Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 750 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 35.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2015. gadam (pielikums).

2. Atbildīgās institūcijas nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt šo noteikumu 1. punktā minētajā programmā iekļauto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs Jānis Reirs

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.767
Valsts statistiskās informācijas programma 2015.gadam

1.tabula

Nr.p.k. Informācijas saturs Atbildīgā institūcija Statistikas publicēšanas periodiskums Datu iegūšanas metode Publicējamo kopsavilkumu detalizācija
1 2 3 4 5 6
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.2. Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.12. Valdības sektora finanšu statistika Latvijas Banka pusgads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā vispārējās valdības sektorā
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*14 (A, B+C+D+E, F, G, H, I, J, K, L, M+N+S, O, P, Q, R)
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*64
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem
1.17. Nacionālā kopienākuma komponentes faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas datus kopā Latvijā
1.18. Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā
1.19.1. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.19.2. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī); pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
1.20.1. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.20.2. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta dati kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī); pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
1.21. Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veida Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
1.22. Lauksaimniecības ekonomiskie konti Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā
1.23. Reģionu pievienotā vērtība 2013.gadā, faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadalījumā A*10
1.24. Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem) Latvijas Banka ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.25. Apdrošinātāju un pensiju fondu statistika Latvijas Banka ceturksnis aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, apdrošinātāji, pensiju fondi
1.26. Valsts parāda struktūra – Eurostat pieprasījums (Eurostat publikācijai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.27. Pensiju saistību aprēķini Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa pensiju shēmām
1.28. Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm) 2013.gadā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus kopā Latvijā, % no pievienotās vērtības
1.29. Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2013.gadā, faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus pa 6 statistiskajiem reģioniem
1.30. Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījuma A*64 un CPA 2008 sadalījuma P*64
1.31. Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
2. Maksājumu bilance
2.1. Maksājumu bilance (pamatrādītāji) Latvijas Banka mēnesis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.2. Maksājumu bilance Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstīm
2.3. Starptautisko investīciju bilance Latvijas Banka ceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.4. Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica) Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.5. Pakalpojumu bilance Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstīm
2.6. Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.7. Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.8. Eiro indikatori Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.9. Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
2.10. Latvijas ārējais parāds Latvijas Banka mēnesis
ceturksnis
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa sektoriem; pa termiņiem; pa valūtām
2.11. Ilgtermiņa ārējais parāds Latvijas Banka ceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa sektoriem; pa aizdevēju veidiem
3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
3.1. MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai Latvijas Banka visu gadu pilns apsekojums pa institucionālām vienībām
3.2. MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums, norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti) Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida kopā Latvijā
3.3. MFI izsniegtie kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida kopā Latvijā
3.4. MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats Latvijas Banka mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā
3.5. MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības) kopā Latvijā
3.6. MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības) kopā Latvijā
3.7. MFI pārskats par elektronisko naudu Latvijas Banka pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.8. Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem kopā Latvijā
3.9. Kredītiestāžu maksājumu statistika Latvijas Banka pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.10. Strukturālie finanšu rādītāji Latvijas Banka gads pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiem kopā Latvijā
3.11. Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (Dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei) Iepirkumu uzraudzības birojs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.12. Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Latvijas Banka mēnesis aprēķini, pamatojoties uz AS "NASDAQ OMX Riga" informāciju kopā Latvijā
3.13. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 575/2013 jāpilda kapitāla pietiekamības prasības) kopā Latvijā
3.14. Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.15. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.16. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.17. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.18. Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.19. Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums banku dalījumā
3.20. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.21. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.22. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.23. Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.24. Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi) Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.25. Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi) Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.26.1. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.26.2. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (2015.gada rezultāti pieejami 2016.gadā) Valsts kase
Finanšu ministrija
gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.27. Valsts konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.28. Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.29. Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.30. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.31. Valsts parāds Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.32. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.33. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.34. Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums atbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi
3.35. Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.36. Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.37. Naudas tirgus darījumu pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.38. Rezervju bāzes un prasību aprēķins Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.39. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.40. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.41. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.42. Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.43. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.44. Noguldījumu garantiju fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.45. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.46. Informācija par darījumiem ar sertifikātiem Ekonomikas ministrija nedēļa
mēnesis
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.47. Azartspēļu un izložu rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.48. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
4. Ārējā tirdzniecība
4.1. Preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.2. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika (ievedums un izvedums vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.3. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.4. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas (BEC, 4.red.) kodiem
4.5. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pēc NACE 2.red 2 zīmju līmenī
4.6. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām
5. Cenu statistika
5.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā; pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļu, 2 zīmju līmenī, 3 zīmju līmenī un 4 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini kopā Latvijā; pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darbaspēka izmaksas)
5.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas datus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
5.5. Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.6. Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts nedēļa lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa produktu veidiem
5.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informāciju kopā Latvijā
5.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informāciju kopā Latvijā
5.9. Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.10. Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā
5.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis aprēķini kopā Latvijā
5.13. Patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2 zīmju līmenī
5.15. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus;
izlases apsekojums
kopā Latvijā pa galvenajām izdevumu pozīcijām
5.16. Mājokļu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus kopā Latvijā jaunie un lietotie mājokļi
5.17. Eksporta vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām
5.18. Importa vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis uzņēmumu - importētāju izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām, pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.19. Būvniecības izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini kopā Latvijā; pa resursu veidiem un būvobjektu grupām
5.20. Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem
6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
6.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajām pilsētām pēc dzimuma
6.2. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju kopā Latvijā
6.3. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) 2015. gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
6.4. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma struktūra, galvenās vecuma grupas un demogrāfiskā slodze 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un pa vecuma grupām:
0–6, 7–18; 0–14; 15–61; 62+
6.5. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
6.6. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
6.7. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā pēc dzimuma
6.8. Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.9. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pa galvenajām tautībām
6.10. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 2015.gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma
6.12. Dzīvi dzimušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju kopā Latvijā: pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa.
6.13. Mirušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem
6.14. Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņi Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa novadiem pa 4 galvenajām diagnožu grupām
6.15. Noslēgto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju kopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
6.16. Šķirto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma
6.17. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informāciju kopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc dzimuma
6.18. Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, dzimuma un vecuma grupām
6.19. Statistika par starptautisko aizsardzību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā pēc pilsonības
6.20. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par ieceļošanas atteikumiem kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
6.21. Statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiem Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par konstatētiem nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
6.22. Statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiem Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem un piespiedu izraidītajām personām kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības
6.23. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības
6.24. 2015.gada mikro tautas skaitīšana Centrālā statistikas pārvalde vienreizējs izlases apsekojums, aprēķini izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta un citu administratīvo datu avotu informāciju dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
6.25. Mājsaimniecību skaits 2015.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
7.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
7.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.2.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.2.2. beigušo izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.2.3. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.2.4. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.2.5. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.2.6. pirmsskolas vecuma bērnu apmācība Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.3.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.3.2. beigušo izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.3.3. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.3.4. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.3.5. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.4.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.4.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.4.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.5. Augstskolu darbības rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
7.5.1. studentu skaits, uzņemto studentu skaits, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.5.2. uzņemto studentu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc dzīves vietas
7.5.3. personāls Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.5.4. mobilo studentu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc valsts, kur iegūta iepriekšējā izglītība
7.5.5. iestāžu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pa īpašuma formām
7.5.6. telpu platība Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums pa izglītības iestādēm
7.5.7. iestādes finansējums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
7.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
7.6.1. audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, izglītojamie ar īpašām vajadzībām
7.6.2. beigušo audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.6.3. uzņemto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas
7.6.4. ārvalstu audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas
7.6.5. atskaitīto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa, pa mācību gadiem
7.6.6. pedagogu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.6.7. iestāžu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pa īpašuma formām
7.6.8. svešvalodu mācīšana Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas
7.6.9. iestādes finansējums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
7.6.10. telpu platība Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums pa izglītības iestādēm
7.7. Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.7.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
7.7.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomām
7.7.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.7.4. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.7.5. pirmsskolas vecuma bērnu apmācība Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.8.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
7.8.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc izglītības programmas
7.8.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.8.4. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.9. Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma
7.10. Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits Patentu valde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa 6 statistiskajiem regioniem, pa īpašuma formām
7.12. Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits)). Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.13. Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas) Valsts izglītības satura centrs gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.14. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai
7.15. Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām). Apsekojums par inovācijām 2012.– 2014.gadā, rezultāti būs pieejami 2016.gadā Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E, H, J, K sadaļa un NACE 2.red. 46., 71., 72. un 73. nodaļa
8. Kultūras statistika
8.1. Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām
8.2. Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, sēdvietu skaits, ekrānu skaits, projekcijas veids, filmas nosaukums latviešu valodā un oriģinālvalodā, uzņemšanas gads, ražotājvalsts/is, izplatītājs Latvijā, apmeklējumu skaits, ieņēmumi no realizētajām biļetēm (ar PVN)) Nacionālais kino centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.4. Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids) Nacionālais Kino centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.5. Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.6. Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.7. Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.8. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.9. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk., bērni u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.10. Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.11. Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.12. Arhīvu darbības rādītāji Latvijas Nacionālais arhīvs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.13. Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.14. Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9. Veselības aprūpes statistika
9.1. Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma
9.2. Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus) (cilvēku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi kopā Latvijā, pēc dzimuma
9.3. Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi (cilvēku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi kopā Latvijā, pēc dzimuma
9.4. Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.5. Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9.6. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Zāļu valsts aģentūras informāciju kopā Latvijā
9.7. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei Nacionālais veselības dienests gads aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” datu bāzi kopā Latvijā
9.8. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: privātais finansējums veselības aprūpei Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
9.9. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS) Centrālā statistikas pārvalde gads personu izlases apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
9.10. Veselības aprūpes iestāžu tīkls, ambulatoro iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecuma Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums, izmantojot Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta datus kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
9.11. Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām Slimību profilakses un kontroles centrs mēnesis

