Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumus Nr. 683 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 5. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
6. panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr.813
Oficiālās statistikas programma 2017. – 2019. gadam

1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts

Nr.
p.k.

Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums

Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu

Oficiālās statistikas publicēšanas periodiskums

Datu iegūšanas veids un avoti

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Nacionālo kontu sistēma

1.1.Latvijas nacionālo kontu sistēmaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.2.Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.3.Ceturkšņa nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.4.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.5.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.6.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.7.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.8.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.9.Vispārējās valdības sektora finanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.10.Vispārējās valdības sektora parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus

X

X

X

1.11.Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.12.Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

1.13.Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.14.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.15.Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus

X

X

X

1.16.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus

X

X

X

1.17.Nacionālais kopienākumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus

X

X

X

1.18.Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.19.1.Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums

X

X

X

1.19.2.Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo sabiedrību pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati

X

X

X

1.20.Līzinga un faktoringa portfelisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo līzinga arodbiedrību pilns apsekojums

X

X

X

1.21.Lauksaimniecības ekonomiskie kontiAgroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datus

X

X

X

1.22.Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

X

X

X

1.23.Valsts parāda struktūraCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus

X

X

X

1.24.Pensiju saistību aprēķini (rezultāti būs 2018. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.25.Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

X

X

X

1.26.Piedāvājuma - izlietojuma tabulas faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

1.27.Sabiedrību finanšu analīzes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

2.1.Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pasūtītāju pilns apsekojums

X

X

X

2.2.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.3.Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojums

X

X

X

2.4.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.5.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojums

X

X

X

2.6.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.7.Banku finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.8.Banku publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.9.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.10.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.11.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.12.Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.13.Apdrošināšanas grupas darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojums

X

X

X

2.14.Finanšu konglomerātu darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojums

X

X

X

2.15.Konsolidētā kopbudžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gadspilns apsekojums

X

X

X

2.16.Valsts konsolidētā budžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gadspilns apsekojums

X

X

X

2.17.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gadspilns apsekojums

X

X

X

2.18.Valsts parādsValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis, gadspilns apsekojums

X

X

X

2.19.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.20.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.21.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanaFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.22.Elektronisko naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.23.Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.24.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.25.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.26.Informācija par darījumiem ar sertifikātiemEkonomikas ministrijanedēļa, mēnesispilns apsekojums

X

X

X

2.27.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.28.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojums

X

X

X

2.29.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsreizi trijos gadospilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiem)

X

  
2.30.Publisko iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsreizi trijos gadospilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likuma subjektiem)

X

  
2.31.Informācija par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiemIepirkumu uzraudzības birojsceturksnispilns apsekojums par visiem pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kur piemērotas vides kritēriju prasības Publisko iepirkumu likuma subjektiem

X

X

X

2.32.Paziņojumu publikāciju statistikas rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsceturksnispilns apsekojums par visiem paziņojumu publikāciju datiem (respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem")

X

X

X

3. Ārējā tirdzniecība

3.1.Preču ārējās tirdzniecības statistikaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadssliekšņa izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm

X

X

X

4. Cenu statistika

4.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.2.Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsrūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.3.Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībaiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini

X

X

X

4.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldegadstirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas vietu un uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.6.Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenasAgroresursu un ekonomikas institūtsnedēļalauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases apsekojums

X

X

X

4.7.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsPārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus

X

X

X

4.8.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsaprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra datus

X

X

X

4.9.Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.10.Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenasCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar linu stiebriņu un kaņepju stiebru iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.11.Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini

X

X

X

4.12.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksiAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnisaprēķini

X

X

X

4.13.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.14.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.15.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldeceturksnismaksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

4.16.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

4.17.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

X

X

X

4.18.Importa vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsuzņēmumu - importētāju izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

X

X

X

4.19.Būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.20.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums

X

X

X

4.21.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

4.22.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus

X

X

X

5. Demogrāfiskā statistika

5.1.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus

X

X

X

5.2.Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

5.3.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.4.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.5.Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

5.6.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.7.Šķirto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

X

5.8.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus

X

X

X

5.9.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

5.10.Statistika par starptautisko aizsardzībuPilsonības un migrācijas lietu pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsaprēķini

X

X

X

5.11.Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiemValsts robežsardzegadspilns apsekojums

X

X

X

5.12.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

5.13.Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

6.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorāCentrālā statistikas pārvaldegadsaugstāko izglītības iestāžu un to zinātnisko institūtu, valsts zinātnisko institūtu pilns apsekojums un uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

6.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.5.Augstskolu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaugstāko izglītības iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

6.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums

X

X

X

6.7.Interešu izglītības programmu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadsizglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojums

X

X

X

6.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.9.Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.10.Izgudrojumu statistikaPatentu valdegadsaprēķini, izmantojot Patentu valdes patentu reģistru

X

  
6.11.Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.12.Sporta organizāciju darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

6.13.Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)Valsts izglītības satura centrsgadsvidējo izglītības iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

6.14.Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

6.15.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (apsekojums par inovācijām 2014. – 2016. gadā; apsekojuma rezultātu tiks publicēti 2018. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojums

X

X

 
6.16.Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojums

X

  
6.17.Apsekojums "Pieaugušo izglītība"Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosLatvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem izlases apsekojums

X

  
6.18.Izdevumi izglītībaiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases, Izglītības un zinātnes ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

7. Kultūras statistika

7.1.Bibliotēku darbības rādītājiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas bibliotēku pilns apsekojums

X

X

X

7.2.Kino iestāžu darbības rādītājiNacionālais Kino centrsgadskinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojums

X

X

X

7.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijaiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas izdevēju pilns apsekojums

X

X

X

7.4.Filmu ražošanaNacionālais Kino centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datus

X

X

X

7.5.Muzeju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.6.Teātru darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.7.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.8.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.9.Koncertorganizāciju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.10.Privāto teātru darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

7.11.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojums

X

X

X

7.12.Cirka darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

8. Veselības aprūpes statistika

8.1.Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijasValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie dati

X

X

X

8.2.Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.3.Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulāmCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus

X

X

X

8.4.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāzi

X

X

X

8.5.Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

8.6.Ambulatorā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.7.Infekcijas un parazitāro slimību statistikaSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesis, gadsaprēķini

X

X

X

8.8.Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabētsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.9.Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanosSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.10.Stacionārā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.11.Mātes un bērna veselības aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību un profilakses un kontroles centra Jaundzimušo reģistra un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu datus

X

X

X

8.12.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.13.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiemValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums

X

X

X

8.14.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsceturksnis, gadsaprēķini

X

X

X

8.15.Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītājiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsgadspilns apsekojums;
aprēķini

X

X

X

8.16.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.17.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu datus

X

X

X

8.18.Invaliditātes noteikšanaVeselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojums

X

X

X

8.19.Potenciāli zaudētie mūža gadiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzi

X

X

X

8.20.Zāļu realizācijas datiZāļu valsts aģentūramēnesislicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums

X

X

X

8.21.Zāļu lieltirgotavu darbības rādītājiZāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu lieltirgotavu pilns apsekojums

X

X

X

8.22.Aptieku darbības rādītājiZāļu valsts aģentūragadslicencētu aptieku pilns apsekojums

X

X

X

8.23.Zāļu ražotāju darbības rādītājiZāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

8.24.Absolūtā alkohola patēriņšSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta alkohola aprites un Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju datus

X

X

X

8.25.Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumsSlimību profilakses un kontroles centrsreizi divos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem izlases apsekojums 

X

 
8.26.Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījumsSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu izlases apsekojums

X

  
8.27.Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums LatvijāSlimību profilakses un kontroles centrsreizi trijos gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 7 un 9-gadīgu skolēnu izlase apsekojums 

X

 
8.28.Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikāSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem izlases apsekojums  

X

8.29.Atkarību izraisošo vielu lietošana 15-16 gadus vecu skolēnu vidūSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem izlases apsekojums  

X

8.30.Veselības aprūpes resursiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini

X

X

X

8.31.Medicīnas tūrisma dati (apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2019. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsgadsārstniecības iestāžu, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, pilns apsekojums 

X

X

8.32.Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem izlases apsekojums  

X

9. Sociālās aizsardzības statistika

9.1.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaitsValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora datus

X

X

X

9.2.Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumiUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijagadsaprēķini, izmantojot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datubāzes datus

X

X

X

9.3.Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.4.Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksasValsts ieņēmumu dienestsmēnesispilns apsekojums

X

X

X

9.5.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielāmLabklājības ministrijagadsaprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām un Labklājības ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām

X

X

X

9.6.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniemLabklājības ministrijagadsaprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, un Labklājības ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām

X

X

X

9.7.Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

9.8.Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāLabklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gadsaprēķini

X

X

X

9.9.Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijaiNodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Maksātnespējas administrācijas datus

X

X

X

9.10.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumiValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis, ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par pakalpojumu saņēmējiem

X

X

X

9.11.Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālo dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.12.Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijasLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.13.Sociāli apdrošinātās personasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis, ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par sociāli apdrošinātām personām

X

X

X

9.14.Aprūpe mājāsLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.15.Informācija par bāriņtiesu darbuValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadsbāriņtiesu pilns apsekojums

X

X

X

9.16.Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus LatvijāIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojums

X

X

X

9.17.Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzībuLabklājības ministrijamēnesisnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojums

X

X

X

9.18.Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojums

X

X

X

10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

10.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018. gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus

X

X

X

10.2.Mājsaimniecību budžeta apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību izlases apsekojums 

X

X

10.3.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūragadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datus

X

X

X

11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

11.1.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēriTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.2.Kriminālā statistikaIekšlietu ministrijas Informācijas centrsceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmu

X

X

X

11.3.Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēsIzglītības un zinātnes ministrijagadsvispārizglītojošās skolu pilns apsekojums

X

X

X

11.4.No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācijaLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību un sociālo rehabilitācijas iestāžu pilns apsekojums

X

X

X

11.5.Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesāsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.6.Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītājiIeslodzījuma vietu pārvaldegadsieslodzījuma vietu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes datus

X

X

X

11.7.Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītājiValsts probācijas dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts probācijas dienesta datubāzes

X

X

X

11.8.Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesāsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.9.Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzībuĢenerālprokuratūragadsprokuratūras struktūrvienību pilns apsekojums

X

X

X

11.10.Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistikaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadsaprēķini

X

X

X

11.11.Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadsaprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā iekļautos datus

X

X

X

11.12.Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgumsLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums

X

X

X

11.13.Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancēsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.14.Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancēAugstākā tiesagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

X

X

11.15.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancēAugstākā tiesagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas

X

  
11.16.Ceļu satiksmes negadījumu statistikaValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu sistēmas apakšsistēmā Ceļu policijas reģistrā iekļautos datus

X

X

X

11.17.Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanaiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestsgadsaprēķini

X

X

X

12. Statistikas uzņēmumu reģistrs

12.1.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamos datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.2.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienībasCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.3.Uzņēmumu grupu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamos datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumus

X

X

X

12.4.Uzņēmumu demogrāfijas rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra dati

X

X

X

13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

13.1.Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

13.2.Ikgadējā uzņēmumu statistika par NACE 2.red. A un O–S sadaļāmCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

13.3.Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēmCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums un Latvijas Bankas dati

X

X

X

13.4.Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

X

X

X

13.5.Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas saņemti no atkalizmantotājiem

X

X

X

13.6.Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuriem ir līdzdalība ārvalstu radniecīgajās sabiedrībās, pilns apsekojums

X

X

X

14. Darba samaksas statistika

14.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

14.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.3.Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu

X

X

X

14.4.Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiksCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.5.Darba samaksas struktūras apsekojums par 2018. gadu (rezultāti tiks publicētii 2020. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.6.Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu (rezultāti tiks publicēti 2017. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.7.Mēneša vidējā darba samaksaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

14.8.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas datus

X

X

X

15. Nodarbinātības statistika

15.1.Darbaspēka izlases apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas,Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālos datus

X

X

X

15.2.Reģistrētā bezdarba rādītājiNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu

X

X

X

15.3.Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionosNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu

X

X

X

16. Lauksaimniecības statistika

16.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus

X

X

X

16.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums un Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

X

16.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadslauku saimniecību, kas nodarbojas ar puķu un dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanu, pilns apsekojums

X

X

X

16.4.Augkopības produktu pārdošana naturālā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnislauku saimniecību ar augkopības standarta izlaidi virs 100 000 eiro un dārzeņu, augļu, un ogu ražošanā specializētu saimniecību pilns apsekojums

X

X

X

16.5.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadslopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra dati

X

X

X

16.6.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadslopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas un Piena ražotāju reģistra datus

X

X

X

16.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesisPārtikas un veterinārā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus

X

X

X

16.8.Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)Agroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini

X

X

X

16.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros; konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti))Centrālā statistikas pārvaldemēnesisputnkopības uzņēmumu, kas nodarbojas ar inkubāciju, pilns apsekojums

X

X

X

16.10.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode

X

X

X

16.11.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"mēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode

X

X

X

16.12.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesAgroresursu un ekonomikas institūtsliellopiem – pusgads,
cūkām – ceturksnis
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

16.13.Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums

X

X

X

16.14.Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar linu stiebriņu un kaņepju stiebru iepirkumu, pilns apsekojums

X

X

X

16.15.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums

X

X

X

16.16.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums

X

X

X

16.17.Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta informācija

X

X

X

16.18.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuLauksaimniecības datu centrsgadsbioloģisko saimniecību pilns apsekojums

X

X

X

16.19.2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)Centrālā statistikas pārvaldereizi trijos gadoslauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības reģistra informācija un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas dati par atbalsta maksājumiem lauku attīstībai

X

  
16.20.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

16.21.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums

X

X

X

16.22.Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrām (graudaugu kultūrām, lauka pupām un rapsim) 2017. gada ražaiCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

 
16.23.Augļu dārzu apsekojums pēc augļu koku sugām, biežuma un vecuma (ābeles)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadoslauku saimniecību ar ābeļu platību virs 0,3 ha pilns apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati

X

X

 
16.24.Lauksaimniecības skaitīšana (sagatavošanās darbi)Centrālā statistikas pārvaldereizi desmit gadoslauku saimniecību pilns apsekojums  

X

16.25.Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiValsts augu aizsardzības dienestsgadsaugu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilns apsekojums

X

X

X

16.26.Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāteLauksaimniecības datu centrsmēnesispiena uzpircēju pilns apsekojums

X

X

X

16.27.Svaigpiena tiešā tirdzniecībaLauksaimniecības datu centrsgadspiena ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

17. Mežsaimniecības statistika

17.1.Meža platībaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"reizi piecos gadosizlases apsekojums  

X

17.2.Informācija par koku ciršanuValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.3.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadsmežu teritoriju pilns apsekojums; apreķini, izmantojot privātpersonu iesniegtos datus

X

X

X

17.4.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.5.Mežaudžu bojājumiValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

17.6.Koksnes krājaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"reizi piecos gadosizlases apsekojums  

X

17.7.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaitsValsts meža dienestsgads (medību sezona)mežu teritoriju pilns apsekojums

X

X

X

17.8.Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

17.9.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadskokapstrādes nozares komersantu, kā arī citu nozaru komersantu, kuri ir veikuši kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada laikā, izlases apsekojums

X

X

X

17.10.Vidējās mežsaimniecības izmaksasCentrālā statistikas pārvaldegadsmežu īpašnieku un komersantu izlases apsekojums;
aprēķini izmantojot Valsts zemes dienesta datus

X

X

X

17.11.Inventarizēto mežu datiValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.12.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojums

X

X

X

17.13.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadsmeža reproduktīvā materiālu ražotāju pilns apsekojums

X

X

X

17.14.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datus

X

X

X

18. Zivsaimniecības statistika

18.1.Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Latvijas Kuģu reģistra datus

X

X

X

18.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus

X

X

X

18.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datus

X

X

X

18.4.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana)Centrālā statistikas pārvaldegadsPārtikas un veterinārā dienesta atzīto akvakultūras dzīvnieku audzētavu pilns apsekojums

X

X

X

18.5.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus

X

X

X

19. Rūpniecības statistika

19.1.Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.3.Rūpniecības apgrozījuma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

19.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojums

X

X

X

20. Enerģētikas statistika

20.1.Dabasgāzes izmantošana, krājumiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisAS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.2.Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojums

X

X

X

20.3.Elektroenerģijas ražošana, inports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums

X

X

X

20.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācijaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve un kas importē ogles, izlases apsekojums

X

X

X

20.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnāmCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām, pilns apsekojums

X

X

X

20.6.Naftas produktu patēriņš, ražošana un apriteValsts ieņēmumu dienestsmēnesispilns apsekojums

