Kopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēm gads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi 198 Dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi Kopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēm gads
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte 199 Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums Kopā Latvijā, saimniecību līmenī mēnesis
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte 200 Iepirktā piena cena Kopā Latvijā, saimniecību līmenī mēnesis
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte 201 Piena ražotāju un pārstrādātāju skaits Kopā Latvijā, saimniecību līmenī mēnesis
16.27. Svaigpiena tiešā tirdzniecība 202 Saražotie un pārdotie piena produkti tiešajā tirdzniecībā Kopā Latvijā, saimniecību līmenī informācija par pārdotu svaigpienu, sviestu, sieru, biezpienu, rūgušpienu, jogurtu, krējumu, piena eksportu gads

17. Mežsaimniecības statistika

17.2. Informācija par koku ciršanu 1 Koku ciršanas apjomi, ha un m3 Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām gads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi 2 Meža ugunsgrēkos izdegušās platības (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem gads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi 3 Meža ugunsgrēku skaits Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi 4 Meža ugunsgrēku nodarītie zaudējumi (euro) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem gads
17.4. Meža atjaunošana 5 Atjaunotās meža platības (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām gads
17.5. Mežaudžu bojājumi 6 Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem gads
17.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits 7 Nomedīto dzīvnieku skaits medību sezonā (tūkst.) Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugām gads
17.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits 8 Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.) Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugām gads
17.8. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās 9 Dabas aizsardzības mežu platības (ha) Kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem gads
17.9. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem 10 Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas Kopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem pusgads
17.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas 11 Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas Kopā Latvijā gads
17.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas 12 Mežizstrādes vidējās izmaksas Kopā Latvijā gads
17.11. Inventarizēto mežu dati 13 Inventarizēto mežu dati Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.11. Inventarizēto mežu dati 14 Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.11. Inventarizēto mežu dati 15 Mežaudžu vecumstruktūra Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.11. Inventarizēto mežu dati 16 Meža platības sadalījumā pa valdošajām koku sugām (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.11. Inventarizēto mežu dati 17 Mežaudžu krāja (m3) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.12. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana) 18 Ieaudzētas meža platības (ha) Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām gads
17.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana 19 Sēklu un sēklu vienību ražošana valstī (hl, kg) Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugām gads
17.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana 20 Stādāmā materiāla un augu daļu ražošana valstī (milj.gab.) Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugām gads
17.14. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi 21 Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (ha) Kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem gads

18. Zivsaimniecības statistika

18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža 1 Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža Kopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē gads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža 2 Galvenā kuģa dzinēja jauda Kopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē gads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža 3 Kuģa tonnāža Kopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem 4 Zivju, molusku un vēžveidīgo nozveja Kopā Latvijā gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem 5 Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve Kopā Latvijā; pa sugām (brētliņas, reņģes, mencas), vēžveidīgie un moluski;
kopā Latvijā, pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem 6 Zivju kopējā nozveja Kopā Latvijā; pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ceturksnis
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena 7 Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena Kopā Latvijā; pa sugām, pa Latvijas ostām: Salacgrīva, Kuiviži, Skulte, Rīga, Mērsrags, Roja, Ventspils, Pāvilosta, Liepāja gads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena 8 Izkrauto zivju vidējā cena Kopā Latvijā; pa sugām gads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana) 9 Realizētas akvakultūras preču zivis un vēži (neieskaitot vaislas) Kopā Latvijā: pa zivju sugām (karpas, karūsas, līdakas, līņi, varavīksnes foreles, stores) gads

19. Rūpniecības statistika

19.1. Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācija 1 Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija Kopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums;
kopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas 10 zīmju līmenī
gads
19.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss 2 Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem mēnesis, ceturksnis, gads
19.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss 3 Rūpniecības apgrozījuma indeksi, tai skaitā vietējā tirgus, eksporta, eirozonas, ārpus eirozonas: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem mēnesis, ceturksnis
19.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums 4 Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums, tai skaitā vietējais tirgus, eksports Kopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī ceturksnis

