Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Cilvēktiesības"

Atlasīti: 41
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003. likums/ LV, 14.11.2003.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 31.05.2007. likums/ LV, 14.06.2007.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 10.06.2009.
Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi 10.12.1991. likums/ Ziņotājs, 30.01.1992.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Fizisko personu datu aizsardzības likums 23.03.2000. likums/ LV, 06.04.2000.
Fizisko personu — tiesiska darījuma dalībnieku — diskriminācijas aizlieguma likums 29.11.2012. likums/ LV, 19.12.2012.
Iesniegumu likums 27.09.2007. likums/ LV, 11.10.2007.
Informācijas atklātības likums 29.10.1998. likums/ LV, 06.11.1998.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 19.12.2017.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.
Likums par Valsts cilvēktiesību biroju 05.12.1996. likums/ LV, 17.12.1996.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 31.05.2012. likums/ LV, 20.06.2012.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu 13.10.2011. likums/ LV, 26.10.2011.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu 04.06.1997. likums/ LV, 13.06.1997.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu 15.04.1999. likums/ LV, 04.05.1999.
Par 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967.gada 31.janvāra Protokolu par bēgļa statusu 19.06.1997. likums/ LV, 04.07.1997.
Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu 16.09.1999. likums/ LV, 05.10.1999.
Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu 28.02.2013. likums/ LV, 15.03.2013.
Par 1974. gada 1. novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. gada protokolu 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Par 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokolu 04.03.1999. likums/ LV, 24.03.1999.
Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu 09.02.2006. likums/ LV, 24.02.2006.
Par Eiropas konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu un tās protokoliem 11.12.1997. likums/ LV, 23.12.1997.
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā 22.06.2006. likums/ LV, 04.07.2006.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību 12.06.2014. likums/ LV, 27.06.2014.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību 07.02.2019. likums/ LV, 20.02.2019.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 24.01.2008. likums/ LV, 12.02.2008.
Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu 10.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu 11.11.2021. likums/ LV, 24.11.2021.
 
1 2