Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Starptautiskā sadarbība"

Atlasīti: 80
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums 26.01.2012. likums/ LV, 10.02.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums 19.04.2018. likums/ LV, 09.05.2018.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums 18.10.2007. likums/ LV, 31.10.2007.
Eiropas ekonomisko interešu grupu likums 17.06.2004. likums/ LV, 07.07.2004.
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums 10.12.2015. likums/ LV, 23.12.2015.
Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likums 15.06.2006. likums/ LV, 29.06.2006.
Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums 19.05.2011. likums/ LV, 27.05.2011.
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums 04.09.2014. likums/ LV, 16.09.2014.
Par 1946.gada 13.februāra Konvenciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas privilēģijām un imunitātēm 01.10.1997. likums/ LV, 15.10.1997.
Par 1990.gada 26.jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu 20.05.1999. likums/ LV, 09.06.1999.
Par Daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām 08.07.2019. likums/ LV, 22.07.2019.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām 05.11.2020. likums/ LV, 17.11.2020.
Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu 16.10.1998. likums/ LV, 22.10.1998.
Par grozījumiem Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu 16.01.2020. likums/ LV, 30.01.2020.
Par Grozījumu Nr. 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā 19.09.2019. likums/ LV, 20.09.2019.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses 05.09.2019. likums/ LV, 19.09.2019.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses 10.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām 10.01.2019. likums/ LV, 22.01.2019.
Par Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību 07.04.2004. likums/ LV, 23.04.2004.
Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā 04.06.2015. likums/ LV, 18.06.2015.
Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 13.01.1994. likums/ LV, 26.01.1994.
Par Latvijas Republikas un Francijas Republikas saprašanās, draudzības un sadarbības līguma ratifikāciju Augstākās Padomes 06.04.1993. lēmums / LV, 20.04.1993.
Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas draudzības un sadarbības līgumu 10.11.1994. likums/ LV, 12.11.1994.
Par Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas līgumu par draudzību un sadarbību 18.01.1996. likums/ LV, 01.02.1996.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību 24.01.1996. likums/ LV, 02.02.1996.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā 16.03.2017. likums/ LV, 28.03.2017.
Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi 04.04.2019. likums/ LV, 17.04.2019.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts līgumu 09.07.2020. likums/ LV, 13.07.2020.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu 02.10.2014. likums/ LV, 15.10.2014.
Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā 04.02.2021. likums/ LV, 16.02.2021.
 
1 2 3