20. Enerģētikas statistika

20.1. Dabasgāzes izmantošana, krājumi 1 Dabasgāzes imports un patēriņš Kopā Latvijā: imports, krājumu izmaiņas, patēriņš mēnesis
20.2. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās 2 Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās Kopā Latvijā mēnesis
20.3. Elektroenerģijas ražošana, inports un eksports 3 Elektroenerģijas ražošana, imports,eksports un patēriņš Kopā Latvijā, pa HES, pa VES, imports un eksports, piegāde iekšējam tirgum mēnesis
20.4. Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija 4 Cieto kurināmo (kūdra, akmeņogles) ražošana, imports un patēriņš Kopā Latvijā mēnesis
20.5. Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām 5 Naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) bunkurēšana Kopā Latvijā, pa naftas produktiem, kurus bunkurē mēnesis
20.6. Naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite 6 Naftas produktu (pa veidiem) patēriņam nodotais daudzums, ražošana, realizācija Kopā Latvijā mēnesis
20.7. Naftas produktu drošības rezerves 7 Naftas produktu rezervju apjoms Kopā Latvijā, pa naftas produktu veidiem mēnesis
20.8. Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas 8 Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas Kopā Latvijā pa naftas produktu veidiem nedēļa
20.9. Dabasgāzes piegāde patērētājiem 9 Dabasgāzes piegāde patērētājiem Kopā Latvijā; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī gads
20.10. Energoresursu ražošana, iegāde un patēriņš 10 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos (TJ) Kopā Latvijā, pa energoresursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī gads
20.11. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem 11 Elektroenerģijas patēriņš Kopā Latvijā; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī gads
20.12. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem 12 Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem Kopā Latvijā, sadalījumā pa hidroelektrostacijām (HES), vēja elektrostacijām (VES), biomasas, biogāzes elektrostacijām un koģenerācijas stacijām gads
20.13. Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū 13 Elektroenerģijas tirgus indikatori Kopā Latvijā, uzņēmumu skaits, kas ražo vismaz 5% no Latvijā saražotās elektroenerģijas; uzņēmumu skaits, kuru uzstādītā jauda ir vismaz 5% no Latvijā uzstādītās elektroenerģijas jaudas; gada laikā uzstādītas jaunas elektroenerģijas jaudas; elektroenerģijas tirgotāju skaits gads
20.14. Dabasgāzes vidējās cenas 14 Dabasgāzes vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības) Kopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupām pusgads
20.14. Dabasgāzes vidējās cenas 15 Dabasgāzes vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiem Kopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 3 grupām pusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas 16 Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības) Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupām pusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas 17 Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiem Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupām pusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas 18 Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības) Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupām pusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas 19 Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiem Kopā Latvijā: elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem, izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupām pusgads
20.16. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā 20 Atjaunojamās enerģijas īpatsvars Kopā Latvijā, atjaunojamās enerģijas (AER) īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā; AER īpatsvars transporta sektorā; AER apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas patēriņā gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 21 Katlu māju skaits Kopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pēc uzstādītās siltumenerģijas jaudas un saražotās siltumenerģijas gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 22 Katlu māju skaits Kopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās siltumenerģijas jaudas gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 23 Katlu māju skaits Kopā Latvijā: katlu mājās saražotā siltumenerģija un tās ražošanai izlietotais kurināmais pa resursu veidiem gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 24 Koģenerācijas staciju skaits Kopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pēc elektriskās jaudas un atbilstoši saražotā elektroenerģija un siltumenerģija gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 25 Koģenerācijas staciju skaits Kopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās elektriskās un siltumenerģijas jaudas gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 26 Koģenerācijas staciju skaits Kopā Latvijā: koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija un siltumenerģija un tam patērētai kurināmais pa resursu veidiem gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 27 Siltumenerģijas bilance Kopā Latviijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, saražotā siltumenerģija, zudumi, abonentiem piegādātā siltumenerģija sadalījumā pa katlu mājām un koģenerācijas stacijām gads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš 28 Kurināmā patēriņš pa saimnieciskās darbības veidiem Kopā Latvijā, kurināmā patēriņš uzņēmumu katlu mājās un koģenerācijas stacijās pa saimnieciskās darbības veidiem NACE 2.red.(izņemot nodaļu 35) 2 zīmju līmenī gads
20.18. Latvijas energobilance 29 Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos Kopā Latvijā; ražošana pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 30 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; imports un eksports pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 31 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; bunkurēšana pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela) gads
20.18. Latvijas energobilance 32 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; krājumu izmaiņas pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biodegviela) gads
20.18. Latvijas energobilance 33 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; kopējais patēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 34 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; pārveidošanas sektorā patērētais pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela) gads
20.18. Latvijas energobilance 35 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; pārveidošanas sektorā saražotais pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 36 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 37 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 38 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 39 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš rūpniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija,elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 40 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš transportā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 41 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš citās nozarēs pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 42 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš mājsaimniecībās pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 43 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš lauksaimniecībā, mežsaimniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.18. Latvijas energobilance 44 Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos Kopā Latvijā; galapatēriņš zivsaimniecības nozari pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija) gads
20.19. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licences 45 Ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču turētāju skaits Kopā Latvijā gads
20.19. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licences 46 Zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Kopā Latvijā, pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem- licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei gads
20.20. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana 47 Naftas produktu patēriņš Kopā Latvijā, pa naftas produktu veidiem mēnesis
20.20. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana 48 Naftas produktu ražošana Kopā Latvijā, pa naftas produktu veidiem mēnesis

21. Būvniecības statistika

21.1. Būvniecības produkcijas indekss 1 Būvniecības produkcijas indeksi, tai skaitā ēku būvniecības, inženierbūvju būvniecības:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzināti indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā ceturksnis, gads
21.1. Būvniecības produkcijas indekss 2 Būvniecības produkcijas neizlīdzinātu un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Kopā Latvijā, pa ēku un inženierbūvju būvniecības būvju veidiem ceturksnis, gads
21.2. Būvatļauju skaits 3 Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēm Kopā Latvijā, pa ēku veidiem ceturksnis
21.2. Būvatļauju skaits 4 Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēm Kopā Latvijā; pa ēku grupām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām gads
21.2. Būvatļauju skaits 5 Būvatļauju skaits jaunbūvēm, kurās uzsākti būvdarbi Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām ceturksnis
21.3. Jaunu dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā 6 Ekspluatācijā pieņemtas jaunas dzīvojamās ēkas (tai skaitā viena dzīvokļa mājas, ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāku dzīvokļu jaunuzbūvētajās mājās) platība Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām ceturksnis, gads
21.4. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi 7 Būvniecības produkcijas izlaide (jaunā būvniecība un remontdarbi pa būvniecības produkcijas veidiem; ārpus Latvijas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms; ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijā) Kopā Latvijā ceturksnis

22. Investīciju statistika

22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā 1 Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (tūkst.euro) Kopā Latvijā gads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā 2 Izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai (tūkst.euro) Kopā Latvijā gads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā 3 Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (tūkst.euro) Kopā Latvijā gads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā 4 Izdevumi investīcijām valsts autoceļos (tūkst.euro) Kopā Latvijā