X

X

X

20.7.Naftas produktu drošības rezervesEkonomikas ministrijamēnesisaprēķini, izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datus un Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.8.Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasEkonomikas ministrijanedēļaaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.9.Dabasgāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadsAS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.10.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

X

X

X

20.11.Elektroenerģijas piegādes patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums un AS "Sadales tīkli", AS "Augstsprieguma tīkli" dati

X

X

X

20.12.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudasCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, pilns apsekojums

X

X

X

20.13.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

20.14.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsAS "Latvijas gāze" pilns apsekojums

X

X

X

20.15.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE 2.red. nodaļa 35, pilns apsekojums

X

X

X

20.16.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmu (SHARE)

X

X

X

20.17.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanaiCentrālā statistikas pārvaldegadsenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju pārdošanai, pilns apsekojums

X

X

X

20.18.Latvijas energobilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

X

X

X

20.19.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadsaprēķini, izmantojot Ministru Kabineta rīkojumus par zemes dzīļu izmantošanas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licences laukumiem un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licencēm

X

X

X

20.20.Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošanaEkonomikas ministrijamēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)

X

X

X

20.21.Primāro energoresursu ietaupījums koģenerācijas stacijāmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

21. Būvniecības statistika

21.1.Būvniecības produkcijas indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

21.2.Būvatļauju skaitsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsLatvijas būvvalžu pilns apsekojums

X

X

X

21.3.Jaunu dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsLatvijas būvvalžu pilns apsekojums

X

X

X

21.4.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

22. Investīciju statistika

22.1.Investīcijas transporta infrastruktūrāCentrālā statistikas pārvaldegadsdzelzceļa infastruktūras turētāju un autoceļu reģistru pilns apsekojums;
pašvaldību, kuru pārraudzībā ir autoceļi un ielas, pilns apsekojums

X

X

X

22.2.1.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

22.2.2.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums un budžeta iestāžu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

22.2.3.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)

X

X

X

23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

23.1.Mazumtirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.2.Pakalpojumu apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums

X

X

X

23.3.Pakalpojumu produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums  

X

23.4.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem un klientu atrašanās vietas (Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai; konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums

X

X

 
23.5.Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdosanas indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir tirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienesta  

X

23.6.Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir automobiļu un motociklu tirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.7.Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir vairumtirdzniecība, izlases apsekojums

X

X

X

23.8.Vairumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis, gadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir vairumtirdzniecība, izlases apsekojums  

X

24. Transporta statistika

24.1.Dzelzceļa transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns apsekojums

X

X

X

24.2.Kravu pārvadājumi ar autotransportuCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsjuridisku un fizisku personu piederošu kravas automobiļu, kas uz apsekojuma brīdi ir izgājušas tehnisko apskati un var tikt legāli lietoti, izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra datus

X

X

X

24.3.Lidostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadslidostu, kuru pasažieru apgrozība gadā ir 150 tūkstošu un vairāk, pilns apsekojums

X

X

X

24.4.Ostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas veic kravu iekraušanu/izkraušanu Latvijas ostās, pilns apsekojums

X

X

X

24.5.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmēValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnis, gadsLatvijā reģistrētu pārvadātāju, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, pilns apsekojums

X

X

X

24.6.Cauruļvadu transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas veic naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem, pilns apsekojums

X

X

X

24.7.Pilsētu elektrotransporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsuzņēmumu, kas veic pasažieru pārvadājumus pilsētās ar elektrotransportu, pilns apsekojums

X

X

X

24.8.Autoceļu tīklsCentrālā statistikas pārvaldegadsValsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi", kas uztur autoceļu reģistru, pilns apsekojums

X

X

X

24.9.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"gadsreģistrēto transporta līdzekļu pilns apsekojums

X

X

X

25. Tūrisma statistika

25.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo individuālo uzņēmumu un komercsabiedrību, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

25.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniemCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums

X

X

X

25.3.Tūrisma komersantu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

25.4.Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

25.5.Lauku tūrisma mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadstūrisma mītņu, kurās ir mazāk par desmit gultasvietām, pilns apsekojums

X

X

X

25.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

26. Nekustamā īpašuma statistika

26.1.Dzīvojamo telpu īres aprēķinsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

26.2.Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanāEkonomikas ministrijagadsaprēķini, izmantotojot pašvaldību sniegtos datus

X

X

X

26.3.Statistika par zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībāmValsts zemes dienestsgadsaprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus

X

X

X

26.4.Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļāsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus

X

X

X

26.5.Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platībasValsts zemes dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts adrešu informācijas sistēmas datus

X

X

X

26.6.Statistika par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem kadastra objektiemValsts zemes dienestsgadsaprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus

X

X

X

27. Vides aizsardzības statistika

27.1.Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanuValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums

X

X

X

27.2.Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids pēc NACE 2. red. ir nodaļas 08-39 un 49, izlases apsekojums

X

X

X

27.3.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā

X

X

X

27.4.Ūdens resursu lietošanaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru pilns apsekojums

X

X

X

27.5.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platībaDabas aizsardzības pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas datus

X

X

X

27.6.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens)Latvijas Hidroekoloģijas institūtsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.7.Gaisa emisiju kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus

X

X

X

27.8.Vides nodokļiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datus

X

X

X

27.9.Materiālu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ,Valsts meža dienesta un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus

X

X

X

27.10.Informācija par gaisa kvalitātiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.11.Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijāmValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsoperatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā, pilns apsekojums

X

X

X

27.12.Vides kvalitātes informācijaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis, gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.13.Laika apstākļi LatvijāValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis, gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

27.14.Derīgo izrakteņu krājumu bilanceValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegtos datus

X

X

X

27.15.Energoresursu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

27.16.Vides preču un pakalpojumu nozares kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

27.17.Vides aizsardzības izdevumu kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

27.18.Lauksaimnieciskās darbības atkritumiCentrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosizlases apsekojums

X

 

X

27.19.Vides monitoringa novērojumu datiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"nepārtrauktipilns apsekojums (atbilstoši Vides monitoringa programmai)

X

X

X

28. Informācijas sabiedrības procesu statistika

28.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercijaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums

X

X

X

28.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībāsCentrālā statistikas pārvaldegadspersonu izlases apsekojums

X

X

X

28.3.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini

X

X

X

28.4.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekssVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķini

X

X

X

29. Konjunktūras apsekojumi

29.1.Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnisapstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.2.Būvniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnisbūvniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.3.Mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnismazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.4.Apstrādes rūpniecības investīciju konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsapstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

29.5.Pakalpojumu konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnispakalpojumu sektora uzņēmumu izlases apsekojums

X

X

X

Lietotie saīsinājumi.
COFOG – Valdības funkciju klasifikācija
ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs
EU-SILC – Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem
IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
PVO – Pasaules Veselības organizācija
SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators
SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

2. tabula. Publicējamie rādītāji un to detalizācija 2017. gadā

Oficiālās statistikas nosaukums - 1.tabulas punkts

Nr.
p.k.

Publicējamā rādītāja nosaukums

Publicējamā rādītāja detalizācija

Publicējamā rādītāja publicēšanas periodiskums

1

2

4

5

6

1. Nacionālo kontu sistēma

1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma1Gada nefinanšu kontiKopā Latvijā, pilna nacionālo kontu sistēma pa visiem institucionālajiem sektoriemgads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)2Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu darījumi, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriemgads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)3Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu atlikumi, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriemgads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)4Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu pārvērtēšanas konts, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriemgads
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)5Gada finanšu kontu aktīvu un pasīvu citu izmaiņu konts, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiem, pa institucionāliem sektoriemgads
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti6Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti7Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S2 ektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 30 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti8Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti9Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 33 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti10Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S2 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B11, B12, B10.1, B9)ceturksnis
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti11Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S13 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B2g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9)ceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi12Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiemceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi13Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi14Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijāceturksnis
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)15Vispārējās valdības sektora ieņēmumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)16Vispārējās valdības sektora izdevumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)17Vispārējās valdības sektora balansposteņi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)18Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)19Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)20Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi21Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi22Centrālās valdības apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi23Pašvaldību apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi24Sociālās apdrošināšanas apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi25Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi26Kopējie vispārējās valdības sektora un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)27Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)28Centrālās valdības apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)29Pašvaldību apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.8. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)30Sociālās apdrošināšanas apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, funkcionālajām kategorijāmgads
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti31Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti32Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti33Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi pašvaldību apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti34Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti35Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora finanšu konti36Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds37Vispārējās valdības sektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds38Centrālās valdības apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds39Pašvaldību apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.10. Vispārējās valdības sektora parāds40Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija41Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija42Pārēja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija43Pārēja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija44Pārēja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija45Vispārējās valdības sektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz vispārējā valdības sektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija46Centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija47Pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija48Sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija49Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija50Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija51Pārēja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija52Pārēja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija53Pārēja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija54Vispārējās valdības sektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz vispārējā valdības sektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija55Centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija56Pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija57Sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma un citu attiecīgu faktoru ietekme uz sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņāmKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.12. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija58Vispārējās valdības sektora parādu parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriemgads
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta59Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta60Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta61Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta62Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta63Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli izlīdzināti, (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta64Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta 2010. gada cenās sezonāli izlīdzināti, (% pret iepriekšējo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta65Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentosKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R )ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta66Izlaide un starppatēriņš faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R )ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta67Izlaide un starppatēriņš 2010. gada vidējās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R )ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta68IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada atbilstošā perioda cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R )ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta69IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja 2010. gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P, R )ceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta70Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotājuKopā Latvijā, faktiskajās cenās, 2010. gada salīdzināmajās cenāsceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās71Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotājuKopā Latvijā, faktiskajās cenās, 2010. gada salīdzināmajās cenāsgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās72Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*643 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās73Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās74Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta 2010. gada salīdzināmajās cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās75Pievienotās vērtības indekss faktiskajās cenās (vērtības indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās76Pievienotās vērtības indekss 2010. gada salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās77Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentosKopā latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās78Pievienotās vērtības iepriekšējā gada cenās struktūra procentosKopā latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās79IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās80IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja 2010. gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās81Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās, sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis, gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās82Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta 2010. gada vidējās cenās, sezonāli izlīdzināti (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, % pret iepriekšējo periodu)Kopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās83Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās, sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis, gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās84Iekšzemes kopprodukta no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās struktūra procentosKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās85Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta 2010. gada vidējās cenās, sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis, gads
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās86Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis, gads
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās87Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli izlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis
1.17. Nacionālais kopienākums88Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli neizlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm (B1g, D1, D2, D31, D4, B5g)ceturksnis, gads
1.17. Nacionālais kopienākums89Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli izlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponenti (B5g)ceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji90Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas:
aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditori
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji91Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji92Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji93Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāceturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji94Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumiKopā Latvijā, pēc rezidentu insticionālā sektora EKS 2010, nerezidenticeturksnis
1.19.1. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji95Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumiNACE 2.red. K sadaļa 2, 3 un 4 zīmju līmenīceturksnis
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji96Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditoriKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji97Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāgads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji98Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.19.2. Komersantu (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību) finanšu rādītāji99Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāgads
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis100Finanšu līzinga portfelisKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī, pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora EKS 2010, rezidenti un nerezidenticeturksnis
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis101Izsniegts pārskata periodā: līzinga portfelis; finanšu līzings; operatīvais līzings; faktoringa portfelisKopā Latvijāceturksnis
1.20. Līzinga un faktoringa portfelis102Atlikums perioda beigās: līzinga portfelis; finanšu līzings; operatīvais līzings; faktoringa portfelisKopā Latvijāceturksnis
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti103Produkcijas vērtība bāzes cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti104Produktu subsīdijasKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti105Produkcijas vērtība ražotāju cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti106StarppatēriņšKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem starppatēriņa posteņiem atbilstoši LEK metodikai (20 pozīcijas)gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti107Lauksaimniecības ekonomisko kontu ienākumu veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajāss un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (10 pozīcijas)gads
1.21. Lauksaimniecības ekonomiskie konti108Lauksaimniecības ekonomisko kontu kapitāla veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (19 pozīcijas)gads
1.22. Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās109Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.22. Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenās110Kopējā pievienotā vērtībaKopā Latvijā, pa republikas pilsētāmgads
1.23. Valsts parāda struktūra111Vispārējās valdības bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.23. Valsts parāda struktūra112Centrālās valdības apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.23. Valsts parāda struktūra113Pašvaldību apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.23. Valsts parāda struktūra114Sociālās apdrošināšanas apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.23. Valsts parāda struktūra115Vispārējās valdības sektora bruto parāda papildus skaidrojošā informācijaKopā Latvijāgads
1.24. Pensiju saistību aprēķini (rezultāti būs 2018. gadā)116Pensiju saistību rādītāji (atlikumi, darījumi, citas izmaiņas)Kopā Latvijā, pa pensiju shēmāmgads
1.25. Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās117Reģionālais iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenāsPa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētāmgads
1.26. Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās118Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 un CPA 2008 sadalījumā P*644gads
1.27. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji119Saistību īpatsvars bilancē; īstermiņa saistību īpatsvars bilancē; saistības pret pašu kapitālu; kopējā likviditāte; absolūtā likviditāte; visu aktīvu apriteKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.27. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji120Rentabilitāte: komerciālā pirms nodokļiem; komerciālā pēc nodokļiem; ekonomiskā pirms nodokļiem; ekonomiskā pēc nodokļiem; finansiālā pirms nodokļiem; finansiālā pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads

