Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Cilvēktiesības"

Atlasīti: 39
Sakārtot pēc alfabēta Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību 07.02.2019. likums/ LV, 36 (6375), 20.02.2019.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 252 (6079), 19.12.2017.
Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Par Konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Par Protokolu Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 12.10.2017. likums/ LV, 212 (6039), 25.10.2017.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību 12.06.2014. likums/ LV, 123 (5183), 27.06.2014.
Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam nepamatoti ievietotajām personām 20.06.2013. likums/ LV, 129 (4935), 05.07.2013.
Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu 28.02.2013. likums/ LV, 53 (4859), 15.03.2013.
Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likums 29.11.2012. likums/ LV, 199 (4802), 19.12.2012.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 31.05.2012. likums/ LV, 96 (4699), 20.06.2012.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu 13.10.2011. likums/ LV, 169 (4567), 26.10.2011.
Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 28.01.2010. likums/ LV, 27 (4219), 17.02.2010.
Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu 10.12.2009. likums/ LV, 205 (4191), 30.12.2009.
Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu 10.12.2009. likums/ LV, 205 (4191), 30.12.2009.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 90 (4076), 10.06.2009.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 24.01.2008. likums/ LV, 23 (3807), 12.02.2008.
Iesniegumu likums 27.09.2007. likums/ LV, 164 (3740), 11.10.2007.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 31.05.2007. likums/ LV, 95 (3671), 14.06.2007.
Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās 05.10.2006. likums/ LV, 171 (3539), 26.10.2006.
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā 22.06.2006. likums/ LV, 103 (3471), 04.07.2006.
Tiesībsarga likums 06.04.2006. likums/ LV, 65 (3433), 25.04.2006.
Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu 09.02.2006. likums/ LV, 33 (3401), 24.02.2006.
Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību 26.05.2005. likums/ LV, 85 (3243), 31.05.2005.
Par 1974. gada 1. novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. gada protokolu 17.03.2005. likums/ LV, 52 (3210), 01.04.2005.
Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003. likums/ LV, 161 (2926), 14.11.2003.
Fizisko personu datu aizsardzības likums 23.03.2000. likums/ LV, 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.
Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu 16.09.1999. likums/ LV, 325/327 (1785/1787), 05.10.1999.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu 15.04.1999. likums/ LV, 136/137 (1596/1597), 04.05.1999.
Par 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokolu 04.03.1999. likums/ LV, 92/95 (1552/1555), 24.03.1999.
Informācijas atklātības likums 29.10.1998. likums/ LV, 334/335 (1395/1396), 06.11.1998.
 
1 2