Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.04.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.54 21.§)
Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība
Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu
un finanšu vadību
2.panta trešo daļu

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un to padotībā esošās iestādes (turpmāk – ministrija) nomā un iegādājas vieglos automobiļus ministrijas funkciju nodrošināšanai (turpmāk – automobilis).

2. (Svītrots ar MK 24.03.2021. instrukciju Nr. 2)

3. (Svītrots ar MK 24.03.2021. instrukciju Nr. 2)

4. (Svītrots ar MK 24.03.2021. instrukciju Nr. 2)

5. Ministrijas funkciju veikšanai ministrija nomā un iegādājas automobiļus, noteiktiem amatiem izvēloties attiecīgas klases automobili:

Nr.
p. k.
AmatsAutomobiļu klase
5.1.Ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, Ministru prezidenta biedrs, valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs, Sabiedrības integrācijas fonda vadītājs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas, Valsts kancelejas un ministrijas padotībā esošas iestādes vadītājs (ja strādājošo skaits iestādē ir lielāks par 100)nav augstāka par vidējo klasi
5.2.Pārējie amatpersonu un darbinieku amatinav augstāka par kompaktklasi

(MK 24.03.2021. instrukcijas Nr. 2 redakcijā)

6. Slēdzot automobiļa nomas līgumu vai iegādājoties automobili, ministrija ņem vērā maksimāli pieļaujamo oglekļa dioksīda (CO2) emisijas līmeni, kas nepārsniedz 130 gramus CO2 emisijas uz kilometru (pēc WLTP mērīšanas metodes).

(MK 24.03.2021. instrukcijas Nr. 2 redakcijā; sk. 13. punktu)

7. Ministrija pirms iepirkuma procedūras par automobiļa nomu vai iegādi uzsākšanas ir atbildīga par ekonomiskā izvērtējuma un attiecīgu aprēķinu veikšanu, kas pamato ekonomiski izdevīgākā saimnieciskā lēmuma pieņemšanu par automobiļa nomu vai iegādi, kā arī par automobiļa nomas ilgumu un automobiļa iegādes regularitāti.

8. Šīs instrukcijas 5. un 6. punkta prasības neattiecas uz:

8.1. automobiļiem, ko nomā un iegādājas Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta ceturtajā daļā, piektās daļas pirmajā teikumā un sestās daļas pirmajā teikumā minētās iestādes;

8.2. tādu automobiļu nomu un iegādi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz piecas vietas (ieskaitot automobiļa vadītāja vietu);

8.3. automobiļiem, kuriem paredzēts piešķirt operatīvā transportlīdzekļa statusu vai kurus paredzēts pārbūvēt atbilstoši speciālām vajadzībām, vai kurus paredzēts izmantot normatīvajos aktos noteikto nozares specifisko funkciju veikšanai (tai skaitā normatīvajos aktos par aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi) noteikto funkciju veikšanai);

8.4. specializēto atašeju, sakaru virsnieku, ārvalstīs dienošo karavīru, ministriju un īpašu uzdevumu ministra sekretariāta pārstāvju funkciju veikšanai ārvalstīs nepieciešamajiem automobiļiem;

8.5. diplomātisko un konsulāro funkciju veikšanai nepieciešamajiem automobiļiem;

8.6. (svītrots ar MK 24.03.2021. instrukciju Nr. 2).

(Grozīts ar MK 24.03.2021. instrukciju Nr. 2)

9. Šīs instrukcijas 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētos automobiļus ministrijas nomā un iegādājas attiecīgā ministra noteiktajā kārtībā.

10. Šīs instrukcijas 8.5.apakšpunktā minēto automobiļu nomas un iegādes kārtību nosaka ārlietu ministrs.

11. Instrukcijas izpildi finansē no valsts budžetā kārtējam gadam paredzētā finansējuma.

12. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta instrukciju Nr.11 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 127.nr.).

13. Šīs instrukcijas 6. punktā paredzētās prasības attiecībā uz maksimāli pieļaujamo oglekļa dioksīda (CO2) emisijas līmeni, kas nepārsniedz 130 gramus CO2 emisijas uz kilometru, neattiecas uz automobiļu nomas un iegādes līgumiem, kuru iepirkumu procedūras uzsāktas pirms 2021. gada 1. aprīļa.

(MK 24.03.2021. instrukcijas Nr. 2 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
01.04.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.