2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji1Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji2Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji3Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji4Ieguldījumu brokeru sabiedrību bilances kopsavilkums un sabiedrību turējumā esošie klientu naudas līdzekļiKopā Latvijāceturksnis
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji5Ieguldījumu brokeru sabiedrību peļņas vai zaudējumu izvērsuma kopsavilkumsKopā Latvijāceturksnis
2.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji6Ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumu un izdevumu analīzeKopā Latvijāceturksnis
2.3. Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji7Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiKopā Latvijāceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji8Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji9Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķinsKopā Latvijāceturksnis
2.5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji10Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiKopā Latvijāceturksnis
2.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji11Aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums;
ienākumu/izdevumu pārskata kopsavilkums;
vērtspapīru portfeļa ģeogrāfiskais izvietojums;
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
Kopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji12Banku tirgus koncentrācija (%);
kapitāls un rezerves;
darbības rādītāji: kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu atdeve, likviditāte, pelnītspēja, gada pieauguma tempi;
peļņas vai zaudējumu aprēķins;
ienākumu un izdevumi
Kopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji13Banku sektora konsolidētie rādītājiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji14Aktīvu pozīcija % no aktīviemKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji15Pasīvu pozīcija % no pasīviemKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji16Kredītu termiņstruktūra un kredīti valūtu dalījumāKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji17Kredīti tautsaimniecības nozaru dalījumāKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji18KredītportfelisKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji19Izsniegto kredītu skaitsKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji20Kredītu nodrošinājumsKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji21Kredītu kvalitāteKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji22No jauna izsniegtie kredītiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji23No jauna pieškirtie kredītiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji24Pārstrukturētie kredītiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji25Atgūšanas procesā esošie kredītiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji26Norakstītie kredītiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji27NoguldījumiKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku finanšu un darbības rādītāji28Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu atdeve, likviditāte, pelnītspēja, gada pieauguma tempi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, ienākumu un izdevumi)Kopā Latvijāceturksnis
2.8. Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji29Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes rādītāja aprēķinsKopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumāceturksnis
2.9. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji30Banku aktīvi, nesadalītā peļņa, kapitāla pietiekamības rādītājsKopā Latvijāceturksnis
2.10. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji31Dzīvības apdrošinātāju bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojumsKopā Latvijāceturksnis
2.11. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji32Nedzīvības apdrošinātāju bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojumsKopā Latvijāceturksnis
2.12. Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji33Pārapdrošināšanas sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojumsKopā Latvijāceturksnis
2.13. Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji34Apdrošināšanas grupu koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumiKopā Latvijāceturksnis
2.14. Finanšu konglomerātu darbības rādītāji35Kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumiKopā Latvijāceturksnis
2.15. Konsolidētā kopbudžeta izpilde36Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildiKopā Latvijā; kopā ieņēmumi pa galvenajām ieņēmumu grupām; kopā izdevumi pa galvenajām izdevumu grupām; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts un pašvaldību budžetiemgads
2.15. Konsolidētā kopbudžeta izpilde37Konsolidētā kopbudžeta izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts un pašvaldību budžetiemmēnesis
2.16. Valsts konsolidētā budžeta izpilde38Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildeKopā Latvijā; kopā ieņēmumi pa galvenajām ieņēmumu grupām; kopā izdevumi pa galvenajām izdevumu grupām; pa finansēsanas kategorijāmgads
2.16. Valsts konsolidētā budžeta izpilde39Valsts konsolidētā budžeta izpilde (atbilstoši likuma "Par valsts budžetu" 1.pielikumam)Kopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēsanas kategorijām; pa valsts budžetu veidiemmēnesis
2.17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde40Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)Kopā Latvijā; pa ieņēmumu veidu grupām; pa izdevumu veidu grupām; pa finansēsanas kategorijāmgads
2.17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde41Pašvaldību konsolidētā budžeta izpildeKopā Latvijā; pa ieņēmumu veidu grupām; pa izdevumu veidu grupām; pa finansēsanas kategorijām; pa budžetu veidiemmēnesis
2.18. Valsts parāds42Pārskats par valsts parāduKopā Latvijā; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijām (konsolidētais)gads
2.18. Valsts parāds43Valsts un pašvaldību parādsKopā Latvijā; pēc aizdevēja institucionālā sektora; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijāmmēnesis
2.19. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji44Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanaKopā Latvijāceturksnis
2.20. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji45Pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.21. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana46Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.22. Elektronisko naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji47Elektronisko naudas iestāžu bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskatsKopā Latvijāceturksnis
2.23. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji48Maksājumu iestāžu bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskatsKopā Latvijāceturksnis
2.24. Noguldījumu garantiju fonda bilance49Noguldījumu garantiju fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.25. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance50Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.26. Informācija par darījumiem ar sertifikātiem51Darījumi ar privatizācijas sertifikātiemkopā Latvijānedēļa, mēnesis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji52Ieņēmumi no izlozēmKopā Latvijāceturksnis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji53Ieņēmumi no azartspēlēm pa veidiem (azartspēļu automāti, spēļu galdi, bingo zāles, totalizators, interaktīvās azartspēles)Kopā Latvijāceturksnis
2.27. Azartspēļu un izložu rādītāji54Ekspluatēto azartspēļu iekārtu, spēļu zāļu un kazino skaitsKopā Latvijāceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji55Laimestu fonds kopā (euro)Kopā Latvijāceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji56Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)Kopā Latvijāceturksnis
2.28. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji57Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi (skaits)Kopā Latvijāceturksnis
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji58Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji59Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji60Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji61Publisko iepirkumu skaits un noslēgtās līgumu summas (centralizētie un decentralizētie iepirkumi)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji62Noslēgto līgumu summu sadalījums pa iepirkumu grupāmKopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji63Būvdarbu iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji64Būvdarbu iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji65Piegādes iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji66Piegādes iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji67Pakalpojumu iepirkumi valsts sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.30. Publisko iepirkumu rādītāji68Pakalpojumu iepirkumi reģionālā sektorā (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods, procedūru skaits, vispārīgās vienošanās skaits virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāreizi trijos gados
2.31. Informācija par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem69Pārtikas produktu piegādes noslēgto līgumu skaits, līgumsummas, piegādātāji, pasūtītāji un piemērotie vides kritērijiKopā Latvijāceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji70Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenasKopā Latvijā; pa līgumcenu sliekšņiem; pēc iepirkumu veida sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums un MK noteikumiem Nr. 299ceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji71Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumuKopā Latvijā; sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likumsceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji72Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas, kas saistītas ar vides prasībāmKopā Latvijā; sadalījumā: Publisko iepirkuma likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likumsceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji73Centralizēto iepirkumu skaits un kopējās līgumcenasKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji74TOP 10 lielākie publicētie iepirkumiKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji75TOP 10 lielākie izsludināto paziņojumu skaits pa iepirkumu veidiemKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji76TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumosKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji77TOP 5 iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumusKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji78Iepirkumi, kur rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederībaKopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta nosaukuma un uzvarējušā pretendenta valstiskās piederības, pēc pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji79Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pa līgumcenu sliekšņiemKopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji80Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veidaKopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji81Zaļo iepirkumu publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc CPV kodaKopā Latvijā; pēc pasūtītājiem un piegādātājiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji82Noslēgto līgumu skaita sadalījums pēc uzvarētāju valstiskās piederības un līgumcenu sliekšņaKopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta, pēc pasūtītāja nosaukuma, pēc iepirkuma identifikācijas numura, pēc uzvarējušā pretendenta nosaukuma, pēc CPV koda, pēc lēmuma pieņemšanas datuma, pēc līguma darbības laika sadalījumā: Publisko iepirkumu likumsgads
2.32. Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji83Publicēto paziņojumu skaits un līgumcenas pēc līgumcenu sliekšņiem, pēc iepirkuma līgumiem, vispārīgām vienošanām, kas saistīts ar valstisko piederībuKopā Latvijā; pēc CPV koda, pēc valsts nosaukuma sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads

3. Ārējā tirdzniecība

3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika1Preču eksports un imports pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūrasKopā Latvijā, pa valstīm un pēc Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenīmēnesis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika2Preču eksports un imports pa valstu grupāmKopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, eurozonas valstis, NVS)mēnesis, ceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika3Preču eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmKopā Latvijā, pa nacionālo kontu sastāvdaļām (kapitālpreces, starppatēriņa preces, patēriņa preces) un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika4Preču eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam NACE 2.red.Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenīceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika5Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīmKopā Latvijā, pa valstīm un pa Kombinētās nomenklatūras sadaļāmceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika6Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un pēc uzņēmumu darbības veida NACE 2.red.Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un Kombinētās nomeklatūras sadaļu līmenīgads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika7Preču eksports un imports pa valstu grupāmKopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, NVS)gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika8Preču eksports un imports pa valstīm un teritorijāmKopā Latvijā, pa valstīm un teritorijāmgads

4. Cenu statistika

4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss1Saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss2Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss3Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiemKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss4Saskaņotā patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, un 4 zīmju līmenīgads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss5Ražotāju cenu indeksi (2005=100, 2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss6Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļāsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss7Ražotāju cenu indeksi (2005=100, 2010=100) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss8Ražotāju cenu pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai9Būvniecības izmaksu indekss (2010=100) jauno dzīvojamo māju celtniecībaiKopā Latvijā; materiālu izmaksu indekss un darbaspēka izmaksu indekssceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss10Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (2006=100, 2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss11Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (2006=100, 2010=100)Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīgads
4.6. Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas12Lauksaimniecības produktu vidējās cenasKopā Latvijā, pa lauksaimniecības produktu grupāmnedēļa
4.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi13Gaļas (kautsvarā) vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkas, aitas, kazas, mājputnumēnesis, gads
4.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi14Gaļas cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkasmēnesis
4.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi15Piena vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijāmēnesis, gads
4.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi16Piena cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijāmēnesis
4.9. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi17Graudaugu kultūru vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, pārējie graudaugi, pa kultūrām - griķi, tritikāle, pākšaugimēnesis, gads
4.9. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi18Graudaugu cenu indeksi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, pārējie graudaugimēnesis
4.10. Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas19Linu stiebriņu vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā20Ražotāju cenu indekss lauksaimniecībāKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā21Ražotāju cenu indekss augkopības produkcijaiKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā22Ražotāju cenu indekss graudiem (kviešiem, rudziem, miežiem, auzām)Kopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā23Ražotāju cenu indekss tehniskām kultūrāmKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā24Ražotāju cenu indekss rapsimKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā25Ražotāju cenu indekss lopbarības kultūrāmKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā26Ražotāju cenu indekss kartupeļiemKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā27Ražotāju cenu indekss dārzeņiemKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā28Ražotāju cenu indekss augļiem un ogāmKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā29Ražotāju cenu indekss pārējai augkopības produkcijaiKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā30Ražotāju cenu indekss lopkopības produkcijaiKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā31Ražotāju cenu indekss gaļai (liellopu, cūkas, aitas un kazas, mājputnu)Kopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā32Ražotāju cenu indekss pienamKopā Latvijāgads
4.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā33Ražotāju cenu indekss olāmKopā Latvijāgads
4.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi34Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu indeksiKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemceturksnis, gads
4.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi35Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenasKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemgads
4.13. Patēriņa cenu indekss36Patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis, gads
4.13. Patēriņa cenu indekss37Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiemKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.13. Patēriņa cenu indekss38Patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.13. Patēriņa cenu indekss39Patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.13. Patēriņa cenu indekss40Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.13. Patēriņa cenu indekss41Vidējās mazumtirdzniecības cenasKopā Latvijā, pa preču veidiemgads
4.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss42Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2 zīmju līmenīmēnesis
4.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss43Nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2 zīmju līmenīmēnesis
4.15. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini44Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa galvenajām izdevumu pozīcijāmceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss45Mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss46Mājokļa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.16. Mājokļu cenu indekss47Mājokļa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.16. Mājokļu cenu indekss48Mājokļa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.17. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.18. Importa vienības vērtības indekss
49Eksporta un importa vienības vērtības indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām (2 zīmju līmenī)mēnesis
4.17. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.18. Importa vienības vērtības indekss
50Eksporta un importa vienības vērtības indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu)Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām (2 zīmju līmenī)gads
4.19. Būvniecības izmaksu indekss51Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa objektu grupāmmēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss52Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100)Kopā Latvijā pa resursu veidiemmēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss53Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei (2009XII=100), un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijāmēnesis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss54Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100)Kopā Latvijāceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss55Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100)Kopā Latvijā, pa objektu grupām, pa resursu veidiemceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss56Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100) un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa objektu veidiemceturksnis
4.19. Būvniecības izmaksu indekss57Būvniecības izmaksu indeksi (2005=100, 2010=100, iepriekšējais gads=100)Kopā Latvijā, pa resursu veidiemgads
4.20. Informācija par saskaņotajiem administratīvi regulējamo cenu indeksiem58Administratīvi regulējamo cenu indekssKopā Latvijāmēnesis, gads
4.21. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena59Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
4.22. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena60Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tai skaitā aramzemei un pļavām un ganībām) pirkšanas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads

5. Demogrāfiskā statistika

5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm1Iedzīvotāju skaits mēnešā sākumāKopā Latvijāmēnesis
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm2Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2017. gada sākumāKopā Latvijā pēc dzimuma, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām ar viena gada vecuma intervālu, atsevišķās vecuma grupās, pēc valstiskās piederības, pēc dzimšanas valsts, pēc etniskās piederības, pēc dzimuma, vecuma un ģimenes stāvokļa;
pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētās pēc dzimuma un pa atsevišķām vecuma grupām (0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 13-25; 25-49; 50-64; 65+), pa galvenajām tautībām, pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa;
Latvijas novados pēc dzimuma un pa atsevišķām vecuma grupām (0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 13-25; 25-49; 50-64; 65+), pa galvenajām tautībām, pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa;
21 attīstības centrā darbspējas vecumā pēc dzimuma, pa galvenajām tautībām
gads
5.2. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums3Paredzamais mūža ilgumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimumagads
5.3. Dzīvi dzimušo skaits4Dzīvi dzimušo skaits 2016. gadāKopā Latvijā, pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa
gads
5.4. Mirušo skaits5Mirušo skaits 2016. gadāKopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, mirušo zīdaiņu skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi6Perinatālā mirstība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi7Perinatālā mirstība, uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas);
kopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis);
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi8Pirmajā dzīves gadā mirušo bērnu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods), 7-27 (vēlīnais neonatālais periods), 0-27 dienas (neonatālais periods));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (67 nāves cēloņu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-27, 28 dienas līdz 1 gada vecumam (postneonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi9Zīdaiņu mirstība uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīna neonatāla), 7-27 dienas (vēlīna neonatāla), 0-27 dienas (neonatāla), 28 dienas līdz 1 gadam (postneonatāla));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas);
kopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnā neonatāla mirstība));
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīnā neonatāla mirstība))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi10Mātes mirstība [O], absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40+);
kopā Latvijā, pēc mirušo skaita no tieši un no netieši ar grūtniecību saistīto nāves cēloņu dēļ (15 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi11Mātes mirstība [O], uz 100 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (līdz 19, 20-34, 35+);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa nāves cēloņiem (tieši un no netieši ar grūtniecību saistītie cēloņi, 2 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi12Mirstība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 1, 2,3, 4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi13Mirstība, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 1, 2,3, 4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi14Standartizētais mirstības rādītājs, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevisķiem nāves cēloņiem (SSK-10: I, C, V-Y, J), pēc dzimuma; pa noteiktu vecuma grupu (kopā, 0-64)gads
5.6. Noslēgto laulību skaits15Noslēgto laulību skaitsKopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas), pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
gads
5.7. Šķirto laulību skaits16Šķirto laulību skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilgumagads
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm17Iedzīvotāju starptautiskā migrācijaKopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām, pēc dzimuma
gads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem18Saņemto patvēruma iesniegumu skaitsKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem19Personu skaits, kurām piešķirts starptautiskās aizsardzības statussKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem20Patvēruma meklētāju skaits, kuru lietas atrodas izskatīšanā uz pārskata perioda beigāmKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem21Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc personu tautības, pēc vecuma, pēc izglītībasmēnesis
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem22Pieņemto naturalizācijas iesniegumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc personu tautībasmēnesis
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem23Latvijas republikas pilsoņu skaits, kuriem atņemta Latvijas republikas pilsonībaKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem24Latvijas republikas pilsoņu skaits, kas atteikušies no Latvijas republikas pilsonībasKopā Latvijāgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību25Saņemto starptautiskās aizsardzības iesniegumu (personu) skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību26Saņemto pirmreizējo starptautiskās aizsardzības iesniegumu (personu) skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību27Personu skaits, kuras (tieši vai netieši) atsaukušas savu iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību28Personu, kuru lietās pieņemts I instances negatīvs lēmums, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību29Personu, kuru lietās pieņemts I instances lēmums piešķirt bēgļa statusu, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību30Personu, kuru lietās pieņemts I instances lēmums piešķirt alternatīvo statusu, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību31Personu, kuru lietās ar I instances lēmumu atņemts statuss, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību32Personu, kuru lietās pieņemts II instances negatīvs lēmums, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību33Personu, kuru lietās pieņemts II instances lēmums piešķirt bēgļa statusu, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību34Personu, kuru lietās pieņemts II instances lēmums piešķirt alternatīvo statusu, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību35Patvēruma meklētāji, kuri tikuši pārmitināti uz LatvijuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību36Personu, kuru lietās ar II instances lēmumu atņemts statuss, skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību37Atcelto patvēruma pieteikumu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību38Nepilngadīgo bez pavadības patvēruma meklētāju skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību39Noraidīto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību40Akceptēto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem41Trešo valstu valstspiederīgo personu skaits, kuriem atteikta ieceļošana Latvijas Republikā uz ārējās robežasKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības un ieceļošanas atteikuma iemeslagads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem42Trešo valstu piederīgo personu skaits, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiemKopā Latvijā, pa vecuma grupām (0-13, 14-17, 18-34, 35+), pēc dzimuma un valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem43Piespiedu izraidīto personu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem44Personas, kuras atgrieztas uz tranzīta valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem45Personas, kuras atgrieztas uz izcelsmes valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem46Personas, kurām jāizceļo no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem47Personas, kuras reāli ir izceļojušas no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem48Personas, kurām sniegts atbalsts pie izceļošanas (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem49Personas, kuras atgrieztas readmisijas līguma ietvaros un bez readmisijas līguma (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē50Lēmumu skaits par piespiedu izraidīšanuKopā Latvijāgads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē51Izbraukšanas rīkojumu skaitsKopā Latvijāgads
5.13. Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumā52Mājsaimniecību kopējais skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, novadu pilsētās, laukigads