gads

pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma un vecuma
9.12. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c. Slimību profilakses un kontroles centrs gads reģistru datu atlase kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma un vecuma
9.13. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos Slimību profilakses un kontroles centrs gads reģistru datu atlase kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, traumas iegūšanas vietas un tās mehānisma, personas darbības traumas laikā, traumas veida, traumas gūšanas cēloņa
9.14. Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, t.sk. pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā (nacionālā līmenī arī pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma)
9.15. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums, izmantojot Jaundzimušo reģistra datus kopā Latvijā
9.16. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās persona Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars
9.17. Iedzīvotājiem veiktā imunizācija Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecuma grupām
9.18. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījums Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.19. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji Nacionālais veselības dienests ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām
9.20. Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītāji Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests gads pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
9.21. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9.22. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.23. Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma un invaliditātes grupām u.c.) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.24. Potenciāli zaudētie mūža gadi Slimību profilakses un kontroles centrs gads aprēķini, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzi absolūtos skaitļos, uz 100 000 iedzīvotāju; līdz 64 vai līdz 69 gadu vecumam; pēc dzimuma; pēc nāves cēloņa
9.25. Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījums Zāļu valsts aģentūra mēnesis licencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pēc zāļu izsniegšanas kārtības (recepšu vai bezrecepšu)
9.26. Zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījums Zāļu valsts aģentūra gads licencētu zāļu lieltirgotavu un ražotāju pilns apsekojums (veidlapa), aprēķini kopā Latvijā, pa patērētāju grupām (aptiekām, ārstniecības iestādēm, veterinārmedicīnas aprūpes komersantiem, citām zāļu lieltirgotavām)
9.27. Zāļu realizācija no aptiekām Zāļu valsts aģentūra gads licencētu aptieku pilns apsekojums (veidlapa), aprēķini kopā Latvijā, pa patērētāju grupām (fiziskām un juridiskām personām); pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa aptieku tipiem
9.28. Licencētu aptieku skaits Zāļu valsts aģentūra mēnesis Zāļu valsts aģentūras lēmumi par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai izsniegšanu vai pārreģistrāciju kopā Latvijā, pa aptieku tipiem
10. Sociālās aizsardzības statistika
10.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
10.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.3. Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.4. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.5. Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai) Nodarbinātības valsts aģentūra gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju kopā Latvijā
10.6. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
10.7. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām Labklājības ministrija gads aprēķini, apkopojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām kopā Latvijā
10.8. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem Labklājības ministrija gads aprēķini, apkopojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.9. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
10.10. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Labklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
10.11. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījums Nodarbinātības valsts aģentūra gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Maksātnespējas administrācijas informāciju kopā Latvijā
10.12. Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, novadu pilsētām un pagastiem
10.13. Valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
10.14. Izdevumi VSAA administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.15. VSAA administrēto pakalpojumu (pensiju, valsts sociālo pabalstu, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu) saņēmēju skaits; pabalstu vidējie apmēri; sadalījumā pa pakalpojumu veidiem; pa vecuma grupām un pēc dzimuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
10.16. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem) Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.17. Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas, izlietotais finansējums Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.18. Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
10.19. Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta) Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.20. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecumiem
10.21. Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecumiem
10.22. Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.23. Audžuģimenēs esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.24. Aizgādnībā esošo personu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.25. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc dzimuma
10.26. Informācija par aizgādības tiesību pārtraukšanu/
atjaunošanu (personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
10.27. Informācija par aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
10.28. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību Labklājības ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
11.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2014.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2015.gada lauku darbi): Centrālā statistikas pārvalde      
11.1.1. monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem
11.1.2. rīcībā esošie ienākumi Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
11.1.3. materiālās nenodrošinātības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus kopā Latvijā; kvintiļu grupās; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecības zem nabadzības riska sliekšņa; pilsētās un laukos; pēc mājsaimniecības tipa
11.1.4. mājokļa apstākļi Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus kopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās, pēc dzimuma un vecuma
11.1.5. veselības pašnovērtējums Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās un laukos; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās
11.1.6. mājsaimniecību sadalījums Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; kvintiļu grupās; pēc demogrāfiskā tipa; pēc personu skaita
11.1.7. mājsaimniecības locekļu sadalījums Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc izglītības līmeņa; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās; pēc sociālekonomiskā statusa
11.1.8. vidējais bērnu skaits mājsaimniecībā Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
11.2. Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, pārtikas produktu patēriņš, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2015. gadu, datu bāze par 2014. gadu)) Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
11.3. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem
12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
12.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits – Eurostat, ANO pieprasījums Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.2. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits – ANO pieprasījums Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
12.3. Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi
12.4. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētām
12.5. No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.6. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.7. No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējums Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.8. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.9. Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs) Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; pa noziedzīga nodarījuma veidiem
12.10. Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma
12.11. Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomā Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.12. Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.13. Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomā Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.14. Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanai Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks)
12.15. Valsts probācijas dienestā īstenoto izlīgumu skaits Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā īstenoto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)
12.16. Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzība Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.17. Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, atlikušā soda daļas izpildi vai prokuroram nosūtīto iesniegumu par kriminālprocesa atjaunošanu no kopējā Valsts probācijas dienesta klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.18. Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.19. Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaits Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums Kopā Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs)
12.20. Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.21. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.22. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību Ģenerālprokuratūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.23. Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.24. Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.25. Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomā Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa novadiem
12.26. Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.27. Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem; kopā Latvijā izskatīto pārsūdzēto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās
12.28. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgads zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.29. Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgads zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.30. Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.31. Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē (saņemto un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) Augstākā tiesa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.32. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (saņemto un pabeigto civillietu skaits) Augstākā tiesa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.33. Vidējais notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.) Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi
12.34. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.) Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
13. Statistikas uzņēmumu reģistrs
13.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2013.gadu (tai skaitā tirgus sektors – fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, ārpus tirgus sektors – fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) Centrālā statistikas pārvalde gads reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa
6 statistiskajiem reģioniem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
13.2. Provizoriskais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2014.gadu (tai skaitā fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) Centrālā statistikas pārvalde gads reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
13.3. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. sektoru līmenī
13.4. Uzņēmumu grupu skaits par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; starptautiskās saites valstu griezumā
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji par 2012.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra informācija kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai
14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
14.1. Provizoriskie rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.2. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.3. Gada strukturālie rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes par 2013.gadu (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
14.4. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.5. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji pa darbības veida vienībām par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.6. Provizoriskie būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.7. Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2013.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.8. Būvniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2013.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.9. Būvniecības gada strukturālie rādītāji pa darbības veida vienībām par 2013.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.10. Provizoriskie tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.11. Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2013.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.12. Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2013.gadu (NACE 2.red. G sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.13. Provizoriskie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2014.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
14.14. Provizoriskie pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.15. Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2013.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.16. Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji pēc nodarbināto personu skaita par 2013.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita
14.17. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2013.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
14.18. Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. 65.nodaļa, izņemot 65.2 un 65.3 grupu) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.19. Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. 64.19 klase) (uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un finanšu rādītāji) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, Latvijas Bankas dati kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.20. Pensiju fondu gada strukturālie rādītāji par 2014.gadu (NACE 2.red. 65.3 grupa) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, finanšu rādītāji, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.21. Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļai un S95.nodaļa: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm
14.22. Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji par 2013.gadu (NACE 2. red. no B līdz S sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Latvijas Bankas datus un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saņemta no atkalizmantotājiem kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm
14.23.1. Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji pa reģioniem par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem
14.23.2. Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāju aprēķins par republikas pilsētām par 2013.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads eksperimentāls aprēķins, izmanotojot Valsts ieņēmumu dienesta un ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojuma datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu) pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas NACE 2.red. sadaļu līmenī
14.24. Provizoriskie rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2014. gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļas un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto personu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
15. Darba samaksas statistikas daļa
15.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi): Centrālā statistikas pārvalde      
15.1.1. Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) rūpniecībā un būvniecībā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa nozarēm NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
15.1.2. Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) tirdzniecībā un pakalpojumos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.2. Darbaspēka izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. B – S sadaļu līmenī
15.3. Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu kopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
15.4. Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa profesiju pamatgrupām
15.5. Darba samaksas struktūra 2014.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā, darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā. Rezultāti būs pieejami 2016.gadā) Centrālā statistikas pārvalde 4 gadi ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojums kopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.6. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.7. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.8. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti statistiskajos reģionos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.9. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.10. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.11. Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa profesiju pamatgrupām
15.12. Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.13. Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās statistiskajos reģionos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.14. Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.15. Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.16. Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā Latvijā Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc dzimuma; pa vecuma grupām
15.19. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmumu dienesta dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
16. Nodarbinātības statistika
16.1. Darbaspēka izlases apsekojums: Centrālā statistikas pārvalde      
16.1.1. ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
16.1.2. nodarbinātie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām
16.1.3. darba meklētāji
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
16.1.4. ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.5. nodarbinātie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.6. darba meklētāji
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.2. Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū Centrālā statistikas pārvalde vienreizējs nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma
16.3. Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
16.4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
16.5. Reģistrētā bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem
16.6. Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanu Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, pēc mērķa grupām
17. Lauksaimniecības statistika
17.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā
17.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
17.4. Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
17.5.1. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
17.5.2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Lauksaimniecības datu centrs pusgads
gads
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pagastiem
17.6.1. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; gaļa pa veidiem, piens, olas
17.6.2. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
17.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informāciju kopā Latvijā
17.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output) Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā
17.9. Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
17.10. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma dati Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.11. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) Zemkopības ministrija mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode kopā Latvijā
17.12. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode kopā Latvijā
17.13. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts liellopiem – pusgads
cūkām – ceturksnis
aprēķini kopā Latvijā
17.14. Graudu iepirkums (iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
17.15. Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
17.16. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.17. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
17.18. Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībām Centrālā statistikas pārvalde gads Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.19. Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācija Centrālā statistikas pārvalde gads Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
17.20. Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrām (kartupeļi, kukurūza skābbarībai, kāposti, burkāni, sīpoli, galda bietes, ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, avenes, zemenes) 2014.gada ražai - datu pielietošana un analīze Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām; pa pesticīdu veidiem
17.21. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību Lauksaimniecības datu centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadiem un republikas pilsētām
17.22. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošanas un nomas cena Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
18. Mežsaimniecības statistika
18.1. Meža platība Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 5 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu formām, pa koku sugām, pa vecuma grupām
18.2. Koku ciršana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām
18.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem
18.4. Meža atjaunošana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām
18.5. Mežaudžu bojājumi Valsts meža dienests gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem
18.6. Koksnes krāja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 5 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām, pa meža tipu grupām
18.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienests gads (medību sezona) pilns apsekojums kopā Latvijā
18.8. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem
18.9. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem Centrālā statistikas pārvalde pusgads izlases apsekojums kopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
18.10. Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
18.11. Meža inventarizācijas dati Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
18.12. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana) Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
18.13. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa MRM veidiem, pa MRM kategorijām, pa koku sugām
18.14. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem
19. Zivsaimniecības statistika
19.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža Zemkopības ministrija gads aprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas un Latvijas Kuģu reģistra datus kopā Latvijā, pa zvejas kuģu grupām
19.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas informāciju – Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus kopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem
19.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena Zemkopības ministrija gads aprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datus kopā Latvijas ostās, pa karoga valsts kuģiem, sugām un vidējām cenām
19.4. Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem naturālajā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā; pa produkcijas veidiem
19.5. Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība naturālajā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijas zvejas uzņēmumiem
19.6. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
19.7. Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
20. Rūpniecības statistika
20.1. Ieguves un apstrādes rūpniecības saražoto produkcijas veidu realizācija Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo kopā Latvijā, PRODCOM 10 zīmju līmenī
20.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairāk kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
20.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējais tirgus, eksports, eirozona) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairāk kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī
20.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā vietējais tirgus, eksports) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā virs 427 tūkst. euro vai kuros rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo kopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī
20.5. Piena produktu ražošana Centrālā statistikas pārvalde mēnesis piena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
20.6. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos Centrālā statistikas pārvalde gads piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā
21. Enerģētikas statistika
21.1. Dabas gāzes izmantošana, krājumi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.2. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis koģenerācijas staciju pilns apsekojums kopā pa koģenerācijas stacijām
21.3. Elektroenerģijas ražošana, imports un eksports Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā pa elektrostaciju veidiem
21.4. Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojums kopā Latvijā
21.5. Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.6. Naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.7. Naftas produktu drošības rezerves Ekonomikas ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.8. Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas Ekonomikas ministrija nedēļa aprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datus kopā Latvijā pa naftas produktu veidiem
21.9. Dabas gāzes piegāde patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.10. Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.11. Elektroenerģijas piegādes patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
21.12. Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
21.13. Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
21.14. Dabasgāzes vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads aprēķini kopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
21.15. Elektroenerģijas vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads aprēķini kopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
21.16. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmas kopā Latvijā pa enerģijas izmantošanas veidiem (siltumenerģija, elektroenerģija, transports)
21.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.18. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai; siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvalde gads enerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa resursu veidiem; kopā Latvijā augstas efektivitātes koģenerācijā
21.19. Kopējā enerģētikas bilance Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
21.20. Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jauda Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
21.21. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licences Ekonomikas ministrija gads pilns apsekojums kopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits
22. Būvniecības statistika
22.1. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
22.2. Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai un paredzētās platības lielums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
22.3. Dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
22.4. Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.5. Viena dzīvokļa māju nodošana ekspluatācijā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.6. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms.
Ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
23. Investīciju statistika
23.1. Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
23.2. Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
23.3. Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
23.4.1. Nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī (A–S sadaļas), C sadaļa 2 zīmju līmenī
23.4.2. Nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums, budžeta iestāžu pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
23.4.3. Nefinanšu investīcijas par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads eksperimentāls aprēķins, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu) pa republikas pilsētām NACE 2.red.sadaļu līmenī pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas
24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
24.1. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī
24.2. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī
24.3. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa NACE 2.red. H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī, 46.nodaļa – 3 zīmju līmenī, 45.nodaļa 2 zīmju līmenī
24.4. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums, ieskaitot vairumtirdzniecību (Eurostat granta projekts) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa NACE 2.red. H, I, J, L, M, N sadaļām 2 zīmju līmenī, G sadaļas 45., 46.nodaļa
24.5. Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem: Centrālā statistikas pārvalde      
24.5.1. pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 62. un 78.nodaļā un 58.2., 63.1. un 73.1.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (rezultāti būs 2016.gadā) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.5.2. pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 73.2., 71.1. un 71.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.5.3. pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 69.1., 69.2. un 70.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2014.gadu (rezultāti būs 2016.gadā) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.6. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G iedaļai par 2013.gadu – galīgie rezultāti Centrālā statistikas pārvalde 5 gadi izlases apsekojums (uzņēmumi, kas klasificēti NACE 2.red 46.nodaļā) kopā Latvijā par NACE 2.red. 46.nodaļu 4 zīmju līmenī, CPA 5 zīmju līmenī
