Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 14
Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs Ministru kabineta 07.01.2020. rīkojums Nr. 1/ LV, 08.01.2020.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 28.07.2017. likums/ LV, 08.08.2017.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 02.02.2017. likums/ LV, 16.02.2017.
Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs Ministru kabineta 20.09.2016. instrukcija Nr. 3/ LV, 20.10.2016.
Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām Ministru kabineta 12.07.2016. ieteikumi Nr. 2/ LV, 14.07.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 15.03.2016. noteikumi Nr. 160/ LV, 05.04.2016.
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 121/ LV, 04.03.2016.
Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība Ministru kabineta 02.10.2012. instrukcija Nr. 12/ LV, 10.10.2012.
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums 13.10.2011. likums/ LV, 02.11.2011.
Publisko iepirkumu likums 06.04.2006. likums/ LV, 25.04.2006.
Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumi Nr. 893/ LV, 28.10.2004.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.