6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā1Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju skaits, kurās tiek veikts pētniecības darbsKopā latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektoriemgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā2Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektoriem; sadalījumā pēc kvalifikācijasgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā3Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbamKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai valsts un augstākās izglītības sektoros), sadalījumā pa sektorien; sadalījumā pēc finansējuma avotagads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji4Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji5Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji6Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji7Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji8Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) iestādes nodrošinājums ar datortehnikuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji9Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji10Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji11Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji12Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji13Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji14Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu nodrošinājums ar datortehnikuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji15Pirmsskolas izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji16Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji17Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji18Augstskolu un koledžu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc juridiskā statusagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji19Studentu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc mācību maksas finansējuma veida; pēc izglītības tematiskās grupasgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji20Uzņemto studentu skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc dzīves vietas (reģiona)gads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji21Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupasgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji22Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc pastāvīgās dzīves vietas valstsgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji23Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), pēc valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītībagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji24Akadēmiskā personāla skaitsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts augstskolām), sadalījumā pa augstskolāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji25Profesionālās izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm)gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji26Audzēkņu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), uz 10 000 iedzīvotāju; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām; pēc mācību valodas, sadalījumā rezidents vai nerezidentsgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji27Uzņemto skaitsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām kopā; pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas (reģiona)gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji28Beigušo audzēkņu skaitsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji29Pedagoģiskie darbiniekiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem (tikai par valsts profesionālajām izglītības iestādēm), pēc dzimumagads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji30Interešu izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formāmgads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji31Izglītojamo skaits interešu izglītības programmāsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomāmgads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji32Pedagogu skaits interešu izglītības iestādēsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji33Interešu izglītības iestāžu nodrošinājums ar datortehnikuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji34Pirmsskolas vecuma bērnu apmācība interešu izglītības iestādēsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc mācību valodasgads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji35Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pa īpašuma formāmgads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji36Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimumagads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji37Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji38Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu nodrošinājums ar datortehnikuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads
6.10. Izgudrojumu statistika39Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits LatvijāKopā Latvijāgads
6.10. Izgudrojumu statistika40Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaitsKopā Latvijāgads
6.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji41Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
6.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji42Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji43Sporta organizāciju skaitsKopā Latvijāgads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji44Sporta speciālistu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītībasgads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji45Sporta bāžu skaitsKopā Latvijāgads
6.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji46Sporta objektu skaitsKopā Latvijāgads
6.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)47Izglītojamo iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenosKopā Latvijā, pēc eksāmena veida, pēc skolas, pēc skolas tipa, pēc urbanizācijas, pēc izglītojamo dzimumagads
6.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)48Centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa mācību priekšmetiemgads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos49Uzņēmumu skaits, kuros tiek veikts pētniecības darbsKopā Latvijāgads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos50Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits, izdevumi pētnieciskajam darbamKopā Latvijā; NACE 2.red. A sadaļas līmenī;
rūpniecība, NACE 2.red. B+C+D+E sadaļu līmenī;
būvniecība, NACE 2.red. F sadaļas līmenī;
pakalpojumi, NACE 2.red. G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S sadaļu līmenī;
pēc dalījuma pa uzņēmumu lieluma grupām
gads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos51Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits un izdevumi pētnieciskajam darbamKopā Latvijā, sadalījumā pa zinātņu nozarēmgads
6.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos52Izdevumi pētnieciskajām darbībāmKopā Latvijā sadalījumā par finanšu avotiem;
kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
gads
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)53Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)54Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība, sadalījumā pēc apmācību formas (kursi, citas arodmācību formas) (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)55Darbinieki, kuri piedalās arodmācību kursos (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)56Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)57Iemesli, kādēļ uzņēmums neorganizēja arodmācības (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.16. Arodmācība uzņēmumos (2015. gadā)58Uzņēmumi, kuri organizēja sākotnējās arodmācības (%)Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz S sadaļaireizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"59Piedalīšanās pieaugušo izglītībāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"60Ar darbu saistīta piedalīšanās neformālajā izglītībāKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"61Piedalīšanās iemesli neformālajā izglītībāKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"62Vidējais pieaugušo izglītībā pavadītais laiks (stundas gadā uz vienu dalībnieku)Kopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pēc izglītības jomasreizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"63Vidējās izmaksas dalībniekam par piedalīšanos pieaugušo izglītībāKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"64Mācību aktivitātesKopā Latvijā; pēc aktivitātes veida; pēc izglītības jomasreizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"65Mācību aktivitāšu skaits neformālajā izglītībāKopā Latvijā; sadalījumā pēc dalībnieka dzimumareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"66Vēlēšanās piedalīties pieaugušo izglītībāKopā Latvijā; pēc dzimumareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"67Faktori, kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībāKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nozīmīgumareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"68Interese par mācīšanās iespējāmKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.17. Apsekojums "Pieaugušo izglītība"69Attieksme pret mācīšanosKopā Latvijā; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusareizi piecos gados
6.18. Izdevumi izglītībai70Valsts izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.18. Izdevumi izglītībai71Privātie izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.18. Izdevumi izglītībai72Ārvalstu finanšu avotiKopā Latvijāgads
6.18. Izdevumi izglītībai73Valsts izdevumi izglītībai % no iekšzemes kopproduktaKopā Latvijāgads

7. Kultūras statistika

7.1. Bibliotēku darbības rādītāji1Bibliotēku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji2Lasītāju skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji3Apmeklējumu skaits (reizes)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji4Bibliotekāro darbinieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji5Skatītākās Latvijas filmas TOP 10 (pēc apmeklējuma Latvijas kinoteātros)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji6Kino izrādīšanas vietu skaitsKopā Latvijā; kopējais kino izrādīšanas vietu skaits; daudzzāļu kinoteātru skaits; ekrānu skaits (t.sk. digitālo ekrānu skaits)gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji7Kinoteātru skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji8Nacionālo filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji9Ārzemju filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji10Apmeklējumu skaits atsevišķi katrai izrādītajai filmaiKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji11Kinoteātru kopējie kases ieņēmumi (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji12Kinobiļetes vidējā cena (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji13Filmu ( Latvijas, Eiropas, ASV, citu valstu) pirmizrāžu skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji14Izrādīto filmu skaits (Latvijas, Eiropas, ASV un citu valstu filmas)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji15Izrādīto 3D filmu skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji16Kinoteātru TOP 15 pēc apmeklējumu skaitaKopā Latvijāgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai17Latvijas kopējais izdevumu skaits un to tirāžaKopā Latvijā, pēc izdevuma veidagads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai18Kopējais grāmatu un brošūru skaits un to tirāžaKopā Latvijā, pēc izdošanas vietām, sadalījumā pa izdevējiem, pa tematiskajām grupām, pa nozarēm, pa valodu grupāmgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai19Periodisko izdevumu (žurnāli, biļeteni, raksti, avīzes) nosaukuma skaits un to tirāžaKopā Latvijāgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai20Daiļliteratūras izdevumu skaits un tirāžaKopā Latvijā, pēc žanriem, pa valodu grupām,gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai21Nošu un kartogrāfisko izdevumu skaits un tirāžaKopā Latvijā, sadalījumā pa izdevējiemgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai22Promocijas darbu kopsavilkumu izdevumu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa augstskolām, pa zinātņu nozarēmgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai23Žurnālu izdevumu skaits un tirāžaKopā Latvijā, sadalījumā pa valodām un izdošanas vietāmgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai24Laikrakstu izdevumu skaits un tirāža dalījums pa valodām un izdošanas vietāmKopā Latvijā, sadalījumā pa valodām un izdošanas vietāmgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai25Elektronisko izdevumu skaitsKopā Latvijāgads
7.4. Filmu ražošana26Pabeigto un pirmizrādīto Latvijas filmu skaitsKopā Latvijā; pēc filmu veida (pilnmetrāžas spēlfilmu, īsmetrāžas spēlfilmu, pilnmetrāžas animācijas filmu, īsmetrāžas animācijas filmu, pilnmetrāžas dokumentālo filmu, īsmetrāžas dokumentālo filmu skaits)gads
7.4. Filmu ražošana27Valsts finansējums filmu nozarei (euro)Kopā Latvijāgads
7.4. Filmu ražošana28Kopprodukcijas filmu skaitsKopā Latvijā; sadalījumā: vairākuma kopprodukcijas un mazākuma kopprodukcijas filmasgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji29Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji30Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji31Muzeju apmeklējumu skaits, tai skaitā bezmaksas apmeklējumi un ārvalstu tūristi grupās (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji32Muzeju apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji335 apmeklētākie muzeji pārskata gadāKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji34Darbinieku skaits muzejosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji35Muzejos eksponēto izstāžu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji36Muzejos eksponēto ekspozīciju skaitsKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji37Muzejpedagoģisko programmu norišu skaitsKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji38Tematiski muzejisko pasākumu skaitsKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji39Lekciju skaits muzejosKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji40Muzeju darbinieku vadīto ekskursiju skaitsKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji41Zinātnisko publikāciju skaits (referāti, raksti, monogrāfijas, izstāžu un krājumu katalogi)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji42Teātru skaits (no tiem operas un baleta teātri, drāmas, muzikālie teātri, bērnu un jaunatnes teātri)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji43Teātru izrāžu skaitsKopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji44Teātru apmeklējumu skaits, (tūkst.)Kopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji45Teātru apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā teātrosgads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji46Kultūras centru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji47Pasākumu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji48Apmeklētāju skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji49Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji50Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji51Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaitsKopā Latvijāgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji52Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji53Koncertu skaitsKopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji54Koncertorganizāciju ieņēmumiKopā Latvijāgads
7.10. Privāto teātru darbības rādītāji55Pasākumu skaits privātajos teātrosKopā Latvijāgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji56Apmeklējumu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji57Izmantoto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji58Restaurēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālājā arhivāKopā Latvijāgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji59Konservēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālājā arhivāKopā Latvijāgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji60Glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji61Attiecīgajā gadā jaunpieņemto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji62Arhīva sagatavoto izziņu skaits (Latvijas vai ārvalstu klientiem)Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji63Arhīva lasītāju skaits (Latvijas vai ārzemju)Kopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji64Arhīva darbinieku sagatavoto publikāciju skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji65Arhīva darbinieku sagatavoto televīzijas raidījumu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji66Arhīva darbinieku sagatavoto radio raidījumu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji67Arhīva uzraudībā esošo institūciju skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Arhīvu darbības rādītāji68Arhīva uzraudībā esošajās institūcijās veikto pārbaužu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.12. Cirka darbības rādītāji69Cirka izrāžu skaitsKopā Latvijāgads
7.12. Cirka darbības rādītāji70Apmeklētāju skaitsKopā Latvijāgads