25. Transporta statistika
25.1. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
25.2. Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa valstīm
25.3. Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā. Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.4. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.5. Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informāciju kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem
25.6. Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustība Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā
25.7. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.8. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.9. Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
25.10. Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.11. Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.12. Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.13. Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.14. Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.15. Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.16. Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
15.17. Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.18. Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.19. Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.20. Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.21. Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.22. Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.23. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Valsts SIA "Autotransporta direkcija" ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.24. Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.25. Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
25.26. Pilsētu elektrotransporta parka izmantošanas rādītāji - ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
25.27. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
25.28. Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa novadiem, pa 6 statistikas reģioniem sadalījumā pēc to seguma veidiem
25.29. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits. Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem
26. Tūrisma statistika
26.1. Tūristu mītņu darbība Centrālā statistikas pārvalde      
26.1.1. apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktis Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
26.1.2. viesnīcu numuru un gultasvietu noslogojums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
26.1.3. tūristu mītņu skaits, pieejamo numuru un gultasvietu skaits, apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktis Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām, novadiem
26.1.4. apkalpoto ārvalstu viesu skaits un to pavadītās naktis Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, sadalījumā pa valstīm
26.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā
26.3. Tūrisma komersantu darbība (izbraukušo Latvijas iedzīvotāju un uzņemto ārvalstu viesu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.4. Robežšķērsotāju apsekojums (robežšķērsojumu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi ceļojuma laikā) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā
26.5. Lauku tūrisma mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, tai skaitā ārvalstu viesu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.6. Tūrisma satelītkonti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
27. Nekustamā īpašuma statistika
27.1. Dzīvojamo telpu īres aprēķins Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
27.2. Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas) Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gads valsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.3. Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Ekonomikas ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.4. Zemes platība Valsts zemes dienests gads Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati pa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
27.5. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gads valsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.6. Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.7. Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiem Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.8. Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība Valsts zemes dienests gads aprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus pa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
27.9. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) Valsts zemes dienests gads Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati pa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
27.10. Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.) Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
28. Vides aizsardzības statistika
28.1. Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pārstrādes un apglabāšanas veidi; atkritumu klases
28.2. Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenis
28.3. Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013 – 2020) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gads aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu kopā Latvijā
28.4. Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
28.5. Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads ūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojums, novērojumu tīkla ilggadīgo mērījumu rezultāti (pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati) kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un upju baseinu apgabaliem, pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati pa novērojumu stacijām
28.6. Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – Ženēvas konvencijas Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā kopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem
28.7. Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.8. Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem – OECD, Eurostat pieprasījums Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 2 gadi pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.9. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde gads apsekojums kopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000)
28.10. Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens, pazemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.11. Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Latvijas Hidroekoloģijas institūts gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.12. Dzeramā ūdens kvalitāte lielajās ūdens apgādes sistēmās 2014.-2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) (apsekojums būs pieejams 2017.gada beigās) Veselības inspekcija 3 gadi pilns apsekojums lielajās ūdens apgādes sistēmās, kurās ūdens piegādes apjoms pārsniedz 1000 m3/diennaktī un/vai ar dzeramo ūdeni tiek apgādāts vairāk par 5000 personām, saskaņā ar trīs secīgu gadu monitoringa programmām pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
28.13. Peldūdeņu kvalitāte 2015.gadā (peldvietu skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti) Veselības inspekcija gads pilns apsekojums valstī noteiktajās oficiālajās peldvietās saskaņā ar monitoringa programmu 2015. gadam pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem
28.14. Izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
28.15. CITES ieviešanas sekmes – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde 2 gadi pilns apsekojums kopā Latvijā
28.16. ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statuss (stāvoklis valstī) – Eiropas Komisijas pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde 6 gadi pilns apsekojums kopā Latvijā
28.17. Gaisa emisiju konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus kopā Latvijā, saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2.red. A*64 griezumā un pa gaisa piesārņotāju emisijām
28.18. Vides nodokļi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pēc NACE 2. red. A*64 griezumā un pa nodokļu veidiem
28.19. Materiālu plūsmas konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus kopā Latvijā
28.20. Lauksaimnieciskās darbības atkritumi Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa atkritumu veidiem, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem
28.21. Gada pārskats par gaisa kvalitāti Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.22. Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.23. Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.24. Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads ūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa upju baseiniem, pa NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.25. Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.26. Dzeramā ūdens kvalitāte 2015.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) Veselības inspekcija gads izlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmu 2015. gadam pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.27. Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, dienu skaits ar nokrišņiem 1mm un vairāk, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.28. Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie) Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informāciju pa derīgo izrakteņu veidiem; krājumu kategorijām; derīgo izrakteņu atradnēm
28.29. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu, kā arī pazemes ūdeņu) krājumu bilance Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informāciju pa derīgo izrakteņu veidiem un krājumu kategorijām, derīgo izrakteņu atradnēm un kopā Latvijā
28.30. Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas rādītāji (sugas nosaukums, skaits, ieguves vieta, laiks, paņēmieni, riska novērtējums, uzraudzības pasākumi) Dabas aizsardzības pārvalde 2 gadi pilns apsekojums kopā Latvijā
29. Informācijas sabiedrības procesu statistika
29.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija (datoru, interneta, mājaslapas lietošana, interneta pieslēguma ātrums, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, e-komercija, drošība internetā) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa NACE 2.red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma
29.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, drošība internetā) Centrālā statistikas pārvalde gads mājsaimniecību un personu izlases apsekojums mājsaimniecībām: kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa;
personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa
29.3. Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījums Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
29.4. Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.) Izglītības un zinātnes ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.5. Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā: ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.6. Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.7. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.8. Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.9. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - galīgie dati par 2013.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
29.10. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - provizoriskie dati par 2014.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
29.11. Informācija par numerācijas lietošanas tiesībām Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gads pilns apsekojums atbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
29.12. Izmantoto laika zīmogu skaits Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.13. Dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
30. Konjunktūras apsekojumi
30.1. Rūpniecības konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde      
30.1.1. Rūpniecības konfidences rādītājs, ražošanas aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, kopējais produkcijas pasūtījumu līmenis, eksporta pasūtījumu līmenis; gatavās produkcijas krājumu līmenis, produkcijas realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence. Centrālā statistikas pārvalde mēnesis rūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.1.2. Ražošanu ierobežojošie faktori, ražošanas jaudas pietiekamības līmenis, ražošanas nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), kopējo produkcijas pasūtījumu pagātnes tendence, eksporta pasūtījumu nākotnes tendence, jaudas izmantošana (procentos), konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence, finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis rūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.2. Būvniecības konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde      
30.2.1. Būvniecības konfidences rādītājs, būvniecības aktivitātes izmaiņu pagātnes tendence, būvniecības aktivitāti ierobežojošie faktori, būvdarbu pasūtījumu līmenis, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, būvdarbu cenu izmaiņu nākotnes tendence. Centrālā statistikas pārvalde mēnesis būvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.2.2. Būvniecības nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis būvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.3. Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde      
30.3.1. Mazumtirdzniecības konfidences rādītājs, uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, preču krājumu līmenis, preču pasūtījumu apjoma piegādātājiem izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, preču realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendence Centrālā statistikas pārvalde mēnesis mazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozaru grupējumiem pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.3.2. Preču realizācijas cenu izmaiņu pagātnes tendence, konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence, finansiālā stāvokļa līmenis, saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis mazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.4. Rūpniecības investīciju konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde      
30.4.1. Investīciju apjoma izmaiņas (procentos) Centrālā statistikas pārvalde pusgads rūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.4.2. Investīciju tipi, investīciju apjomu ietekmējošie faktori Centrālā statistikas pārvalde gads rūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.5. Pakalpojumu konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde      
30.5.1. Pakalpojumu konfidences rādītājs, uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, nodarbinātības izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, sniegto pakalpojumu cenu izmaiņu nākotnes tendence Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.5.2. Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori, kapacitātes izmantošana (procentos), finansiālā stāvokļa līmenis Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.6. Ekonomikas sentimenta indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini kopā Latvijā

