Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 1

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 37. §)

Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs

1. Ministrijas sava resora ietvaros, sākot ar 2020. gada 7. janvāri, apvieno datortehnikas pasūtījumus ar padotības iestādēm un veic iepirkumus tikai tad, kad ministriju un to padotības iestāžu nepieciešamais stacionāro un portatīvo datoru (turpmāk - datortehnika) skaits sasniedz vismaz 50 datortehnikas vienības vienā standarta komplektācijā.

2. Ministrija var noteikt, ka datortehnikas iepirkumus tās resoram veiks kāda no padotības iestādēm, vai slēgt līgumus par iepirkumu organizēšanu ar kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.

3. Ministrijai, tās padotības iestādei vai kapitālsabiedrībai, kas ministrijas resoram veic datortehnikas pasūtījumus, ir tiesības, savstarpēji sadarbojoties, apvienot datortehnikas pasūtījumus arī ar citām ministrijām (vai to noteiktām padotības iestādēm vai kapitālsabiedrībām), līdz nepieciešamais datortehnikas vienību skaits sasniedz šā rīkojuma 1. punktā minēto apjomu.

4. Ministrijas un to padotības iestādes drīkst neievērot šā rīkojuma 1. punktā minēto kārtību attiecībā uz pasūtījumu apvienošanu un iepērkamo datortehnikas vienību skaitu šādos gadījumos:

4.1. Ministru kabineta izsludinātajās ārkārtējās situācijās vai izņēmuma stāvokļos, kā arī situācijās, kad finansējums datortehnikas iegādei tiek piešķirts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem";

4.2. ja nepieciešams nodrošināt specifiskas prasības datortehnikai, ko lieto iestāžu nodarbinātie, kuru darba saturs vai darba organizācija būtiski atšķiras no standarta ministriju vai to padotības iestāžu nodarbināto datortehnikas lietotāju profila;

4.3. ja finansējums ir piešķirts prioritāro pasākumu nodrošināšanai;

4.4. ja datortehnikas iegāde plānota ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ietvaros;

4.5. ja, ievērojot šajā rīkojumā minēto iepirkumu organizēšanas kārtību, četru mēnešu laikā no iepriekšējā iepirkuma nav sasniegts šā rīkojuma 1. punktā minētais datortehnikas vienību skaits;

4.6. ja ir konstatēts datortehnikas bojājums, kas nav savienojams ar datortehnikas izmantošanu turpmākam darbam, vai datortehnikas zādzība un datortehnika nepieciešama nodarbinātā darba nepārtrauktības nodrošināšanai.

5. Ministrijas un to padotības iestādes nodrošina principa "viens dators vienam nodarbinātajam" ieviešanu, lai datortehnikas vienību skaits attiecīgajā iestādē nepārsniegtu 1,1 datoru uz vienu nodarbināto. Šī prasība neattiecas uz datortehniku, kuras lietotāja darba saturs būtiski atšķiras no ministriju vai to padotības iestāžu nodarbināto datortehnikas lietotāju standarta profila.

6. Šis rīkojums neattiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar valsts ārējo un iekšējo drošību.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs J. Pūce

07.01.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.