8. Veselības aprūpes statistika

8.1. Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas1Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaitsKopā Latvijā, detalizācija atbilstoši ESAW metodoloģijaigads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe2Pacientu skaits ar pirmo reizi noteiktu arodslimību, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10), pa vecuma grupāmgads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe3Arodslimību izplatība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10)gads
8.3. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām4Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo (ārstu, zobārstu, medicīnas māsu, farmaceitu) skaits veselības aprūpes tematiskajā jomāKopā Latvijāgads
8.4. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei5Valsts finansējums veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)6Kopējie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)7Vispārējās valdības izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)8Privātie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība9Ekspertīžu skaits alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes noteikšanai, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc ekspertīzes veidagads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība10Ambulatoro apmeklējumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām valsts administratīvajām teritorijām, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus), pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība11Ambulatoro apmeklējumu skaits, uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām valsts administratīvajām teritorijām, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus), pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība12Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība13Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība14Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā);
kopā Latvijā, pēc atsevišķām operāciju grupām (12 operāciju grupas), pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā)
gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība15Onkocitoloģiski (profilaktiskā izmeklēšana dzemdes kakla vēža savlaicīgai atklāšanai) izmeklēto sieviešu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība16Onkocitoloģiski (profilaktiski) izmeklēto sieviešu skaits, uz 1 000 sievietēm attiecīgajā vecumāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība17Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība18Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, uz 100 apmeklējumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība19Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operāciju grupām (9 operāciju grupas)gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika20Infekcijas un parazitaro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām (pēc SSK-10, 141 pozīcija), ar letālu iznākumu;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, 141 pozīcija), ar letālu iznākumu;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (kopā, 0-17), pa galvenajām slimību grupām (pēc SSK-10, 34 slimības, slimību grupas)
gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika21Saslimstība ar infekcijas un parazitarajām slimībām, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (kopā, 0-17), pa galvenajām slimību grupām (pēc SSK-10, 34 slimību grupas)gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika22Uzskaitē esošo tuberkulozes pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, uzskaitē esošo pacientu kustība pēc diagnozes - tuberkuloze (pēc SSK-10, 20 pozīcijas), pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-17, 18+), pēc kustības veida (pirmreizēji saslimuši, recidīvi, uzskaitē gada beigās);
kopā Latvijā, tuberkulozes slimnieku kontingents pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-60, 61-64, 65+)
gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika23Uzskaitē esošo tuberkulozes pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām diagnožu grupām (SSK-10 kodi: A15-A19, A15-A16, A15)gads
8.7. Infekcijas un parazitāro slimību statistika24Infekcijas un parazitaro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa reģistrējamām infekcijas slimību diagnožu grupām (SSK-10: 61 slimību grupa)mēnesis
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts25Saslimstība ar noteiktām neinfekciju slimībām, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, F00-F98 (14 grupas), C00-C97);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F98 (t.sk.14 grupas), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);
pēc SSK-10 kodiem: F00-F98, Latvijā kopā, pa 127 diagnozēm un diagnožu grupām;
diagnožu grupa pēc SSK-10 kodiem C00-C97 kopā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām;
diagnožu grupa C00-C97 kopā un pa 32 lokalizācijām, pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts26Saslimstība ar noteiktām neinfekciju slimībām uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, F00-F98 (14 grupas), C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);
diagnožu grupa C00-C97 kopā pa visām valsts administratīvajām teritorijām
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts27Noteiktu neinfekciju slimību izplatība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pē SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts28Noteiktu neinfekciju slimību izplatība (prevalence), uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pē SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11, pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts29Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: 5 diagnožu grupas));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: 27 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts30Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (t.sk. 5 diagnožu grupas)gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts31Pacientu skaits ilgtermiņa farmokoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas programmās, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc programmas veida, pēc kustības veida, pēc dzimumagads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts32Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem sadalījums pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī, īpatsvars %Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas)gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts33Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem pirmā gada letalitāte, %Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.8. Neinfekciju slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiskie un uzvedības traucējumie, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts34Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem novērotā 5 gadu izdzīvotība, īpatsvars %Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (32 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos35Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc reģistrētā ievainojumu skaita, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc nolūka saistībā ar gūto traumu, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc norises vietas, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, par vainīgā saistību ar cietušo, pēc vecuma grupas
gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos36Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)
gads
8.9. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos37Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu īpatsvars, %Kopā Latvijā, pēc traumas gūšanas mehānisma, pēc vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība38Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienās)Kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profili), pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība39Gultas aprite, reizesKopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profili), pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība40Vidējais gultas noslogojums, %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās);
kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (6 gultu profili)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība41Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība42Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība43Hospitalizācijas dienu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionara pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc kustības (kopā izrakstīti un miruši) pa diagnozēm (SSK-10: F00-F98, 73 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība44Hospitalizācijas dienu skaits, uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība45Stacionārā ārstēto skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: F00-F98, 73 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība46Stacionārā ārstēto skaits, uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk; līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60 gadi un vecāki);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība47No stacionāra izrakstīto pacientu pavadīto gultdienu skaits, uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18-44, 45-59, 60+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība48No stacionāra izrakstīto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienāsKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, no atsevišķām diagnožu grupām (35 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18+)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība49Stacionāra pacientu letalitāte, %Kopā Latvijā, pa atsevišķiem gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātā);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (operētie pacienti), pa atsevisķām operācijas grupām (16 grupas), pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (neoperēti pacienti), pa diagnožu grupām (2 diagnožu grupas)
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (neatliekami operētie pacienti), pa atsevišķām diagnožu grupām (10 diagnožu grupas)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība50Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība51Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operācijas grupām (16 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība52Noteiktas operāciju grupas īpatsvars (%), procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām operācijas grupām (16 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība53Operēto pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupu (kopā, 0-17)
gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība54Operācijas un pēcoperācijas periodā mirušo skaits, aboslūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (16 grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība55Palīgkabinetu darbs visos stacionāros, uz 1 stacionāro pacientuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darba (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits (neieskaitot īslaicīgās sociālās aprūpes gultu profilā ārstētos pacientus))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība56No stacionāra izrakstīto pacientu skaits, uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām diagnožu grupām (35 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe57Dzemdību skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc augļu skaita (daudzaugļu)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe58Daudzaugļu, ārpusstacionāra dzemdību skaits, uz 100 dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statiskajiem reģioniem, pēc augļu skaita (daudzaugļu), pēc dzemdību vietas (ārpusstacionāra dzemdības)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe59Ķeizargriezienu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe60Ķeizargriezienu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe61Sarežģījumu īpatsvars pirms grūtniecības vai tās laikā, % no dzemdētājāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc sarežgījuma diagnosticēšanas laika (pirms grūtniecības vai tās laikā, dzemdībās vai pēcdzemdību periodā), pa atsevišķiem sarežģījumiemgads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe62Dzemdību veida īpatsvars, % no kopējā dzemdību skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa dzemdību veidiem (savlaicīgas, priekšlaicīgas, pēclaika, spontānas, plānots ķeizargrieziens, steidzams ķeizargrieziens)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe63Analgēzijas īpatsvars dzemdībās, % no dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa analgēzijas veidiem (spinālā,epidurālā, lokālā, intravenozā, endotraheālā, slāpekļa oksiduls), pēc dzemdību veida (kopējais, ķeizargriezienu)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe64Dzemdniecības operācijas, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa operācijas veidiem (kopējais, perineotomijas, epiziotomijas)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe65Jaundzimušo skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimšanas veida (dzimis dzīvs, nedzīvs), pa atsevišķām svara grupām (līdz 999 gramiem, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe66Dzīvi dzimušo bērnu īpatsvars, sadalījumā pēc mātes vecuma vai bērna dzimšanas svara, % no kopējā dzīvi dzimušo skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, atsevišķās svara grupās (500-999 grami, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+), pa atsevišķām mātes vecuma grupām (15-17, 18-19, 20-29, 30-39, 40+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe67Jaundzimušo īpatsvars, kuru vecākiem atzīmēti kaitīgie ieradumi, % no jaundzimušo skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimšanas veida (dzīvi, nedzīvi dzimis), pēc vecāka (māte, tēvs), pēc kaitīgā ieraduma (smēķēšana, alkohola lietošana, psihoaktīvo vielu lietošana)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe68Jaundzimušo slimību biežums, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc diagnozes (noteiktie perinatālā perioda stāvokļi, iedzimtās anomālijas), pēc iznēsātības (iznēsāti, neiznēsāti)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe69Antenatālās aprūpes uzsākšanas īpatsvars līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai, % no uzskaitē ņemtajām grūtniecēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (kopā, 15-17 gadi)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe70Summārais grūtniecību skaits, uz 1 000 sievietēm reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe71Āpusdzemdes grūtniecība, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe72Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 sievietēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe73Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-34, 35+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe74Abortu īpatsvars, % kopējā abortu skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (līdz 14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49), pa abortu veidiem (medicīnisks, spontāns, pirmās grūtniecības pārtraukšana)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe75Kontracepcija reproduktīvā vecuma sievietēm, uz 1 000 sievietēm (15-49)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa kontracepcijas veidiem (hormonālā, intrauterīnā, ķirurģiskā)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe76Bērnu īpatsvars pa veselības grupām, % no apskatītiem bērniemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (jaundzimušie, viengadīgie, 0-14, 15-17), pa veselības grupām (I, II, III)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe77Bērnu profilaktisko apskašu rezultāti, no 1 000 apskatītiem bērniemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (pirmsskolas (3-6), iestājušies 1. klasē, skolnieki (8-14), 3-14, 15-17, pa veselības traucējumu grupām (pazemināta dzirde, pazemināta redze, valodas traucējumi, skolioze, stājas traucējumi))gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe78Zīdaiņu, kuri saņēma krūts barošanu, īpatsvars %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (6 nedēļas, 3 mēneši, 6 mēneši, 12 mēneši), pēc barošanas veida (kopā, ekskluzīvā zīdīšana)gads
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija79Vakcinēto iedzīvotāju skaits - absolūtos skaitļosKopā Latvijā, veiktā vakcinācija pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (0-17 gadi, 18+);
kopā Latvijā, vakcinētās personas pēc infekcijas slimības, pa atsevišķām vecuma grupām (7-11 mēn., 16-23 mēn., 1 gads, 2 gadi, 7 gadi, 8 gadi, 13 gadi meitenes, 14 gadi, 15 gadi, pieaugušie (25 gadi un vairāk))
gads
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija80Imunizācijas līmenis, %Kopā Latvijā, pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (jaundzimušie, 12 mēn., 24. mēn., 7 gadi, 12 gadi (meitenes), 14 gadi)gads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem81Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pēc smaguma pakāpes; pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļāmpa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem82Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļām, pa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.14. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji83Valsts veselības aprūpes budžeta izdevumiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji84Izpildītie neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaitsKopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji85Savlaicīgi izpildīto izsaukumu īpatsvars no visiem neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos (%)Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji86Ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)Kopā Latvijas pilsētāsgads
8.15. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji87Ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)Kopā Latvijas lauku teritorijasgads
8.17. Neatliekamā medicīniskā palīdzība88NMP izsaukumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc rezultāta pa atsevišķām izpildīto izsaukumu grupām (7 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc NMP izsaukuma izpildītāja (ārsts, ārsta palīgs);
kopā Latvijā, pēc pieteikto izsaukumu motīva (3 grupas);
kopā Latvijā, pēc rezultatīvo izsaukumu skaita dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, pēc izsaukuma vietas (pilsētas, lauki) ar ierašanos laiku attiecīgi līdz 15 vai 25 minūtēm
gads
8.17. Neatliekamā medicīniskā palīdzība89Atsevišķu NMP izsaukumu īpatsvars %, procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pēc atsevišķa izpildīto izsaukumu rezultāta (7 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa izsaukuma motīva (3 motīvu grupas)
gads
8.18. Invaliditātes noteikšana90Pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, dzimuma, vecuma un invaliditātes grupāmgads
8.18. Invaliditātes noteikšana91Atkārtoti par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, vecuma un invaliditātes grupāmgads
8.18. Invaliditātes noteikšana92Personu ar pirmreizējo un atkārtoto invaliditāti kopējais skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, sadalījumā bērni un pilngadīgas personas, pēc funkcionēšanas traucējumiem un invaliditātes smagumagads
8.18. Invaliditātes noteikšana93Personu ar pirmreizējo un atkārtoto invaliditāti īpatsvars iedzīvotāju kopskaitāKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
8.19. Potenciāli zaudētie mūža gadi94Potenciāli zaudēto mūža gadu skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc nāves cēloņagads
8.20. Zāļu realizācijas dati95Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (euro)Latvijā, ārpus Latvijasmēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati96Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati97Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.20. Zāļu realizācijas dati98Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāgads
8.20. Zāļu realizācijas dati99Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāgads
8.21. Zāļu lieltirgotavu darbības rādītāji100Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījumsgads
8.22. Aptieku darbības rādītāji101Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums (euro)Kopā Latvijāgads
8.23. Zāļu ražotāju darbības rādītāji102Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijasgads
8.24. Absolūtā alkohola patēriņš103Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litri)Kopā Latvijā, uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotājugads
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums104Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā (%)Kopā Latvijā, pa dzimumiemreizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums105Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuri savu veselības stāvokli novērtē kā labu (%)Kopā Latvijā, pa dzimumiemreizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums106Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vismaz stundu dienā (%)Kopā Latvijā, pa dzimumiemreizi četros gados
8.26. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums107Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās (%)Kopā Latvijā, pa dzimumiemreizi četros gados
8.30. Veselības aprūpes resursi108Ārstniecības iestāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila (stacionāri, ambulatorās aprūpes ārstniecības iestāžu skaits (ārstu prakses (ģimenes ārstu, internistu, pediatru), ārstu speciālistu prakses, zobārstniecības iestādes), feldšeru-vecmāšu un feldšeru veselības punkti, un medpunkti izglītības iestādēs, ražotnēs, uzņēmumos);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā stacionāri, pēc gultu profila (akūtās palīdzības profila), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi109Gada vidējais gultu skaits stacionārā (bez īslaicīgās sociālās aprūpes gultām), absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi110Gada vidējais gultu skaits stacionārā, uz 10 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc gultu profiliem (19 gultu profiliem), pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes)gads
8.30. Veselības aprūpes resursi111Vietu skaits dienas stacionāros, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
8.30. Veselības aprūpes resursi112Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc palīdzības sniedzēja specialitātes (ārsts, ārsta palīgs)gads
8.30. Veselības aprūpes resursi113Ārstniecības personu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (49 specialitātes), zobārsti un citas ārstniecības personas (9 specialitāšu grupas)), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti un citas ārstniecības personas), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie);
kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, ģimenes ārsti, zobārsti, medicīnas māsas), pēc ārstniecības darbības veida (praktizējošie), pa vecuma grupām (līdz 35, 35 - 39, 40 - 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65+; 35-44, 45-54, 55-64)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi114Ārstniecības personu skaits, uz 10 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (49 specialitātes), zobārsti un citas ārstniecības personas (9 specialitāšu grupas)), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti un citas ārstniecības personas), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie)
gads
8.30. Veselības aprūpes resursi115Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads

9. Sociālās aizsardzības statistika

9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits1Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veidaKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits2Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniemKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits3Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku sadalījums pēc vecuma un pensijas kapitālaKopā Latvijāceturksnis
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi4Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs pa mēnešiem (euro)Kopā Latvijāgads
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi5Valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšanas izdevumi (euro)Kopā Latvijāgads
9.3. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi6Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi (euro)Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas7Darba devēju veiktās sociālās iemaksaskopā Latvijāmēnesis
9.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas8Aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksaskopā Latvijāmēnesis
9.5. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām9Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām (euro)Kopā Latvijāgads
9.6. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem10Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem (euro)Kopā Latvijāgads
9.7. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā11Sociālās aizsardzības izdevumi (pēc ESSPROS klasifikācijas)Kopā Latvijāgads
9.8. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā12Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāPa sociālās aizsardzības shēmām, pa ESSPROS funkcijāmgads
9.9. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai13Darba tirgus politikas pasākumu izdevumiKopā Latvijā, sadalījumā pa izdevumu tipiemgads
9.9. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai14Darba tirgus politikas pasākumi dalībnieku skaitsKopā Latvijā, pa pasākumu veidiemgads
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi15Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi16Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vidējie apmēriKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi17Valsts pensijas saņēmēju skaitsKopā Latvijā, pēc piešķirtās pensijas apmēramēnesis
9.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi18Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiemKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemgads
9.11. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti19Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pabalstu veidiemgads
9.11. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti20Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pabalstu veidiemgads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas21Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas22Vietu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas23Klientu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pēc vecuma grupāmgads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas24Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti ar invaliditātiKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pēc piešķirtās invaliditātesgads
9.12. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas25Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai izlietotais finansējumsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.13. Sociāli apdrošinātās personas26Sociāli apdrošināto personu skaitsKopā Latvijāgads
9.13. Sociāli apdrošinātās personas27Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksasKopā Latvijāgads
9.14. Aprūpe mājās28Aprūpējamo personu skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, sadalījumā bērni, pilngadīgās personas, personas ar invaliditāti, pensijas vecuma personasgads
9.14. Aprūpe mājās29Aprūpētāju skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.14. Aprūpe mājās30Aprūpei mājās izlietotais finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.14. Aprūpe mājās31Personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošinātaKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu32Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu33Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu34Aizbildņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu35Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu36Audžuģimeņu skaitsKopā Latvijāgads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu37Audžuģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu38Aizgādņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu39Aizgādnībā esošo personu skaitsKopā Latvijāgads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu40Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu41Bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu42Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.15. Informācija par bāriņtiesu darbu43Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.16. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā44Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus LatvijāKopā Latvijā, pa plānošanas reģioniem un republikas pilsētāmgads
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību45Personu skaits, kurām attiecīgajā mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statussKopā Latvijāmēnesis
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību46Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
9.17. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību47Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
9.18. Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem48Izdevumi pabalstiem patvēruma meklētājiem un bēgļiemKopā Latvijāgads

10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)1Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētājuKopā Latvijāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)2Nabadzības riska slieksņa ilustratīvās vērtības1 personas mājsaimniecība; mājsaimniecība ar 2 pieaugušie un 2 bērni, kas jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)3Nabadzības riska indekssKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa; pēc mājsaimniecības tipa; pēc vecuma, dzimuma un apdzīvotās platības īpašumtiesību statusagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)4Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiemKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un izglītības līmeņagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)5Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam2004. gada nabadzības riska slieksnis; 2007. gada nabadzības riska slieksnisgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)6Variācija ap nabadzības riska slieksniKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un procentus no mediānasgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)7Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanasKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem, bet ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un ņemot vērā visus sociālos transfertus
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)8Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisaKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)9S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekssKopā Latvijā un pēc vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)10Džini koeficientsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)11Strādājošo nabadzības riska indekssKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma; pēc darba laikagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)12Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībaiKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)13Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, lauki un pilsētas, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības tipa, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; kvintiļu grupās, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; pēc vecuma, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)14Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs (euro, mēnesī) un struktūra (%)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; vidēji uz vienu mājsaimniecības locekligads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)15Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)16Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)17Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)18Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)19Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)20Ekonomiskā spriedze (mājsaimniecību īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)21Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novaduKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)22Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī nav vannas istabas vai dušasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)23Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)24Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdāsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)25Neapmierinošie mājokļa apstākļi (mājsaimniecību īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)26Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)27Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)28Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)29Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)30Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm)Kopā Latvijā; pa 6 statstiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)31Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)32Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)33Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)34Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)35Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)36Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)37Ekonomiskā spriedze (iedzīvotāju īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)38Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novaduKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)39Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav vannas istabas vai dušasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)40Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)41Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdāsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)42Neapmierinošie mājokļa apstākļi (iedzīvotāju īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)43Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)44Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)45Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)46Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)47Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)48Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)49Materiālās nenodrošinātības indekssKopā Latvijāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)50Dziļa materiālā nenodrošinātībaKopā Latvijāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)51Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz troksni no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)52Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz apkārtējās vides piesārņojumu, putekļiem vai citām vides problēmām dzīvesvietas tuvumāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)53Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz vardarbību un noziedzības līmeni dzīvesvietas apkārtnēKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)54Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)55Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekliKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)56Mājokļa vidējā platība (m2)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)57Mājokļa veidsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)58Aukstā ūdens apgāde (ūdensvads)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)59Karstā ūdens apgādeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)60KanalizācijaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)61Tīkla gāzeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)62Balonu gāzeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)63Stacionārā elektriskā plītsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)64Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī (euro)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)65Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošiem ienākumiemKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)66Ar mājokli saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situācijuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; pēc mājsaimniecības tipagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)67Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli (euro)Kopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)68Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumuKopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)69Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)70Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)71Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)72Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)73Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesli 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; lauki un pilsētas; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)74Mājsaimniecību sadalījumsKopā latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc personu skaita mājsaimniecībā;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc bērnu skaita;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc to demogrāfiskā tipa
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)75Mājsaimniecības locekļi sadalījumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc personas sociālekonomiskā statusa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas, kvintiļu grupās pēc vecuma un dzimuma
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)76Vidējais bērnu skaits (visās mājsaimniecībās)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)77Vidējais bērnu skaits (mājsiamniecībās ar bērniem)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; lauki un pilsētas; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)78Mājsaimniecību vidējais lielumsKvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)79Minimālā ienākuma līmeņa ilustratīvās vērtības (euro, mēnesī)1 personas mājsaimniecība; 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2016., 2017., 2018.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2017., 2018., 2019. gada lauku darbi)80Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pēc apdzīvotas platības īpašumtiesību statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem, ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas; pēc mājsaimniecības tipa; pēc zemas darba intensitātes
gads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus81Patēriņa izdevumu sastāvs (pavisam, naudā un natūrā) un struktūraKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, lauki un pilsētas;
sociālekonomiskajās grupās;
pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās;
pēc galvenā pelnītāja vecuma un dzimuma, pēc personu skaita, pēc galvenā pelnītāja izglītības līmeņa, pēc galvenā pelnītāja kvalifikācijas
gads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus82Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz mājsaimniecības locekli gadāKopā Latvijā; lauki un pilsētasgads
10.2. Mājsaimniecību budžeta apsekojumus83Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaitsKopā Latvijā; lauki un pilsētasgads
10.3. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins84Teritorijas attīstības indekssPa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem2gads