Lietotie saīsinājumi.

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

COFOG – Valdības funkciju klasifikācija

COICOP – Individuālā patēriņa veidu klasifikācija

CPA – Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm

CPA – Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

EKS 95 – Eiropas kontu sistēma

EMCDD – Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

EMEP – Kopējā programma gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā

EODS – Eiropas arodslimību statistiska

ES – Eiropas Savienība

ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā

Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs

EU-SILC – Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

GAW – Globālais atmosfēras dienests

ICAO – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

IKP – iekšzemes kopprodukts

IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

ITF – Eiropas transporta ministru konference

KN – Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra

MFI – monetārās finanšu iestādes

NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PRODCOM – Rūpniecības produktu klasifikācija

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

PVO – Pasaules Veselības organizācija

SDO – Starptautiskā Darba organizācija

SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators

SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

WISE – Ūdens informācijas sistēma Eiropai

2.tabula

N.p.k. Administratīvā datu avota pārzinis Personas datu veidi Personas datu apstrādes mērķis – 1.tabulas apakšpunkts, kura izpildei personas dati ir nepieciešami Plānotais (maksimālais) fizisko personu skaits, par kurām iegūs datus Personas datu apstrādes veids1
1 2 3 4 5 6

1.

Augstākās izglītības mācību iestādes Studējošo: personas kods, pilna laika studijas/ nepilna laika studijas;
Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo: personas kods, studiju programmas kods
6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.24., 6.25. 110 000 datu pielietošana un analīze

2.

Bibliotēkas personas kods, pakalpojuma sniegšanas datums 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 450 000 datu pielietošana un analīze

3.

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Personas dati par īpašumā vai turējumā esošo kravas autotransportu: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, informācija par transportlīdzekli, nākošo tehnisko apskati un apdrošināšanas polisi 25.5. 25 000 izstrāde

4.

