Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 191
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr. 729/ LV, 09.12.2014.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai" Ministru kabineta 10.11.2014. noteikumi Nr. 700/ LV, 27.11.2014.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu" Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumi Nr. 571/ LV, 07.10.2014.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumi Nr. 185/ LV, 25.04.2014.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 13.08.2013. noteikumi Nr. 587/ LV, 23.08.2013.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" Ministru kabineta 21.05.2013. noteikumi Nr. 280/ LV, 30.05.2013.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr. 284/ LV, 29.05.2013.
Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 26.02.2013. noteikumi Nr. 110/ LV, 05.03.2013.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu Ministru kabineta 22.01.2013. noteikumi Nr. 51/ LV, 07.02.2013.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumi Nr. 14/ LV, 21.01.2013.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr. 704/ LV, 24.10.2012.
Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumi Nr. 501/ LV, 26.07.2012.
Par Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumu Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr. 312/ LV, 10.05.2012.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai" Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumi Nr. 179/ LV, 30.03.2012.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" Ministru kabineta 24.01.2012. noteikumi Nr. 79/ LV, 03.02.2012.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 996/ LV, 30.12.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 787/ LV, 08.11.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 19.10.2011. noteikumi Nr. 817/ LV, 27.10.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 796/ LV, 27.10.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma" Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 788/ LV, 27.10.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 790/ LV, 25.10.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 792/ LV, 20.10.2011.
Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumi Nr. 749/ LV, 06.10.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumi Nr. 694/ LV, 20.09.2011.
Par Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 16.08.2011. noteikumi Nr. 643/ LV, 24.08.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumi Nr. 614/ LV, 18.08.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 292/ LV, 29.04.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu" Ministru kabineta 05.04.2011. noteikumi Nr. 272/ LV, 19.04.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 05.04.2011. noteikumi Nr. 266/ LV, 14.04.2011.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" Ministru kabineta 01.03.2011. noteikumi Nr. 170/ LV, 18.03.2011.
Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1153/ LV, 30.12.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem" Ministru kabineta 23.11.2010. noteikumi Nr. 1070/ LV, 07.12.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 16.11.2010. noteikumi Nr. 1058/ LV, 03.12.2010.
Uzraudzības komitejas nolikums Ministru kabineta 23.11.2010. noteikumi Nr. 1072/ LV, 30.11.2010.
Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr. 1041/ LV, 24.11.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē" Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumi Nr. 1025/ LV, 09.11.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumi Nr. 987/ LV, 03.11.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 922/ LV, 06.10.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr. 888/ LV, 06.10.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr. 887/ LV, 06.10.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr. 843/ LV, 30.09.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas" Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr. 866/ LV, 22.09.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumi Nr. 824/ LV, 14.09.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 766/ LV, 26.08.2010.
Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 740/ LV, 13.08.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 726/ LV, 13.08.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana" Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 662/ LV, 03.08.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 540/ LV, 01.07.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 523/ LV, 28.06.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 522/ LV, 22.06.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" Ministru kabineta 25.05.2010. noteikumi Nr. 477/ LV, 03.06.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" Ministru kabineta 27.04.2010. noteikumi Nr. 402/ LV, 14.05.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri" Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 361/ LV, 30.04.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 346/ LV, 23.04.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 328/ LV, 14.04.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai" Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 258/ LV, 26.03.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā" Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr. 240/ LV, 26.03.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumi Nr. 196/ LV, 09.03.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu Ministru kabineta 23.02.2010. noteikumi Nr. 181/ LV, 05.03.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 109/ LV, 26.02.2010.
Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 140/ LV, 19.02.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumi Nr. 91/ LV, 12.02.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība" Ministru kabineta 12.01.2010. noteikumi Nr. 33/ LV, 15.01.2010.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība" Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1476/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1487/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide" Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1465/ LV, 21.12.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1358/ LV, 15.12.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 17.11.2009. noteikumi Nr. 1332/ LV, 27.11.2009.
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumi Nr. 1238/ LV, 03.11.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr. 1213/ LV, 27.10.2009.
Uzraudzības komitejas nolikums Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr. 1155/ LV, 14.10.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr. 1094/ LV, 06.10.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti “Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1059/ LV, 18.09.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 998/ LV, 10.09.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 971/ LV, 08.09.2009.
Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 952/ LV, 01.09.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti “Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 949/ LV, 28.08.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr. 675/ LV, 20.08.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmo kārtu Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 867/ LV, 11.08.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 752/ LV, 31.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumi Nr. 785/ LV, 28.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumi Nr. 774/ LV, 28.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumi Nr. 773/ LV, 23.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr. 582/ LV, 02.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” Ministru kabineta 09.06.2009. noteikumi Nr. 521/ LV, 02.07.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitāti “Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” Ministru kabineta 09.06.2009. noteikumi Nr. 522/ LV, 19.06.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” Ministru kabineta 19.05.2009. noteikumi Nr. 437/ LV, 29.05.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” Ministru kabineta 21.04.2009. noteikumi Nr. 343/ LV, 28.04.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr. 293/ LV, 16.04.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr. 265/ LV, 08.04.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 237/ LV, 17.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 238/ LV, 17.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti “Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 239/ LV, 17.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 24.02.2009. noteikumi Nr. 200/ LV, 13.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” Ministru kabineta 24.02.2009. noteikumi Nr. 197/ LV, 13.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 165/ LV, 11.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 162/ LV, 11.03.2009.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumi Nr. 210/ LV, 10.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 151/ LV, 06.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 150/ LV, 05.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu Ministru kabineta 10.02.2009. noteikumi Nr. 138/ LV, 04.03.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” Ministru kabineta 13.01.2009. noteikumi Nr. 44/ LV, 10.02.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1066/ LV, 29.01.2009.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 06.01.2009. noteikumi Nr. 17/ LV, 28.01.2009.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1082/ LV, 29.12.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr. 963/ LV, 10.12.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr. 962/ LV, 10.12.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” Ministru kabineta 11.11.2008. noteikumi Nr. 940/ LV, 05.12.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 11.11.2008. noteikumi Nr. 939/ LV, 03.12.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros” Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr. 857/ LV, 28.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos” Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumi Nr. 899/ LV, 28.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos” Ministru kabineta 20.11.2008. noteikumi Nr. 948/ LV, 25.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 881/ LV, 13.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.2.aktivitāti “Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 875/ LV, 07.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 882/ LV, 07.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” Ministru kabineta 16.09.2008. noteikumi Nr. 759/ LV, 04.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai” Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr. 834/ LV, 04.11.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori” Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr. 835/ LV, 29.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 859/ LV, 28.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 858/ LV, 28.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr. 850/ LV, 24.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" Ministru kabineta 30.09.2008. noteikumi Nr. 816/ LV, 23.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” Ministru kabineta 30.09.2008. noteikumi Nr. 817/ LV, 22.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr. 852/ LV, 21.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto kārtu Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr. 851/ LV, 21.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti “Politikas pētījumu veikšana” Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr. 833/ LV, 21.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide” Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr. 726/ LV, 09.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumi Nr. 790/ LV, 01.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti “Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumi Nr. 750/ LV, 01.10.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumi Nr. 751/ LV, 19.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumi Nr. 743/ LV, 19.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumi Nr. 667/ LV, 17.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” Ministru kabineta 04.08.2008. noteikumi Nr. 637/ LV, 17.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu Ministru kabineta 02.09.2008. noteikumi Nr. 703/ LV, 09.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” Ministru kabineta 02.09.2008. noteikumi Nr. 702/ LV, 09.09.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumi Nr. 681/ LV, 29.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija” Ministru kabineta 05.08.2008. noteikumi Nr. 649/ LV, 29.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” Ministru kabineta 04.08.2008. noteikumi Nr. 615/ LV, 29.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr. 606/ LV, 26.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 12.08.2008. noteikumi Nr. 658/ LV, 21.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumi Nr. 576/ LV, 13.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” Ministru kabineta 14.07.2008. noteikumi Nr. 560/ LV, 12.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti “Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” Ministru kabineta 04.08.2008. noteikumi Nr. 642/ LV, 12.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumi Nr. 578/ LV, 08.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” Ministru kabineta 22.07.2008. noteikumi Nr. 584/ LV, 08.08.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti “Tūrisma informācijas sistēmas attīstība” Ministru kabineta 14.07.2008. noteikumi Nr. 562/ LV, 31.07.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 490/ LV, 18.07.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumi Nr. 426/ LV, 04.07.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumi Nr. 377/ LV, 03.07.2008.
Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumi Nr. 455/ LV, 27.06.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr. 396/ LV, 13.06.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr. 395/ LV, 12.06.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti “Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 348/ LV, 30.05.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 347/ LV, 27.05.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 353/ LV, 27.05.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 333/ LV, 22.05.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana” Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 334/ LV, 22.05.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” Ministru kabineta 28.04.2008. noteikumi Nr. 306/ LV, 30.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" Ministru kabineta 15.04.2008. noteikumi Nr. 271/ LV, 18.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" Ministru kabineta 08.04.2008. noteikumi Nr. 259/ LV, 16.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" Ministru kabineta 08.04.2008. noteikumi Nr. 258/ LV, 16.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija" Ministru kabineta 17.03.2008. noteikumi Nr. 188/ LV, 11.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumi Nr. 212/ LV, 08.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumi Nr. 200/ LV, 08.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai" Ministru kabineta 17.03.2008. noteikumi Nr. 187/ LV, 04.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumi Nr. 203/ LV, 03.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām" Ministru kabineta 17.03.2008. noteikumi Nr. 189/ LV, 03.04.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti" Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr. 129/ LV, 20.03.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr. 130/ LV, 14.03.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" Ministru kabineta 04.03.2008. noteikumi Nr. 152/ LV, 13.03.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr. 131/ LV, 06.03.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana" Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr. 107/ LV, 29.02.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr. 71/ LV, 21.02.2008.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Ministru kabineta 15.01.2008. noteikumi Nr. 28/ LV, 18.01.2008.
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 918/ LV, 28.12.2007.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 836/ LV, 21.12.2007.
Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumi Nr. 798/ LV, 11.12.2007.
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 733/ LV, 13.11.2007.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 732/ LV, 13.11.2007.
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 731/ LV, 13.11.2007.
Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā Ministru kabineta 07.08.2007. noteikumi Nr. 529/ LV, 10.08.2007.
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumi Nr. 524/ LV, 02.08.2007.
Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus Ministru kabineta 17.07.2007. noteikumi Nr. 500/ LV, 20.07.2007.
Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem Ministru kabineta 10.07.2007. noteikumi Nr. 484/ LV, 20.07.2007.
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība Ministru kabineta 10.07.2007. noteikumi Nr. 483/ LV, 13.07.2007.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumi Nr. 473/ LV, 09.07.2007.
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 419/ LV, 29.06.2007.
Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 418/ LV, 29.06.2007.
Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 441/ LV, 29.06.2007.
Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 440/ LV, 29.06.2007.
Uzraudzības komitejas nolikums Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr. 410/ LV, 22.06.2007.