11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri1Kopējais notiesāto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri2Notiesāto personu - sieviešu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma pantagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri3Notiesāto nepilngadīgo personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri4Notiesāto ārvalstnieku skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma pantagads
11.2. Kriminālā statistika5Noziedzīgie nodarījumi, apsūdzētās un cietušās personasKopā Latvijā, pēc nodarījuma veidiemgads
11.2. Kriminālā statistika6Reģistrētie noziedzīgie nodarījumu skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, sadalījumā pēc piederības pie grupas objektiem, pēc Krimināllikuma pantagads
11.2. Kriminālā statistika7Noziedzības līmenis uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijāceturksnis
11.2. Kriminālā statistika8No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa noziedzīgo nodarījumu veidiemgads
11.2. Kriminālā statistika9Personu skaits, kurām izvirzīta apsūdzībaKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc valstiskās piederībasgads
11.3. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs10Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēsKopā Latvijāgads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija11No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija12No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijā, gan dzīvesvietāKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc identificētām vardarbības formāmgads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija13Bērnu pavadoņu skaits no prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijāsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
11.4. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija14No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai izlietotais finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās15Saņemto krimināllietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās16Pabeigto krimināllietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās17Neizskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās18Nolēmumu kopskaits pirmās instances tiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtības (spriedumi/lēmumi kriminālprocesiem par noziedzīgi iegūtu mantu)Kopā Latvijāgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās19Saņemto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās20Pabeigto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās21Neizskatīto krimināllietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.5. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās22Nolēmumu kopskaits apelācijas instancē apgabaltiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtībasKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji23Ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma (nepilngadīgie, pilngadīgie); pēc valstiskās piederības (ārzemnieki); pa ieslodzījuma vietu tipiemgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji24Notiesāto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma (pa atsevišķām vecuma grupām); pēc dzimuma; pēc valstiskās piederības; pēc piespriestā brīvības atņemšana soda termiņa ilguma; pēc soda izciešanas reizēm; pēc īpašām vajadzībāmgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji25Apcietināto skaitsKopā Latvijā; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki)gads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji26Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; komersantu izveidotajās vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji27Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinatie ieslodzītie ieslodzījuma vietāKopā Latvijā; komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji28Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienāKopā Latvijāgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji29Personāla amatu vietu skaitsKopā Latvijā; pēc amata grupām; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc izglītībasgads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji30Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaitsKopā Latvijā un vidēji; pēc dienesta stāžagads
11.6. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji31Darbinieku skaitsKopā Latvijā un vidēji; pēc darba stāžagads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji32Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji33Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji34Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildeKopā Latvijāgads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji35Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji36Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanaiKopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji37Valsts probācijas dienestā ierosināto izlīgumu skaitsKopā ierosināto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji38Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji39Tiesai/prokuroram nosūtīto iesniegumu par pamatsoda/ neizciestās soda daļas izpildi/kriminālprocesa atjaunošanu/pārbaudes laika pagarināšanu/ probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu īpatsvars (%) attiecībā pret probācijas klientu skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošināta uzraudzībaKopā Latvijāgads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji40Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaitsKopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji41Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaitaKopā Latvijāgads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji42Notiesāto skaits, kuriem Valsts probācijas dienests brīvības atņemšanas iestādēs īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmasKopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs)gads
11.7. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji43Sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas pabeigušo notiesāto īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaitaKopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās44Saņemto civillietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās45Pabeigto civillietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās46Neizskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās47Sriedumu kopskaits pirmās instances tiesās (ieskaitot tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietas, kas izskatītas ar spriedumu)Kopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās48Nolēmumu kopskaits pirmās instances tiesās, ar kuriem lietas izskatītas pēc būtības (1.- 56.kat. civillietu skaits, kas izskatītas pēc būtības ar spriedumu (1.-38.kat., izņemot 36.1., 36.2., 36.3 apakškategoriju) un izskatīto civillietu skaits, kas izskatītas pēc būtības ar lēmumu (36., 1., 36.2., 36.2., 40.-56.kategorija))Kopā Latvijāgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās49Saņemto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās50Pabeigto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.8. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās51Neizskatīto civillietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību52Prokuratūrā saņemtās lietasKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību53Pabeigts pírmstíesas kríminālprocess (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību54Pavisam uz tíesu nodotas lielas (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību55Tiesai nododamo personu skaitsKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību56Pavisam izbeigtas (pabeigtas) lietas (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību57Nodotas atpakaļ lietas izmeklēšanas turpināšanai izmeklēšanas iestãdēm (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību58Apturēts krímìnālprocess lietās (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību59Attaisnoto personu skaitsKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību60Uzsākts krìminālprocess prokuratūrā (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību61Prokuroru uzraudzībā uzsākto kriminālprocesu skaitsKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību62Izskatītas krimìnāllietas (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību63Iesniegti protesti krimināllietās (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību64Iesniegti protesti civiIIietas (skaits)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību65Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)Kopā Latvijāgads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika66Ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika67Ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecumagads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika68Ugunsgrēkos bojā gājušie un cietušie bērniKopā Latvijā, pēc dzimumagads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika69Ugunsgrēki objektosKopā Latvijā, Rīgā, pa objektiemgads
11.10. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika70Kūlas ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmgads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem71Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaitsKopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiemgads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem72Sastādīto protokolu skaits, kuriem piemērota administratīvā atbildībaKopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiemgads
11.11. Informācija par sastādītiem administratīvo pārkāpumu protokoliem73Sastādīto protokolu skaits, kuriem piemērots naudas sodsKopā Latvijā, pa noteiktiem pārkāpumu veidiemgads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums74Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums civillietāsKopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijāmpusgads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums75Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņāmKopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijāmpusgads
11.12. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde izpildu lietās un izpildu lietu izpildes ilgums76Nolēmumu izpilde un izpildes ilgums administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmKopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijāmpusgads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē77Saņemto administratīvo lietu skaits pirmajā instancēKopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesugads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē78Pabeigto administratīvo lietu skaits pirmajā instancēKopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesugads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē79Neizskatīto administratīvo lietu skaits pirmajā instancēKopā Latvijā, pa tiesu iestādēm: Administratīvo rajona tiesu un Administratīvo apgabaltiesugads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē80Saņemto administratīvo lietu skaits apelācijas instancēKopā Latvijāgads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē81Pabeigto administratīvo lietu skaits apelācijas instancēKopā Latvijāgads
11.13. Administratīvo lietu skaits pirmajā instancē un apelācijas instancē82Neizskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instancēKopā Latvijāgads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē83Saņemto un pabeigto administratīvo lietu skaits kasācijas instancēKopā Latvijāgads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē84Saņemto un pabeigto civillietu skaits kasācijas instancēKopā Latvijāgads
11.14. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē85Saņemto un pabeigto krimināllietu skaits kasācijas instancēKopā Latvijāgads
11.15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē86Saņemto un pabeigto civillietu skaits apelācijas instancē Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātāKopā Latvijāgads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika87Ceļu satiksmes negadījumu skaitsKopā Latvijāceturksnis
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika88Bojā gājušo un ievainoto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma; pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji); pēc transportlīdzekļa statusagads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika89Ceļu satiksmē cietušo bērnu skaitsKopā Latvijā, pa vecuma kategorijāmgads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika90Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaitsKopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novada pagastiemgads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika91Ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem sadalījumā pēc to notikuma vietasKopā Latvijā; pēc notikuma vietas (Rīga, pārējās pilsētas, apdzīvota vieta, valsts autoceļi, cita vieta)gads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika92Vadītāju alkohola reibumā izraisītie negadījumu skaitsKopā Latvijāgads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika93Ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto vieglo automobiļu vadītāju skaitsKopā Latvijā, pēc vadītāju vecuma un stāžagads
11.16. Ceļu satiksmes negadījumu statistika94Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu izmaksas (milj. euro)Kopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai95Kontroles dienestā saņemtie ziņojumi par neparastiem un aizdomīgiem darījumiemKopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai96Kontroles dienestam ziņotie darījumi un nedarījumiKopā Latvijā; pēc aizdomīguma un neparastuma pazīmēmgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai97Kontroles dienesta sagatavotie un nosūtītie materiāli tiesību aizsardzības iestādēmKopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai98Tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaita sadalījumsKopā Latvijā; pa adresātiem un materiālu uzskaitījums pēc kuriem ir uzsākti kriminālprocesi un kuri ir pievienoti kriminālprocesiemgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai99Kontroles dienestā saņemtie informācijas pieprasījumiKopā Latvijā: saņemto Informācijas pieprasījumu skaits, sniegtās atbildes un pozitīvās atbildesgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai100Kontroles dienesta izdoto rīkojumu skaitsKopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai101Ar Kontroles dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro)Kopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai102Tādu materiālu sagatavošana Kontroles dienestā, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu (20 – 50 un vairāk juridiskās vai fiziskās personas) un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas (miljons euro un vairāk)Kopā Latvijā; materiālus skaits ar pazīmi "miljonu lieta" un materiālu skaits ar pazīmi "shēma"gads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai103Kontroles dienesta nosūtītie pieprasījumi ārvalstu dienestiem un no ārvalstu dienestiem saņemtie pieprasījumiKopā Latvijāgads
11.17. Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanai104Kontroles dienesta veiktie terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiKopā Latvijā; no likuma subjektiem saņemto ziņojumu un darījumu skaits, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma finansēšanas gadījumugads

12. Statistikas uzņēmumu reģistrs

12.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)1Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju un 4 zīmju līmenī; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 2010 metodoloģijas (S12; S13 un S15)gads
12.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības2Vietējo vienību skaitsKopā Latvijā, pa republikas un novadu pilsētām NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits3Uzņēmumu grupu skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa valstīmgads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits4Uzņēmumu skaits uzņēmumu grupāsKopā Latvijā, pa uzņēmumu grupu veidiemgads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji5Jaunizveidoti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji6Likvidēti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji7Darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji8Likvidēti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji9Jaunizveidoti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji10Straujas izaugsmes uzņēmumi pēc strādājošo skaita; apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads
12.4. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji11Jaunizveidoti straujas izaugsmes uzņēmumi (gazeles) pēc strādājošo skaita; pēc apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļaigads

13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos1Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 3 zīmju līmenī);
pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 2 zīmju līmenī;
pa republikas pilsētām NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, sadaļu līmenī;
pa novadu pilsētām (NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, kopā pilsētā);
pēc zināšanu un tehnoloģiskās intensitātes
NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos2Vietējo vienību skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. B–J sadaļa un L–N sadaļa, un 95. nodaļa, 2 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos3Darbības veida vienību skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos4Bruto segums precēm tālākpārdošanai,
bruto kapitālieguldījumi zemes gabalos,
bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās,
bruto kapitālieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē,
bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās,
kustamu kapitālieguldījumu preču pārdošana
Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz G sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos5Darbinieku nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+ ; NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 3 zīmju līmenī)
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos6Enerģētikas produktu iepirkumiKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz C sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.3. Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēm7Uzņēmumu skaits, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. 64.11 un 64.19 klasegads
13.4. Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomā8Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. 65. nodaļagads
13.5. Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)9Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaitsKopā latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, kontrolējošo valstu dalījumsgads
13.6. Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)10Uzņēmumu skaits, apgrozījums, nodarbināto personu skaitsNACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai, sadalījumā pa valstīmgads

14. Darba samaksas statistika

14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)1Nodarbināto skaita indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)2Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)3Nodarbināto skaita indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)4Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)5Nodarbināto skaita indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N sadaļasceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)6Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N sadaļu līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss7Darbaspēka izmaksu indeksi un to pārmaiņas:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadus;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu, sezonāli un darba dienu izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
neizlīdzinātu un darba dienu izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. no B līdz S sadaļaiceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss8Vienas stundas darbaspēka izmaksasKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss9Darbaspēka izmaksas un to struktūra (sabiedriskajā, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.3. Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam10Centrālo valsts iestāžu darbinieku atlīdzībaMinistrijās un citās centrālajās valsts iestādēsgads
14.3. Darba samaksas pārmaiņas ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam11Darbinieku skaits centrālajās valsts iestādēsMinistrijās un citās centrālajās valsts iestādēsgads
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks12Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa profesiju pamatgrupāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks13Aizņemto darbvietu skaits:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā sektorā;
vispārējās valdības sektorā;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks14Aizņemto darbvietu skaits pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red.sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks15Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sabiedriskajā un privātajā sektorāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī, pa profesiju pamatgrupāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks16Apmaksāto un nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks17Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks18Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā sektorā;
vispārējās valdības sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks19Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novada pagastiemgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu20Vienas stundas darbaspēka izmaksasKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu21Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairākKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu22Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesīKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu23Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar dabinieku skaitu 10 un vairākKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu24Darbaspēka izmaksas un to struktūraKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu25Apmaksto un nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2016. gadu26Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībāsKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa27Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un pārmaiņas:
pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā sadalījumā pa apkšsektoriem, privātajā sektorāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa28Strādājošo mēneša vidējā darba samaksaKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa29Strādājošo regulārā mēneša vidējā darba samaksaKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa30Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā; vispārējās valdības;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa31Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa:
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50;
sabiedriskajā; vispārējās valdības;
privātajā sektorā;
privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=50
Kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa32Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa33Strādājošo reālā darba samaksa un pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa34Vīriešu un sieviešu darba samaksa (pārskata gada 1.ceturksnī)Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem35Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorāmēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem36Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām;
Kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām
mēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem37Darba ienākumu decilesKopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorāgads

15. Nodarbinātības statistika

15.1. Darbaspēka izlases apsekojums1Nodarbināto iedzīvotāju skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiemmēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums2Bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiemmēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums3Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa mēnešiemmēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums4Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa vecuma grupās 15-74, 15-64ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums5Iedzīvotāji pēc nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupās 15-74, 15-64ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums6Iedzīvotāji pēc ienākumu veidaKopā Latvijā, pa ienākumu veidiemceturksnis, gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums7Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums8Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc darba slodzes un nepilna darba laika iemesliem;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un nodarbinātības statusa
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums9Darba ņēmēji pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbāKopā Latvijā, pa neto samaksas grupāmceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums10Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc nostrādātā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums11Personas, kuras meklēja darbuKopā Latvijā, pēc dzimuma un statusaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums12BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc darba meklēšanas ilguma
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums13Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums14Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma;
kopā Latvijā, pa saimniecisko darbību sektoriem;
kopā Latvijā, pa profesiju grupām;
kopā Latvijā, pēc bez darba pavadītā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums15Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc statusa;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums16Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma vecuma grupās 15-74, 15-64;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64;
lauki un pilsētas, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums17Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, vecuma grupās 15-74, 15-64;
lauki un pilsētas, vecuma grupās 15-74, 15-64
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums18Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums19Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, normālu un nepilnu laiku nodarbinātie;
pa 6 statistikajiem reģioniem, pēc NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nostrādātā laika;
kopā Latvijā, pēc dizmuma, netipiskā darba veida;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums20Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbināto statusagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums21Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums22Darba ņēmējiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba līguma veida;
kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbā;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums23Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, NACE 2 red. sadaļu līmenī un pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums24BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba meklēšanas ilguma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums25Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc saimniecisko darbību veidu grupām NACE 2.red. sadaļu līmenī pēc pēdējās darba vietas;
kopā Latvijā, pēc profesijas pamatgrupas;
kopā Latvijā, pēc laika, kas pavadīts bez darba un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums26Ilgstošie bezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām 15-74, 15-64gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums27Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc statusa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā; pēc izglītības līmeņa un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums28Personas, kuras nemeklēja darbuKopā Latvijā, pēc statusa un dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums29Iedzīvotāju izglītībaKopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības;
iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām, pēc dzimuma;
iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā un pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, lauki un pilsētas: mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pēc dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums30Bezdarba līmenisKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums31Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvarsKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums32MūžizglītībaKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums33Jauniešu izglītības līmenisKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums34Jaunieši, kuri pārtraukuši mācībasKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums35Bērnu īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiemKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums36Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiemKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums37Vidējais vecums, kad iedzīvotāji pārtrauc ekonomisko aktivitātiKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums38Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kas vēlas strādāt vairākKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums39Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklēKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņagads
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji40Reģistrēto bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc valodu prasmes, pēc bezdarba ilgumamēnesis
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji41Reģistrētā bezdarba līmenisKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijāmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos42Piešķirts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupāmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos43Zaudēts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupāmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos44Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu vai apmācību ar kuponu metodiKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos45Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (KPP īsie pasākumi)Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos46Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši neformālo apmācību vai neformālo apmācību ar kuponu metodiKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos47Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos noteiktām personu grupāmKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos48Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos49Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Praktiskā apmācība"Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos50Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanaiKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos51Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām"Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos52Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Jauniešu garantijas pasākumi (JG)"Kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos53Reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos54Citu personu (nestrādājošie, strādājošie, izglītojamie, izglītojamo vecāki) skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēmmēnesis