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Personas dati par personām, kurām gada laikā izsniegta vadītāja apliecība; mainīta, mainīta ārzemēs, anulēta autovadītāja apliecība; gada laikā fiksēts pārkāpums: personas kods 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 25 000 datu pielietošana un analīze

5.

Finanšu ministrija Informācija par valsts institūciju amatpersonām un darbiniekiem: amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru2 , amata statusa ID kods, amatpersonas (darbinieka) statusa ID kods, amata slodze, mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam, piemaksu summa (regulārā, neregulārā papildu samaksa, sociālās garantijas, piemaksa par diplomātisko rangu) 15.3. 3 700 datu pielietošana un analīze

6.

Ieslodzījuma vietu pārvalde Personas dati par ieslodzītajām personām: personas kods, ieslodzījuma vietas ATVK3 kods, ieslodzījuma ilgums 6.1., 6.3.–6.9., 6.11., 6.17., 6.24. 5 800 datu pielietošana un analīze

7.

Izglītības un zinātnes ministrija Izglītojamo personu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta, izglītības iestāde, klases pakāpe vai kursa numurs, apgūstamā izglītības programma, izglītības dokuments, iegūtās izglītības veids, iegūtā kvalifikācija, iegūtās izglītības pakāpe, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, iegūtā specialitāte 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 410 000 datu pielietošana un analīze

8.

Izglītības un zinātnes ministrija Izglītojamo personu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās: personas kods, izglītības iestāde, klases pakāpe vai kursa numurs, apgūstamā izglītības programma, izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtās izglītības pakāpe, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma 16.1. 35 000 datu pielietošana un analīze

9.

Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogu vispārējās un profesionālās izglītības programmās: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta, izglītības iestāde, kurā strādā, ieņemamais amats, izsniegtais izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtā kvalifikācija, iegūtās izglītības līmenis, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, iegūtā specialitāte, izglītības dokuments par profesionālo pilnveidi (profesionālās pilnveides kursu nosaukums un apjoms stundās) 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 28 500 datu pielietošana un analīze

10.

Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogu vispārējās un profesionālās izglītības programmās: personas kods, izsniegtais izglītības dokuments (veids, izdevējinstitūcija, izsniegšanas datums), iegūtās izglītības veids, iegūtās izglītības līmenis, iegūtās izglītības apgūtā izglītības programma, izglītības dokuments par profesionālo pilnveidi (kursu nosaukums un apjoms stundās) 16.1. 28 500 datu pielietošana un analīze

11.

Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogu privātpraksē: personas kods, pilsonība, statuss valstī, faktiskā un deklarētā dzīvesvieta 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 28 500 datu pielietošana un analīze

12.

Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogu privātpraksē personas kods 16.1. 28 500 datu pielietošana un analīze

13.

Izglītības un zinātnes ministrija Akadēmiskā personāla personas kods, amats 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25., 16.1. 5 000 datu pielietošana un analīze

14.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem) zemnieku/zvejnieku saimniecību, individuālo komersantu, komercsabiedrību (izņemot akciju sabiedrību) dibinātāja un dalībnieka personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība 13.1., 13.2., 13.4., 13.5. 85 000 datu kvalitātes pārbaude

15.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem) komercsabiedrību (izņemot akciju sabiedrību), dalībnieka un amatpersonas personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība 14.21., 14.22. 10 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

16.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (informāciju saņem no atkalizmantotājiem) zemnieku/zvejnieku saimniecību, individuālo komersantu dalībnieka un amatpersonas personas kods, vārds, uzvārds, valstiskā piederība 17.18. 51 000 datu kvalitātes pārbaude

17.

Latvijas Zinātņu akadēmija 2011., 2012., 2013. un 2014. gadā zinātņu doktora grādu ieguvušo personas kods 6.24., 16.1. 6 000 datu kvalitātes pārbaude

18.

Lauksaimniecības datu centrs Informācija par lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieku: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, ganāmpulka reģistrācijas numurs, ganāmpulka novietnes adrese, lauksaimniecības dzīvnieku skaits pa sugām un vecuma grupām, bioloģiski audzēto dzīvnieku skaits pa sugām 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25., 17.5.1., 17.19. 35 000 izstrāde, datu pielietošana un analīze

19.

Lauksaimniecības datu centrs Informācija par fizisko personu bioloģisko lauksaimniecību: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, kopējā bioloģiskā platība, tai skaitā pa lauksaimniecības kultūrām 17.19. 3 500 datu pielietošana un analīze

20.

Lauku atbalsta dienests ES tiešo maksājumu saņēmēju personas kods, vārds, uzvārds, uzņēmējdarbības forma, adrese, kontaktinformācija, atbalsta veids, deklarētā un apstiprinātā platība 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 51 000 datu pielietošana un analīze

21.

Lauku atbalsta dienests ES tiešo maksājumu saņēmēju personas kods, vārds, uzvārds, uzņēmējdarbības forma, adrese, kontaktinformācija, atbalsta veids, lauka nr., bloka nr., kultūras kods, deklarētā un apstiprinātā platība katrai kultūrai 17.2., 17.19., 17.20. 51 000 izstrāde, datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

22.

Lauku atbalsta dienests personas kods, vārds, uzvārds, saņemtais ES un valsts atbalsts: summa un vienību skaits, par kurām maksāts 17.10. 1 000 datu pielietošana un analīze

23.

Nacionālais veselības dienests personu, kuras saņēmušas valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, personas kods 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 1 950 000 datu pielietošana un analīze

24.

Nacionālais veselības dienests 9.9. 1 950 000 izstrāde

25.

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieku un darba meklētāju personas kods, kartes numurs, kartes reģistrācijas datums, tips (bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona), kartes statuss (atjaunots vai ieguvis), statusa iegūšanas datums, statusa zaudēšanas datums, datums lēmumam par statusa maiņu, profesija, valsts (iebraucis no ES, izbraucis uz ES), adrese, kontaktinformācija 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 410 000 datu pielietošana un analīze

26.

Nodarbinātības valsts aģentūra 9.9., 11.2., 16.1., 18.10., 25.5., 26.2., 29.2. 410 000 izstrāde

27.

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieku un darba meklētāju personas kods, tips (bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona), statusa iegūšanas datums, statusa zaudēšanas datums 16.1. 28 600 datu pielietošana un analīze

28.

Nodarbinātības valsts aģentūra 6.24. 20 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

29.

Pašvaldības personas kods, pašvaldības ATVK3 kods, pabalstu skaits, pabalstu izmaksas mēnesis, sociālo pakalpojumu skaits, sociālo pakalpojumu sniegšanas mēnesis 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 400 000 datu pielietošana un analīze

30.