16. Lauksaimniecības statistika

16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās1Lauksaimniecības produkcijas indeksi salīdzināmās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā augkopība un lopkopībagads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās2Lauksaimniecības produkcijas vērtība faktiskās cenāsKopā Latvijāgads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās3Lauksaimniecības produkcijas vērtības struktūraKopā Latvijā pa produktu veidiem (13 pozīcijas)gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība4Lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība5Graudaugu sējumu platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība6Pākšaugu sējumu platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība7Tehnisko kultūru sējumu platībaKopā Latvijā, pa kultūrām - rapsis, garšķiedras lini, eļļas linigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība8Lopbarības sakņu (ieskaitot sēklinieku stādījumus) sējumu platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība9Kartupeļu stādījumu platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība10Dārzeņu (atklātā lauka) sējumu platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība11Dārzeņu (atklātā lauka) sējumu platībaKopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība12No kopējās atklātā lauka dārzeņu platības dārzeņi tirgumKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība13Zemeņu (atklātā laukā) stādījumu platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība14Lopbarības-zaļbarības kultūru sējumu platībaKopā Latvijā, pa kultūrām - kukurūza skābbarībai un zaļbarībai, zaļbarības un skābbarības kultūras , ilggadīgie zālājigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība15Graudu kopražaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība16Ziemāju graudaugu kopražaKopā Latvijā, pa kultūrām - ziemas kvieši, rudzigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība17Vasarāju graudaugu kopražaKopā Latvijā, pa kultūrām - vasaras mieži, vasaras kvieši, auzasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība18Rapša kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība19Kartupeļu kopražaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība20Dārzeņu (ieskaitot audzētos siltumnīcās) kopražaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība21Atklātā lauka dārzeņu kopražaKopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība22Zemeņu (atklātā laukā) kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība23Linu stiebriņu kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība24Linsēklu kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība25Zaļbarības un skābbarības kultūru (bez kukurūzas) kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība26Kukurūzas skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā) kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība27Ilggadīgo zālāju siena kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība28Dabisko un uzlaboto pļavu siena kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība29Graudu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība30Ziemāju graudaugu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrām - ziemas kvieši, rudzigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība31Vasarāju graudaugu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrām - vasaras mieži, vasaras kvieši, auzasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība32Rapša vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība33Kartupeļu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība34Atklātā lauka dārzeņu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība35Atklātā lauka dārzeņu vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrām - kāposti, ziedkāposti, puravi, salāti, sīpoli (lociņiem), gurķi, tomāti, bietes, burkāni, ķiploki, zaļie zirnīši, mārrutki, kabači, ķirbji, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība36Zemeņu (atklātā laukā) vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība37Linu stiebriņu vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība38Linsēklu vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība39Zaļbarības un skābbarības kultūru (bez kukurūzas) vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība40Kukurūzas skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā) vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība41Ilggadīgo zālāju siena vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība42Dabisko un uzlaboto pļavu siena vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība43Augkopības produktu ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa kultūrām - graudi, cukurbietes, kartupeļi, dārzeņi, augļi un ogasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība44Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu ražībasKopā Latvijā, pēc saimniecību skaita ar graudaugu sējumiem, pēc graudaugu sējumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība45Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražībasKopā Latvijā, pēc saimniecību skaita ar kartupeļu stādījumiem, pēc kartupeļu stādījumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība46Augļu koku un ogulāju (ieskaitot zemenes) stādījumu platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība47Augļu koku un ogulāju (neieskaitot zemenes) stādījumiKopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenesgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība48No kopējiem augļu un koku stādījumiem platības tirgumKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība49Augļu un ogu (ieskaitot zemenes) kopražaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība50Augļu un ogu (neieskaitot zemenes) kopražaKopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas,, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenesgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība51Augļu koku un ogulāju (ieskaitot zemenes) vidējā ražībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība52Augļu koku un ogulāju (neieskaitot zemenes) vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenesgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība53Siltumnīcu (stikla, plēvju) izmantojamā platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība54Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība55Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijā, pa kultūrām - tomāti, gurķi, salāti, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība56Ražotas zemenes visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)57Puķu platības atklātā laukā (tai skaitā griešanai paredzēto ziedu audzēšanas platības, ziemciešu stādu audzēšanai izmantotās platības)Kopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)58Puķu (podu puķu, puķu stādu, griezto ziedu) platības apkurināmās siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)59Puķu (podu puķu, puķu stādu, griezto ziedu) platības platības neapkurināmās siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)60Puķkopības produkcijas realizācijaKopā Latvijā, realizēti ziedi (grieztie ziedi, podu puķes), realizēti puķu dēsti (ziemcietes, viengadīgās puķes, divdadīgās puķes)gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)61Dekoratīvo koku un krūmu stādu platībasKopā Latvijā, atklātā laukā - skuju koku stādi, lapu loku un krūmu stādi, neapkurināmās siltumnīcās un ar plēvi apklātās platībāsgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)62Dekoratīvo koku (skuju, lapu) un krūmu stādu realizācijaKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)63Augļu koku un ogulāju stādu platības atklātā laukāKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)64Realizēti augļu koku un ogulāju stādiKopā Latvijā, pa galvenām augļu koku un ogulāju sugāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits65Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, mājputnigads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits66Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, truši, mājputni, bišu saimes, pēc dzimuma un pa vecuma grupāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits67Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, nosacītās mājlopu vienībāsKopā Latvijā, pa galvenajām dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas un kazas, zirgi, truši, mājputnigads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits68Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits69Lauku saimniecību grupējums pēc cūku skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits70Lopkopības intensitāte (lauksaimniecības dzīvnieku skaits un galveno lopkopības produktu ražošana uz 100 ha platību)Kopā Latvijāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)71Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)72Gaļas (kautsvarā) ražošanaKopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnugads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)73Vilnas ražošanaKopā Latvijāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)74Medus ražošanaKopā Latvijāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)75Lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)76Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte (vidējais izskaukums no 1 govs, olu ieguve no 1 dējējvistas, vilnas nocirpums no 1 aitas)Kopā Latvijāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)77Iegūta gaļa (kautsvarā) kautuvēs (tūkst. t)Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējāgads
16.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)78Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijāceturksnis
16.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē79Iegūta visu veidu gaļa (kautsvarā) kautuvēsKopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu, pārējāmēnesis
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)80Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 mājdzīvnieka gadāKopā Latvijā, pa mājdzīvinieku veidiemgads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)81Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 bišu saimes gadāKopā Latvijāgads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)82Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 haKopā Latvijā, pa kultūraugiem veidiemgads
16.10. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)83Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognozeKopā Latvijā; pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi)mēnesis (maijs - oktobris)
16.11. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)84Kultūraugu ražu prognozeKopā Latvijā, pa 6 statistikajiem reģioniem, pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi)mēnesis (maijs - oktobris)
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes85Prognozētā bruto iekšzemes produkcija liellopiem (nokautie lopi un neto eksports)Kopā Latvijāpusgads
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes86Prognozētā bruto iekšzemes produkcija cūkām (nokautie lopi un neto eksports)Kopā Latvijāceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms)87Iepirkti graudiKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, pārtikas kvieši, rudzi, pārtikas rudzi, griķi, mieži, alus mieži, auzas, pārtikas auzas, tritikāleceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms)88Iepirkti pākšaugiKopā Latvijāceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms)89Iepirkts rapsisKopā Latvijāceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirkums (iepirktais apjoms)90Iepirkti graudiKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, tritikāle, mieži, auzas, griķi, graudaugu maisījumigads
16.14. Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms)91Iepirkta linšķiedraKopā Latvijāgads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana92Iestrādāti minerālmēsli, tai skaitā slāpekļa, fosfora, kālija uz 1 ha sējumu kopplatības (pārrēķinot 100% augu barības vielās)Kopā Latvijā, pa galvenām lauksaimniecības kultūrām - graudaugiem, kartupeļiem, tehniskām kultūrām, dārzeņiem, lopbarības - zaļbarības kultūrāmgads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana93Iestrādāti organiskie mēsli (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.15. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana94Iestrādāts kaļķošanas materiāls (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.16. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana95Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, ilggadīgie stādījumi (neieskaitot zemenes), pļavas un ganības) platībaKopā Latvijāgads
16.17. Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībām96Lauku saimniecību vidējais lielums un skaits gada beigāsKopā Latvijāgads
16.18. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību97Bioloģiskās lauksaimniecības kultūru sējumu platībasRažotāju līmenī informācija par bioloģisko graudaugu, pākšaugu, kartupeļu, eļļas augu, dārzeņu, ilggadīgo zālāju, pļavu un ganību, augļu dārzu un ogulāju, zemeņu, segto platību un pārējo kultūru platībāmgads
16.18. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību98Bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju skaitsKopā Latvijā, saimniecību līmenīgads
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)99Lauku saimniecību skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)100Lauku saimniecību grupējumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc zemes kopplatības, pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībasreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)101Zemes izmantošana (kopplatība, izmantotā LIZ (īpašumā, iznomātā, lietošanā, nomātā), neizmantotā LIZ, meži, īsās aprites koku stādījumi, pārējā zeme)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)102Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (saimniecību skaits, izmantotā LIZ, lauksaimniecības dzīvnieku skaits nosacītajās liellopu vienībās, lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pilnās gada darba vienībās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)103Lauku saimniecības pēc īpašnieka (lietotāja) statusaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc īpašnieka (lietotāja) dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)104Lauku saimniecības pēc vadītāju lauksaimnieciskās izglītībasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vadītāju lauksaimnieciskās izglītības un dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)105Lauku saimniecības pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvaraKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pārdošanai saražotās laauksaimniecības produkcijas īpatsvara (līdz 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, 76-99%, 100%)reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)106Lauku saimniecības pēc specializācijas veidaKopā Latvijā, pēc ekonomiskā lieluma grupām, pēc specializācijas veida (laukkopība, dārzeņkopība, ilggadīgo kultūru audzēšana, jauktā augkopība, piena lopkopība, ganāmo mājlopu audzēšana, cūkkopība un putnkopība, jauktā lopkopība, jauktā augkopība un lopkopība)reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)107Lauku saimniecības pēc ekonomiskā lielumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc ekonomiskā lieluma grupāmreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)108Pēdējos trijos gados saņemtie atbalsta maksājumi lauku attīstībaiKopā Latvijā, pa maksājumu veidiemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)109Lauku saimniecību vadītājiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc statusa, pēc dzimuma un pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc saimniecību specializācijasreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)110Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)111Lauku saimniecību vidējais lielumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)112Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemesKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)113Lauku saimniecību grupējums pēc aramzemes platībasKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)114Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatībasKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)115Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platībāmKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)116Lauku saimniecību grupējums pēc tehnisko kultūru sējumu platībāmKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)117Lauksaimniecības kultūras (graudaugu kultūras, pākšaugi, kartupeļi, tehniskās kultūras, rapsis, dārzeņi, lopbarības - zaļbarības kultūras, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji) vidēji vienā saimniecībāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)118Bioloģiski audzētās lauksaimniecības kultūrasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām lauksaimniecības kultūrāmreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)119Liellopu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem,reizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)120Cūku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)121Aitu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)122Kazu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)123Mājputnu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)124Trušu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)125Bišu saimesKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)126Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, slaucamās govis, cūkas, mājputni) skaits uz 100 ha platībuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)127Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, kazas, zirgi, mājputni, truši, bišu saimes) skaita sadalījums pēc lauksaminiecībā izmantotas zemes platības lauku saimniecībāsKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)128Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)129Lauku saimniecību grupējums pēc slaucamo govju skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)130Lauku saimniecību grupējums pēc cūku skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)131Lauku saimniecību grupējums pēc vaislas cūku skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)132Lauku saimniecību grupējums pēc nobarojamo cūku skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)133Lauku saimniecību grupējums pēc aitu un kazu skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)134Lauku saimniecību grupējums pēc mājputnu skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)135Bioloģiski audzētie lauksaimniecības dzīvniekiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)136Riteņtraktoru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc jaudāmreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)137Kāpurķēžu traktoru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)138Traktorvilkmes arklu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)139Kultivatoru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)140Kombinētās augsnes apstrādes mašīnu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)141Sējmašīnu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)142Kartupeļu stādāmo mašīnu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)143Minerālmēslu izkliedētāju skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)144Smidzinātāju skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)145Pļaujmašīnu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)146Grābekļu-vālotāju skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)147Prešu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)148Graudu novākšanas kombainu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)149Cisternu šķidru vielu pārvadāšanai skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)150Lauku saimniecību grupējums pēc sējumu platības un nodrošinājums ar traktoriem un kombainiemKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)151Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platības un nodrošinājums ar traktoriem un kombainiemKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)152Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)153Uz laiku nodarbinātie lauksaminiecībā skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)154Lauksaimniecībā nodarbinātie pilnajās gada darba vienībās uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ieskaitot uz laiku nodarbinātos)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)155Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)156Lauksaimniecībā nodarbināto skaits vidēji vienā saimniecībāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)157Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie, pilnās gada darba vienībāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)158Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnās gada darba vienībās vidēji vienā saimniecībāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)159Lauku saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaitaKopā Latvijāreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)160Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto grupējums pēc nostrādāto stundu skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)161Uz laiku nodarbināto lauksaimniecībā skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)162Pakalpojumu sniedzēju skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimumareizi trijos gados
16.19. 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums (datu apstrāde un izplatīšana)163Lauku saimniecības ar papildu ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa saimnieciskās darbības veidiemreizi trijos gados
16.20. Piena produktu ražošana164Pārtikas piena ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana165Krējuma ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana166Paskābināta piena ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana167Iebiezināta piena ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana168Sauso piena produktu ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana169Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.20. Piena produktu ražošana170Siera ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos171Saražots pārtikas piensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos172Pārtikas piena ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos173Pārtikas piena ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos174Saražotas paniņasKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos175Paniņu ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos176Paniņu ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos177Saražots krējumsKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos178Krējuma ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos179Krējuma ražošanas procesā atgūtais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos180Saražots paskābināts piensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos181Paskābinātā piena ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos182Paskābinātā piena ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos183Saražots sviests un pārējie dzelteno tauku produktiKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos184Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos185Sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanas procesā atgūtais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos186Saražots siersKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos187Siera ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos188Siera ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos189Saražots nogatavināts siersKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos190Nogatavinātā siera ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos191Nogatavinātā siera ražošanai izlietotais vājpiens, tūkst. tKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos192Saražots svaigs siersKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos193Svaiga siera ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.21. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos194Svaiga siera ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi195Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi196Augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi197Mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.25. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi198Dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte199Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzumsKopā Latvijā, saimniecību līmenīmēnesis
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte200Iepirktā piena cenaKopā Latvijā, saimniecību līmenīmēnesis
16.26. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte201Piena ražotāju un pārstrādātāju skaitsKopā Latvijā, saimniecību līmenīmēnesis
16.27. Svaigpiena tiešā tirdzniecība202Saražotie un pārdotie piena produkti tiešajā tirdzniecībāKopā Latvijā, saimniecību līmenī informācija par pārdotu svaigpienu, sviestu, sieru, biezpienu, rūgušpienu, jogurtu, krējumu, piena eksportugads

17. Mežsaimniecības statistika

17.2. Informācija par koku ciršanu1Koku ciršanas apjomi, ha un m3Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugāmgads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi2Meža ugunsgrēkos izdegušās platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiemgads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi3Meža ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
17.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi4Meža ugunsgrēku nodarītie zaudējumi (euro)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
17.4. Meža atjaunošana5Atjaunotās meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugāmgads
17.5. Mežaudžu bojājumi6Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiemgads
17.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits7Nomedīto dzīvnieku skaits medību sezonā (tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits8Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.8. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās9Dabas aizsardzības mežu platības (ha)Kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiemgads
17.9. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem10Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasKopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiempusgads
17.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas11Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksasKopā Latvijāgads
17.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas12Mežizstrādes vidējās izmaksasKopā Latvijāgads
17.11. Inventarizēto mežu dati13Inventarizēto mežu datiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.11. Inventarizēto mežu dati14Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.11. Inventarizēto mežu dati15Mežaudžu vecumstruktūraKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.11. Inventarizēto mežu dati16Meža platības sadalījumā pa valdošajām koku sugām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.11. Inventarizēto mežu dati17Mežaudžu krāja (m3)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.12. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)18Ieaudzētas meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads
17.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana19Sēklu un sēklu vienību ražošana valstī (hl, kg)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana20Stādāmā materiāla un augu daļu ražošana valstī (milj.gab.)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.14. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi21Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (ha)Kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiemgads

18. Zivsaimniecības statistika

18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža1Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža2Galvenā kuģa dzinēja jaudaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža3Kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem4Zivju, molusku un vēžveidīgo nozvejaKopā Latvijāgads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem5Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguveKopā Latvijā; pa sugām (brētliņas, reņģes, mencas), vēžveidīgie un moluski;
kopā Latvijā, pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem6Zivju kopējā nozvejaKopā Latvijā; pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcīceturksnis
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena7Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugām, pa Latvijas ostām: Salacgrīva, Kuiviži, Skulte, Rīga, Mērsrags, Roja, Ventspils, Pāvilosta, Liepājagads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena8Izkrauto zivju vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugāmgads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana)9Realizētas akvakultūras preču zivis un vēži (neieskaitot vaislas)Kopā Latvijā: pa zivju sugām (karpas, karūsas, līdakas, līņi, varavīksnes foreles, stores)gads

19. Rūpniecības statistika

19.1. Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācija1Saražotās rūpniecības produkcijas realizācijaKopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums;
kopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas 10 zīmju līmenī
gads
19.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss2Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis, gads
19.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss3Rūpniecības apgrozījuma indeksi, tai skaitā vietējā tirgus, eksporta, eirozonas, ārpus eirozonas: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
19.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums4Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums, tai skaitā vietējais tirgus, eksportsKopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenīceturksnis

20. Enerģētikas statistika

20.1. Dabasgāzes izmantošana, krājumi1Dabasgāzes imports un patēriņšKopā Latvijā: imports, krājumu izmaiņas, patēriņšmēnesis
20.2. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās2Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsKopā Latvijāmēnesis
20.3. Elektroenerģijas ražošana, inports un eksports3Elektroenerģijas ražošana, imports,eksports un patēriņšKopā Latvijā, pa HES, pa VES, imports un eksports, piegāde iekšējam tirgummēnesis
20.4. Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija4Cieto kurināmo (kūdra, akmeņogles) ražošana, imports un patēriņšKopā Latvijāmēnesis
20.5. Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām5Naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) bunkurēšanaKopā Latvijā, pa naftas produktiem, kurus bunkurēmēnesis
20.6. Naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite6Naftas produktu (pa veidiem) patēriņam nodotais daudzums, ražošana, realizācijaKopā Latvijāmēnesis
20.7. Naftas produktu drošības rezerves7Naftas produktu rezervju apjomsKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.8. Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas8Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasKopā Latvijā pa naftas produktu veidiemnedēļa
20.9. Dabasgāzes piegāde patērētājiem9Dabasgāzes piegāde patērētājiemKopā Latvijā; NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
20.10. Energoresursu ražošana, iegāde un patēriņš10Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulos (TJ)Kopā Latvijā, pa energoresursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
20.11. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem11Elektroenerģijas patēriņšKopā Latvijā; NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
20.12. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem12Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiemKopā Latvijā, sadalījumā pa hidroelektrostacijām (HES), vēja elektrostacijām (VES), biomasas, biogāzes elektrostacijām un koģenerācijas stacijāmgads
20.13. Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū13Elektroenerģijas tirgus indikatoriKopā Latvijā, uzņēmumu skaits, kas ražo vismaz 5% no Latvijā saražotās elektroenerģijas; uzņēmumu skaits, kuru uzstādītā jauda ir vismaz 5% no Latvijā uzstādītās elektroenerģijas jaudas; gada laikā uzstādītas jaunas elektroenerģijas jaudas; elektroenerģijas tirgotāju skaitsgads
20.14. Dabasgāzes vidējās cenas14Dabasgāzes vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.14. Dabasgāzes vidējās cenas15Dabasgāzes vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 3 grupāmpusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas16Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas17Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas18Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.15. Elektroenerģijas vidējās cenas19Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā: elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem, izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.16. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā20Atjaunojamās enerģijas īpatsvarsKopā Latvijā, atjaunojamās enerģijas (AER) īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā; AER īpatsvars transporta sektorā; AER apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas patēriņāgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš21Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pēc uzstādītās siltumenerģijas jaudas un saražotās siltumenerģijasgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš22Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās siltumenerģijas jaudasgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš23Katlu māju skaitsKopā Latvijā: katlu mājās saražotā siltumenerģija un tās ražošanai izlietotais kurināmais pa resursu veidiemgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš24Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pēc elektriskās jaudas un atbilstoši saražotā elektroenerģija un siltumenerģijagads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš25Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās elektriskās un siltumenerģijas jaudasgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš26Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija un siltumenerģija un tam patērētai kurināmais pa resursu veidiemgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš27Siltumenerģijas bilanceKopā Latviijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, saražotā siltumenerģija, zudumi, abonentiem piegādātā siltumenerģija sadalījumā pa katlu mājām un koģenerācijas stacijāmgads
20.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš28Kurināmā patēriņš pa saimnieciskās darbības veidiemKopā Latvijā, kurināmā patēriņš uzņēmumu katlu mājās un koģenerācijas stacijās pa saimnieciskās darbības veidiem NACE 2.red.(izņemot nodaļu 35) 2 zīmju līmenīgads
20.18. Latvijas energobilance29Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulosKopā Latvijā; ražošana pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance30Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; imports un eksports pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance31Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; bunkurēšana pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela)gads
20.18. Latvijas energobilance32Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; krājumu izmaiņas pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biodegviela)gads
20.18. Latvijas energobilance33Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; kopējais patēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance34Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā patērētais pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela)gads
20.18. Latvijas energobilance35Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā saražotais pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance36Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance37Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance38Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance39Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš rūpniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija,elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance40Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš transportā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance41Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš citās nozarēs pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance42Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš mājsaimniecībās pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance43Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš lauksaimniecībā, mežsaimniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.18. Latvijas energobilance44Energobilance naturālās mērvienībās, teradžoulosKopā Latvijā; galapatēriņš zivsaimniecības nozari pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.19. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licences45Ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču turētāju skaitsKopā Latvijāgads
20.19. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi un licences46Zemes dzīļu izmantošanas licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguveiKopā Latvijā, pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem- licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguveigads
20.20. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana47Naftas produktu patēriņšKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.20. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana48Naftas produktu ražošanaKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis

21. Būvniecības statistika

21.1. Būvniecības produkcijas indekss1Būvniecības produkcijas indeksi, tai skaitā ēku būvniecības, inženierbūvju būvniecības:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzināti indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijāceturksnis, gads
21.1. Būvniecības produkcijas indekss2Būvniecības produkcijas neizlīdzinātu un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, pa ēku un inženierbūvju būvniecības būvju veidiemceturksnis, gads
21.2. Būvatļauju skaits3Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēmKopā Latvijā, pa ēku veidiemceturksnis
21.2. Būvatļauju skaits4Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēmKopā Latvijā; pa ēku grupām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētāmgads
21.2. Būvatļauju skaits5Būvatļauju skaits jaunbūvēm, kurās uzsākti būvdarbiKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētāmceturksnis
21.3. Jaunu dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā6Ekspluatācijā pieņemtas jaunas dzīvojamās ēkas (tai skaitā viena dzīvokļa mājas, ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāku dzīvokļu jaunuzbūvētajās mājās) platībaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētāmceturksnis, gads
21.4. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi7Būvniecības produkcijas izlaide (jaunā būvniecība un remontdarbi pa būvniecības produkcijas veidiem; ārpus Latvijas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms; ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijā)Kopā Latvijāceturksnis

22. Investīciju statistika

22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā1Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā2Izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā3Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā4Izdevumi investīcijām valsts autoceļos (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā5Valsts autoceļu uzturēšanas izdevumi (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā6Vispārējie izdevumi valsts autoceļos (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā7Izdevumi investīcijām pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā8Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumi (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā9Vispārējie izdevumi pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.2.1. Nefinanšu investīcijas10Nefinanšu investīcijas - pavisam; ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi; dzīvojamās ēkas, citas ēkas un būves; iekārtas un mašīnas; pārējie pamatlīdzekļiKopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenīceturksnis
22.2.2. Nefinanšu investīcijas11Nefinanšu investīcijas - pavisam; dzīvojamās ēkas, citas ēkas un būvesKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
22.2.3. Nefinanšu investīcijas12Nefinanšu investīcijas pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietasKopā Latvijā, pa republikas pilsētām, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads

23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

23.1. Mazumtirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi1Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 47. nodaļa 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.1. Mazumtirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi2Mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 47. nodaļa 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.2. Pakalpojumu apgrozījuma indeksi3Pakalpojumu apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. G, H, I, J, L, M, N, R, S, sadaļas 2 zīmju līmenī;
kopā Latvijā, NACE 2.red. (45, 452, 49, 491+493, 492+494+495, 50, 51, 52, 521, 522, 53, 55+56, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 681, 682+683, 69, 691, 692, 71, 73, 731, 732, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 812, 82, 90, 91, 92, 93, 931, 932, 95, 96);
kopā Latvjā, NACE 2.red. 55. un 56. nodaļa - apgrozījuma indeksi salīdzināmās cenās
mēnesis, ceturksnis, gads
23.6. Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi4Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 45. nodaļa 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.6. Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi5Automobiļu un motociklu tirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 45. nodaļa 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.7. Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksi6Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 46. nodaļa 3 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads

24. Transporta statistika

24.1. Dzelzceļa transporta darbība1Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība2Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie);
kopā Latvijā, pa preču grupām;
kopā Latvijā, pa bīstamo kravu kategorijām;
kopā Latvijā, starptautiskie kravu pārvadājumi pa valstīm
gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība3Kravu apgrozība dzelzceļa transportā (tkm)Kopā Latvijāceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība4Kravu apgrozība dzelceļa transportā (tkm)Kopā Latvijā pa preču grupāmgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība5Pārvadātu pasažieru ar dzelzceļa transportu skaitsKopā Latvijāceturksnis, gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība6Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportu (pasažieru km)Kopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība7Negadījumu skaits dzelzceļa trasnportāKopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība8Dzelzceļa ritošā sastāva skaitsKopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība9Sliežu ceļu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu10Kravu pārvadājumi ar aturotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu11Kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), pa preču grupām;
kopā Latvijā, eksporta un importa pārvadājumi pa valstīm
gads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu12Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu13Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), preču grupāmgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu14Iekšzemes kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
24.3. Lidostu darbība15Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā (ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām)ceturksnis
24.3. Lidostu darbība16Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
24.3. Lidostu darbība17Nosūtītas un saņemtas kravas lidostā (t)Kopā Latvijāgads
24.3. Lidostu darbība18Gaisa kuģu ar dzinēju skaitsKopā Latvijāgads
24.4. Ostu darbība19Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā, pa ostām, pa preču grupāmceturksnis, gads
24.4. Ostu darbība20Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās (skaits)Kopā Latvijā, pa ostāmceturksnis, gads
24.4. Ostu darbība21Kuģu skaitsKopā Latvijā, pa kuģu veidiem, pēc kravnesībasgads
24.5. Pasažieru pārvadājumi regulārajā autobusu satiksmē22Pārvadāti pasažieri regulārajā autobusu satiksmē (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.5. Pasažieru pārvadājumi regulārajā autobusu satiksmē23Pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē (pasažierkilometri)Kopā Latvijāgads
24.6. Cauruļvada transports24Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu (t)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.6. Cauruļvada transports25Transportēta gāze pa maģistrāliem gāzes vadiem (m3)Kopā Latvijāgads
24.6. Cauruļvada transports26Maģistrālo gāzes vadu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.6. Cauruļvada transports27Maģistrālā naftas produktu vada garums (km)Kopā Latvijāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība28Ar tramvajiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)ceturksnis, gads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība29Ar trolejbusiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, Rīgā 
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība30Tramvaju līniju garums (km)Kopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība31Trolejbusu līniju garums (km)Kopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība32Trolejbusu skaitsKopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība33Tramvaju vagonu skaitsKopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.8. Autoceļu tīkls34Valsts autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa novadiemgads
24.8. Autoceļu tīkls35Pašvaldību autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa novadiemgads
24.8. Autoceļu tīkls36Pašvaldību ielu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa novadiemgads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits37Reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi autobusi, motocikliceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits38Reģistrēto, tehniskā kārtībā esošo un apdrošināto transportlīdzekļu skaitsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits39Reģistrētā mototransporta skaitsKopā Latvijā, pēc mototransporta veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits40Transportlīdzekļu vidējais vecumsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veida (kravas, vieglie, autobusi)gads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits41Pirmoreiz reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi, autobusi, motocikliceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits42Pirmoreiz reģistrēto jauno transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi, autobusi, motocikliceturksnis

25. Tūrisma statistika

25.1. Tūrisma mītņu darbība1Tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupasmēnesis, ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība2Tūrisma mītnēs tūristu (tai skaitā ārvalstu viesu) pavadītās naktisKopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupasmēnesis, ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība3Viesnīcu numuru noslogojums (%)Kopā Latvijā, Rīgāmēnesis
25.1. Tūrisma mītņu darbība4Viesnīcu gultasvietu noslogojums (%)Kopā Latvijā, Rīgāmēnesis
25.1. Tūrisma mītņu darbība5Tūrisma mītņu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība6Tūrisma mītnēs pieejamo numuru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība7Tūrisma mītnēs pieejamo gultasvietu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība8Tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas;
kopā Latvijā, pa valstīm
ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība9Tūrisma mītnēs tūristu pavadītās naktis (tai skaitā ārvalstu viesu)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas;
kopā Latvijā, pa valstīm
ceturksnis, gads
25.1. Tūrisma mītņu darbība10Viesnīcu skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūrisma mītņu darbība11Viesnīcās pieejamo numuru skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūrisma mītņu darbība12Viesnīcās pieejamo gultasvietu skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūrisma mītņu darbība13Viesnīcās apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūrisma mītņu darbība14Viesnīcās pavadītās naktis (tai skaitā ārvalstu viesu)Kopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem15Latvijas ceļotāju skaitsKopā Latvijā, pēc brauciena veida (pa Latviju, uz ārvalstīm, pa Latviju un uz ārvalstīm) pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc brauciena veida (pa Latviju, uz ārvalstīm, pa Latviju un uz ārvalstīm) pēc vecuma
gads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem16Latvijas ceļotāju braucienu skaitsKopā Latvijā, pēc brauciena veida (pa Latviju, uz ārvalstīm), pēc tūrista dzimuma, ilguma, mērķagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem17Latvijas ceļotāju nakšņojumu skaitsKopā Latvijā, pēc tūrista dzimuma, pēc brauciena veida (pa Latviju, uz ārvalstīm), ilguma, mērķagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem18Latvijas ceļotāju izdevumi braucienos (euro)Kopā Latvijā, pēc tūrista dzimuma, brauciena veida (pa Latviju, uz ārvalstīm), ilguma, mērķagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem19Latvijas ceļotāju vairākdienu braucienu skaitsKopā Latvijā, pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem20Latvijas ceļotāju kopējie izdevumi vairākdienu braucienos (euro)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem21Latvijas ceļotāju vidējie izdevumu diennaktī vairākdienu braucienos (euro)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem22Latvijas ceļotāju vidējais ceļojuma ilgums vairākdienu braucienos (diennaktis)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem23Latvijas ceļotāju braucieni pa Latviju (skaits)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc brauciena mērķa, ilgumagads
25.3. Tūrisma komersantu darbība24Tūrisma operatori un aģenti (skaits)Kopā Latvijāgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība25Tūrisma komerasantu uzņemtie ārvalstu viesi (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība26Latvijas ceļotāji, kuri devušies uz ārvalstīm, izmantojot tūrisma komersantu pakalpojumus (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība27Tūrisma komerasantu apkalpoto tūristu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads
25.4. Ārvalstu ceļotāju rādītāji28Ārvalstu ceļotāju robežškērsojumu skaitsKopā Latvijā, pēc ceļojuma ilguma (vienas vai vairākdienu ceļotāji);
kopā Latvijā, pēc ceļojuma ilguma, mērķa
gads
25.4. Ārvalstu ceļotāju rādītāji29Ārvalstu ceļotāju pvadītās naktis (skaits)Kopā Latvijā, pēc ceļojuma ilguma (vienas vai vairākdienu ceļotāji)gads
25.4. Ārvalstu ceļotāju rādītāji30Ārvalstu ceļotāju kopējie izdevumi ceļojuma laikā (euro)Kopā Latvijā, pēc ceļojuma ilguma (vienas vai vairākdienu ceļotāji)gads
25.4. Ārvalstu ceļotāju rādītāji31Ārvalstu vairākdienu ceļotāji (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīm;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
gads
25.4. Ārvalstu ceļotāju rādītāji32Ārvalstu vairākdienu ceļotāju izdevumi (euro)Kopā Latvijā, pa valstīm;
kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc apmešanās veitas mītnes tipa;
kopā Latvij