Pašvaldības personas kods, personas vārds, uzvārds, pašvaldības ATVK3 kods, pabalstu izmaksas veids – naudā4 (EUR gadā), naudā un/vai natūrā5 (EUR gadā) 11.1. 16 000 izstrāde, datu pielietošana un analīze

31.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, vārds, uzvārds, personas statuss, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta (adrese, adreses aktualizēšanas datums, adreses veids, dzīvesvietas adrese ārvalstīs), vecāki ( mātes un tēva personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums), bērni (personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, paziņojums par ziņu par personas bērniem neesamību (personai bērnu nav)), laulība (laulības notikuma veids (laulības reģistrācija), reģistrācijas datums, ziņas par laulības reģistru (numurs, datums, valsts, iestāde), ziņas par laulāto (personas kods, vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, dzimums), laulības izbeigšanas veida nosaukums (šķiršana, izbeigšanās ar laulātā nāvi, atzīšana par neesošu), izbeigšanās datums, ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības izbeigšanos (veids, numurs, datums, valsts, iestāde)), valstiskā piederība (valstiskā piederība, valstiskās piederības veids, sākuma datums, aktualizēšanas iemesls), personu apliecinošs dokuments (dokumenta veids, dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde, derīguma termiņš), dzimšana (dzimšanas datums, dzimšanas laiks, dzimšanas vieta, dzimšanas reģistrs (numurs, datums, valsts, iestāde), dzimšanas apliecība (numurs, datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde), uzturēšanās atļauja (uzturēšanās atļaujas noteikuma veids, noteikuma datums, ziņas par uzturēšanās atļauju (tips, veids, izsniegšanas datums, derīguma termiņš, reģistrācijas termiņš, numurs, iestāde), miršana (datums, laiks, vieta, reģistrs (numurs, datums, valsts, iestāde), miršanas apliecība (numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde), tautības, izdevējiestāde), tautība 6.1., 6.2.–6.11., 6.16., 6.17., 6.25. 2 000 000 datu kvalitātes pārbaude

32.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 11.1. 16 000 datu kvalitātes pārbaude

33.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 16.1. 47 400 datu kvalitātes pārbaude

34.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 6.24. 20 000 datu kvalitātes pārbaude

35.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 9.9. 12 000 datu kvalitātes pārbaude

36.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 17.18., 17.19. 520 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

37.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas valsts, dzimšanas vieta, dzimums, dzīvesvietas valsts, dzīvesvietas adrese, uzturēšanās iemesls, uzturēšanās termiņš, uzturēšanās dokumenta izsniegšanas datums, ģimenes stāvoklis, laulātā personas kods, tēva personas kods, mātes personas kods, tautība, valstiskā piederība 6.1.–6.11., 6.16., 6.17., 6.24., 6.25. 2 300 000 datu pielietošana un analīze

38.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 6.24., 9.9., 11.1., 11.2., 16.1., 18.10., 25.5., 26.2., 29.2. 2 300 000 izstrāde

39.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta 9.19. 2 300 000 datu pielietošana un analīze

40.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, personas nāves apliecinājums 9.23. 50 000 izstrāde

41.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, vārds, uzvārds 10.17. 300 datu kvalitātes pārbaude

42.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas kods, dzimums, vecums 15.1.2., 15.2., 15.4.–15.12., 15.14.–15.19. 906 524 datu pielietošana un analīze

43.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Informācija par mirušajām personām: reģistrācijas datums, miršanas datums, miršanas laiks, miršanas vieta, personas kods, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, ģimenes stāvoklis, valstiskā piederība, mātes vecums (zīdaiņiem), dzīvesvietas adrese, tautība 6.7., 6.13. 29 000 datu pielietošana un analīze

44.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 9.9., 11.1., 11.2., 16.1., 18.10., 25.5., 26.2., 29.2. 29 000 izstrāde

45.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Informācija par dzimušajām personām: reģistrācijas datums, personas kods, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, reizē dzimušo skaits, dzīvs/nedzīvs, kurš pēc skaita, valstiskā piederība, tautība, dzīvesvietas adrese, vecāki (personas kods, dzimšanas datums, valstiskā piederība, tautība, dzīvesvietas adrese), laulība, laulības datums 6.12. 20 000 datu pielietošana un analīze

46.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informācija par laulībām: laulības reģistrācijas datums, laulības iestāde, laulības noslēgšanas datums, ziņas par laulāto (personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvietas adrese, tautība, ģimenes stāvoklis pirms laulības noslēgšanas, valstiskā piederība)

6.15. 12 000 datu pielietošana un analīze

47.

Valsts ieņēmumu dienests Vienotais administratīvais dokuments6: EORI numurs (komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs), vārds, uzvārds, norādītā dzīvesvietas adrese, importētās un eksportētās preces (preces kods, partnervalsts (izcelsmes, nosūtītāja, saņēmēja), plūsma (eksports/imports), statistiskā procedūra, darījuma veids, transportēšana konteineros, transporta veids, preces statistiskā vērtība, neto masa, daudzums papildmērvienībās) 4.1.–4.6. 4 000 (fiziskas personas, kuras Latvijā aizpilda VAD, veicot preču importa un/vai eksporta darījumus) datu pielietošana un analīze

48.

Valsts ieņēmumu dienests Ziņas par darba ņēmējiem7: nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, statusa izmaiņu spēkā stāšanās datums, ziņu kods, valsts kods, profesijas kods 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 580 000 datu pielietošana un analīze

49.

Valsts ieņēmumu dienests 15.1.2., 15.2., 15.4.–15.12., 15.14.–15.19. 185 356 datu pielietošana un analīze

50.

Valsts ieņēmumu dienests 16.1. 18 000 datu pielietošana un analīze

51.

Valsts ieņēmumu dienests 6.24. 20 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

52.

Valsts ieņēmumu dienests Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, darba ņēmēja statusa kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, nostrādāto stundu skaits mēnesī 15.1.2., 15.2., 15.4.–15.12., 15.14.–15.19. 833 096 datu pielietošana un analīze

53.

Valsts ieņēmumu dienests Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: darba ņēmēja personas kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 1 110 000 datu pielietošana un analīze

54.

Valsts ieņēmumu dienests 11.1. 16 000 datu pielietošana un analīze

55.

Valsts ieņēmumu dienests 11.2. 1 110 000 izstrāde

56.

Valsts ieņēmumu dienests Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī7: nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, darba ņēmēja personas kods, darba ņēmēja statusa kods, darba ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nostrādāto stundu skaits mēnesī 16.1. 17 000 datu kvalitātes pārbaude

57.

Valsts ieņēmumu dienests Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām7: nodokļa maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas kods, darba ņēmēja statusa kods, ienākumi, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.24., 6.25. 20 000 datu pielietošana un analīze

58.

Valsts ieņēmumu dienests 6.24. 20 000 datu kvalitātes pārbaude

59.

Valsts ieņēmumu dienests 11.1. 16 000 datu pielietošana un analīze

60.

Valsts ieņēmumu dienests 15.1.2., 15.2., 15.4.–15.12., 15.14.–15.19. 10 798 datu kvalitātes pārbaude

61.

Valsts ieņēmumu dienests Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, apgrozījums ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 LVL (sākot ar 2014.gadu – 100 000 EUR), kopā aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, darbinieka personas kods, darbinieka ienākumi atskaites ceturksnī pa mēnešiem 15.1.2., 15.2., 15.4.–15.12., 15.14.–15.19. 73 428 datu pielietošana un analīze

62.

Valsts ieņēmumu dienests Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, apgrozījums ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 LVL (sākot ar 2014.gadu – 100 000 EUR), apgrozījuma pārsnieguma daļa ceturksnī; aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, ja netiek pārkāpti likumā noteiktie kritēriji, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, no apgrozījuma pārsnieguma daļas, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu, aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu, kopā aprēķinātais mikrouzņēmuma nodoklis, darbinieka personas kods vai reģistrācijas kods, darbinieka ienākumi atskaites ceturksnī pa mēnešiem 11.1. 16 000 datu pielietošana un analīze

63.

Valsts ieņēmumu dienests Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija8: reģistrācijas kods, juridiskā forma, darbinieka ienākumi, darbinieka personas kods 16.1. 18 000 datu kvalitātes pārbaude

64.

Valsts ieņēmumu dienests Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām9: ienākuma izmaksātāja reģistrācijas kods, ienākuma saņēmēja personas kods, ienākuma veida koda pēdējās divas zīmes, ienākuma gūšanas periods, ieņēmumu summa par gadu pēc ienākuma koda pēdējām divām zīmēm, neapliekamais minimums 15.5., 15.19. 910 382 datu pielietošana un analīze

65.

Valsts ieņēmumu dienests Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām9 11.1. 16 000 datu pielietošana un analīze

66.

Valsts ieņēmumu dienests Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā10: ienākuma izmaksātāja reģistrācijas kods, personas kods, ienākuma veida kods, ienākuma summa, nodokļa likme, samaksātais nodoklis 11.1. 16 000 datu kvalitātes pārbaude

67.

Valsts ieņēmumu dienests 15.5., 15.6., 15.19. 15 000 datu kvalitātes pārbaude

68.

Valsts ieņēmumu dienests Gada ienākumu deklarācija – D veidlapa11: nodokļa maksātāja kods, ienākuma saņēmēja dzīvesvietas teritoriālais kods uz taksācijas gada 1.janvāri, apliekamie ienākumi kopā, neapliekamie ienākumi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis, pārrēķina rezultāts - piemaksa, pārrēķina rezultāts – pārmaksa 11.1. 16 000 datu pielietošana un analīze

69.

Valsts ieņēmumu dienests Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi – D1 veidlapa11, Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi – D2 veidlapa11, Ienākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11, Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – D4 veidlapa (kopā)11 11.1. 16 000 datu kvalitātes pārbaude

70.

Valsts ieņēmumu dienests Ienākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11: darbības vietas adreses teritorijas kods – ATVK3, darbības veida kods pēc NACE 2.redakcijas, ja tas ir spēkā uz datu sagatavošanas brīdi, darbības veida apraksts vārdos, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 13.1., 13.2. 75 000 izstrāde, datu pielietošana un analīze

71.

Valsts ieņēmumu dienests Ienākumi no saimnieciskās darbības – D3 veidlapa11: nodokļa maksātāja (juridiskās personas) kods, nodokļa maksātāja (juridiskās personas) nosaukums, nodokļa maksātāja (fiziskās personas) kods, darbības vietas adreses teritorijas kods – ATVK3, darbības veida kods pēc NACE 2.redakcijas, ja tas ir spēkā uz datu sagatavošanas brīdi, ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14.1.–14.17., 14.24., 14.25. 16 500 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

72.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra personu, kurām izmaksai aprēķināts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts, personas kods, pakalpojuma veida kods12 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25. 1 240 000 datu pielietošana un analīze

73.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

personas kods, izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmērs (neto)

16.1. 40 000 datu pielietošana un analīze

74.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra personas vārds, uzvārds, personas kods, aprēķinātais pakalpojuma apmērs, izmaksai nosūtītais pakalpojuma apmērs, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra veiktie ieturējumi, pamatojoties uz izpilddokumentiem, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētā pārmaksas summa, no aprēķinātā pakalpojuma apmēra ieturētā maksa par pakalpojuma piegādi klienta dzīvesvietā, pakalpojuma veida kods12 11.1. 16 000 izstrāde, datu pielietošana un analīze

75.

Valsts zemes dienests Informācija par fizisko personu tiesiskā valdījumā vai lietojumā, nomā esošām zemes vienībām (zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība un mežsaimniecība): personas kods, vārds, uzvārds, adrese, īpašumtiesību veids, zemes vienības kadastra numurs, nekustamā īpašuma nosaukums, kopējā platība, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība 17.18. 600 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

76.

Valsts zemes dienests Lauksaimniecību, mežsaimniecību, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju īpašnieku (tiesisko valdītāju vai lietotāju), nomnieku: personas kods, vārds, uzvārds, adrese, ziņas par īpašumtiesību veidu, īpašuma apmēru, labiekārtojumu un izmantošanas mērķi, pirkuma darījumi ar zemi, būvēm un dzīvokļa īpašumiem, pēdējo izmaiņu datums 6.1., 6.3.–6.11., 6.17., 6.25., 11.1. 51 000 datu pielietošana un analīze

77.

Valsts zemes dienests 6.24. 20 000 datu pielietošana un analīze, datu kvalitātes pārbaude

78.

Valsts zemes dienests 11.1. 3 200 izstrāde

79.

Valsts zemes dienests 11.2. 4 000 izstrāde

80.

Valsts zemes dienests 18.10. 51 000 izstrāde

1 Personas datu apstrādes veids: izstrāde (piemēram, izlases veidošana, svaru veidošana, sākotnējā kvalitātes novērtēšana, priekšiedruka); pielietošana un analīze (piemēram, aprēķini, datu precizēšana); datu kvalitātes pārbaude (piemēram, salīdzināšana ar esošajiem datiem, esošo datu precizēšana, secinājumu izdarīšana)

2 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

3 30.03.2010. MK noteikumi Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru"

4 citi atbalsta pasākumi un kompensācijas – pašvaldības pabalsts jaundzimušajam, citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem (neskaitot pašvaldības pabalstu jaundzimušajam), pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai – ēdienam, apģērbam, veselības aprūpei, obligātajai izglītībai, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā – stihiskas nelaimes gadījumā, pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos, citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) – bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības, psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā), pabalsts audžuģimenei (ikmēneša pabalsts bērna uzturam, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei)

5 dzīvokļa pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai, dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei, dzīvokļa pabalsts citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai, citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) – bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai)

6 saskaņā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

7 07.09.2010. MK noteikumi Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

8 08.04.2014. MK noteikumi Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"

9 25.08.2008. MK noteikumi Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

10 21.09.2010. MK noteikumi Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

11 21.08.2012. MK noteikumi Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

12 pakalpojumi, kuri tiek sniegti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu, Prokuroru izdienas pensiju likumu, Tiesnešu izdienas pensiju likumu, Diplomātu izdienas pensiju likumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumu, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumu un likumiem "Par valsts pensijām", "Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām", "Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem", "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
01.01.2015